Temné konce pirátů a hackerů

Archiv | 01.03.98

Při ohlédnutí zpět na vše, co se udělalo proti trestné činnosti spojené s¦informačními technologiemi, člověk...Při ohlédnutí zpět na vše, co se udělalo proti trestné činnosti
spojené s¦informačními technologiemi, člověk lehce zjistí hlavní
nosný motiv celé diskuse: "Nedělejte to, je to špatné". Tuto
kampaň charakterizují celkem zdařilé reklamy softwarových
společností jako "Normální, je nekrást". Bez ironie. Chci tím
poukázat na jednoznačnou mírumilovnost těchto aktivit. Hlavně
šlo o to přesvědčit co nejvíce uživatelů, že slušný člověk užívá
legální software a nelegální odmítá, případně ničí. Jistě jde o
pozitivní myšlenky. Já si ale myslím, že trochu předběhly dobu.
Věřím, že se s¦takovým přístupem dá apelovat na uživatele v¦USA
nebo v¦Německu, ale nejsem přesvědčen, že to jde u nás. Proč?
Z¦několika důvodů.

Ať se bavíte s¦kýmkoliv, vždy se dá shodnout na tom, proč je u
nás asi 60 -70 % nelegálního softwaru. Jediné neshody plynou
z¦různého pořadí těchto důvodů. Dají se seřadit takto - morálka,
peníze, příležitost, apod. Tím chci říci, že bezesporu každý
uživatel nelegálního softwaru má jistě důvod, proč tak činí. Ale
je zde jedna zásadní příčina, proč by se tak chovat rozhodně
neměl. Je to pud sebezáchovy. Před hrozbou trestu.

Možné tresty v¦každé rozumné společnosti obsahuje trestní zákon,
který je vlastně jakýmsi seznamem jednání, jež daná společnost
považuje za trestná. Není to jistě ideální řešení, ale to
nejlepší, na jaké člověk zatím přišel. Obecně se dá říci, že
pokud není nějaké jednání popsáno v¦trestním zákoně, tak není
trestné. To samozřejmě platí i naopak. V¦našem případě je to §
152 trestního zákona, který by měl vehnat chmury do tváře
každého neoprávněného uživatele počítačový programů. Co je tam
uvedeno? Ve zkratce toto ustanovení říká, že kdo s¦dílem, jež je
předmětem ochrany podle práva autorského .neoprávněně nakládá
způsobem, který přísluší autoru .nebo jinému nositeli těchto
práv, anebo jinak tato práva porušuje, bude potrestán.

Každý, kdo má na pevném disku svého počítače software, jehož
není oprávněným uživatelem, nebo vyrobil více kopií než mu
umožňuje autorský zákon, anebo ještě hůře, kopie vyrábí a
prodává - porušuje zákon se všemi negativními následky pro svou
osobu. Je dobré si všimnout, že zákon nehovoří o důvodech, proč
tak kdosi činí. Sebelepší výmluva neobstojí v¦konfrontaci s¦tvrdou
realitou policejní práce. Jestli stojí za to riskovat problémy a
nechat se vláčet jako obviněný a později jako odsouzený, je
svobodné rozhodnutí každého občana.

Naprosto samostatnou kapitolou je tzv. hacking. Činnost, jejímž
cílem je překonání ochrany serveru a získání neoprávněného
přístupu. Zažil jsem již spousty rozhovorů, ve kterých se mě
kdosi snažil přesvědčit, že se jedná vlastně o zábavu. Vždy si
představuji správce serveru po zjištění, že mu někdo zcela
zničil webovskou stránku. Jistě k¦popukání. Dalším stupínkem je
zneužití získaného neoprávněného přístupu k¦různým dalším
aktivitám. Například k¦placenému vstupu na přístupové oprávnění
někoho jiného. Určitě velká legrace pro plátce za služby. Tím
chci poukázat na maličkost, která hackerům obvykle uniká.
Poškozením či zničením dat se vystavují trestnímu stíhání,
tentokrát pro porušení ustanovení § 257a trestního zákona. Zde
je uvedeno, že kdo v¦úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou újmu
nebo získat sobě či jinému neoprávněný prospěch získá přístup
k¦nosiči informací a takových informací neoprávněně užije, zničí
je, poškodí nebo učiní neupotřebitelnými, anebo učiní zásah do .
programového vybavení počítače, bude potrestán. Ve vztahu
k¦takové činnosti jsem naprosto nekompromisní. Samozřejmě, že
jsem se setkal s¦různými dětinskými teoriemi o beztrestnosti
určité činnosti. Jako je nápad o pouhém zjištění přístupového
hesla. A pak rychle pryč. Stačí si přečíst trestní zákon, a je
jasno.

Myslím si, že softwarové pirátství a hacking na Internetu jsou
témata pro dlouhý rozhovor. Nechci vést neustále dlouhé
monology, protože bych sklouzl do mentorského opakování a navíc
byste nedostali odpovědi na otázky, kterých je vždy spousta.
Proto bych chtěl otevřít pravidelnou rubriku otázek a odpovědí.
Snad tak bude mít každý šanci dostat odpověď.

Pozn. red.: Jakékoli dotazy pro p. Jiřího Dastycha, týkající se
počítačového pirátství a hackingu, můžete posílat e-mailem
(pcworld@idg.cz), faxem (02/652 08 12) nebo poštou na adresu
redakce PC WORLDu, Seydlerova 2451/11, 155 00 Praha 5. Budeme se
těšit na zajímavou diskusi.


Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.