Služby GSM v roce 1998

Archiv | 01.03.98

Vývoj v oblasti bezdrátových komunikací a tedy i GSM běží rychlým tempem jako o závod, takže provozovatelé sluVývoj v oblasti bezdrátových komunikací a tedy i GSM běží
rychlým tempem jako o závod, takže provozovatelé služeb GSM
mohou téměř každý měsíc nabídnout svým zákazníkům nějakou novou
službu. Snaží se samozřejmě získat co nejvíce zákazníků a co
nejlépe uspokojit jejich potřeby, ale konkurenční boj je také
silným hnacím motorem. Zvláště podle situace na trhu koncem
minulého roku můžeme usuzovat, že jak společnost EuroTel, tak
Radiomobil se pustily do konkurenčního boje s plným nasazením.
Získat zákazníky nelze totiž kdykoliv, ale v přesně vymezeném
časovém období. Jak čas plyne, náklady na získání jednoho
zákazníka rychle rostou; například ve Velké Británii musí nyní,
kdy je trh již víceméně saturován, operátor investovat do
získání jednoho zákazníka pro začátek kolem 300 liber. I naši
operátoři ivestovali do zákazníků zpočátku velké částky formou
dotovaných mobilních telefonů. Ti se zavázali, že zůstanou věrni
EuroTelu na 18 měsíců a Radiomobilu na 2 roky. Oba operátoři tak
získali rekordní počet uživatelů v krátkém časovém období, ale
věřiteli zůstali oni. Ve Slovenské republice se k tomuto kroku
vůbec neodhodlali a spokojili se s pomalejším nárůstem počtu
uživatelů.

Zákazníci

Dnes u nás existují 2 skupiny zákazníků používajících mobilní
telefony. První a velmi početná skupina, tzv. kmenových
zákazníků, se začala vytvářet ihned při zahájení provozu
celulárních sítí. Tito uživatelé si zakoupili mobilní telefony,
SIM karty, zaplatili aktivační poplatek a za služby platí jak
hovorné za protelefonovaný čas, tak pravidelné měsíční poplatky.
Jsou zaevidováni v databázi uživatelů, tzv. HLR (Home Location
Register), u svých operátorů.

Jak společnost EuroTel, tak Radiomobil začaly nabízet koncem
loňského roku tzv. Prepaid Cards - předplacenou službu. EuroTel
ji poskytuje pod jménem Go a Radiomobil ji nazval Twist.
Uživatel zde již není kmenovým zákazníkem, ale zakoupí si od
operátora SIM kartu, kupóny, pomocí kterých lze v¦určených
intervalech kartu dobíjet, obstará si mobilní telefon a může
volat. Účet má vedený na své SIM kartě, odkud jsou mu během
hovoru finanční prostředky odečítány, přičemž po ukončení hovoru
je pro operátora anonymní, použil pouze jeho síť k hovoru za své
na kartě SIM deponované peníze.

Provozovatelé GSM a jejich služby v ČR

Rozsah nabízených služeb oběma operátory v ČR je dnes ohromný a
nijak si nezadá s nabídkou v ostatních evropských zemích. Jejich
seznam již dosahuje několika stran. Zmíním se proto stručně o
základních službách a o několika zajímavých službách nabízených
EuroTelem a Radiomobilem v poslední době.Společnost Eurotel Praha, s.r.o., nabízí pro své registrované
zákazníky tři služby: Start, Global a Business. U každé z těchto
služeb jsou rozdílné měsíční paušální poplatky, hovorné ve
špičce a mimo špičku a počet minut, které je možno
protelefonovat zdarma. Záznamová služba je u všech programů
stejně drahá. Aktivační poplatek klesá se zvětšujícím se počtem
aktivovaných telefonů. Ke všem programům existuje rozsáhlý výběr
volitelných služeb, jež se vztahují jak na hovory, tak na datové
a faxové přenosy.

