Tajné funkce Windows

Archiv | 01.10.99

Když vám operační systém hlásí chybu typu: "Funkce je nedostupná" nebo"Nedovolený příkaz", může to mít různé příčiny. Od skutečně zakázaných příkazů přes nedokumentované ...

Když vám operační systém hlásí chybu typu: "Funkce je nedostupná" nebo
"Nedovolený příkaz", může to mít různé příčiny. Od skutečně zakázaných příkazů
přes nedokumentované funkce až po chybu programátora. Na následujících
stránkách si ukážeme, jak lze využít i takové funkce, které Microsoft ve své
dokumentaci k systému vůbec nepopisuje.
Všechny popsané systémové zákroky jsem pečlivě vyzkoušel. Kde je to nutné,
dodávám i potřebné pomůcky na CD-ROMu, přiloženém k tomuto číslu. Všechny jsou
archivovány do jednoho souboru, do odpovídajících adresářů.
Chtěl bych výslovně zdůraznit, že většinu zde popsaných postupů může realizovat
pouze zkušený uživatel Windows, a proto nemohu převzít plnou zodpovědnost v
případě, že neodbornou manipulací vyvstanou nějaké problémy.
Do tipů přispěli: Markus Albrecht, Hermann ApfelbÖck, Sven Diefenbacher,
Thorsten Eggeling, Andreas Kroschel, Cornelia Neff, Andreas Perband a Stefan
Weiermann.

TIP: Jak používat nedokumentované funkce systému
(WIN 95/98) Novinky z RUNDLL32

Použití nedokumentovaných DLL - funkcí
Funkce některých součástí systému Windows zůstávají vlastně uživateli
programového prostředí nedostupné. Přesto však je možné mnohé z nich přímo
volat programem RUNDLL32.EXE. Ukážeme si i další, dosud neznámé způsoby volání
těchto funkcí.
Všimněme si některých užitečných volání DLL a jejich výsledku. Tyto funkce lze
spustit pomocí skriptových volání nebo příkazovým řádkem. Jejich přehled
naleznete v tabulce.
Funkce rundll32 user,tilechildwindows a rundll32 user,cascadechildwindows ze
souboru USER.EXE upravují uspořádání pracovní plochy: ikony všech
neminimalizovaných úloh se zobrazí přehledně vedle sebe nebo nad sebou. Podobně
tomu bylo u Windows 3.11.
Funkce rundll32 krnl386.exe,exitkernel je snad jednou z nejradikálnějších
možností, jak ukončit Windows. Nenásledují žádné dotazy ohledně neuložených
dat; varování týkající se souborů volně dostupných v síti se objeví jen v
případě, že jsou otevřeny!
Příkazem rundll32 msprint2.dll,RUNDLL_PrintTestPage můžete testovat některou z
připojených tiskáren. Objeví se okno se seznamem všech instalovaných tiskáren,
z nějž můžete poslat testovací stránku na zvolené zařízení.
Manuální instalace periferních zařízení není běžně u Windows 98 možná
předpokládají se už jen typu plug&play. Potřebujete-li přesto některé manuálně
instalovat, použijte příkaz rundll3.exe sysdm.cpl,InstallDevice_Rundll
Tím spustíte pomocný program Hardware-Assistant a můžete určit, které zařízení
chcete instalovat. Taková instalace, orientovaná na určité zařízení, je možná
jen s pomocí této nedokumentované funkce.
Příkaz rundll32 user,wnetcancelconnection fsa dovoluje odpojení počítače od
všech mapovaných zařízení určitého novellovského serveru (zde "fsa"). Na rozdíl
od příkazu "net use/d" neodpojuje tento příkaz všechna síťová mapování, ale jen
ta, která se týkají uvedeného serveru.
Některé příkazy jsou jednosměrné. Tak např. příkazem rundll32
user,swapmousebutton je možno prohodit funkce levého a pravého tlačítka myši,
aniž byste museli absolvovat složitou cestu k řízení systému. Původní stav však
není možno touto cestou obnovit.
Příkazy rundll32 user,setcaretblinktime a rundll32 user,setdoubleclicktime
nastavují frekvenci blikání kurzoru a čas indikace dvojího kliknutí, ale
neumožňují návrat na původní hodnoty.
Ovladače klávesnice a myši obsahují volání funkcí jak pro svoji aktivaci, tak i
deaktivaci, ale Windows umožňují jen deaktivaci: rundll32 keyboard,disable a
rundll32 mouse,disable
Tím je klávesnice nebo myš vyřazena z činnosti. Pozdější příkaz "enable" nevede
k opětovnému zapojení, klávesnice nebo myš se aktivuje jen novým startem
Windows.


TIP: Jak opravit chybná Windows NT

Windows NT hlásí chybu při startu. Znovu instalovat? Ne, opravit!
U Windows instalovaných na NTFS-partition je třeba vykonávat všechny změny
konfigurace systému s nejvyšší opatrností. Nesprávný řadič některého zařízení
může způsobit, že ještě před zobrazením pracovní plochy se objeví nechvalně
známá "modrá obrazovka" a NT se nenastartují. Microsoft v takovém případě
doporučuje použít disketu pro nouzové případy, nebo raději NT znovu instalovat.
Žádnou možnost opravy nenabízí.

Přečíst NTFS z bootovací diskety DOSu
U NT 4.0 nelze přejít na příkazový řádek DOSu, pokud ještě není zobrazena
pracovní plocha systému. Je-li vaše instalace NT na FAT partition, je možné
tento problém řešit bootovací disketou DOSu potom můžete vzpurný řadič
jednoduše vymazat nebo chybný soubor DLL nahradit originálem z instalačního CD.
Při instalaci na NTFS partition ale nemůžete s DOSem normálně pracovat, a máte-
li problémy s chybným řadičem nebo s nefunkčním programem WINLOGON.EXE,
nepomůže vám ani nouzová disketa. Je tedy jediná možnost reinstalovat NT?
Americká firma Sysinternals vyvinula pro takové případy řadič NTFS pro DOS.
Bezplatný program Ntfsdos 2.0 najdete na CD nebo na adrese
http://www.sysinternals.com/ntfs20. htm. Tento řadič však na NTFS partition
umožňuje jen číst, nikoli zapisovat. V havarijním případě musíte obětovat dolar
za Ntfsdos-Tools (http://www.winternals.com). Poskytne vám omezenou možnost
zápisu na NFTS partition: v tomto režimu můžete přepsat nebo přejmenovat
podezřelé soubory za předpokladu, že se vám podařilo v NTFS partition zjednat
si k nim přístup. Ntfsdos-Tools můžete využít dvojím způsobem: nahradit
poškozený soubor jeho originálem z instalačního CD anebo přejmenovat chybný
řadič, takže nepřekáží při startu NT. Přitom musí být splněny ještě dvě
podmínky: poškozený soubor je možné nahradit jen souborem stejné velikosti a
nahrazovaný soubor nesmí být daleko v adresáři, aby ho Ntfsdos-Tools dokázal
jednoznačně identifikovat. Jinak selže i tato pomůcka.

