SIMedit

Archiv | 01.01.98

STANISLAV BORECKÝ, TESTCENTRUM IDG pomocník pro uživatele telefonů GSM V běžné praxi je pro manipulaci s údaji...


STANISLAV BORECKÝ, TESTCENTRUM IDG


pomocník pro uživatele telefonů GSM

V běžné praxi je pro manipulaci s údaji na SIM kartě nutné
používat klávesnici telefonu, což jistě není příliš pohodlné.
Naštěstí se však na našem trhu objevila pomůcka v podobě produktu
SIMedit.

Hlavní myšlenka produktu spočívá v možnosti načítat data ze SIM
karty a editovat je pomocí běžného PC. Produkt je založen na
původním programovém vybavení SIMedit 1.0, které doplňuje
hardwarová část v podobě univerzální čtečky SIM karet - Personal
Card Systém.

Program

Samotné programové vybavení je určeno pro DOS, verze pro
Windows 95/NT je ve stádiu beta-testů. S ohledem na českou verzi
dosového programu a vlastní zobrazování našich znaků je možné jej
spouštět i bez aktivní národní podpory, a v případě provozu pod
Windows raději na celé obrazovce, nikoli v okně.
Editace telefonního seznamu je samozřejmě hlavním úkolem celého
produktu. Zobrazovaný seznam je možné získat v zásadě dvěma
způsoby. Buď jej lze načíst přímo ze SIM karty, nebo založit
nový. V novém seznamu mohou být data umístěna na příslušné pozice
ručně nebo načtením ze souboru. Jde přitom o běžný textový soubor
se třemi tabelovanými sloupci (pozice, název, číslo), což dává
možnost připravit si seznam do této podoby i exportem z jiných
programových systémů a organizátorů. Pozor však na použití
českých znaků v názvech, protože ačkoli jsou kódy do SIM karty
uloženy přesně podle zadání, nemusí být správně zobrazeny na
displeji aparátu. Ať již seznam vznikne jakýmkoli způsobem,
nabízí se uživateli dále možnost editovat libovolnou položku,
vyhledat požadovaný řetězec, třídit záznamy, přidat předčíslí,
případně smazat nepotřebný záznam. V rámci editace lze mimo jiné
i ručně změnit umístění položky v seznamu. Pokud však uživatel
zvolí již obsazenou pozici, je požadavek striktně odmítnut.
Přesun je však možné realizovat s využití funkce pro vložení, kdy
do nově vytvořeného prázdného místa je přesunut požadovaný
záznam. Funkce hledání umožňuje kromě samotného nalezení
uvedeného řetězce zároveň i jeho nahrazení jiným. Specifikovat
lze i prohledávanou oblast (jméno, číslo, předčíslí, všude). Ve
spolupráci se samostatnou funkcí předčíslí dovolí uživateli
efektivně doplňovat do libovolného záznamu požadované informace.
Při automatickém třídění je jako klíčové použito jméno položky
a lze specifikovat i od které do které pozice má třídění
proběhnout. Parametr předčíslí je možné definovat buď ručně, nebo
výběrem z předdefinované databáze. Ta je sice pevně definována
přímo v programu, ale v daném okamžiku je plně aktuální.
Samozřejmě že lze opět určit oblast, na kterou doplňování
předčíslí aplikovat. Mezi funkcemi pochopitelně nechybí ani
opětovné načtení dat z karty, nebo naopak jejich uložení.
Druhým editovatelným seznamem na SIM kartě jsou SMS zprávy. Ty
jsou načítány nezávisle na telefonním seznamu ze samostatné
paměťové oblasti karty a je zde běžně prostor pro deset různých
zpráv. Podobně jako u seznamu je možné zprávy editovat, ovšem
kromě textu (160 znaků) lze určit nebo zjistit i další parametry,
jako je zda byla zpráva pouze přijata, či již přečtena, nebo zda
je teprve určena k odeslání, případně již odeslána a některé
další parametry, jako např. telefonní číslo SMS centra. To
dovoluje odesílat různé zprávy různými cestami. Samozřejmě ani
v tomto dialogovém okně neschází možnost pro zapsání upraveného
seznamu nebo znovunačtení stávajícího ze SIM karty.

Čtečka karet

Druhou částí je, jak jsem již uvedl, univerzální čtečka karet. Ta
komunikuje s programem pomocí sériového rozhraní a 9pinového
konektoru, takže ji lze velmi snadno připojit k libovolnému
počítači. Čtečka je řízena RISC procesorem a v základním
provedení je určena pouze pro velké SIM karty (ISO). Pokud
patříte mezi uživatele malých verzí (plug-in), pak bude nutné
doplnit zařízení o redukci.

Závěrem

Celé zařízení přináší jednoznačně výrazný posun v komfortu při
práci se SIM kartami pro telefony GSM. Jednoduchý způsob
komunikace zaručuje možnost připojení prakticky k jakémukoli
počítači, a snadno ovladatelný program umožňuje obsluhu i méně
zkušeného uživatele. Pouze uživatelé malých SIM karet budou
pravděpodobně v budoucnu poněkud znevýhodněni nutností další
investice do redukčního prvku. Zajímavým přínosem vbrzku bude
rozhraní pro Windows 95/NT.

7 0.../OK

SIMedit 1.0
+ komfortní manipulace s daty na SIM kartách
+ velmi jednoduchá komunikace s počítačem
+ jednoduché a snadno ovladatelné programové vybavení
-- některé vlastnosti při editací seznamů
-- redukce pro malé SIM karty je pouze doplňkem
+/-- programové vybavení zatím pouze pro DOS
K recenzi poskytla firma:
www.compelson.cz
Cena (vč. DPH): 3 990 Kč (redukce 350 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.