Službu Víkend lze přikoupit ke každému programu služeb. Přináší
levné hovory o sobotách, nedělích a svátcích. V tyto dny můžete
za měsíční poplatek 95 Kč provolat 200 minut v ceně 1 Kč/min.
Pokud máte program Global nebo Business, kde jsou již volné
minuty k dispozici, přičítá se vám k těmto volným minutám 200
minut služby Víkend.

Služba Týden je tu pro ty, kteří jsou v každodenním kontaktu s
jinými uživateli telefonů sítě EuroTel. Za měsíční poplatek
získáte zvýhodněný tarif 2 Kč/min. pro komunikaci mezi
mobilními telefony v síti EuroTel, a k tomu ještě službu Víkend.

Pro zákazníky, kteří s mobilním telefonem začínají, je určena
novinka společnosti EuroTel Praha - balík s obchodním názvem
Start Komplet. Je k dostání v prodejnách EuroTelu a jeho
dealerské síti v celé České republice. S balíkem Start Komplet
získáte získáte mobilní telefon Philips Diga, aktivační
poplatek, dvanáctiměsíční paušál programu Start, včetně služby
Víkend. Cenou tohoto balíku ušetříte při porovnání s nákupem
jednotlivých komponentů více než 5 000 Kč.

Pro náročnější uživatele nabízí Eurotel novinku s obchodním
názvem Data Plus Pack. Jeho součástí je mobilní telefon Nokia
3110, kompletní propojovací systém pro mobilní kancelář Nokia
Cellular Data Suite (NCDS), který umožňuje přímé spojení
mobilního telefonu s mobilním počítačem bez PCMCIA karty a
CD-ROM se službou INTERNET OnLine. Zdarma je aktivována datová
služba, služba faxová, a služba Mobile Internet pro přístup k
Internetu je také bez jakékoli další registrace a aktivačního
nebo měsíčního poplatku. Nákupem tohoto balíku ušetříte více než
7 500 Kč oproti nákupu jednotlivých komponentů a služeb.

Pro zákazníky, kteří si chtějí před nákupem mobilní telefon
vyzkoušet v místech, kde budou telefon nejčastěji používat,
nabízí EuroTel novinku - službu s obchodním názvem Trial. V
rámci této služby si může zákazník maximálně na dobu 3 dnů
zapůjčit mobilní telefon GSM, SIM kartu a externí anténu. S
mobilního telefonu může sice volat pouze Oddělení služeb
zákazníkům EuroTelu, ale všechny příchozí hovory může přijímat
bez omezení. Při podpisu smlouvy o nájmu zaplatí zákazník zálohu
ve výši 4 500 Kč, jež mu bude po uplynutí provozní doby, ať se
rozhodne jakkoli, vrácena! Pokud ještě vyplní při navrácení
přístroje dotazník, který shrnuje výsledky testu, neplatí za
pronájem přístroje vůbec nic. Pokud testovací dotazník
neodevzdá, zaplatí za pronájem 43 Kč denně.

Společnost Radiomobil, a.s., nabízí svým registrovaným
zákazníkům služby Aktiv, Manažer, Diamant a Jistota. Stejně jako
u EuroTelu jsou u každé z těchto služeb různě vysoké měsíční
poplatky, hovorné ve špičce a mimo špičku, a počet minut zdarma.
Aktivační poplatek je pevně stanoven. Služba Aktiv je výhodná
pro ty, kteří chtějí být neustále k zastižení a hlavně přijímat
hovory. Tato služba má výhodný speciální noční tarif. Pro ty,
kdo chtějí aktivně a přitom efektivně volat, je určena služba
Manažer. Program Diamant je určen pro špičkové manažery a
vedoucí pracovníky. Pro držitele průkazu ZTP/P pak je určena
služba Jistota.

Od počátku letošního roku funguje služba SMS Info-Servis.
Prostřednictvím této služby a mobilního telefonu Paegas má
zákazník možnost kdykoliv a kdekoliv získat přístup k rozmanitým
informacím: ranní novinky, předpověď počasí, svátky, poštovní
směrovací čísla, heslo dne, vtipy, telefonní předvolby,
kalendář, biorytmy, kursy hlavních světových měn a informace o
službách Paegas.