Přístup s plnou možností zápisu při Super-GAU
Je-li soubor silně poškozený nebo se ho nedaří pomocí Ntfsdos-Tools nahradit,
použijte plnou možnost zápisu na NTFS partition. K tomu neexistuje žádný řadič,
protože Microsoft drží dokumenty potřebné k jeho naprogramování pod zámkem. Tím
chce zabránit tomu, aby hackeři obcházeli bezpečnostní funkce NT pomocí
vlastních řadičů.
Pro NT-Super-GAU je možno použít ERD Commander 1.0 firmy Sysinternals za
"pouhých" 249 dolarů. Používá bootovací diskety NT a spustí NT v režimu
příkazových řádků nabízí tedy uživateli to, co nám Microsoft nechce dopřát.
Když přitom nasadíme i originální řadič Microsoft-Ntfs, máme neomezenou možnost
zápisu. Zkušební verzi ERD Commanderu, která umožňuje jen čtení, najdete na
adrese http://www.sysinternals.com/erdcmndr.htm a také na CD.
Je skandální, že tyto nástroje chybí v základním vybavení NT. Nejde tu o
kosmetické přídavky, ale o opravné funkce, jež by měly být povinnou součástí
každého operačního systému.


TIP: Zařazení programů Plus 98 pod Windows 95
(WIN 95) Plus 98 pro Win 95

Balík MS Plus 98 je možné instalovat i pod Windows 95
Moduly tohoto balíku není běžně možné pod Windows 95 instalovat. Takový pokus
končí chybovým hlášením. My si ale ukážeme, jak tuto instalaci přece jen
uskutečnit.

Instalace modulů Plus 98 bez SetUpu
Vzhledem k podstatně vyšší spotřebě zdrojů systémem Windows 98 a k omezení
určitých předtím zavedených zlepšení, vracejí se někteří uživatelé k Windows
95. Chybí jim však některé funkce z balíku Plus 98, na něž si už zvykli např.
VirusScan od McAfee. Hlášení, že tyto programy nelze instalovat pod Windows 95,
není zcela pravdivé. Po vhodné změně informačních souborů, které se používají
při instalaci, je možné využívat jednotlivé programy z "Plusu" i pod
pětadevadesátkami.
Odmítání instalace programů ze sady Plus tedy není nepřekonatelný problém
jednoduše SETUP.EXE vůbec nepoužijete a instalaci vykonáte pomocí upraveného
souboru *.INF a archivu PLUS98.CAB z programového CD. Ukážeme si to na příkladu
VirusScanu, který je velmi užitečný a k jehož instalaci je třeba provést jen
minimální změny v adresářích Windows. Jiné programy vyžadují výměnu většího
počtu DLL, což může vést k problémům, protože pro Windows 98 byly knihovny
vyvíjeny nově. Budete-li tedy chtít takto instalovat i jiné programy, pořiďte
si pro každý případ zálohu adresáře System.

Práce se soubory CAB a INF:
Nejprve vytvořte pracovní adresář s názvem např. C:\Plusinst. Překopírujte do
něj z instalačního CD Plus 98 soubor plus98.cab, otevřete příkazový řádek DOSu
a přejděte do uvedeného adresáře.
Příkazem extract /E /L c:\plusinst plus98.cab archiv rozbalte. Vyhledejte zde
soubor PLS98APP.INF, otevřete ho v editoru a upravte ho: označte řádek
začínající "[version]" jako komentář tak, že na jeho začátek vložíte středník.
Hodnotu "SetupClass" změňte na "BASE". Další úsek se jménem "[DestinationDirs]"
udává, odkud se budou instalovat programy. Zde můžete zrušit všechny řádky,
které nezačínají "VS", takže zůstanou jen řádky, potřebné pro VirusScan.
Nakonec upravíte prvé tři cesty, jež označují jako cílový adresář "42876,%VS
_DIR%". Zadání cesty v tomto souboru má skutečně originální syntaxi: číslo před
čárkou je identifikační údaj pro určitý adresář, za čárkou jsou uvedeny
podadresáře. V našem případě je ovšem číslo 42876 generováno programem Setup.
Při postupu naší metodou ho však nepoznáte. Proto nainstalujeme VirusScan do
vlastního adresáře Viruscan. Nahraďte tedy v celém souboru INF označení "42876"
číslem "10", což je adresář Windows. Aby bylo možno soubor INF použít bez
Setupu, přejmenujte úsek "[VS]" na "[DefaultInstall]" a úsek "[VS.Remove]" na
"[DefaultUnInstall]". Teď je možné instalovat přes kontextové menu. Nakonec
udělejte ještě jednu kosmetickou úpravu: najděte v souboru INF řádky
PLUS98_DESC = "Microsoft Plus! 98"
PLUS98_DESC = "Microsoft Plus! 98\McAfee VirusScan"
které obsahují texty pro startovací menu. Můžete je nahradit vlastním označením
skupin programů, např.
PLUS98_DESC = "McAfee"
PLUS98_DESC = "McAfee\VirusScan"

Instalace a deinstalace přes kontextové menu
Upravený soubor INF je nyní třeba uložit. Klikněte pravým tlačítkem na jméno
souboru a zvolte "Instalovat". Instalace začíná otázkou na zdrojový adresář, z
něhož se mají soubory číst. Zadejte jméno pracovního adresáře, v němž jste
soubor CAB rozbalili v našem případě C:\Plusinst. Instalace teď proběhne
automaticky až do konce.
Systém je nyní třeba znovu spustit. Upravený soubor INF si odložte do
libovolného adresáře, např. do Inf, a potom můžete pracovní adresář zrušit.
Tato metoda instalace má ovšem jednu vadu na kráse: VirusScan se neobjeví při
řízení systému v položce "Software", to znamená, že ho nemůžete automaticky
odinstalovat. Toto omezení je však možno obejít tím, že v okně MS-DOS provedete
změnu v adresáři, v němž je uložen upravený soubor INF.
Zadejte rundll32 setupx.dll, InstallHinfSection Default Uninstall 4
pls98app.inf a VirusScan bude možno v budoucnu v případě potřeby korektně
odinstalovat. K vložení odpovídající položky do kontextového menu je potřebný
malý zásah do registrů. Otevřete editor registrů (RegEdit), najděte klíč
"HKey_Classes_Root\inffile\shell" a vložte na toto místo nový podklíč
"Uninstall". Do označení "(Standard)" vložte slovo "Odinstalovat".
Vložte další podklíč se jménem "command". Do jeho označení "(Standard)" vložte
řádek
\%windir%rundll32.exe set upx.dll,InstallHinfSection DefaultUnistall 4 %1
Když teď kliknete pravým tlačítkem myši na soubor INF, objeví se kontextové
menu s novou položkou "Odinstalovat". Tak můžete instalaci i deinstalaci
vykonat pohodlně pomocí myši. Soubor *.REG, který přidá tuto položku do
registrů, najdete na našem CD pod jménem UNINSTALL.REG (adresář "uninstal").


