Staňte se profesionálem - Každý strůjcem svého štěstí

Archiv | 01.03.00

Trend vyžadování mezinárodně platných zkoušek začal u nás krátce po roce 1989,zprvu v oblasti jazyků. Česká státní zkouška z jazyka již zdaleka nemá tu váhu, jakou měla za dob ko...

Trend vyžadování mezinárodně platných zkoušek začal u nás krátce po roce 1989,
zprvu v oblasti jazyků. Česká státní zkouška z jazyka již zdaleka nemá tu váhu,
jakou měla za dob komunismu; čím dál více jsou preferované zkoušky zahraniční,
anglické (FCE, CEA), nebo americké (TOEFL). Důvod pro certifikaci v oblasti
jazyků je jasný, kdokoli může tvrdit, že umíte výborně anglicky, avšak pokud se
neprokáže mezinárodně platným certifikátem, jako by neuměl při výběrovém řízení
dostane pracovní pozici nejspíše někdo, kdo jej má. Podobně tomu začíná v
posledních pěti letech být i v oblasti informačních technologií, nárůst
poptávky po certifikovaných specialistech je velmi vysoký. Můžete tvrdit, že
znáte dobře Microsoft SQL Server nebo umíte spravovat síť založenou na řešení
od Novellu, pokud ale nevlastníte příslušné certifikáty, nikdo se s vámi bavit
nebude. Tedy alespoň v těch lepších firmách.
U zahraniční společnosti se navíc můžete setkat s tím, že je úplně jedno,
jestli máte vystudovánu elektrotechnickou fakultu, ale bude je zajímat, zda
máte průkaznou znalost produktu té které softwarové společnosti, prokázanou
mezinárodně uznávaným certifikátem vydaným nezávislou autoritou.
Profesionálem buď jste, nebo nejste

Mnoho nezasvěcených odborníků argumentuje tím, že nějaké certifikace jsou
hloupost, že pokud umíte, umíte, a pokud ne, ani certifikát vám nepomůže, navíc
prý cerifikát nic neznamená naučit se na něj může každý. Ani jedno není
pravdou. Pokud nejste skutečným odborníkem s přehledem a praktickými
zkušenostmi, zkoušku (případně zkoušek několik) potřebnou k udělení certifikátu
neuděláte, ani kdybyste měli veškerou dostupnou literaturu. Zkoušky jsou
zaměřeny na hluboké teoretické i praktické dovednosti tak, že je bez praxe
prakticky nemáte šanci udělat naopak, jen s praxí samotnou nevystačíte.
Certifikační program a návazné tituly jsou mnohem objektivnější než tituly
vysokoškolské. Neboť zatímco se vysokoškolským titulem můžete prokazovat celý
život, i když ve vystudovaném oboru dávno nepracujete a vše jste zapomněli,
mezinárodně platné certifikáty mají jen časově omezenou platnost, a pokud si je
do doby, určené jejich výdejcem, neobnovíte, ztrácíte právo se nimi prokazovat.
Vždyť koho nyní zajímá, že máte certifikovanou znalost Windows NT 3.51?
Odpověď na otázku, proč dělat náročné zkoušky a snažit se získat jakýsi titul,
když sami o sobě víte, že jste ve svém oboru jedničky a nic si dokazovat
nemusíte, je jasná. Děláte to pro svoji kariéru pro svého současného či
budoucího zaměstnavatele, který bude preferovat, budou-li vaše schopnosti
ohodnocené nezávislou autoritou a dokáže to patřičně ocenit. A to buď tím, že
dostanete plat o cca 25 % vyšší než bez certifikace, nebo tím, že vám nabídne
lepší pozici, která certifikát přímo vyžaduje. Trh na poli IT je natolik
nasycen, že v delším časovém horizontu bude mezinárodně uznávaná certifikace
nutností, pokud budete v tomto oboru chtít vůbec působit.
Druhy certifikátů

Jestliže jste se rozhodli, že byste rádi své znalosti zhodnotili, nejprve si
rozmyslete, na co se budete specializovat. Certifikáty z počítačové oblasti
můžete totiž získat na produkty mnoha firem. Můžete si ověřovat své znalosti
produktů takových společností jako jsou Microsoft, Novell, Lotus, Oracle, IBM,
SCO nebo Compaq největší poptávka je po certifikovaných znalostech produktů
prvých dvou výše uvedených firem, přičemž ať se nám to líbí nebo ne,
certifikovaní odborníci Microsoftu jsou nejvyhledávanější. Pojďme se podívat na
to, co nám mohou jednotlivé firmy nabídnout.
Microsoft

