Síťový tisk s Print Servery SVEC

Archiv | 01.04.98

Tisk snad jen s výjimkou domácího použití se stává v běžné praxi stále více záležitostí síťového spojenTisk snad jen s výjimkou domácího použití se stává v běžné praxi
stále více záležitostí síťového spojení. Realizace tohoto typu
komunikace s tiskárnou byla donedávna vyhrazena většinou sítím
klasického typu s vyhrazenými servery, jako je například NetWare,
UNIX apod. S nástupem sítí typu peer-to-peer a následně pak
Microsoftu se situace radikálně změnila. Například od verze
Windows 3.11 se tiskovým serverem může stát libovolná klientská
stanice. Podobná služba však logicky znamená vyšší zatížení
příslušné stanice při tisku, a při nízké kapacitě operační
paměti i její citelné zpomalení. V případě sítí s vyhrazenými
servery pak bývá tiskárna často umístěna, na rozdíl od samotných
serverů, v prostoru dostupném pro běžné uživatele. A to znamená
nutnost existence komunikačního počítače, který zajišťuje
spojení mezi samotnou sítí a tiskárnou. Odstranění možných
úskalí takovéhoto uspořádání a řešení podobných situací se
nabízí i díky možnosti využití tzv. print serverů. Jde ve
většině případů o malá doplňková zařízení nebo u některých
tiskáren i v interní podobě. Jejich hlavním úkolem je nahradit
zmíněný komunikační počítač a umožnit tak přímé připojení
tiskárny do sítě.

Na našem trhu je možné pro tento účel nalézt i produkty značky
SVEC, které nabízí společnost ELAP, s. r. o. Dvě varianty
tiskových serverů byly zapůjčeny k testu rovněž do TestCentra
IDG. V jednom případě se jednalo o "klasický" model pro nasazení
v různých typech sítí, ve druhém pak šlo o úplnou novinku,
zaměřenou výlučně na sítě typu Microsoft. V obou případech je
však nutné ihned poznamenat, že na rozdíl od některých
konkurenčních produktů pracují tiskové servery bez nutnosti běhu
obslužného programu tiskových front, a tudíž bez nutnosti
přihlášení se například v prostředí MS Windows NT Server.

SVEC FD2100-NUAS

(PS_01)

Tento model tiskového serveru patří mezi zařízení pro nasazení
v sítích typu Ethernet 10 Mb/s, s heterogenním prostředím a širokou
paletou operačních systémů. Mezi podporovanými komunikačními
protokoly u modelu NUAS totiž nechybí IPX/SPX pro NetWare 2.x,
3.x, 4.x, IntranetWare, dále protokol NetWare NDS pro NetWare
4.x, TCP/IP pro Windows NT, SCO UNIX, SUN OS, RS/6000 AIX, HP
UNIX, AT&T UNIX, SGI UNIX apod., SMB (NetBEUI) pro MS Windows
3.1x/95/NT, a konečně AppleTalk pro Systém 7.x. V nabídce je
však i jednodušší verze "N", která je určena výhradně pro sítě
NetWare s podporou IPX/SPX a NDS.

Rozměrově nevelké zařízení (207×128×36,7 mm) o hmotnosti 0,6 kg
s vlastním externím napájecím adaptérem nabízí k použití tři
přípojná místa pro tiskárny nebo plotry. První z paralelních
rozhraní Centronics je vysokorychlostní, s přenosovou rychlostí
do 400 Kb/s, druhý port je standardní a zbývající sériové
rozhraní RS-232 podporuje přenosovou rychlost do 38,4 Kb/s.
K připojení do datové sítě je možné využít buď konektor RJ-45,
nebo BNC, přičemž detekce použitého konektoru je plně
automatická. Kromě testované varianty FD2100 existuje ještě
modelová řada FD2110, jež je z hlediska všech parametrů naprosto
identická, včetně protokolů a "odlehčené" verze, ovšem disponuje
pouze jediným standardním paralelním portem Centronics. Společný
všem uvedeným modelům a variantám je systémová vyrovnávací paměť
o kapacitě 128 Kb SRAM a 32 Kb paměti SRAM vyhrazené pro buffer
LAN. Řídicí software je uložen v paměti typu EPROM o kapacitě
256 Kb, což samozřejmě dovoluje v případě potřeby snadnou
aktualizaci.