TIP: Paralelní instalace verzí Windows
(WIN 3.1x, 95/98) dva systémy

Současné používání různých verzí Windows
Windows 95 a Windows 98? FAT32 a FAT16? Které systémy mohou spolupracovat?
Vysvětlíme si, které operační systémy je možno paralelně instalovat, a jak
přitom obejít různé bariéry. "V konfiguraci s dvojím bootováním není možné
instalovat Windows 98 vedle Windows 95", tvrdí Microsoft. Já však tvrdím opak.

Zabezpečte startovací soubory IO.SYS a další
Paralelní instalace různých verzí Windows nejsou žádné čáry. Je ovšem třeba
dávat pozor na některé okolnosti, abyste se případně po neúspěšném pokusu o
instalaci nedostali do nesnází. Před přídavnou instalací nejprve překopírujte z
kořenového adresáře soubory IO.SYS, MSDOS.SYS, COMMAND.COM, AUTOEXEC.BAT a
CONFIG.SYS do speciálního adresáře, nazvaného třeba SYS98. K tomu použijte
Průzkumník nebo příkazy v dosovském okně xcopy32 c:\sys95 /h
Pořiďte si funkční spouštěcí disketu; pokud ji ještě nemáte, můžete si ji
vytvořit v položce Ovládacích panelů "Přidat nebo odebrat programy, Spouštěcí
disketa". Doporučujeme také uvedené soubory zálohovat na další disketu. Soubory
IO.SYS a MSDOS.SYS jsou skryty a lze je učinit viditelnými příkazem DIR/AH.
Používáte-li při zálohování Průzkumník, zviditelníte skryté soubory tímto
postupem:
- u Win 98 a Win 95 s IE4 v menu "Zobrazit" zvolíte "Možnosti složky", a pak v
záložce "Zobrazit" zadáte "Zobrazovat všechny soubory",
- u Win 95 v menu "Možnosti zobrazení" zvolíte "Všechny soubory".
Ostatně ani při těchto volbách nedojde k zobrazení všech souborů, které je
potřeba zálohovat.

Vlastní instalace
Po zálohování systémových souborů můžete přikročit k instalaci paralelního
operačního systému z CD. Možnosti kombinací verzí Windows jsou uvedeny v
tabulce. Pro každou instalaci platí: instalujte vždy v čistém režimu DOS,
nikoliv pod Windows! To předpokládá, že je nainstalován dosovský řadič pro
CD-ROM. Není-li instalován, musíte použít spouštěcí disketu Windows 98. U
Windows 95 zkopírujte tento řadič nejprve na disketu.
Teď můžete začít s instalací. Po jejím skončení si zálohujte výše uvedené
systémové soubory na disk i na disketu, protože došlo k jejich modifikaci.
K přepínání mezi zavedenými operačními systémy si vytvořte v dosovském editoru
jednoduché dávkové soubory GOTO95.BAT a GOTO98.BAT (viz obrázek a též CD). Tyto
soubory uložte do kořenového adresáře na disk.
Dávkové soubory přidělí systémovým souborům potřebné atributy a po
překopírování je vrátí zase zpět. Tento postup umožňuje, aby dávky pracovaly i
v čistém dosovském režimu. Zde však již není možné kopírovat soubory se
změněnými atributy.
Teď můžete jeden ze dvou instalovaných operačních systémů zvolit spuštěním
jednoho z dávkových souborů. Potom je ovšem třeba počítač znovu nastartovat.

Pohodlné přepínání
Chcete-li přepínat operační systémy ještě pohodlněji, můžete spuštění dávkových
souborů realizovat z pracovní plochy Windows. Klikněte jednoduše pravým
tlačítkem myši na volné místo, v menu zvolte "Nový objekt" a "Zástupce",
zadejte pozici dávkového souboru a přidělte mu ikonku. Tohoto zástupce můžete
zařadit též do menu tlačítka Start.

FAT32 nebo FAT16?
Kombinaci Windows 95 (od novější verze B) a Windows 98 můžete instalovat se
systémem FAT32, který šetří místo na disku, ale při použití Windows 95 a
starších Windows 95 (A) to možné není. Naproti tomu FAT16 je kompatibilní se
všemi verzemi Windows 95 i 98.

Kompatibilita se systémem MS DOS 7.1
Zatímco pod Windows 95 (A) je možné bez problémů instalovat a spustit Windows
for Workgroups (WfW 3.11), skončí tento pokus neúspěšně na počítači vybaveném
DOSem 7.1 (od Windows 95 B). DOS 7.1 zřejmě není kompatibilní s žádným ze svých
předchůdců. Tento problém je však možné řešit malou změnou souboru IO.SYS (je v
hlavním adresáři). Nejprve tento soubor zálohujte do jiného adresáře a
odstraňte zákaz zápisu příkazem
attrib c:\io.sys -r -h -s
Potom otevřete tento soubor ve vhodném editoru, například Ultraedit (najdete ho
na adrese http://www.idmcomp.com a též na CD). Na ofsetu 131C2 změňte hodnotu
"04" na "03", na ofsetu 131D5 a 131D6 změňte hodnotu na "90". Po uložení
souboru nastartujte znovu počítač. Nyní už můžete pod Windows 95 B/C instalovat
a spustit i WfW 3.11, a to s FAT16 i s FAT32, i když v Fdisku Microsoft tvrdí
opak: "soubory, které byly instalovány na pevném disku po aktivaci podpory
FAT32, jsou nedostupné jiným operačním systémům...".
Je tu ovšem jisté omezení kompatibility WfW 3.11 spuštěného po úpravě DOSu 7.1:
pod WfW není možné aktivovat 32bitový přístup k datům.

WfW a Windows 98
Upravená verze IO.SYS z Windows 95 se nejlépe snáší s Windows 98 a umožňuje tak
harmonickou spolupráci různých generací operačních systémů. Nemáte-li Windows
95 A nebo C, můžete instalovat WfW 3.11 pod Windows 98 jen s FAT16. K tomu
použijte soubory IO.SYS a MSDOS.SYS buď z Windows 95/95 A, nebo přímo z DOSu,
nejlépe verze 6.0. Tyto soubory překopírujte spolu s COMMAND.COM, AUTOEXEC.BAT
a CONFIG. SYS, které jsou po instalaci WfW NT v hlavním adresáři, do zvláštního
adresáře na pevném disku a vytvořte podobně, jak už bylo popsáno, dávkový
soubor GOTO311.BAT.

Instalace Windows 95 B/C
Pokud máte instalovaná Windows 95 A a pokusíte se instalovat Windows 95 B nebo
C, přeruší se instalace s hlášením, že je již instalován jeden operační systém,
který nelze touto verzí Windows aktualizovat. Toto omezení je možno obejít tak,
že dočasně přejmenujete soubor WIN.COM v adresáři Windows 95 A. Systém Windows
95 B/C potom už nezjistí přítomnost svého předchůdce a je možné ho bez problémů
instalovat.

Problém správce programů
Při instalaci různých verzí Windows 9x existuje ještě jeden problém adresář
"Program Files". Tam ukládají všechny verze Windows a mnohé uživatelské
programy více nebo méně důležité soubory a zaznamenávají tuto skutečnost do
registrů. Tak může dojít k nesnázím zejména při aktualizaci softwaru. Vyhýbejte
se tedy pokud možno ukládání programů do tohoto adresáře, jestliže jste
instalovali stejný software pod druhou verzí operačního systému. Při dodržování
této rady pracovaly v našich testech různé verze Windows bez výrazných problémů.