Další zajímavou službou Radiomobilu je Záznamová služba Paegas
Expert, která je rozšířením stávajícího systému záznamové služby
sítě Paegas. Poskytuje ovšem daleko více služeb, jež zvyšují
možnosti využití Hlasové schránky zákazníka, a tím zvyšuje
komfort používání mobilního telefonu. Uživatel může svůj telefon
používat i jako virtuální fax. Veškeré příchozí zprávy systém
uschová a může si je kdykoliv později "vytisknout" na nejbližším
faxu. Kromě možnosti přímé odpovědi tomu, kdo zprávu zanechal,
službě přesměrování vzkazu do jiné Hlasové schránky a načasování
zpráv, umožňuje Paegas Expert vytváření telefonních seznamů pro
hromadné rozesílání hlasových i faxových zpráv. Seznam osob, se
kterými majitel mobilního telefonu pravidelně komunikuje, si
vloží do telefonního seznamu, a pokud jako místo určení použije
číslo tohoto seznamu, všechny osoby uvedené v tomto seznamu
obdrží odeslanou zprávu.

Služba SMS byla přejmenována na Super SMS. Super SMS nabízí
posílání SMS z mobilního telefonu na e-mailovou adresu do
počítače a obráceně, posílání SMS z webovské stránky Paegas na
mobilní telefon a posílání SMS na Radiokontakt Operátor.
Prostřednictvím SMS je také možné prohledávat webovské stránky
na Internetu.

Předplacené služby

Předplacené služby začaly fungovat v¦roce 1995, kdy se staly
světovým hitem mobilních trhů GSM. Z¦celkového počtu 250
operátorů GSM na světě jich nabízí tuto službu asi 30. Každý
provozovatel GSM služeb ji musí zařadit velmi pozorně do svých
marketingových plánů, protože tam, kde jsou již zavedeny různé
rodinné tarify, telefonní hovory o sobotách a nedělích zdarma,
různé slevy pro skupiny účastníků, již uživatelé v této službě
nevidí žádné podstatné výhody. A tak například společnosti
Vodafone ve Velké Británii tento marketingový tah příliš
nevyšel, kdežto ve slunné Itálii funguje služba Timmy - tak se
tam totiž jmenuje - skvěle. Naši operátoři nás jistě časem
informují, jak se jim v této oblasti trhu vede.

U nás oba operátoři nabízí buď celou sadu, která se skládá
z¦mobilního telefonu, SIM karty a prvního dobíjecího kupónu, nebo
pouze SIM kartu s¦kupónem. Podle přiloženého návodu si uživatel
SIM kartu aktivuje - přenese peníze z¦dobíjecího kupónu do karty
a může ihned volat. Po přenesení kreditu do SIM karty začne
běžet čas, do kdy musí uživatel tuto sumu protelefonovat.
EuroTel nabízí kupóny v¦ceně 1 000 Kč, které musí být provolány
do 6 měsíců, a Radiomobil prodává kupóny v¦cenách 400 nebo 750 Kč
(plus 50 Kč bonus zdarma). Zde je stanoven limit 90 dnů.
Nabíjecí kupóny jsou běžně k¦dostání v¦prodejní síti operátorů, u
jejich dealerů, v¦trafikách, u benzínových čerpadel apod.

Uživatel si samozřejmě potřebuje kdykoliv zjistit stav svého
kreditu na kartě. Zde se EuroTel i Radiomobil drží odlišné
strategie. U GO služby EuroTelu si může zákazník snadno
zkontrolovat zbývající částku přímo na displeji mobilního
telefonu. Protože všechny telefony nejsou schopny tento údaj
zobrazit, musí se zákazník při výběru přístroje řídit seznamem
doporučených mobilních telefonů. Předplacenou službu Paegas
Twist od Radiomobilu lze na rozdíl od služby GO provozovat na
všech mobilních telefonech. Zbývající částku však není možno
odečíst přímo na displeji přístroje, ale je třeba zavolat zdarma
na službu Credit - Info a zde tento údaj zjistit.

Jak se rozhodnout při výběru služeb?

