Symantec VISUAL PAGE

Archiv | 01.08.98

WWW stránky i pro začátečníky Visual page je produkt, sloužící k vytváření webovských stránek. Jeho tv...WWW stránky i pro začátečníkyVisual page je produkt, sloužící k vytváření webovských
stránek. Jeho tvůrcem je společnost Symantec, a z toho plyne
i možnost Live Update, což je internetovská služba pro
registrované zákazníky. Konkrétně se jedná o vylepšení
a dodatky k již existujícím produktům, které uživatel
s přípojkou na Internet dostává každou vhodnou chvíli.

Dokumentace

V balení jsou kromě CD i dvě tenké brožury. První popisuje
způsob instalace a základní funkce programu, a druhá je
uživatelská příručka. Hned zkraje je třeba říci, že obě
příručky předpokládají uživatelskou znalost prostředí
textových editorů moderního střihu, které umějí pracovat
i s vkládanými objekty. Zatímco druhá knížečka je klasickou
uživatelskou příručkou, první má bližší spojitost s tím, co je
na cédéčku. Přenese vás do smyšlené cestovní kanceláře, jejíž
jste pracovníkem. Šéf vás pověří vytvořením webovské stránky
vaší cestovní kanceláře. Příručka tedy navrhuje standardní
způsob tvorby Web situ, od přípravy textů a obrázků na
lokálním počítači až po finální přenesení na příslušný server.
Celý tento postup je zdokumentován na CD, i s vyhotovenými
stránkami.

Tvorba WWW stránek

Kromě uvedeného předpokladu znalosti textových editorů,
předpokládá Visual Page i základní znalost objektů používaných
ve webovských prezentacích. Je proto dobře nejprve si přečíst
nějakou literaturu o dané problematice. V případě její
nedostupnosti poslouží i uvedené příručky a samozřejmě
nápověda programu.
Pokud vám nejsou cizí pojmy jako link či frame, pak se můžete
vesele pustit do tvoření. Musíte mít ovšem i nápad a plán,
podle kterého budete stránky konstruovat. Jestli máte zrovna
tvůrčí krizi, pomůže sbírka předdefinovaných stylů.
Samotná práce je rychlá a efektivní. Při otevření nového
dokumentu se objeví prázdná stránka, do které lze přímo psát,
jako v textovém editoru. Není tedy třeba znalost přesné
syntaxe HTML se všemi jeho záludnostmi. Prostě text napíšete
a pomocí tlačítek nástrojové lišty upravíte do požadovaného
tvaru. Pro oživení lze samozřejmě vložit i obrázky a Java
aplety. Jedním tlačítkem lze vytvořit tabulku, rámcovou
strukturu takřka libovolného tvaru nebo vkládat všemožné
formulářové objekty. Upravovat tyto struktury je možno metodou
drag-and-drop co do rozměrů, či pomocí menu (dostupného
pomocí pravého tlačítka myši) co do barev a tvarů. V tomto
menu lze zadat i rozměry, ale to se mi nezdá zrovna praktické.
Linky se vkládají pomocí dalšího tlačítka na nástrojové liště.
Pokud ovšem chcete vložit odkaz mailto, jste odkázáni na jeho
přímý zápis do dialogového okna. Odkazy na ostatní HTML
dokumenty je nejelegantnější zadat pomocí browsování již
existujících souborů. Nelze tedy vymýšlet menu s odkazy na
soubory, jež ještě neexistují. Vnucuje to autorovi koncepci,
která je zřejmě nejvýhodnější.
Zmíněná technika drag-and-drop je použitelná i pro samotný
obsah stránek. Vkládání např. obrázku tak není nutné provádět
prostřednictvím dialogů, ale přímo přetažením obrázku na
požadované místo. Stejně lze přemisťovat i texty či tabulky.
Visual page je poplatný filosofii WYSIWYG. Že je zde tato
technologie použita, je vidět i z funkce preview. Vytvořenou
stránku můžete oživit jak přímo v prostředí Visual Page, tak
pomocí klasického browseru. V případě oživení v editoru se na
první pohled nic nezmění, pouze ožijí linky. Práce
z dokumentem pak probíhá podle schémat, obvyklých
u prohlížečů. Zpět do editačního modu se lze vrátit stiskem
jediného tlačítka nástrojové lišty. Dá se samozřejmě také
zobrazit zdrojový text.

Závěrem

Visual Page je silný prostředek pro tvorbu webovských stránek,
bez nutnosti znát podrobnou syntaxi HTML. Proto je vhodný
i pro začátečníky, zvláště kvůli technologii WYSIWYG.
Podporuje jak Javu, tak i další rozšíření (plug-in) stránek,
tvorbu klikacích map a všemožných struktur, používaných na
Webu. Práce je rychlá a efektivní, stránku je možno bez
většího úsilí prošpikovat různými efektními vylepšeními.
V neposlední řadě obsahuje i komunikační protokol FTP pro
přenesení hotových stránek na příslušný server.
Dokumentace je kvalitní, až na nepodařený tisk některých
obrázků.
Program je určen pro prostředí Windows 95 a NT. Minimální
požadavky na hardware jsou procesor 486 / 66MHz, RAM 8 MB
(pro NT 12 MB), 256barevná VGA a 18 MB na disku pro plnou
instalaci, 3 MB pro minimální.
Symantec Visual Page
+ jednoduchost ovládání
+ rychlost a efektivita
+/- kvalitní dokumentace, ale některé špatné obrázky
K recenzi poskytla firma:
Virklis
XXXXX
XXXXX
Cena: XXXXX Kč


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.