Certifikační program Microsoftu je snad nejkošatější a nejpropracovanější.
Pokud je vaší specializací jeden produkt (SQL Server, Exchange Server), můžete
se ucházet o titul Microsoft Certified Professional (MCP), na který stačí
složení jedné, samozřejmě náročné, zkoušky. Pokud jste, či se chcete stát
síťovým specialistou, je tu pro vás připraven cennější titul MCSE (Microsoft
Certified Systems Engineer) ten dostanete ovšem až po složení šesti zkoušek;
jestliže naopak programujete vývojovými nástroji Microsoftu a jste opravdu
dobří, po složení čtyř zkoušek dostanete titul Microsoft Certified Solution
Developer (MCSD). Poněkud specializovanější a méně rozšířený je titul pro
databázové specialisty MCDBA (Microsoft Certified Database Administrator) a MCT
(Microsoft Certified Trainer), dostupný jen pro zaměstnance autorizovaného
školicího střediska Microsoftu. Každý z těchto titulů má ještě své
podkategorie. Chcete-li se na tituly podívat z hlediska trhu práce, nejvíce
rozšířený je MCP, dále pak MCSE, takže jste-li programátorem a dokážete složit
zkoušky na MCSD, budete velmi žádaný.
Novell

Novell umožňuje získat několik typů titulů v programu Certified Novell
Professional (CNP). I když je o tento program v naší republice menší zájem než
o program Microsoftu, jsou získané certifikáty o to cennější, protože jejich
držitelé jsou na trhu práce vzácnější. Pro správce síťových produktů Novellu je
po složení jedné zkoušky dostupný titul Certified Novell Administrator (CNA),
pro ty, kterým je životním posláním poskytování technické podpory, je tu
možnost stát se po složení minimálně šesti zkoušek Certified Novell Engineer
(CNE) a nejnověji Certified Directory Engineer (CDE), pokud jste orientovaný na
internetová řešení, je tu pro vás Certified Internet Professional (CIP). Pro
lektory Novellu je nezbytný titul Certified Novell Instructor (CNI). Každá z
certifikací se dále větví podle oblasti vašeho zájmu.
Programy obou společností se neustále rozšiřují, zkoušky aktualizují podle nově
přicházejících produktů, staré zkoušky se vyřazují a tak je zaručeno to, že
držitel titulu je skutečným odborníkem na současné systémy.
Jak se připravit

Pokud jste si již zvolili svou profesní dráhu, vybrali jste si produkty a
zkoušky, je ta pravá chvíle se začít připravovat. Příprava se skládá z několika
bodů, jejichž pořadí si samozřejmě můžete zvolit podle svého uvážení:

- Jazyková příprava
- Praktická práce s produktem
- Teoretická příprava
První bod se kupodivu netýká znalostí technologií, ale znalosti jazyka.
Prakticky všechny zkoušky jsou totiž v jazyce anglickém. Výjimku činí tři
zkoušky od Microsoftu (viz rámeček); bylo přislíbeno, že trend lokalizace bude
pokračovat, ale zatím jsme se dalších českých zkoušek nedočkali a možná se jich
nedočkáme nikdy, neboť znalost angličtiny je v naší zemi stále lepší a časem
bude lokalizace zbytečná. K zvládnutí testu vám bude stačit technická znalost
anglického textu na středně pokročilé úrovni intermediate. Ke zkoušce si sice
můžete přinést slovník, ale k nahlížení do něj nebudete mít při zkoušení
pravděpodobně čas.
Dalším bodem je dokonalé praktické zvládnutí produktu, který byste měli
používat v takové jazykové verzi, v níž se bude skládat zkouška. Tím se ušetří
mnoho času, při zkoušce se vám v hlavě okamžitě vybaví termín, který jste na
obrazovce viděli tisíckrát, nemusíte váhat nad překladem. I když se zdá, že je
zbytečné zmiňovat dokonalé seznámení se softwarem, neboť to by mělo být
samozřejmostí, ruku na srdce znáte dokonale opravdu všechny funkce, které
produkt nabízí? Znát byste je měli! Je též nezbytné naučit se používat vybraný
produkt ve všech situacích, v heterogenním síťovém prostředí, abyste znali
všechny jeho možnosti. Ve zkoušce Implementace a správa Windows 98 se můžete
setkat například s otázkou týkající se spolupráce s Novell NetWarem, nebo
dokonce s otázkou z oblasti spolupráce Windows NT a novellovských systémů.
Třetím bodem je intenzivní teoretická příprava, která zahrnuje nastudování
všech relevantních materiálů, z nichž byste zcela určitě neměli vynechat
Resource Kit (nebo jeho ekvivalent) pokud můžete, přečtěte si přípravné kity
(Self-study kit) na jednotlivé zkoušky, které v hojném počtu vycházejí v
zahraničí (samozřejmě anglicky), některé z nich jsou však již přeložené do naší
mateřštiny.Výbornou studnicí znalostí a možností ujasnit si problematiku je
také návštěva kursu ve školicím středisku přípravné kursy vedou samotní
certifikovaní specialisté, ke kursům lze dokoupit přípravné materiály k dalšímu
samostudiu. V zahraničí se rozmáhá trend dálkového on-line studia, pro většinu
našinců je však výhodnější připravit se některým z výše uvedených způsobů.
Jestliže nemáte žádnou z uvedených možností, nezoufejte. Při teoretické
přípravě podle zkušeností autora lze vystačit pouze s materiálem dodávaným
výrobcem a dobrou učebnicí.
Test

