Software/Grafika

Archiv | 01.11.98

Vstupte do další dimenze s Infini-D 4.5 Infini-D 4.5 je další z programů grafické firmy MetaCreations, poskyt...Vstupte do další dimenze s Infini-D 4.5Infini-D 4.5 je další z programů grafické firmy MetaCreations,
poskytující kompletní autorské prostředí pro návrh 3D světů a
jejich animací. V Infini-D je možné několika způsoby modelovat
3D objekty, skládat je do scény doplněné zdroji světla a
kamerami, a v neposlední řadě také vytvářet animované sekvence.
Po celém světě se program používá především pro tvorbu 3D
grafiky a animací pro televizní vysílání (hlavně reklamy, 3D
titulky a znělky), pro firemní video-prezentační materiály,
počítačové hry a multimédia.

3D objekty

Infini-D nabízí několik sad primitivních 3D objektů
(geometrické, tažené, rotační a spline), ze kterých lze buď
skládat další objekty, nebo je možné upravovat jejich tvar v
editoru SplineForm Workshop. Tento editor se volá přímo z
hlavního programu a objekt zde vzniká vytažením rovinného útvaru
do prostoru, případně jeho rotací. Pro usnadnění práce lze
definovat řezy nebo měnit celkový tvar editováním obalu nebo osy
objektu. Trochu nepříjemné je, že přidáním dalšího řezu se zruší
zaoblení definované v bodech obalu, a je potřeba ho znova
nastavit.

Téměř každý spline objekt lze převést na drátěný model, který
poskytuje větší volnost při změnách tvaru. Opět je k dispozici
editor drátěných objektů, kde se tvar objektu mění tažením bodů
sítě tvořící povrch objektu. Tyto změny tvaru ale nemohou
sloužit jako podklad pro animaci. Naštěstí na všechny objekty
včetně těch drátěných lze aplikovat různé celkové deformace
(kroucení, vlna a spol.), jež už animovatelné jsou. Výhodou
deformací je navíc to, že umožňují snadný návrat k původnímu
tvaru objektu (stačí deformaci zrušit).

U všech objektů je možné definovat jejich povrchové vlastnosti
prostřednictvím map (barevnost, zvrásnění, průhlednost,
odrazivost apod.), přičemž lze dohromady skládat více map.
Protože lze k mapě přiřadit masku, určující její "viditelnost",
není například problém nalepit na model láhve etiketu.

Pro snazší manipulaci lze objekty skládat do hierarchie,
definující vazby mezi objekty. Objektová hierarchie také trochu
netradičně slouží pro práci s booleovskými operacemi
(sjednocení, rozdíl, průnik). Při skládání tak zůstávají
zachovány původní objekty, bohužel výsledek složení je vidět až
při renderování.

3D text a částice

Infini-D nabízí ještě další kategorie objektů, a to 3D text,
terén (rovinný útvar) a částice. Tyto objekty žijí vlastním
životem a není je například možné převést na drátěný model.
Zvlášť dobře se pracuje s 3D textem, a tak se ani nelze divit,
že Infini-D je hojně používá právě pro návrh různých
prostorových nápisů. Text zůstává po celou dobu práce plně
editovatelný, a protože v různých časových intervalech může
textový objekt obsahovat různý text, lze snadno vyrábět morfing
nápisů.

Částicový systém je v Infini-D propracován a může sloužit pro
rychlý návrh celé řady efektů, jako je vodní fontána, kouř,
oheň, déšť nebo třeba ohňostroj. Tato variabilita je dána
množstvím parametrů, které lze u částicového systému nastavit,
princip je ale vždy stejný. Emiter do prostoru vystřeluje
částice, přičemž lze nastavit jejich rychlost, rozptyl a
životnost. Je možné určit barvu částic při zrodu, ve střední
části a při zániku, definovat reakce na kontakt s dalším
objektem (odraz, štěpení...) a působení vnějších sil (atraktor,
atmosféra).

Světla a kamery

Objekty přirozeně nejsou na scéně samy, ale je nutné je doplnit
zdroji světla. Definovat lze světlo vycházející z bodu nebo
úsečky, rozptýlené, zamířené daným směrem nebo na určitý objekt.
Zajímavých efektů je možné dosáhnout zobrazením paprsků světla
(například jako v lesním porostu), případně inverzí paprsků tak,
že to vypadá, jako by objekt světlo sám vyzařoval. Realisticky
působí také různé efekty čočky (haló) vznikající při přímém
pohledu do světelného zdroje. Před světelný zdroj lze umístit
masku (třeba i film), zajímavé je, že je potřeba ručně zapnout
vrhání stínu, jinak máte scénu sice osvětlenou, ale bez stínů.

Pohled do scény zprostředkovávají kamery, které mohou
být dvou druhů: běžné a zamířené na určený objekt. Výhodou
cílené kamery je, že sama při pohybu sleduje příslušný objekt.
Užitečná je možnost vytvářet záložky s polohami kamer, díky nimž
se lze rychle dostat k příslušnému pohledu.

Animace

Animovat lze téměř vše, od pohybů jednotlivých objektů přes
změnu jejich tvaru (morfing) a povrchu až ke změně polohy
světelných zdrojů a kamer. Animace jsou časově založené, takže
se nepracuje s jednotlivými políčky filmu, ale s časy klíčových
událostí, kdy dochází k nějaké změně na scéně. Přechod mezi
dvěma scénami je vytvářen automaticky, polohu a tvar všech
objektů je ale potřeba nastavovat ručně. Na rozdíl třeba od Ray
Dream Studia totiž nejsou k dispozici nástroje pro definici
působení mezi objekty při pohybu (s výjimkou částicového
systému). Je také možné přidat zvukovou stopu, podle níž lze
(ručně) synchronizovat pohyby se zvukem.

Jdeme do finále

Infini-D nabízí příjemné uživatelské rozhraní, ve kterém se
neztratíte. Vzhled obrazovky lze přizpůsobit vlastním
představám, užitečné je například to, že okna a palety
přiskakují na správná místa (okraje apod.), což usnadňuje
rozmístění po obrazovce.

Na scénu lze pohlížet okem kamery i ze všech šesti
prostorových směrů. U každého zobrazení můžete také zvolit jeho
kvalitu, od krabicového modelu až po Phongovo zobrazení. Máte-li
instalován QuickDraw 3D, je možné využít jeho služeb včetně
hardwarového urychlení (nedělá detaily).

Pro finální renderování se program přepíná do
renderovacího modu fungujícího dávkovým způsobem. Vlastní
renderování jde kdykoliv pozastavit, takže lze postupně
renderovat ve chvílích, kdy počítač nepoužíváte. Uživatelé Maců
navíc mohou pro renderování využít další počítače spojené v síti.


Infini-D 4.5

+ komplexnost
+ realistické efekty (částice, světlo)
+ snadné ovládání
+/- "ruční" animování

K recenzi poskytla firma:
Quentin, s.r.o.
Bělohorská 45
Praha 6

Cena: 30 940 Kč (bez DPH)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.