SPSS verze 8.0 I statistika může vypadat hezky

Archiv | 01.09.98

Letošní verze známého statistického balíku má číslo 8 a u nás je premiérově distribuována firmou SPSS ČR, kt...Letošní verze známého statistického balíku má číslo 8 a u nás je
premiérově distribuována firmou SPSS ČR, která vystřídala (či se
spíše vydělila z) dosavadní SC&C. SPSS je modulární produkt, kde
základ představuje modul BASE, jenž může být rozšiřován o další.
Následující hodnocení se týká právě BASE modulu a jeho varianty
pro Windows 95 / NT.

Uživatelské rozhraní

Ačkoli je "osmička" již třetím produktem určeným pro Windows 95,
najdeme v jejím uživatelském rozhraní některé příjemné novinky.
Nejvíce viditelný je přechod na dlouhá jména proměnných, či
přesněji zastupování proměnných jejich popisky. Délka skutečných
názvů proměnných je v SPSS silně omezena a v souboru s několika
stovkami proměnných se pak snadno ztratí orientace. Dlouhé jméno
může lépe popsat obsah proměnné (může např. obsahovat celý text
otázky z dotazníku). Při neuměřeném použití se však výhoda může
rychle změnit v nevýhodu. Zlepšená nápověda teď program lépe
přibližuje "laickému" uživateli. Nová je především funkce
nápovědy Ask Me (Zeptej se mě), která pomůže s orientací
v nápovědě i uživateli bez znalosti statistické hantýrky.
Jestliže si nevíte rady s interpretací výsledků, může vám pomoci
Results Coach, ale musíte umět slušně anglicky.

Grafika -- základ každé prezentace

Grafické možnosti programu byly dosud spíše skromné. Je to dáno
zřejmě akademickou a mainframovou minulostí, kdy dvojrozměrné
grafy bohatě stačily, protože vědcům šlo o výsledky a nikoli
o formu. Produkt je však určen i pro segment marketingového
výzkumu, kde se točí neporovnatelně více peněz než v "obyčejné"
vědě. Marketingové manažery, zhýčkané Excelem, PowerPointem
a dalšími programy, bylo nutno uspokojit plnohodnotným editorem
grafů. Výsledkem je zcela přepracovaná grafická část, která si
s Power Pointem nikterak nezadá. Od posledně "povinně" přibyly
některé nové typy grafů -- např. stužkový nebo mnohonásobné
výsečové grafy. Každý graf je objektem OLE vloženým do výstupního
dokumentu, který zde plní funkci kontejneru nejen pro objekty
typu graf, ale i pro tabulky a textové objekty. Po aktivaci
můžeme s grafem interkativně pracovat, tedy měnit všechny
parametry grafu, jak to známe např. z Excelu. Největším hitem je
skutečná trojrozměrná grafika. Grafem lze otáčet na všechny
strany, ve všech třech osách, a navíc jej můžeme nasvěcovat
virtuálními světelnými zdroji z libovolného místa a libovolným
směrem. To vše se děje v reálném čase; jak moc je tento čas
reálný, záleží na výbavě vašeho PC. Na mém P133/32 MB RAM to šlo
poměrně pomalu.

Ach, ty výstupy

Možnosti a vzhled výstupů zůstávají (s výjimkou výše zmíněných
grafů) stejné jako u dřívějších verzí 7.x. Pár užitečných věcí
přibylo, řada nectností a chyb zůstala. Začněme s negativy.
Citelně chybí převod výstupu na formáty nižších verzí, ukládat
(SaveAs) se může jen do textového formátu nebo do HTML, což je
málo. Někdo by už měl konečně přepsat část pracující
s vícenásobnými odpověďmi (MULTIPLE RESPONSE), která stále neumí
udělat tabulky ve formě objektů (a tedy s náležitou grafickou
výbavou), ale dodnes vytváří textový výstup ve "strojopisné
grafice" fontu Courier. Jak se blíží konec století, stále
obtížněji vysvětluji klientům, kterým předkládám data, že program
to jinak nedokáže. Další nepříjemnou drobností je zalamování
dlouhých popisků. Program umí zalomit text v buňce tabulky pouze
na dva řádky -- pokud je text delší, zalamuje se sice dále, ale
výška buňky se již nezvětšuje a text se přepíše do následující
buňky, kde se smíchá. Před tiskem si dávejte pozor na pravý okraj
stránky. Informaci o velikosti pravého okraje totiž program
nebere tak, že tam má být bílo, ale změří si, zda se mu tam vejde
sloupec tabulky, a pokud ano, tak ho tam umístí. Výsledkem je, že
při nastaveném okraji 2 cm je skutečný okraj třeba jen 4mm. Verze
8 namísto vylepšení přinesla další chybu v tisku, která byla
naštěstí již v době vzniku tohoto textu opravena "záplatou"
s číslem 8.0.1.
Teď pozitiva. Zrychlení práce přinese jistě Draft Viewer, kam si
můžete připravovat výstup "nanečisto". Pracuje v čistě textovém
režimu a s grafy vkládanými ve formátu bitmap bez možností
editace. Usnadněno je přepínání vrstev tabulek u třídění vyšších
stupňů (tabulky "leží" ve vrstvách, vidět je ta navrchu). Přímo
v tabulce je teď umístěna roletka nabízející všechny vrstvy
tabulky, takže i na úplně poslední vrstvu se dostanete jedním
příkazem. Větší počet nastavitelných parametrů tabulek a stránky
dává možnost lépe využít formát papíru.

Přístup k datům

Tuto stránku bych označil za tradiční a největší přednost
programu. SPSS umí importovat data z obdivuhodného množství
formátů, mezi nimiž nalezneme spreadsheety, databáze
i konkurenční produkty. Nejnovějším trendem je databázová
konektivita, která je v SPSS zajišťována sadou ovladačů
pracujících pod standardem ODBC.

Pro vaši firmu

Firma SPSS disponuje velkou zkušeností v oblastech statistického
zpracování dat a nabízí moduly pro nejrůznější oblasti použití.
Namátkou jmenujme nejčastější: věda a výzkum, školství, výzkum
trhu a veřejného mínění, řízení kvality v průmyslu,
zdravotnictví. Produkty mají vysokou kvalitu a prodávají se u nás
vcelku za rozumnou cenu. Novým trendem je práce s daty "na dálku"
pomocí dotazů SQL, která umožní nasazení SPSS ve zcela nových
podmínkách a úlohách.SPSS 8

+ grafika
- nedotaženosti ve výstupech
+ uživatelské rozhraní
+ datová konektivita
+ podpora HTML


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.