Softwarová podpora techno-fundamentálních analýz

Archiv | 01.04.98

Kombinace technické a fundamentální analýzy signalizuje nový přístup k analýzám a odhadům vývoje finančních t...Kombinace technické a fundamentální analýzy signalizuje nový
přístup k analýzám a odhadům vývoje finančních trhů. Tato nová
koncepce vychází z faktu, že ceny aktiv sledované technickou
analýzou v sobě obsahují jak výstupy z fundamentálních událostí
a analýz, tak jejich investorskou interpretaci, která startuje
směr a intenzitu emocí, tj. investičního optimismu, pesimismu,
resp. indiferentního postoje ke spekulacím s těmito aktivy. Snad
nejvíce se potřeba "spolupráce" fundamentální analýzy s analýzou
technickou projevuje na komoditních trzích. Fundamentální faktory
jsou přitom základní hnací silou cenových trendů. Za cenovými
pohyby komodit, akcií, obligací apod. se skrývají pohyby nabídky
a poptávky po těchto aktivech.
Analytici finančních trhů (techničtí i fundamentální) disponují
řadou softwarových produktů, které lze rozdělit na :
a) specializované
b) nespecializované.
K těm prvním patří například software MetaStock, Stable,
Computrac, FX Option, Fuzzy Candlesticks, Advanced Get apod. Ke
druhé skupině pak tabulkové procesory, jako jsou Excel, Lotus
1-2-3, Quattro Pro, ale i statistické softwary jako Statistica,
SAS, apod. Do této skupiny patří i matematicky orientované
softwary, jako je Matlab a softwary orientované na úlohy
z oblasti umělé inteligence, jako například Neural Connection
apod. Výhodou řady těchto softwarů je pohodlný datový přenos mezi
jednotlivými aplikacemi. Ze softwaru MetaStock lze například
pomocí DownLoaderu přenést data do tabulkových procesorů Excel,
Quattro, Lotus a odtud je možné komunikovat např. se softwarem
Statistica, nabízejícím kvalitní výpočetní i grafické výstupy.
Fundamentální analýza se nezabývá jen výpočty současných hodnot
obsažených ve finančních softwarech a některých tabulkových
procesorech na úrovni podniků či pro účely jednotlivců. Národní
hospodářství země je sítí ekonomických aktivit produkujících
nejrůznější efekty na jednotlivé prvky této sítě (struktury).
Fundamentální analýza se snaží zachytit, analyzovat a předpovídat
tyto aktivity a jejich efekty. Podcenění techno-fundamentálních
přístupů k analýzám finančních a jim podobných trhů může vést
k tomu, čeho se investoři nejvíce obávají: ztrátě investovaných
peněz.
Technická analýza zachycuje graficky na monitorech analytiků
"souboj" mezi poptávkou a nabídkou. I v případě našeho
kapitálového trhu může být propojení techno-fundamentálních
analýz investorsky výhodné. Za pohyby nabídky a poptávky se
skrývají fundamentální faktory efektivnosti naší ekonomiky.
Nepříliš pozitivní vývoj cen emisí v roce 1997, charakterizovaný
burzovním indexem PX 50 (viz graf), je pod vlivem monetární
politiky reagující na inflační tlaky, relativně vysokých
úrokových měr, deficitní fiskální politiky a nepříznivého vývoje
národního účtu se zbytkem světa (platební bilance).
Technická analýza ukazuje na klesající trend prezentovaný
regresní přímkou v našem grafu. Klouzavý průměr (MA) typu Simple
za 600 seancí potvrzuje dlouhodobý klesající trend (medvědí)
indexu PX 50.
Požadavek propojení technických a fundamentálních analýz
předpokládá u analytiků finančních trhů rozšíření softwarového
vybavení jejich počítačů. Znamená i větší nároky na výkon
počítače a rychlou dosažitelnost datových bází.
Techno-fundamentální přístup však klade i větší váhu na znalosti
analytiků, které nekončí v případě technické analýzy jen
u znalosti indikátorů, identifikace trendů a rozlišování cenových
rámců. Na druhé straně není u tohoto komplexnějšího přístupu
k analýzám finančních trhů dostačující ani jednostranný pohled
fundamentální analýzy.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.