The Grammar ROM – anglická gramatika pro pokročilé

Archiv | 01.12.97

Výukový kurs The Grammar ROM od známé společnosti Longman se na 2 CD zabývá anglickou gramatikou, a to se zaměř...
Výukový kurs The Grammar ROM od známé společnosti Longman se na
2 CD zabývá anglickou gramatikou, a to se zaměřením nikoli na
začátečníky, ale na středně pokročilé studenty ("intermediate").
Obě CD jsou založena na vynikajícím výukovém kursu Blueprint
(Intermediate) od stejného nakladatelství. Přitom se jedná o
dobře koncepčně promyšlenou výuku gramatiky. Důkladně se
probírají všechny gramatické body na úrovni pro středně
pokročilé studenty, s programem přitom může zároveň pracovat
více uživatelů; v takovém případě každý pracuje pod svým jménem,
kterým se programu přihlašuje. Vzhledem k zaměření na
pokročilejší studenty probíhá celá výuka záměrně pouze v
anglickém jazyce.
Postup při výuce je přímočarý. Nejprve si student zvolí
příslušnou gramatickou oblast, například slovesa. Dále si zvolí
určitou gramatickou kategorii v dané oblasti, například
podmiňovací způsob přítomný a minulý. Program nejprve studentovi
vysvětlí, jak se podmiňovací způsob tvoří - jako pomoc k
pochopení slouží různé složky - audio, video, animace i text.
Pak lze pokračovat cvičeními v dané oblasti, přičemž je lze
provádět ve jakémkoli pořadí, ale není nutné je probrat za jedno
"sezení". Cvičení je celkem přes 300 (!) a jsou k dispozici ve
velmi široké škále (výběr z mnoha možností, doplňování vět,
sestavování vět, zápis správných výrazů, přesouvání výrazů na
správné místo, atd.), přičemž jsou vždy k dispozici jasné
instrukce. U většiny cvičení je také k dispozici glosář
neobvyklých výrazů, které jsou vysvětleny textem, obrázkem,
zvukem nebo animací. Po ukončení příslušné sekce by student měl
zařadit testy. Poté okamžitě vidí, kolik otázek zvládl správně a
cvičení může libovolně často opakovat.
Program pomocí návěští označuje stupeň dokončení a zvládnutí
jednotlivých cvičení. Zeleným návěštím jsou označena cvičení,
která byla zvládnuta v rozumné míře; červeným návěštím zase
cvičení, jimž by student měl ještě věnovat pozornost. Kromě toho
si student sám může pomocí záložky označit až 10 různých
cvičení, k nimž se chce později vrátit a procvičovat je. Pokud
je nerozhodný a neví, kterou částí by měl pokračovat, může
klepnout na ikonu "Překvapení", po čemž mu program náhodně
nějaké cvičení zvolí. Podrobnější srovnání s podobnými
tuzemskými programy by kvalitativně i cenově vyznělo jasně ve
prospěch programu The Grammar ROM. Je z něho zcela zřetelně
vidět pedagogicky propracovaný přístup autorské dvojice; Ingrid
Freebairn a Hillary Rees Parnall totiž již mají za sebou celou
řadu výukových projektů - například již zmíněný kurs Blueprint .
Souhrnem řečeno - jednoznačně se jedná o velmi dobrý program,
který ve velmi širokém záběru přináší desítky hodin zajímavé a
kvalitní interaktivní výuky anglické gramatiky, a to se
zaměřením na středně pokročilé studenty.


The Grammar ROM
+ široký záběr výuky anglické gramatiky
+ zaměření na středně pokročilé studenty
+ propracovaný přístup
Výrobce: Longman Group
Cena: 2180,- Kč (vč. DPH)
K recenzi poskytla firma: EXACT, Neklanova 26, Praha 2,128 00

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.