TIP: Vytvořte si startovací disketu pro nouzové situace
(WIN 95/98) disketa pro nouzové situace

Se startovací disketou do sítě Windows
Tip pro uživatele, kteří pracují s Windows 95 nebo 98 v síti: Jestliže se
nedají Windows spustit, nemáte pochopitelně přístup k síti, a tím ani k
důležitým souborům, které by významně urychlily opravu. Totéž platí pro
notebooky bez CD mechaniky, do nichž byl software instalován prostřednictvím
sítě. V takových případech by byla velmi cenná disketa s programy,
podporujícími komunikaci v síti. Windows takovou funkci neposkytují. Ukažme si
tedy, jak si takovou rozšířenou disketu pro nouzové případy pořídíte.

Data pro nouzovou disketu:
Pro Windows 3.x nebylo těžké takovou disketu vytvořit: bylo třeba jen
okopírovat na ni některé soubory a přístup k síti již byl možný. U Windows
95/98 jsou takové soubory též k dispozici; zatímco u Windows 3.x byly informace
o konfiguraci sítě uloženy v souboru SYSTEM.INI, jsou u Windows 95/98 uloženy v
registrech. A právě zde je ten problém: při velikosti okolo 4 MB se soubor
SYSTEM.DAT na běžnou disketu nevejde. Je však možné údaje o síti extrahovat z
registrů a vytvořit z nich SYSTEM.DAT o rozsahu několika kilobytů.
Jako při všech pracích s registry je potřebné nejprve zálohovat SYSTEM.DAT a
USER. DAT. Spusťte editor Regedit, vyhledejte klíč
Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName
a označte ho. V menu "registrace" klikněte na "export registrových dat" a
uložte tyto údaje např. pod jménem 1.REG. Podobně postupujte s klíči
Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\VxD
Hkey_Local_Machine\Network\Logon
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network
a uložte je pod jmény 2.REG, 3.REG a 4.REG. Otevřete tyto tři soubory v
textovém editoru a odstraňte vždy první řádek ("Regedit4"). Soubor 1.REG přitom
neměňte. Otevřete okno MS-DOSu a přejděte do adresáře, kam jste uložili soubory
REG.
Příkazem copy 1.reg+2.reg+3.reg+4.reg n.reg
vytvořte soubor n.reg, a z něho pak soubor SYSTEM.DAT příkazem
regedit /L:c:\reg\system.dat /R:c:\reg\user.dat /c n.reg
Přitom se vytvoří i soubor USER.DAT, který nepotřebujete, a proto ho můžete
smazat. Je však třeba zadat příkaz "/R:\c:\reguser.dat", protože jinak by
Regedit přepsal USER.DAT do adresáře Windows.

Vytvoření nouzové diskety
K přepsání síťových startovacích souborů na bootovací disketu použijte
MKNET.BAT (je na CD adresář "mknet"). Červeně vyznačené řádky musíte ručně
upravit. Místo "$USERNAME$.PVI" uveďte jméno souboru s heslem, např. TE.PWL,
jestliže vaše uživatelské jméno je "TE". "$NETDRIVER.DOS$" nahraďte jménem
řadiče vaší síťové karty. V adresáři Windows jsou jen dva soubory s příponou
DOS jeden je PROTMAN.DOS a druhý je řadič síťové karty.
Další úpravy se týkají souboru SYSTEM.INI. Otevřete jej v textovém editoru a
najděte klíč "[Password Lists]". Doplňte odkaz na soubor PWL udáním disketového
mechanismu "A:\". Po této úpravě vypadá řádek např. takto: "TE=A:\TE.PWL".
K tomu, aby se při startu spustil řadič síťové karty, chybí na disketě ještě
soubory CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT. Teď už můžete váš systém bootovat z diskety.
Chcete-li např. spustit soubor "install" ze serveru "piggy", zadáte na
příkazovém řádku net use L:\\piggy\install
Upozorňujeme, že síťový příkaz umožňuje spojení jen s těmi servery, které
používají protokol IPN nebo NetBEUI. Použití protokolu TCP/IP je vyloučeno.


TIP: Varianty DirectX
(WIN 95/98) DirectX

Instalujte verzi podle svého přání
Microsoft uvádí, že DirectX se pod Windows nedají odinstalovat. Je-li určitá
verze tohoto balíku multimediálních programů již jednou na vašem počítači
naistalována, není už možné používat např. starší verzi. Ukážeme si, jak
provést tuto údajně nemožnou operaci.

Povinná instalace DirectX:
Uživatel Windows 95 se mohl rozhodnout, zda a kterou verzi DirectX chce
nainstalovat. U Windows 98 se instaluje automaticky DirectX 5.0, ať už si to
uživatel přeje nebo ne. Mnohé aktuální hry dokonce zavádějí automaticky DirectX
6.0 nebo 6.1.
Instalovanou verzi DirectX není možno standardně odinstalovat: tuto možnost
Microsoft vůbec nepředpokládal. Potřebujete-li však k provozování staršího
programu verzi 3.0, je každá rada drahá, protože starší řadič se přes novější
instalovat nedá.

Manuální odstranění DirectX:
Východiskem je manuální odinstalování DirectX. K tomu je třeba odstranit
některé záznamy v registrech a některé soubory. Postupem, který si popíšeme,
lze odstranit všechny podstatné záznamy a součásti DirectX 6.0, a potom bez
problémů instalovat třeba verzi 3.0 (nebo kteroukoliv jinou). Poznámka: máte-li
v počítači starší verzi DirectX, neexistují některé složky, o kterých budeme
dále mluvit. Při standardní práci pod Windows 98 s Wordem a Excellem se DirectX
nevyužívá.

Nejprve zálohovat:
Před úpravou registrů bezpodmínečně zálohujte důležité soubory překopírujte
soubory SYSTEM.DAT a USER.DAT z adresáře Windows do nějakého pracovního
adresáře. Teď přejděte do editoru registrů zadáním "Regedit" pod "Start,
Spustit". Pod Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft vymažte následující záznamy
registrů (vždy celý klíč):
Direct3D
DirectDraw
DirectPlay
DirectX
Přejděte do režimu DOS a zkopírujte soubory uvedené v tabulce do záložního
adresáře. Teď můžete tyto soubory postupně zrušit ("c:\windows" zde představuje
jméno adresáře, v němž je uložen systém Windows; ve vašem případě může mít jiné
jméno). Nakonec zrušte adresář C:\Progra~1\Direct X.
Po restartu je možné instalovat DirectX ve verzi, kterou potřebujete. Při mém
testu se při instalaci DirectX 3.0 pod Windows 98 nevyskytly žádné problémy. V
některých případech je však nutné znovu instalovat též ovladač grafiky nebo
přídavnou 3D kartu.


