Tipy a triky pro ICQ

Archiv | 01.02.99

V minulém čísle PC WORLDu vám kolega Václav Maletínský přiblížil program Mirabilis ICQ, jehož používání se ...V minulém čísle PC WORLDu vám kolega Václav Maletínský přiblížil
program Mirabilis ICQ, jehož používání se stává pro mnoho
uživatelů Internetu samozřejmostí. Na první pohled se může zdát,
že je tento program velmi jednoduchý, ale věřte, že má mnoho
zákoutí, která obyčejný uživatel neodhalí. Pro upřesnění
dodávám, že používám verzi ICQ 98a s českou úpravou, jež je k
dispozici na adrese www.icq.cz .

Pravidla používání ICQ

Po pravdě řečeno, žádná pravidla nikdo nestanovil, ale mezi
českými uživateli ICQ se vytvořila jakási pravidla, která by měl
každý dodržovat. Platí zde v zásadě totéž jako u e-mailů.
Neobtěžovat a nerušit jiné uživatele, vyvarovat se spamu
(rozesílání stejné zprávy více lidem - zvláště pak, pokud vás
neznají), neposílat nikomu nečekaně třeba soubor prostřednictvím
ICQ (což je také dosti pomalé). No a jak je to s tykáním a
vykáním? To už je na každém uživateli, ale já osobně většině
lidí tykám, i když jsou třeba o 30 let starší. Vytváří se tak
zvláštní, příjemná a přátelská atmosféra mezi uživateli tohoto
programu.

Tipy a triky

Program je většinou nastaven tak, aby se samovolně spustil při
připojení k Internetu. Jde tomu ale zabránit tím způsobem, že
kliknete pravým tlačítkem myši na ikonku ICQ ve stavovém řádku
(u hodin) a v menu zvolíte položku "Disable" (vypnuto). Ikona
ICQ se přeškrtne a vy můžete v klidu třeba stáhnout poštu. Když
chcete ICQ znovu zapnout, stačí 2x kliknout na přeškrtnutou
ikonu ICQ.
Nahoře v Contact listu si můžete zvolit, zda chcete zobrazit
všechny uživatele, nebo jen ty, kteří jsou momentálně on-line.
Tato volba je zvlášť vhodná, pokud máte v seznamu hodně osob. Já
jich mám 63, a většinu z nich znám. Pozor - tato funkce je
přístupná pouze tehdy, máte-li v "Nastavení/Možnosti" zaškrtnuté
políčko "V seznamu ukaž jen On-line uživatele". Pokud někoho
hledáte a server vám najde více než 40 osob, tak vám napíše
hlášku, že máte svůj požadavek upřesnit. Je ale také možnost
hledat pomocí tzv. hvězdičkové konvence.
Další funkce můžete nalézt v menu, které se skrývá pod velkou
ikonou ICQ (menu) umístěné vedle stavu ICQ (odpojeno, spojeno,
nerušit atd.). Zajímavé je třeba hlídání ještě
nezaregistrovaných uživatelů. Můžete zde zadat e-mail, a až se
osoba s tímto e-mailem zaregistruje, bude vás mít automaticky v
Contact listu. Další funkce se určují v položce "Nastavení". V
záložce "Možnosti" jsou umístěna hlavně vizuální nastavení
(barva uživatelů, skrýt po x sekundách atd.). V záložce "Stav"
si můžete předdefinovat hlášky, které se budou ostatním
zobrazovat, pokud budete v jiném modu než On-line.
Velmi zajímavá a užitečná funkce je zjišťování došlé pošty na
e-mailovém serveru. Nemusíte tak co chvíli zjišťovat, zda vám
nepřišel nějaký e-mail pomocí klientu, ale program to provede za
vás, a to zcela nenápadně v nastaveném časovém odstupu. Upozorní
na došlou poštu zvukovým signálem a ukáže vám záhlaví zprávy
(odesílatele a předmět). Tato funkce je umístěna v záložce
"Hledat e-mail".
V další záložce "Rozhovor" je možnost zaškrtnutí políčka pro
náhodný rozhovor. Je ale určeno spíše pro ty, co se na Internetu
nudí. Myslím však, že ceny telefonních poplatků nedovolují lidem
nudit se příliš. Z vlastní zkušenosti vím, že si každý určitě
najde okruh svých známých, se kterými chatuje.
Další záložky v položce "Nastavení" není třeba popisovat,
protože jsou již předem instalátorem ICQ nastaveny. V položce
"Okna/Upozornění" v menu si můžete vypnout zvuky. Tuzemské
kolekce zvuků pro ICQ jsou umístěny na www.icq.cz , kde jsou i
mnohé další a podrobnější návody. Jestliže chcete, aby program
znovu nabyl "Spánkový režim", zvolte v menu tuto položku. Pozor!
Všechny výše uvedené funkce budou plně fungovat pouze při
používání "Rozšířeného modu" (přepínání mezi jednoduchým a
rozšířeným modem najdete v menu).

Několik slov závěrem

Mirabilis ICQ je program skoro revoluční a jsem si jist, že se
ho každý naučí ovládat velice rychle. Věřím, že časem přijde i
jiná společnost a uvede svůj vlastní program, který bude třeba i
lepší. Potom by mohl začít konkurenční boj, jenž by ovšem neměl
mít za následek nalákání lidí na konkrétní program, ale spíše je
přilákat k tomuto systému komunikace. Nechejme se překvapit.
Zatím je důkazem značné popularity 20 milionů uživatelů ICQ na
celém světě.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.