Po vědomostní přípravě si můžete vyzkoušet test nanečisto na vzorových
zkouškách, které naleznete na stránkách vybraných softwarových společností. Na
styl, jakým je zkouška organizována, je dobré se předem připravit. Testy jsou
samozřejmě vedeny na počítači, musíte si vybrat jednu až tři správné odpovědi
ze čtyř, počet těch správných je u každé otázky uveden. U některých zkoušek
(většinou na produkty firmy Microsoft) se lze k odpovědím vracet (tzv.
konvenční testy), u jiných, například u velkého počtu zkoušek z produktů firmy
Novell, nikoli, protože řazení otázek závisí na vašich předchozích odpovědích
(tzv. testy adaptivní). U konvenčních testů si můžete otázky, u kterých si
nejste jisti, označit, a pokud vám zbude čas na konci, můžete se k nim vrátit a
více o nich popřemýšlet z osobní zkušenosti však vím, že co nevymyslíte
napoprvé, se vám napodruhé také nejspíše nepovede. Jak jsem již řekl, test
probíhá na počítači, trvá obvykle 1,5 až 2 hodiny a obsahuje 60-80 otázek. Po
skončení testu klepnete na tlačítko a čekáte, až se na obrazovce zjeví váš
ortel. Ať je pozitivní nebo negativní, vždy uvidíte rozpis, jak jste si vedli v
jednotlivých oblastech, ovšem nikdo vám již nesdělí správné odpovědi na
konkrétní otázky. Poté dostanete potvrzení (buďme optimisté) o tom, že jste
zkouškou prošli, a do několika týdnů by vám měl dorazit certifikát (MCP nebo
CNA). Smutným trendem v tomto směru je, že se termín zasílání certifikátů
neustále prodlužuje. Několik mých kolegů ani po 3/4 roce certifikát nedostalo,
ač měli všechny náležitosti splněny. Na to bývá jediné řešení urgovat, urgovat,
urgovat. Pak vám možná pošlou certifikáty hned dva. Inu, ani v největších
firmách nepanuje dokonalý pořádek.
Sladká odměna

Kromě zvýšení platu, které ovšem závisí na vašem zaměstnavateli, dostanete
zdarma předplatné nejrůznějších odborných časopisů, budete mít přístup k
nejnovějším beta-verzím produktů, dostanete slevy na předplatném k dalším
informačním zdrojům. Největší výhodu však získá váš zaměstnavatel, neboť bude
moci nabízet certifikované specialisty a sám se stát oficiálním partnerem velké
softwarové firmy a bez toho se v oblasti IT podniká stále hůř a hůř.
Za několik let bude obtížné pro obyčejné uživatele PC obejít se ve svém
zaměstnání bez ECDL, pro specialisty pak bez certifikátu své úrovně. Proto
nezaspěte.

Autor je Microsoft Certified Professional
Tipy na zkoušku

[ANO]
- Jedné otázce nevěnujte déle než dvě minuty.
- Do poloviny testu se snažte udělat více než polovinu otázek, zbude vám tak
čas na kontrolu.
- Předtím, než jednu odpověď zaškrtnete jako správnou, vylučte logicky
zbývající odpovědi.
- Pokud nevíte, jaká má být odpověď, zkuste učinit uvážlivý odhad.
[NE]
- Nepřemýšlejte příliš dlouho nad jednou otázkou. Všechny jsou hodnoceny bodově
stejně, proto můžete tu těžší přeskočit a body získat na snazších.
- Neztrácejte čas, na konci testu pak budete muset vynechat poslední otázky pro
vypršení stanoveného časového limitu.
- Nehádejte správnou odpověď od boku.
- Nenechávejte žádnou otázku nezodpovězenou.
Lokalizované testy

Testy v naší mateřštině:

l70-068 Implementing and Supporting Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise
Technologies
l70-087 Implementing and Supporting Microsoft Internet Information Server 4.0

l70-081 Implementing and Supporting Microsoft Exchange Server 5.5


Odpovídající odkazy

Obecně o certifikačních programech
www.microsoft.com/cze/train_cert
education.novell.com/index.htm

Typy vzdělání

www.microsoft.com/cze/mcp/mcpedutypes.htm
education.novell.com/certinfo

Seznam společností provádějících testy

www.microsoft.com/cze/mcp/mcpczcourses.htm
Přehled zkoušek

www.microsoft.com/ISAPI/train_cert/catalog/findexam.asp
education.novell.com/testinfo/testdata.htm
education.novell.com/testinfo/objectives/crsindex.htm

Studijní kity

www.vltava.cz
www.amazon.com

Zdroje testů zdarma
www.microsoft.com/train_cert/download/downld.htm
education.novell.com/whatshot/freeexam.htm
education.novell.com/promos
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.