TIP: Odinstalování Internet Exploreru
(WIN 98) Internet Explorer

Speciální dávkový soubor vás zbaví prohlížeče od Microsoftu
Podle údajů Microsoftu nelze Internet Explorer 4.x (IE4) pod Windows 98
odinstalovat, protože je integrovanou součástí systému. I v tomto případě
popisuje Microsoft situaci příliš černě: IE4 je možno beze zbytku vymazat z
disku jedním dávkovým souborem. Kromě toho lze nahradit Explorer-Shell Windows
98 komponenty Windows 95 B. Tak může uživatel, který nevyužívá přístup k
Internetu nebo využívá jiný browser, svoje Windows 98 zeštíhlit a zrychlit.

Dávkový soubor na odstranění IE4
Zrušte celý adresář C:\Program Files\Internet Explorer. Výstrahu, že tím můžete
ohrozit jiné registrované programy, můžete s klidným srdcem hodit za hlavu.
Windows 98 instalují řadu dalších souborů, určených k podpoře Internet
Exploreru. Ty však nejsou potřebné ani pro jiný browser, ani pro běžný provoz
Windows. K jejich zrušení použijte dávkový soubor KILLIE4.BAT (na CD adresář
"Killie"): ten je nejprve uloží do záložního adresáře C:\Ie4save, a potom je
vymaže z adresáře Windows.
Tento dávkový soubor volejte v režimu DOS, abyste se vyhnuli potížím s
otevřenými, a tím nedostupnými soubory. Může se stát, že některé soubory, které
má soubor KILLIE4 zrušit, nejsou na vašem počítači instalovány. Zprávy o tom,
že určité soubory nelze zrušit, vás nemusí znepokojovat. Dávkový soubor vykoná
i tak svou práci.
Teď restartujte Windows. Na monitoru se mohou objevit jména souborů, které
KILLIE4 zrušil, ale které operační systém potřebuje ke své korektní práci.
Poznamenejte si jména těchto nepostradatelných souborů a zkopírujte je ze
záložního adresáře na jejich původní místo, jež zjistíte v KILLIE4. Při mém
testu nebyly tyto dodatečné korektury potřebné.
Po opětovném startu bude počítač spolehlivě pracovat pod Windows, která nyní
zabírají o 11 MB méně místa. Teď už je jen potřebné vymazat ikonu Exploreru z
pracovní plochy a ze startovacího menu.

Zrušení Explorer Shell:
Chcte-li se zbavit též systémového shellu Windows 98, můžete ho nahradit
Explorerem Windows 95 B. Explorer ze starších verzí Windows 95 a Windows 95 A
se k tomu nehodí, protože tu hrozí nekompatibita zejména při ukládání souborů
pod FAT32. Explorer z Windows 95 C nepřichází v úvahu, neboť je prakticky
identický s Explorerem Windows 98.
Nejprve překopírujte soubory EXPLORER.EXE, COMDLG32.DLL a SHELL32.DLL do
záložního adresáře, např. C:\Expl98. Potom je nahraďte jejich protějšky z
Windows 95 B. K tomu musíte tyto soubory extrahovat z archivu CAB na CD s
Windows 95 B a uložit na disk C:. Postup je následující: založte CD do
mechaniky a vytvořte na disku C: nový adresář, např. C:\Wintemp. Otevřete okno
DOSu, přejděte do tohoto adresáře a zadejte tyto tři příkazy:
d:\win95\extract /a d:\win95\win95_02.cab explorer.exe
d:\win95\extract /a d:\win95\win95_02.cab comdlg32.dll
d:\win95\extract /a d:\win95\win95_02.cab shell32.dll
Teď jsou uvedené tři rozbalené soubory v adresáři Wintemp. Přejděte do čistého
režimu DOS a překopírujte EXPLORER.EXE do adresáře Windows, soubory
COMDLG32.DLL i SHELL32.DLL do adresáře System. Tím jsme nahradili Explorer
Windows 98 Explorerem Windows 95 B.
Po restartu počítače se nyní prezentují Windows 98 klasickým zobrazením Windows
95 a pracují na slabších počítačích s operační pamětí do 32 MB zřetelně
rychleji. I pohled na systémové zdroje (klikněte v Exploreru na "?,
Info") potvrzuje zvýšení rychlosti práce systému.


TIP: Bootovací pauza ve Windows 98
(WIN 98) Bootovací pauza

Jak obnovit tuto užitečnou funkci
U Windows 95 umožňuje bootovací pauza uživateli přerušit startování systému a
dostat se k bootovacímu menu. Při přechodu na Windows 98 Microsoft tuto
potřebnou funkci odstranil. Je však možné ji ve Windows 98 obnovit.

Ztracená bootovací pauza
Zůstává tajemstvím, proč Microsoft tuto funkci v souboru MSDOS.SYS deaktivoval.
Když počítač startuje a zobrazí odpovídající hlášení, můžete pod Windows 95/98
stlačením klávesy F8 přerušit proces startování a získat bootovací menu. To je
výhodné zvláště v případě, že chcete přejít do MS-DOSu, abyste mohli spustit
starší dosovskou aplikaci. Na rychlém počítači s procesorem Pentium je stlačení
F8 ve správném okamžiku zkouškou reakce uživatele, protože hlášení zmizí během
zlomku vteřiny. U Windows 95 to můžete řešit vložením příkazu "BootDelay=X" do
části [Options] v souboru MSDOS.SYS (X udává délku pauzy v sekundách). Avšak u
Windows 98 je tento příkaz zcela vyřazen.
S pomocí souboru IO.SYS z Windows 95 si tento příkaz k bootovací pauze zavedete
i pod Windows 98. K tomu je třeba mít systém Windows 95 B nebo C. Použijte
systémový soubor IO.SYS, který je na startovací disketě, pořízené některou z
těchto verzí Windows. Tento soubor překopírujte do hlavního adresáře na pevném
disku a vložte do něj příkaz "BootDelay". Windows 98 nyní startují s nastaveným
zpožděním (vhodná hodnota je "4"), ovšem s hlášením "startují se Windows 95" a
s bezvýznamným chybovým hlášením.

Odstranění bezcenného chybového hlášení
Zprávu, že MSDOS.SYS dostal neplatný příkaz, ignorujte. Je možné ji ale zrušit
tím, že řádek "WinVer=4.10.1998" (číslo verze Windows 98) přeměníte na komentář
vložením středníku na jeho začátek. Do zprávy o startu můžete vložit správné
označení verze Windows změnou pětky na osmičku v řádku "Windows 95" v souboru
IO.SYS ve vhodném HEX-editoru (Norton Diskedit nebo Hex Workshop). To je ovšem
čistě kosmetická úprava.

Můžete si také upravit startovací obrázek
Po těchto změnách přebírají Windows 98 startovací obrázek z IO.SYS, který
patřil původně Windows 95 B/C a oznamuje tedy start Windows 95. I to můžete
změnit: vytvořte si v grafickém editoru (stačí MS Paint) grafický soubor s
názvem LOGO.SYS ve formátu 320 x 400 bodů a uložte ho do hlavního adresáře. Tak
získáte zcela originální vlastní startovací obrázek pro Windows 98. Jestli se
vám však líbí ten původní "nebeský", vezměte soubor LOGOW.SYS v adresáři
Windows, vyretušujte nápis "Nyní můžete počítač bez obav vypnout" a uložte ho
do hlavního adresáře. Musíte ovšem oželet animaci v podobě pohyblivé barevné
lišty na spodním okraji obrázku. Jestli vás startovací obrázek už nudí, můžete
ho zcela vyloučit vložením "LOGO=0" do oddílu [Options] v souboru MSDOS.SYS. I
zde jde jen o dekorativní úpravu.
Po těchto úpravách nepoznáte při startu Windows, že byl použit starší IO.SYS
kromě žádoucí bootovací pauzy.

