Sladká káva od Sybase

Archiv | 01.02.99

PowerJ Enterprise 2.5 Firma Sybase je jedním ze softwarových gigantů, který dodává sadu nástrojů sloužícPowerJ Enterprise 2.5Firma Sybase je jedním ze softwarových gigantů, který dodává
sadu nástrojů sloužících k vývoji jakéhokoli typu aplikace
v rámci jednotného vývojového prostředí, a zároveň integrací
těchto nástrojů dociluje snadnější a efektivnější práce.
Vývojové prostředí jazyka Java - PowerJ lze koupit samostatně či
v rámci balíku PowerStudio Full Edition, které kromě dalších
menších nástrojů obsahuje i program PowerBuilder. Z dalších
aplikací jsou obsahem obou balíků tyto produkty - AppModeler,
PowerSite, PowerDynamo a Jaguar CTS.

PowerJ Enterprise 2.5 umožňuje vyvíjet javovské aplikace
jakéhokoli typu - vícevrstevné vnitropodnikové distribuované
klient/server aplikace, OTLP aplikace, aplety, komponenty ActiveX
a JavaBean, javovské třídy a další. Podporován je standard CORBA,
vývojáři mohou využít i vlastnosti transakčního serveru Jaguar
CTS. Při instalaci je možno zvolit verzi naistalované JDK firmy
Sun (1.0.2 nebo 1.1.6), ale i SDK 1.5 Microsoftu; výsledné
aplikace jsou samozřejmě spustitelné na všech platformách Javy
VM. Mezi nejvýznamnější novinky oproti verzi 2.0 (kromě nových
verzí dalších programů a aplikace PowerSite) obsahuje program
zejména knihovnu komponent grafického rozhraní Java Foundation
Classes firmy SUN - JFC zvanou Swing (zahrnuje více než 200
tříd). Jako databázové rozhraní používá PowerJ rozhraní JDBC,
a to nativní jConnect, DirectConnnect a OmniConnect, dále
ovladače VisiChannel for JDBC firmy Visigenic a XDB JetConnect.
Vývojoví pracovníci tak mají zajištěn přístup ke všem běžně
používaným databázovým serverům (Sybase a Microsoft SQL Server,
DB2, Oracle a další), a to i v heterogenním prostředí.

Práce s programem

Práce s programem - obdobně jako u jiných vývojových nástrojů
- začíná vytvořením projektu, nezávisle na typu výsledné aplikace
(javovské aplikace, aplety a třídy, JavaBean, jaguar komponenty).
Prostřednictvím PowerJ lze i vytvářet aplikace za pomoci SDK 1.5
Microsoftu, standardní je však použití knihoven JDK verze 1.0.2
a 1.1 firmy Sun. Projekt obsahuje tzv. targets, které sdružují
veškeré objekty vytvořené a použité v projektu, a přispívají tak
k lepší organizaci prvků projektu. Každý target má svoji složku
a obsahuje svoje zdrojové soubory. K usnadnění vývoje je
k dispozici několik průvodců, především Class, Form a Target
Wizard. Při vytváření formulářů poskytuje program možnost využití
databázových údajů, a to především na bázi vizuálního použití
příkazů jazyka SQL. Vlastní standardní práce při vývoji programu
je obdobná jako u jiných RAD (Rapid Application Development)
programů - tedy vizuální umisťování ovládacích prvků a komponent
na formulář tažením myší z ovládacího panelu se snadným vyvoláním
okna příslušné události. Vytvoření vlastního kódu opět usnadňuje
několik průvodců, což zrychluje práci a zmenšuje chybovost.
Uživatelé PowerBuilderu budou možná trochu zklamáni neexistencí
technologie DataWindow při práci s databázemi, ta se však má
objevit v další verzi programu PowerJ. Práci s kódem při vkládání
událostí a metod usnadňují tzv. Reference Card (seznam metod
a vlastností jednotlivých objektů - lze zvolit a za pomoci
průvodce zadat příslušné parametry a ihned vložit do kódu).
Orientaci v projektu napomáhají okna hierarchie tříd, targets
a objektů; např. u tříd jsou v právé části okna graficky
rozlišeny jednotlivé typy funkcí a je umožněn přímý přístup
k příslušnému kódu.

Další programy

PowerSite verze 1.5 je program určený pro vytváření webowských
stránek. Uživatel má k dispozici všechny běžné prostředky
k vytváření internetovských stránek (vizuální návrh, standardní
komponenty, pracovní plochy apod.), program podporuje režim
WYSIWYG. K vytváření dynamických HTML stránek slouží PowerDynamo.
Ty mohou být různých typů - od generování dat Dynamem na základě
jednoduchých SQL dotazů (tzv. šablony) přes použití JavaScriptů
či apletů až po tzv. Java servlety na straně serveru. Sybase SQL
Anywhere v. 5.5.04 je relační databáze, která se pyšní svými
nepatrnými nároky a multiplatformním použitím. Pokud nároky
výsledné aplikace přesáhnou možnosti této databáze, Sybase nabízí
plynulý přechod na SQL Server. Součástí dodávky je také
transakční server Jaguar CTS verze 1.1.1 a dále AppModeler v.
6.1, pomocí něhož se vytvoří návrh datového modelu aplikace.

Závěr

Vývojové prostředí firmy Sybase PowerJ verze 2.5 patří ke
špičkovým produktům programovacího jazyka Java určeného zejména
k vývoji klient/server databázových internetovských či
intranetovských aplikací. Plusem je i sada dalších nástrojů,
které uživatel dostane v rámci Power Studia (databáze SQL
Anywhere Server, PowerSite). Pro vývojáře zvyklé na PowerBuilder
či Power++ se zdá PowerJ být logickým prostředkem k vývoji
zejména webowských aplikací a apletů, program lze však doporučit
i pro ty, kteří zvažují prostředí pro vývoj javovských aplikací.


PowerJ Enterprise 2.5
+rozsáhlá databázová konektivita
+podpora velkého množství standardů
+možnost začlenění komponent třetích firem
- nedostatečná tištěná dokumentace

K recenzi poskytla firma:
Sybase, s.r.o.
Tychonova 2
Praha 6
Cena: XXXXXX


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.