Nejdříve bude rozumné shromáždit všechny potřebné informace,
které je možno získat buď v¦prodejní síti EuroTelu a Radiomobilu,
případně u jejich dealerů. Na Webu naleznete prezentaci
jednotlivých operátorů na stránkách www.eurotel.cz a
www.peagas.cz . Nabídka služeb a ceníky jsou dost obsáhlé, ale je
dobré si je podrobně přečíst. Výborný článek ing. Petra Mandíka
"Revoluce v¦mobilním telefonování?", který se zabývá touto
tematikou, vyšel loni v¦Computerworldu v čísle 47 na straně 10.
Při výběru programu služeb doporučuji zvážit předpokládané
množství provolaných minut za měsíc, časové rozmezí, kdy budete
volat nejčastěji (levnější hovory o víkendech a svátcích), a
nejpoužívanější typ hovorů (vnitrostátní, mezinárodní, volání na
Záznamovou službu). Do výpočtu nákladů je také třeba začlenit
ceny za placené volitelné služby.

Výhled do blízké budoucnosti

Podstatný vliv na trh mobilních celulárních komunikací bude mít
počet operátorů na tomto trhu působících. V¦ČR se zatím asi o
třetím operátorovi GSM v¦pásmu 900 MHz neuvažuje, ale existuje
ještě standard DCS 1800, podle něhož zatím nejsou
telekomunikační služby v¦České republice provozovány. Určitě se
najde mnoho zájemců, kteří budou chtít nabízet služby GSM v¦pásmu
1 800 MHz. Budou k¦nim patřit i stávající operátoři, protože
budou moci výhodně začlenit GSM služby v¦pásmu 1 800 MHz do svých
stávajících struktur. Nově příchozí operátoři se budou chtít
prosadit širokou nabídkou nových kvalitních služeb.

Jaké nové služby můžeme očekávat? Někteří provozovatelé GSM
služeb v¦Evropě nabízejí speciální tzv. Hovorové programy (Talk
plans) pro skupiny až 50 zákazníků. Ti při volání mezi sebou
v¦GSM síti operátora mají vlastní zvýhodněné sazby za hovory. Pro
zákazníky s¦více než 100 mobilními telefony je nabízena služba,
kdy při volání z¦mobilní sítě na ústředí podniku platí zákazník
pouze tarify mobil - mobil, a neplatí tudíž poplatky za použití
pevných linek JTS. Další službou je Group Text Messaging. Ta
umožňuje vyslat textovou zprávu pomocí SMS z¦jednoho až na 25
mobilních telefonů zároveň. Služba Line Two Chat 60 umožňuje
nasměrovat dvě různé linky do jednoho mobilního telefonu. Osobní
a obchodní hovory tak mohou být odděleny a je možno lépe
hospodařit s¦volnými minutami a s¦hovory za nižší tarify.

V¦oblasti účtování poplatků za hovory se prosazuje účtování za
hovory s¦přesností na jednu vteřinu (u nás zatím na 30 vteřin) a
bezplatné podrobné výpisy uskutečněných hovorů, což vyplývá
z¦potřeby zákazníka zaplatit přesně za odebranou službu, a vědět
za co platil.

Na technologiích, které umožní uplatnění GSM telefonu jako
elektronické peněženky, se v¦poslední době intenzivně pracuje.
Tomuto velmi zajímavému tématu se budeme věnovat v¦některém
z¦příštích čísel PC WORLDu.

Nesmíme zapomenout na reklamu, jež pronikla razantně do všech
médií a nevyhýbá se ani mobilním telefonům GSM. Ve Švédsku,
Německu a Itálii probíhá několik pilotních projektů, kdy
telekomunikační služby neplatí zákazník, ale jsou hrazeny
z¦reklam. Zatím se zkouší kam reklamu umístit, zda hned na
začátek hovoru, či až v¦jeho průběhu, jak má být reklamní šot
dlouhý a jaké budou mezi nimi přestávky.

Uvidíme, co nám rok 1998 v¦GSM oblasti přinese za překvapení a
jaké nové služby budeme moci využívat.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.