TIP: Větší rozmanitost ikon a adresářů
(IE4/WIN 98) Správce programů

Jak pořídit individuální ikony pro adresáře
Kromě některých speciálních systémových adresářů vypadají všechny ikony u
ostatních adresářů v současných verzích Windows stejně. V dialogu "typ dat"
můžete sice nově definovat ikonu pro skupiny adresářů, nemáte však možnost
opatřit konkretní adresář speciální ikonou.

Zadání nové třídy ID
Individuální ikony pro každý adresář můžete dosáhnout zásahem do databanky
registrů. Pro každý adresář, jenž má mít svou vlastní ikonu, definujete novou
třídu ID. Tento nedokumentovaný trik, který je možno použít jen s Explorerem
4.x nebo pod Windows 98, umožňuje kromě toho vložit další položky do
kontextového menu pro tento adresář.
Otevřete databanku pro registry pomocí editoru Regedit a přejděte na klíč
"Hkey_Classes_Root\Clsid". Pomocí menu "Úpravy, Vytvořit, Nový klíč" vložte
nový podklíč, kterému přidělíte nové, dosud nepoužité jméno třídy ID podle
vzoru 8+4+4+4+12 znaků (například 00000000-0000-0000-0000-000000000001).
Abyste opatřili některý adresář novou třídou ID, označte jej, stlačte
"Přejmenovat" a doplňte jméno adresáře takto
.{00000000-0000-0000-0000-000000000001}
Za tečkou tedy následuje nově definovaná třída ID.

Změna ikony
Pro tuto třídu ID můžete nyní individuálně určit ikonu a zřídit kontextové
menu. K určení nové ikony přejděte do databanky registrů a vyhledejte klíč
"Clsid\{00000000-0000-0000-0000-000000000001}"
Přes "Úpravy, Vytvořit, Nový klíč" zřiďte nový podklíč, pojmenovaný
"DefaultIcon". V pravé polovině okna klikněte dvakrát na položku "Výchozí" a
zadejte jméno a cestu k ikoně, kterou chcete použít. Můžete použít již
existující ikonu, např. ze souboru SHELL32.DLL. Cesta k ikoně tedy vypadá takto:
c:\windows\system\shell32.dll,
Abyste zjistili číslo pozice ikony, přejděte v kterémkoliv okně Exploreru na
"Zobrazit, Možnosti složky" a v záložce "Typy souborů" označte položku
"Složka", klikněte nejprve na tlačítko "Upravit" a potom na "Změnit ikonu".
Zobrazí se ikony ze souboru SHELL32.DLL. Spočítejte je (od nuly), abyste
zjistili pořadové číslo žádané ikony. Jinou možností je použít jako ikonu BMP
soubor, kterému jste předtím přidělili vhodné jméno, např. PRIKLAD.BMP v
PRIKLAD.ICO.
Individuální kontextové menu adresáře můžete libovolně rozšiřovat. Vložme např.
položku, jež pro označený adresář otevře okno MS-DOSu:
Otevřete klíč
Hkey_Classes_Root\Clsid\{00000000-0000-0000-0000-000000000001}
a zaveďte přes "Úpravy, Vytvořit, Nový klíč" nový klíč se jménem "Shell".
Označte tento klíč, zřiďte nový podklíč pojmenovaný "dos" a pod tímto klíčem
další podklíč "command".
Označte klíč "dos" a otevřete v pravé polovině okna dvojitým kliknutím okno
"Upravit textovou hodnotu". Zadejte text položky v menu, například "Dos
prompt". Potom označte klíč "command", opět dvojklikem otevřete okno a zadejte
příkaz
command.com /k cd %1
COMMAND.COM se teď automaticky spustí v aktuálním adresáři po volání položky
"Dos prompt" v kontextovém menu.
Takto upravený adresář má běžné vlastnosti adresáře Windows, a kromě toho
funkce, které jsme vytvořili pro třídu ID
{00000000-0000-0000-0000-000000000001}
Je tu ovšem jisté omezení: nově vybavené adresáře nepodporují v plném rozsahu
funkci "uchop a táhni". Soubory je možno do tohoto adresáře kopírovat nebo
přesunout jen v případě, že je otevřený. Ikona adresáře nereaguje na myš.


TIP: Utajení dat pomocí nástrojů Windows
(WIN 95/98) Skrytý adresář

Makro VB skryje adresář ve Windows Exploreru
Windows 95 a 98 nenabízejí žádnou regulérní možnost ukrýt obsah adresáře.
Můžeme však použít nedokumentovaný trik k ukrytí dat před zvědavými zraky.
Je-li označení adresáře rozšířeno o třídu ID systémového řízení, neukazuje
Explorer obsah tohoto adresáře, ale obsah systémového řízení. Např. změníte-li
"C:\Temp" na
"C:\Temp.{21EC2020-3AEA-A069-A2dd-08002B30309D}"
neukazuje Explorer soubory v tomto adresáři, ale programy systémového řízení.
Vrátíme-li původní označení, jsou soubory adresáře opět viditelné.

Usnadnění pomocí makra VER.VBS:
Na CD (v adresáři "ver") najdete skript VER.VBS, který automatizuje
přejmenování adresáře a navíc zavádí ochranu heslem. Toto makro pracuje pod
Windows 98, u Windows 95 musíte doinstalovat Windows Scripting Host (možno
stáhnout na adrese http://msdn.microsoft.com/scripting/
default.htm?/scripting/window %20shost/download/default.htm)
VER.VBS otevře nejprve dialogové okno. V něm zadáte jméno \adresáře, jehož
obsah má být utajen, např. c:temp, a potvrdíte "OK". Chcete-li adresář zase
odtajnit, spusťte znovu VER.VBS. Následuje otázka na heslo; přednastavené je
heslo "pcw4" (třeba zadat tak, jak je uvedeno písmeny malé abecedy). VER.VBS
hlásí úspěšné zatajení nebo odtajnění adresáře v dialogovém okně, kde odpovíte
"OK".

