SIMedit! 2.0

Archiv | 01.07.98

SIM karty pro GSM pod Windows 95/NT Když jsem poprvé před několika měsíci připravoval recenzi na původní pro...SIM karty pro GSM pod Windows 95/NT


Když jsem poprvé před několika měsíci připravoval recenzi na
původní produkt SIMedit!, jednalo se tehdy o první verzi (viz č.
1/98). Výrobek tvořilo, kromě čtečky SIM karet a redukce pro
jejich malé varianty, programové vybavení, určené pro DOS. Již
tehdy jsem se však zmínil o pracích na verzi pro Windows. Na
vývojové beta-verzi společnost ještě výrazně zapracovala
a výsledkem je program SIMedit! 2.0, který je tentokrát určen
výhradně pro prostředí Windows 95/NT.

Editace seznamu

Samozřejmě že hlavní rozdíl oproti původní variantě spočívá
v¦grafickém rozhraní. Po jeho spuštění však nečeká uživatele
klasická podoba aplikace Windows, ale vzhled se podobá spíše
některým programátorským nástrojům. Prostředí hlavní aplikace
tvoří totiž pouze horní část okna, které kromě menu obsahuje
jenom pruh s¦ikonami. Vlastní pracovní okna se pak otevírají dle
potřeby. Hlavním cílem programu je samozřejmě i tentokrát editace
položek uložených na SIM kartě pro telefony GSM. Pro většinu
uživatelů bude asi nejčastěji využívanou funkcí editace
telefonního seznamu. SIMedit! 2.0 dovoluje upravovat až tři
seznamy současně v¦samostatných pracovních oknech. Práce však
nespočívá pouze v úpravách a reorganizacích dat podle různých
požadavků na třídění, ale data lze jednoduše přetahovat myší mezi
seznamy navzájem. Snadno tak lze zkombinovat potřebné údaje
i z¦několika dříve uložených seznamů. Data jsou uložena
v¦běžných textových souborech s¦tabulátorem jako oddělovacím
znakem. Proto lze snadno do seznamu importovat i záznamy
z¦jiných aplikací jako jsou různé organizery, databáze apod. Při
rozsáhlejších seznamech (až 250 položek v¦jednom seznamu) bude
jistě vítanou funkcí možnost vyhledání a dokonce i nahrazení
příslušného řetězce jiným, přičemž lze určit, zda hledaný řetězec
je uložen pouze ve jméně, vlastním čísle, předčíslí, či kdekoli.
S¦ohledem na vlastnosti a způsob zadávání čísel pro telefony GSM
je samozřejmě možné zadat buď číslo samotné, nebo s¦předvolbou.
Pokud směřuje hovor do pevné sítě, nesmí buď chybět úvodní nula,
nebo lze zadat kompletní podobu čísel, tedy včetně mezinárodní
předvolby. Samozřejmě že takto upravený seznam se dá následně
využívat i ze zahraničí. Pro usnadnění rozšiřování čísel
o mezinárodní předvolby lze využít služby Přidat předčíslí nebo
v¦programovém menu nástroj Internacionalizace . První z¦voleb
pouze přidá před aktuální zápis z¦definovaného seznamu (pro ČR
+420) příslušné číslo, zatímco druhý postup z¦čísla pro pevnou
síť odstraní úvodní nulu a přidá mezinárodní předvolbu. V¦obou
případech jde tedy o funkce značně usnadňující manipulaci
s¦daty, neboť jen málokterý uživatel telefonu GSM zadává ihned
v¦terénu plné znění čísla.

SMS

Velice podobně je tomu i v¦případě SMS zpráv, které má karta
uloženy ve zvláštní oblasti s¦deseti paměťovými místy. Pro
editaci této skupiny záznamů slouží druhá varianta pracovních
oken, jež disponuje v¦zásadě shodnými vlastnostmi jako dříve
testovaná dosovská varianta. Odlišnost je opět hlavně v¦trojici
současně otevřených oken. Editovat a pochopitelně opět ukládat
můžete jak přijaté, přečtené, připravené k¦odeslání, tak i již
odeslané zprávy. U nich nechybí možnost nastavení všech běžných
parametrů, jako je číslo adresáta, číslo SMS centra, v¦případě
zpráv k¦odeslání jejich platnost a některé další. Podobně jako
v¦případě telefonních seznamů lze i tentokráte ukládat obsah SMS
na disk v¦podobě textových souborů a mít tak podle potřeb
připraveno několik sad SMS zpráv pro odesílání, případně jako
archiv došlých informací.
Poslední hlavní nástroj se týká samotné SIM karty. Pomocí
příslušných menu lze jednak zadat požadovaný PIN a tím
zpřístupnit kartu pro editaci záznamů, ale lze samozřejmě
i zobrazit její parametry. Kromě toho je zde možné nalézt funkci
pro zálohování i obnovení celé SIM karty.

Závěr

Produkt SIMedit! 2.0 je bezesporu výrazným posunem v¦oblasti
úpravy dat uložených na SIM kartě telefonu GSM. Nabízí uživateli
dobře známé prostředí Windows a snadnou obsluhu včetně možnosti
využívat funkce jako je drag and drop. Velice významnou
vlastností je i možnost editace více seznamů současně, což
zvláště aktivním uživatelům GSM komunikace dává možnost udržet si
potřebný přehled v¦seznamech, případně do SIM karty nahrát pouze
potřebná aktuální data. Totéž pak platí i v¦případě SMS zpráv.
A konečně zálohování dat, uložených na SIM kartě, má dle mého
významu zcela stejnou důležitost jako u počítačů, neboť jejich
ztráta může dnes znamenat pro mnohé doslova pohromu.


SIMedit! 2.0
+ editace více seznamů
+ automatická internacionalizace
+ zálohování SIM karty
+/- cena upgradu

K recenzi poskytla firma:
Compelson Trade, s.r.o.
Drahobejlova 54
Praha 9
Cena: 3 990 Kč (vč. DPH), upgrade 1 000 Kč, redukce na malé karty
350 KčSouvisející články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.