Vlastní tisk je při použití protokolu TCP/IP možný buď pomocí
LPD, PSfilter nebo TFTP. Tyto pojmy, včetně příslušných
vlastností a potřebných konfigurací, však asi více říkají
uživatelům unixových systémů. Zároveň se jim ovšem velmi
podrobně věnuje i jedna ze čtveřice příruček v anglickém jazyce,
která probírá pouze používání protokolu TCP/IP. Samozřejmě mimo
jiné popisuje i instalaci, konfiguraci a použití tohoto
protokolu v prostředí Windows NT. Zde je pak pochopitelně nezbytné
mít doinstalovánu v síťových ovladačích i službu "Windows NT
TCP/IP Network Printing Support", a teprve přes příslušný server
Windows NT sdílet přiřazený ovladač. Všechny základní informace,
včetně možných problémů, jsou však poměrně podrobně popsány.
Zbývající tři samostatné příručky se postupně věnují stejným
cílům, ovšem pro komunikaci v prostředí Novell NetWare, dále při
použití protokolu AppleTalk a konečně SMB. Tiskový server
doprovází trojice disket, jedna pro UNIX: jedna pro AppleTalk a
jedna pro Novell a SMB. Ta je také jako jediná ve formátu
čitelném na PC. Hlavním nástrojem na této disketě je windowsová
(16bitová) verze programu WPConfig (obr.2), s jehož pomocí lze
snadno konfigurovat v přehledném grafickém prostředí všechny
parametry na síti přítomných tiskových serverů SVEC této
konstrukční řady. Nastavit tak lze vlastnosti kteréhokoli z výše
uvedených protokolů. Například, zda jde u NetWare pouze o
vzdálenou tiskárnu, nebo o plnohodnotný tiskový server, u TCP/IP
adresy jméno zóny a další parametry pro AppleTalk, stejně jako u
NetBEUI název domény apod. Samozřejmě lze specifikovat i některé
vlastnosti logických portů (inicializační, stop řetězce apod.),
a v případě sériového rozhraní základní komunikační parametry
(Baud Rate, Stop Bit atd.). Mimo to je možné z programu i
dálkovým způsobem provést Reset, případně obnovu továrního
nastavení hodnot, čili úplné vymazání všech parametrů.

Kromě snadné obsluhy, jednoduché konfigurace, širokých
komunikačních možností a až tří obsluhovaných zařízení hovoří
pro nasazení v reálném provozu i poskytovaná celoživotní záruka a
přijatelná prodejní cena 11 000 Kč bez DPH.

SVEC FD2130

(PS_03)

I druhé testované zařízení je určeno pro sítě typu Ethernet
10 Mb/s. Tentokrát však jde o úplnou novinku, jež je určena
výhradně pro použití s operačními systémy Windows 95/NT,
pracujícími s protokolem IPX/SPX.

Jde doslova o miniaturní jednotku, kterou nezkušené oko může na
tiskárně doslova přehlédnout, o čemž svědčí i vnější rozměry
60×50×22 mm a hmotnost 58 g. Z uvedeného je patrné, že tiskový
server FD2130 nabízí pouze jediné paralelní rozhraní Centroincs,
a to na rozdíl od předešlého modelu s konektorem pro přímé
připojení k tiskárně. Pro připojení do sítě bylo zařízení
vybaveno pouze konektorem RJ-45 a lze jej tedy nasadit výhradně
při použití kroucené dvoulinky. Napájení je zajištěno stejně
jako u předešlého modelu, tedy pomocí malého externího
napájecího adaptéru. Z praktického hlediska by bylo jistě ještě
zajímavější, pokud by si jednotka vystačila pouze s energií ze
samotného paralelního rozhraní tiskárny.

Vlastní tiskový server doprovází v balení kromě již uvedeného
adaptéru jediná příručka v anglickém jazyce a dvojice
instalačních disket. Jedna z nich je určena pro prostředí
Windows 95, zatímco druhá pro Windows NT. Uvedení do provozu je
v obou systémech naprosto identické a zvládne jej skutečně i méně
zkušený uživatel. Podle operačního systému je třeba spustit
příslušný instalační program, který po krátké činnost
nainstaluje mezi lokální dostupné porty další typ "SVEC Network
Port". Protože jde o plně 32bitové nástroje, lze stejně tak
jednoduše provést deinstalaci již nepotřebné podpory. Po
instalaci stačí případně změnit symbolické pojmenování portu
(obr.4), či označení tiskového serveru. Samozřejmě je nutné
takto nastavený port přiřadit příslušnému ovladači tiskárny a
nezapomenout zprovoznit sdílení po síti spolu s nastavením
potřebných přístupových práv.

Pro menší firmy a pracovní skupiny, vybavené právě operačními
systémy Windows 95/NT, bude jistě velmi zajímavá nejen opět
celoživotní záruka, ale hlavně cena, která bez DPH činí 3 500 Kč.

Zařízení: Print Server SVEC FD2100-NUAS

Záruka: celoživotní

Cena: 11 000 Kč bez DPH

Zapůjčil: ELAP, s.r.o.

Záběhlická 31/1230

106 00 Praha 10

tel.: +420 (2) 71763647

+ podpora mnoha platforem

+ snadná konfigurace

+ záruka


Zařízení: Print Server SVEC FD2130

Záruka: celoživotní

Cena: 3 500 Kč bez DPH

Zapůjčil: ELAP, s.r.o.

Záběhlická 31/1230

106 00 Praha 10

tel.: +420 (2) 71763647

+ kompaktnost

+ jednoduchá instalace a použití

+ záruka

+ cena

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.