Není to absolutní jistota!
Naše metoda je tak trochu "dětská", protože každý znalec dokáže v dosovském
okně (viz dále) adresář zpřístupnit. Ale i profesionál může mít trochu těžkosti
při odhalení tohoto triku.
Některé adresáře rozhodně nedoporučujeme skrývat: především Windows a Desktop,
ty jsou tabu! Nezkoušejte to také s adresáři, které se otvírají ve startovacím
menu nebo pomocí ikony na pracovní ploše. Operační systém Windows by mohl
samovolně změnit připojení k položkám, a programy by se nedaly spustit pomocí
ikony ani po odtajení adresáře.
Jestliže jste nedopatřením přejmenovali adresář Windows nebo adresář, v němž je
program VER.VBS, takže Scripting Host nebo makro se nedají spustit, postupujte
takto:
Nastartujte počítač v dosovském režimu (během náběhu stlačte F8 a volte "Jen
systém MS-DOS"). Adresář Windows odblokujete příkazem
ren c:\windows.{21EC2020-3AEA-A069-A2dd-08002B30309D} windows

Další tipy:
1 Aby nepovolaní neviděli rozšíření skrytého adresáře, jděte v Exploreru přes
"Zobrazit, Možnosti složky" na list "Zobrazit" a deaktivujte položku menu "V
záhlaví zobrazovat úplnou cestu".
2 Makro VER.VBS můžete upravovat v kterékoliv editoru (Poznámkový blok, Edit).
Ve zdrojovém kódu jsou další informace, například jak změnit heslo "iew4".


TIP: CD klíče Microsoftu už nejsou žádným tajemstvím
(WIN 98) CD klíče Microsoftu

Software Windows: existují také standardní čísla
Při instalaci softwaru musíte zadat ID číslo produktu (číslo série), které je
na obalu disku. Microsoft však předpokládal též standardní čísla.

Komplikované zadávání:
Při antimonopolním soudním sporu proti firmě Microsoft chtěl špičkový manažer
Microsoftu Jim Allchin demonstrovat, že není možno odstranit Internet Explorer
z Windows 98. Šéf vývojářů Windows ztroskotal již při instalaci Windows 98,
protože nemohl přečíst ID číslo a nakonec si ho musel dát nadiktovat.

Univerzální klíč
Jim Allchin mohl vyřešit svou situaci také jistým trikem. Ačkoliv se požaduje
zadání individuálního čísla série, jsou programy Setup upraveny tak, že
akceptují i jisté standardní číslo. Microsoft tuto skutečnost neskrývá, nýbrž v
oficiálním Microsoft Office Journal č. 4, prosinec 1998/leden 1999, zmíněnou
okolnost objasňuje. Autor Frank Ullrich, dostupný i po Internetu, vysvětluje
dostatečně jasně i pro méně chápavé, jak Setup testuje zadaná čísla.
Univerzální čísla jsou všeobecně známa. Mnozí uživatelé pokládají 25místné
identifikační číslo za šikanování ze strany Microsoftu; docela by vyhovělo
číslo 10místné, které by stačilo na očíslování všech lidí na zeměkouli. Má-li
se nový software instalovat na více počítačích, je to trápení nejen pro
krátkozraké. Proto si mnozí servisní technici ulehčují práci zadáváním
univerzálního, snadno zapamatovatelného čísla.
Co se stane, když Microsoft zjistí, že i u legálních licencí byla použita
univerzální čísla? Podle sdělení čtenářů firma v takových případech požadje,
aby byl příslušný záznam v registrech opraven.


TIP: Odstranění nebo změna informací o uživateli
(WIN 95/98/NT) Chcete zůstat v anonymitě?

Jak změnit nebo vymazat jméno uživatele
Uživatel programů Microsoftu má při instalaci zadat jméno a označení firmy; to
se při provozu objeví v startovacím okně a při zavolání "?,Info". Přitom není
vůbec důležité, má-li tento údaj vůbec smysl je klidně možné zadat "xyz" nebo
"12345". Také v dokumentech, které připravíte ve Wordu nebo Excellu, je možné
přes menu "Soubory, vlastnosti" zjišťovat informace o uživateli. Jak to udělat,
když v novém zaměstnání převezmete po svém předchůdci legální software a chtěli
byste tyto údaje změnit? Microsoft vám v tom nepomůže, programy nejsou na žádné
změny nebo vymazání těchto informací zařízeny. Přesto je to možné, jak ukážeme
na příkladu Wordu 95/97.
Změna údajů o uživateli není jen příjemná třeba když vás program při startu
pozdraví vaším jménem ale často i nezbytná. V síti je možné na základě
správných osobních údajů zjistit původce jednotlivých souborů. Naproti tomu při
posílání dokumentů po Internetu je žádoucí zůstat anonymní.

Uživatelské údaje jsou dobře skryty:
U mnohých produktů Microsoftu, např. u Windows 95 nebo 98, je možné tyto údaje
snadno změnit úpravou registrů, ale u Wordu nebude vaše snaha hned úspěšná.
Údaje jsou uloženy pod klíčem
Hkey_Users.Default\Software\Microsoft\MS setup (ACME)\User Info
jako "DefCompany" a "DefName", ale Word je naplňuje jen při nové instalaci.
Setup potom ukazuje informace, které byly zadány při poslední instalaci, ale
připouští i zadání nových uživatelských údajů.
Existuje jednoduchý způsob, jak učinit Word anonymním. Setup zapisuje
uživatelské informace sotva tomu uvěříte do WINWORD.EXE. Když tedy
překopírujete znovu WINWORD.EXE z adresáře (z CD Microsoft Office) na pevný
disk, nebude tento program pochopitelně obsahovat žádné uživatelské informace a
v startovacím okně i na dotaz "?,Info" se žádné informace neobjeví.
Je možné také uživatelské údaje vymazat přímo z WINWORD.EXE. Před tímto zásahem
ale doporučujeme pořídit záložní kopii tohoto programu. Potom zavolejte
WINWORD.EXE (Word 97) z vhodného HEX editoru, např. Ultraedit (je na CD, nebo
na adrese http://www.idmcomp.
com, shareware UEDIT321.zip, 1129 KB, registrační poplatek je 30 USD), a
najděte adresu (ofset) 0x507F4C. Nahraďte všechny hodnoty až po adresu 0x507FCB
údajem "00". Za těmito údaji následuje identifikační číslo licence Wordu
(0x507FCC až 0x507FDF). Zde vložte platné číslo licence.
U Wordu 95 postupujte podobně přepište "00" hodnoty na adresách 0x3881CC až
0x38824A, číslo licence je na adresách 0x38825C až 0x38825E.

Anonymní NORMAL.DOT:
I po tomto zásahu se vaše jméno objeví v každém souboru nebo dokumentu, který
vytvoříte. K jeho odstranění je třeba (u Wordu 95) změnit uživatelské údaje
pomocí Regeditu pod klíči
Hkey_Local_Machine\Software\Microsoft\MS
Office\9595.0.0.0814(1031)\Registration
a Hkey_Users\.Default\Software\Microsoft\MS setup (ACME)\User Info.
Jméno, které se objeví po volání "Soubory, Vlastnosti", je uloženo v proměnné
"Data" pod klíčem
Hkey_Users\.Default\Software\Microsoft\Word\7.0\.
Je-li váš počítač zapojen do sítě, naleznete jméno pod odpovídajícím klíčem
"Hkey_Users", kde je vaše jméno místo "Default". Hodnotu "Data" můžete vymazat.
Tím se ovšem ztratí změny, které jste dříve zavedli pod "Extra, vlastnosti", a
musíte je znovu vložit.
U Wordu 97 se příslušný klíč jmenuje
Hkey_Users\.Default\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Data
jinak je postup stejný jako v předešlém případě.
Posledním krokem je vymazání souboru NORMAL.DOT v adresáři, předtím si ale
uložte všechna tam uvedená makra do jiného souboru pro šablon. Při další práci
si Word zřídí nový soubor šablon NORMAL.DOT, ovšem už bez jména uživatele.


