SQW 2.0 = SQL+WWW

Archiv | 01.02.98

Tvorba aplikací pro Internet a intranet Aplikace využívající databází jsou ze všech obchodních aplikací n...Tvorba aplikací pro Internet a intranetAplikace využívající databází jsou ze všech obchodních aplikací
na Internetu nejčastější. Jejich tvorba však není tak snadná,
a zejména v českém prostředí je dosti komplikovaná. Tuto
problematiku se snaží řešit český produkt SQW společnosti Corpus,
který by pro svoji unikátnost mohl být přesně tím, co ve vaší
firmě dlouho postrádáte.
SQW je systém, jenž umožňuje vytvářet databázové a fulltextové
multimediální aplikace přístupné uživatelům sítí založených na
protokolu TCP/IP, tedy Internetu a intranetu. Tyto aplikace jsou
vytvářeny v programovacím jazyku SQW, který je jakýmsi hybridem
mezi HTML jazykem, používaným při tvorbě WWW stránek, a SQL jazykem
používaným při dotazovaní na databázové servery.

Instalace

Celý systém se skládá ze dvou základních programových balíků.
Prvním z nich je SQW runtime, což je realtimový interpreter
programů psaných v jazyce SQW. Podle serverů, k nimž přistupuje,
se dělí na tři kategorie:
-- SQW ODBC runtime -- je určen pro přístup k nejširšímu spektru
serverů, které jsou kompatibilní s protokolem ODBC.
-- SQW Informix runtime -- bude používán pro přístup k serverům
INFORMIX On-Line 5.x a DSA 7.x.
-- SQW Fulltext runtime -- byl stvořen pro přístup
k fulltextovému serveru Fulcrum SearchServer 2.0 a vyšší, pomocí
nějž můžete vytvářet na Webu rychlé fulltextové aplikace
s návazností na databáze informací.
Každá verze je dodávána pro konkrétní počet současně
přistupujících uživatelů (5, 10, 15,...).
Z tohoto balíku je příslušný SQW server instalován
k databázovému serveru a obsluhuje požadavky klientů. Naopak SQW
klient (CGI skript) je umístěn na WWW serveru a předává potřebné
informací spuštěné instanci SQW serveru (deamon obsluhující více
zpracovávajících jednotek).
Vývoj aplikací můžete nechat buď na firmách, které se tím
zabývají, nebo využít další balík nazvaný SQW Development. Ten
obsahuje prostředky na vývoj, ladění a kompilaci aplikací, jež
jsou poté spouštěny přes výše popsaný runtime modul. Jeho použití
není nijak licenčně omezeno na konkrétní runtime modul, ani počet
uživatelů. Vytvořený zdrojový kód je přeložen do binární podoby,
jež je pak runtimem spouštěna. Přídavným nástrojem je SQW Java
Development vytvořený v Javě.
V demoverzi zde naleznete také produkt NetCharts, což je mocná
Java aplikace vytvářející výstup pomocí mnoha typů grafů.
Tyto aplikace jsou určeny pro operační systém Sun Solaris,
případně další unixové servery a Windows NT. My jsme je testovali
na první zmíněné platformě.

Jak to funguje

SQW klient, což je CGI skript, je prohlížečem spuštěn na základě
akce uživatele. Ten odešle potřebné parametry SQW serveru, jenž
prostřednictvím paralelních výkonných modulů provádí přístup
k databázi.
Využitím cookies a definovatelného časového limitu lze
s úspěchem vytvářet i velmi rozsáhlé aplikace, jež jsou pro mnoho
klient/server systémů stěží myslitelné. Aplikace dávají výstup
v jazyku HTML a vzhledem k tomu, že tato část není nijak
kontrolovaná (můžete psát jakýkoliv příkaz), je možné využívat
nejen jakékoliv (i budoucí) verze HTML, ale i například
JavaScript, Javu apod. A to není vše...
SQW server i SQW klient mohou být sice instalovány na stejném
počítači, avšak tím se připravíte o možnost maximalizovat bezpečné
oddělení veřejné části informačního systému (WWW server) od
neveřejné (databáze,...). Pokud je fyzicky oddělíte, budete moci
řídit jejich vzájemnou komunikaci prostřednictvím firewallu či
proxy, a pochopitelně také lépe využít výkon každého stroje, který
může být různě dimenzovaný.
Pro spouštění může být vytvořen jeden uživatel, jemuž nastavíte
taková práva, jaká budou mít uživatelé SQW aplikací. Jinou
variantou je využití klasických postupů, jakými se autorizují WWW
klienti vůči WWW serveru, například pomocí SSL (Secure Socket
Layer) či SHTTP. Tyto postupy se přenášejí do práv vytvořených
v databázovém serveru. Na SQW serveru je možné také explicitně
vyloučit přístup uživatelů s neomezenými pravomocemi, tak aby při
napadení WWW serveru byla zachována bezpečnost zbytku systému.

Programovací jazyk

Programovací jazyk SQW je jednoduchý a principiálně založený na
jazyku HTML. Pokud tedy znáte základy HTML a SQL, nebude pro vás
obtížné jeho použití zvládnout. Největším problémem většiny
podobných programů na Internetu je zvládnutí češtiny, která na
světové síti čítá velké množství odrůd a jen dva standardy, jež
jsou paradoxně méně využívané. Systém SQW je v této otázce
nedocenitelný. Aplikace můžete psát v libovolném kódování, a to
je pak příslušnou mutací interpreteru dekódováno do některého
z uživatelem zvoleného.

Využití

Jak je z předchozích odstavců patrné, je využití SQW systému
vhodné zejména v obchodních aplikacích, ale nejen tam. Všechny
případy využívající i obousměrný přístup k databázím jakéhokoli
charakteru se budou moci o tento systém opřít. Již dnes na
Internetu můžete nalézt mnoho aplikací, jako jsou třeba seznamky
nebo databázová rozhraní, jako např. Parlament ČR nebo
Ministerstvo spravedlnosti ČR.
7 0.../OK


SQW 2.0
+ podpora češtiny
+ transparentnost pro uživatele
+ schopnosti
+/- interpretace binárního kódu
- do jisté míry platformní omezenost
Hodnota: Vysoká pro firmy i instituce potřebující připojit
databázi na Internet nebo intranet.
K testu poskytla firma:
Corpus, s.r.o.
Služeb 4, 108 52 Praha 10


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.