Slovník otevřený

Archiv | 01.01.99

GED 6.1 pracuje s řadou jazyků Zkratka GED původně znamenala German-English Dictionary, od verze 6.1 je však p...







GED 6.1 pracuje s řadou jazyků



Zkratka GED původně znamenala German-English Dictionary, od
verze 6.1 je však program otevřenou platformou pro mnoho dalších
jazyků. Potřebujte-li tedy pracovat také s ruštinou,
francouzštinou, italštinou nebo španělštinou, rozhodně čtěte dál.

V současnosti se trh s elektronickým slovníky začíná rozdělovat
do tří hlavních směrů. Na jedné straně jsou k dispozici
překladové slovníky, převedené z tištěné podoby do podoby
elektronické. Zde firma Leda nabízí Velký anglicko-č eský slovník
od K. Haise a B. Hodka (14 800 Kč; všechny ceny jsou vč. DPH);
firma Adicom poskytuje slovník YAP , k němuž dodává mimo jiné
i slovník od I. Poldaufa, převedený do elektronické podoby (od
590 Kč). Jakýmsi mezistupněm jsou anglické a německé slovníky
Windict od firmy Stormware (3 130 Kč). Druhý proud zastupují
ozvučené studijní anglické a německé slovníky Lingea Lexicon (á
1 790 Kč). Ve třetím proudu jsou překladové slovníky sestavené
ze slovních dvojic. Dlouhou dobu zde vládl PC Translator , který
nabízí verze pro angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu,
italštinu a španělštinu; a to se slovní zásobou od 120 000 do
450 000 slovních dvojic s cenou do 4 150 Kč. Pak se objevil
Překladový slovník ´98 , který nabízí pro angličtinu a němčinu
zvlášť cca 600 000 slovních dvojic (8 800 Kč). A program GED od
firmy Sirael se řadí právě do tohoto třetího proudu. Podrobnější
informace najdete na www.sirael.cz/ged , informace o dalších
slovnících jsou na www.port-home.com/pages/jazyky .

Parametry

GED pracuje ve Windows 3.x, 95, 98 i NT, má přehledné
a intuitivní ovládání, ale především nabízí oboustranné slovní
zásoby i pro "méně preferované" jazyky. Tedy konkrétně:
angličtina (302 800 slovních dvojic, 1 460 Kč), němčina (302
900, 1 460 Kč), ruština (158 000, 1 250 Kč), francouzština (106
000, 1 250 Kč), španělština (90 200, 1 250 Kč), italština (90
000, 1 250 Kč); k dispozici jsou i cenově výhodné komplety.
Hesla jsou ve slovních dvojicích, bez přepisu výslovnosti, lze
však k nim vepisovat poznámky pod čarou (například
s vysvětlivkami). Slovníkové náplně můžete nainstalovat na pevný
disk, nebo načítat z CD, takže stačí nainstalovat pouze program.
Databázi hesel lze sdílet, což znamená, že libovolná modifikace
hesla jedním uživatelem se promítne do změn u všech uživatelů.
Nebo budete sdílet pouze hlavní databázi slov -- případné
modifikace zůstanou u vás.

Jednoduchá obsluha

Běžnou funkcí elektronických slovníků je přímá práce se
schránkou Windows - což je možné využít v jakémkoli textovém
editoru. Pro GED si však můžete nahrát šablonu, která v editoru
MS Word 6, 7 i 97 vytvoří tlačítka, jimiž pak můžete vyvolávat
překlad do cílového jazyka přímo z textového editoru, což je
velmi rychlé a elegantní. U slovníků sestavených ze slovních
dvojic může absence kontextu a příkladových vět přinášet určitá
úskalí -- GED proto nabízí velmi zajímavou funkci, tlačítko pro
zpětný překlad vybraného významu určitého slova, díky čemuž se
můžete přesněji rozhodnout o smyslu daného výrazu. Ve slovníku
lze také vyhledávat libovolný textový řetězec. Nutno podotknout,
že prohledání celé databáze trvalo v některých případech několik
desítek sekund, což už může být pro řadu uživatelů zkouškou
trpělivosti; tento problém by se dal jistě vyřešit lepší
indexací celé databáze.

Doplňování slovní zásoby

Zde se dostáváme patrně k jedné z nejsilnějších zbraní tohoto
programu. Většina konkurenčních programů používá pro doplňování
slov takzvaný uživatelský slovník, což má své nevýhody, protože
je třeba stanovit pořadí prohledávání příslušných slovníků. GED
má však všechny výrazy stále v jedné jediné databázi. Slovní
zásobu pak můžete doplňovat i zcela automaticky - díky funkci
pro import z textového souboru. Zde se otevírají netušené
možnosti pro snadné a rychlé vytváření slovní zásoby především
pro technické výrazy z nejrůznějších oborů. Zcela vynikající je
však možnost založit si další vlastní slovníky - tedy například
pro portugalštinu, holandštinu, švédštinu, norštinu... Možná si
někteří překladatelé vedou určitou databázi výrazů v nějakém
textovém editoru nebo tabulkovém kalkulátoru. Takto mohou
s velmi malým úsilím získat praktický překladový slovník pro
svůj pracovní jazyk.

Závěrem

Ve sféře angličtiny a němčiny jsou již na trhu k dispozici
rozsáhlejší slovníky, včetně titulů převedených z tištěné
podoby. Slovníku by prospělo rychlejší fulltextové vyhledávání
a pole pro zápis výslovnosti. V databázi slovních dvojic se
v rámci jednoho hesla občas vyskytují některé výrazy-překlady
vícekrát a v některých jsou překlepy. Na druhé straně je slovník
poměrně dobře vybaven odbornými termíny z techniky
i ekonomie.V oblasti ruštiny, francouzštiny, španělštiny
a italštiny začíná být GED pro podobné produkty velmi tvrdou
konkurencí - především svou vynikající cenou. A díky otevřené
koncepci si GED jistě snadno své uživatele najde, především
v četných řadách překladatelů.












Související články




Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.