Silicon Graphics na rozcestí

Archiv | 01.06.98

Dva měsíce po svém uvedení do funkce oznámil CEO Silicon Graphics, Rick Belluzzo, nový strategický směr společnos...Dva měsíce po svém uvedení do funkce oznámil CEO Silicon
Graphics, Rick Belluzzo, nový strategický směr společnosti.
Stručně jej lze charakterizovat užším zaměřením na klíčové trhy,
příklonem k architektuře Intel, zjednodušením firemní struktury
a snižováním nákladů. Po období rozkvětu a následné stagnaci se
tedy otevírá další kapitola SGI.

Co k těmto změnám vedlo? Již dlouhou dobu má Silicon Graphics k
dispozici jedinečné technologie, které jej ve svém čase vynesly
vysoko nad ostatní. Časem však konkurence, a v poslední době i
Intel, náskok SGI zmenšily, a když k tomu přičteme masivní
marketingovou podporu platformy Intel, potažmo Microsoft-Windows
(která SGI také ignorovala), vychází nám zcela jasně odklon
zákazníků k těmto platformám. Mluvím pochopitelně o grafických a
pracovních stanicích a menších serverech, produkce superpočítačů
Cray stojí jaksi stranou tohoto vývoje.

Co ve světle těchto změn Rich Belluzzo vymyslel? "Musíme se
agresivně zaměřit na trhy, kde naše unikátní síla ve vizualizaci
a výsoceprůchodných systémech představuje přidanou hodnotu. Toto
přísné zaměření určí priority organizace." Prvním výsledkem je
oddělení MIPS Technologies v samostatnou akciovou společnost.
Tato se bude nadále zabývat pouze výrobou a licencováním
úspěšných MIPS procesorů (v roce 97 jich prodali přes 45 mil.
kusů). Vývoj procesorů pro superstanice bude pokračovat v SGI.
Postupně bude docházet k upgradu pracovních stanic O2, Octane i
Onyx2 a následně migraci na platformu Intel/Windows NT. U
velkých mnohaprocesorových serverů zůstane strategickým systémem
IRIX.

"Naše systémy používají lidé, kteří raději zkoušejí porozumět
budoucnosti, než aby pouze shromažďovali historická data," říká
Belluzo a nabádá management k zjednodušení organizace
rozhodování, rozšíření technologické pozice pomocí výzkumu,
vývoje a aliancí a k využití profesionálních služeb při tvorbě
souhrnných nabídek. Plánované zaměření na klíčové trhy znamená
oblast technických výpočtů a zde SGI již své zákazníky má;
plánovanou kombinací procesorů Intel, Windows NT a stávajících
produktů pro IRIX jim vychází ještě ve větší míře vstříc.

Co přesně spolupráce SGI s Intelem znamená? SGI začlení
technologii Intel IA32 do řady pracovních stanic (očekávají se
ve 2. polovině roku) a provede portaci IRIXu na Intel Merced, na
druhou stranu je Intel podpoří při zavádění těchto produktů na
trh. "Tato dohoda mezi Silicon Graphics a Intelem spojuje to
nejlepší z obou firem. Snoubí schopnosti SGI ve vizualizačních
výpočtech se silou a schopnostmi architektury Intel", pochvaluje
si Craig Barrett, president a CEO Intelu.

Superpočítače Cray budou procházet dalším vývojem s ohledem na
ochranu investic stávajících zákazníků a bude do nich začleněna
interoperabilita na Windows NT (která časem poběží na většině
stanic).

Později, ale přece se tedy i kolos jako SGI musí přizpůsobit
tlaku silné (převážně marketingově, ale výhledově i výkonnostně)
skupiny Wintel. Doufejme, že to dobré zůstane zachováno v plném
rozsahu.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.