Tipy a triky pro ICQ

Archiv | 01.02.99

V minulém čísle PC WORLDu vám kolega Václav Maletínský přiblížil programMirabilis ICQ, jehož používání se stává pro mnoho uživatelů Internetu samozřejmostí. Na první pohled se ...

V minulém čísle PC WORLDu vám kolega Václav Maletínský přiblížil program
Mirabilis ICQ, jehož používání se stává pro mnoho uživatelů Internetu
samozřejmostí. Na první pohled se může zdát, že je tento program velmi
jednoduchý, ale věřte, že má mnoho zákoutí, která obyčejný uživatel neodhalí.
Pro upřesnění dodávám, že používám verzi ICQ 98a s českou úpravou, jež je k
dispozici na adrese www.icq.cz.

Pravidla používání ICQ
Po pravdě řečeno, žádné normy nikdo nestanovil, ale mezi českými uživateli ICQ
se vytvořila jakási pravidla, která by měl každý dodržovat. Platí zde v zásadě
totéž jako u e-mailů. Neobtěžovat a nerušit jiné uživatele, vyvarovat se spamu
(rozesílání stejné zprávy více lidem zvláště pak, pokud vás neznají), neposílat
nikomu nečekaně třeba soubor prostřednictvím ICQ (což je také dosti pomalé). No
a jak je to s tykáním a vykáním? To už je na každém uživateli, ale já osobně
většině lidí tykám, i když jsou třeba o 30 let starší. Vytváří se tak zvláštní,
příjemná a přátelská atmosféra mezi uživateli tohoto programu.

Tipy a triky
Program je většinou nastaven tak, aby se samovolně spustil při připojení k
Internetu. Jde tomu ale zabránit tím způsobem, že kliknete pravým tlačítkem
myši na ikonku ICQ ve stavovém řádku (u hodin) a v menu zvolíte položku
"Disable" (vypnuto). Ikona ICQ se přeškrtne a vy můžete v klidu třeba stáhnout
poštu. Když chcete ICQ znovu zapnout, stačí 2x kliknout na přeškrtnutou ikonu
ICQ.
Nahoře v Contact listu si můžete zvolit, zda chcete zobrazit všechny uživatele,
nebo jen ty, kteří jsou momentálně on-line. Tato volba je zvlášť vhodná, pokud
máte v seznamu hodně osob. Já jich mám 63, a většinu z nich znám. Pozor tato
funkce je přístupná pouze tehdy, máte-li v "Nastavení/Možnosti" zaškrtnuté
políčko "V seznamu ukaž jen On-line uživatele". Pokud někoho hledáte a server
vám najde více než 40 osob, tak vám napíše hlášku, že máte svůj požadavek
upřesnit. Je ale také možnost hledat pomocí tzv. hvězdičkové konvence.
Další funkce můžete nalézt v menu, které se skrývá pod velkou ikonou ICQ (menu)
umístěnou vedle stavu ICQ (odpojeno, spojeno, nerušit atd.). Zajímavé je třeba
hlídání ještě nezaregistrovaných uživatelů. Můžete zde zadat e-mail, a až se
osoba s tímto e-mailem zaregistruje, bude vás mít automaticky v Contact listu.
Další funkce se určují v položce "Nastavení". V záložce "Možnosti" jsou
umístěna hlavně vizuální nastavení (barva uživatelů, skrýt po x sekundách
atd.). V záložce "Stav" si můžete předdefinovat hlášky, které se budou ostatním
zobrazovat, pokud budete v jiném modu než On-line.
Velmi zajímavá a užitečná funkce je zjišťování došlé pošty na e-mailovém
serveru. Nemusíte tak co chvíli zjišťovat, zda vám nepřišel nějaký e-mail
pomocí klientu, ale program to provede za vás, a to zcela nenápadně v
nastaveném časovém odstupu. Upozorní na došlou poštu zvukovým signálem a ukáže
vám záhlaví zprávy (odesílatele a předmět). Tato funkce je umístěna v záložce
"Hledat e-mail".
V další záložce "Rozhovor" je možnost zaškrtnutí políčka pro náhodný rozhovor.
Je ale určeno spíše pro ty, co se na Internetu nudí. Myslím však, že ceny
telefonních poplatků nedovolují lidem nudit se příliš. Z vlastní zkušenosti
vím, že si každý určitě najde okruh svých známých, se kterými chatuje.
Další záložky v položce "Nastavení" není třeba popisovat, protože jsou již
předem instalátorem ICQ nastaveny. V položce "Okna/Upozornění" v menu si můžete
vypnout zvuky. Tuzemské kolekce zvuků pro ICQ jsou umístěny na www.icq.cz, kde
jsou i mnohé další a podrobnější návody. Jestliže chcete, aby program znovu
nabyl "Spánkový režim", zvolte v menu tuto položku. Pozor! Všechny výše uvedené
funkce budou plně fungovat pouze při používání "Rozšířeného modu" (přepínání
mezi jednoduchým a rozšířeným modem najdete v menu).

Několik slov závěrem
Mirabilis ICQ je program skoro revoluční a jsem si jist, že se ho každý naučí
ovládat velice rychle. Věřím, že časem přijde i jiná společnost a uvede svůj
vlastní program, který bude třeba i lepší. Potom by mohl začít konkurenční boj,
jenž by ovšem neměl mít za následek nalákání lidí na konkrétní program, ale
spíše je přilákat k tomuto systému komunikace. Nechejme se překvapit. Zatím je
důkazem značné popularity 20 milionů uživatelů ICQ na celém světě.

9 0055/JL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.