TIP: Úprava interních příkazů Wordu
(WIN 95/98/NT) Word 97

Nesmyslné rady v On-line Helpu
On-line Help k Visual Basicu pro Word 97 obsahuje některé podezřelé rady. V
kapitole "Práce ve Visual Basicu, přizpůsobení Wordu a Visual Basicu, změna
příkazů Wordu", se vysvětluje, že předem definované posloupnosti příkazů lze
nahradit makroinstrukcí (makrem). Následuje návod krok za krokem, jak lze
změnit příkaz "Uložit". Když budete postupovat podle tohoto návodu, zažijete
nepříjemné překvapení: příkaz se zcela svévolně deaktivuje. Jaký je tedy
správný postup?

Jak by to mělo fungovat podle Microsoftu
Příkaz Wordu můžete nahradit vlastním makrem, kterému přidělíte jméno vnitřního
příkazu Wordu. U předchůdce Wordu 95 to tak skutečně funguje. Můžete to
vyzkoušet na příkazu "Uložit" Wordu 95:
1 Klikněte na "Extra, Makro" a v poli "Vytvořit makro" zvolte "Příkazy Wordu".
Objeví se lišta symbolů všech příkazů Wordu, které jsou dostupné klávesovými
zkratkami nebo kliknutím na symbol operace. Příkazy dostupné z menu se přitom
skládají ze jména menu a příslušného příkazu. Příkaz "Uložit" z menu "Soubor"
je uveden též jako "Uložit soubor".
2 Přejděte do pole "Jména maker" na položku "Uložit soubor", a označte v poli
"Uložit makro" šablonu, do níž chcete makro uložit. Zvolíte-li např.
NORMAL.DOT, změní se příkaz "Uložit soubor" pro všechny dokumenty.
3 Klikněte teď na přepínací plošku "Vytvořit". Objeví se výpis nového makra, v
němž můžete přidávat, rušit nebo měnit jednotlivé položky.

Co se stane u Wordu 97:
Help Wordu 97 popisuje tento postup právě takto, a přece je výsledek
nepříjemným překvapením. Co se stalo? Word uložil nové makro pojmenované
"Uložit soubor". Porovnejte takto vytvořené makro s textem makra, dostupným v
Helpu; zjistíte, že se texty úplně neshodují. Jestliže v tomto okamžiku
rozladěně zavřete okno editoru Visual Basicu, neudělá příkaz "Uložit soubor" v
budoucnosti už vůbec nic hrůza! Z komentáře
Makro Uložit soubor
Uloží aktuální soubor nebo dokument
je možno soudit, že Word dobře ví, co vlastně má toto makro dělat. Ve
skutečnosti ale v novém makru není žádný program. To se vám stane u všech
maker, jimiž jste chtěli individuálně nahradit vnitřní příkazy.

Jak dosáhnout cíle:
Především vyhledejte přes "Extra, makro" tento chybný příkaz a zrušte ho.
Podstata postupu, kterým lze skutečně ve Wordu 97 změnit vnitřní příkazy a
který nám Microsoft neporadil, je v tom, že musíte vyvolat příkaz jeho
původním, tedy anglickým jménem! Ale Microsoft uvedl při přechodu od Word
Basicu k Visual Basicu pro aplikace (VBA) překlady příkazů do češtiny.
Zadejte tedy jméno makra "FileSave". V okně editoru dostanete standardní příkaz
pro "Uložit soubor", který můžete podle potřeby rozšířit nebo změnit.
Jistě se ptáte, kde máte vzít anglická jména příkazů. V podadresáři
Office97\Office\Makros (na CD Office 97) najdete soubor WBTRANS.DOC, jenž
obsahuje dvojice jmen příkazů VBA a Word Basicu v angličtine a v češtině.
Nejlépe je přehrát si tento soubor na pevný disk.

9 0537/OK


rundll32: nedokumentovaná volání
U funkcí uvedených v této tabulce jsem pro jednoduchost vynechal "rundll32" na
začátku volání. Funkce z 16bitové knihovny, jako například USER.EXE, nejsou
citlivé na malou a velkou abecedu; v tabulce jsou uvedeny malou abecedou. U
funkcí z 32bitové knihovny, jako např. "shell32.dll", zde musíte dodržet
uvedený způsob zápisu.
Příkaz Účinek
user,exitwindows ukončení Windows
user,wnetconnectdialog vyvolání dialogu "připojení k síti"
user,disableoemlayer vyvolání zhroucení systému
user,repaintscreen aktualizace zobrazení
user,setcursorpos přesun kurzoru myši do levého horního rohu
diskcopy,DiskCopyRunDll vyvolání dialogu "kopírování diskety"
rnuai.dll,RnaWizard/1 vyvolání dialogu FTP připojení
(/1 = bez titulního obrazu)
shell,shellexecute otevření okna Exploreru
shell32,OpenAs_RunDLL vyvolání dialogu "otevřít s"
shell32,SHformatDrive vyvolání dialogu "formátování diskety"
shell32,ShellAboutA otevření informačního okna s údaji o připojených zařízeních
a externích pamětech
shell32,SHExitWindowsEx 0 restart Windows 98
shell32,SHExitWindowsEx 1 ukončení Windows 98
shell32,SHExitWindowsEx 2 bootování Windows 98
shell32,SHExitWindowsEx -1 restart Exploreru Windows 98
shell32,Control_RunDLL start systémového řízení
shell32,Control_RunDLL desk.cpl start modulu sytémového řízení "Zobrazení"
shell32,Control_RunDLL main.cpl @
start modulu sytémového řízení z MAIN.CPL, :
0 = myš, 1 = klávesnice, 2 = tiskárna, 3 = způsob výpisu,
4 = napájeníJak odstranit DirectX
Vymažte tyto soubory:
c:\windows\system\ddhelp.exe
c:\windows\system\ddraw*.*
c:\windows\system\dsound*.*
c:\windows\system\Dinput*.*
c:\windows\system\d3D*.*
c:\windows\system\dplayx.dll
c:\windows\system\dpmodemx.dll
c:\windows\system\dpwsockx.dll
c:\windows\system\directx.cpl
(tento soubor někdy neexistuje)
c:\windows\system\vjoyd.vxd
c:\windows\system\joy.cpl
c:\windows\system\dplaysvr.exe
c:\windows\system\dpwsock.dll
c:\windows\system\dpserial.dll
c:\windows\system\dplay.dll

Pod Windows 98 vymažte ještě tyto soubory:
c:\windows\sysbckup\ddhelp.exe
c:\windows\sysbckup\ddraw*.*
c:\windows\sysbckup\dsound*.*
c:\windows\sysbckup\Dinput*.*
c:\windows\sysbckup\d3D
c:\windows\sysbckup\dplayx.dll
c:\windows\sysbckup\dpmodemx.dll
c:\windows\sysbckup\dpwsockx.dll
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.