Síla Webu na CD a něco navíc

Archiv | 01.01.99

Fulcrum WebCD 2.0 Produktem WebCD od Fulcrumu je ve finální podobě cédéčko, které je kopií vašeho websitu, k...Fulcrum WebCD 2.0


Produktem WebCD od Fulcrumu je ve finální podobě cédéčko,
které je kopií vašeho websitu, kde odkazy jsou směrovány na
CD a prohlížení je tedy velmi svižné. Na přání mohou být
vytvořeny živé odkazy (odkazy do Internetu) a různé varianty
vyhledávání.

WebCD je hybridní publikační aplikace, spojující výhody
fulltextové technologie firmy Fulcrum a publikačních
zkušeností společnosti Market Space. Je složena ze dvou
částí:
Builder je autorský nástroj, jenž se o výše uvedené kroky
s minimálním zásahem uživatele postará.
WebCD Express je pak klientský program obsluhující WebCD, aby
se nechovalo čistě jen jako kopie webovských stránek na CD.

Instalace

WebCD Builder běží na Windows 95, NT 4 nebo lepší, a WebCD Express
navíc spustíte i ve Windows 3.x. K provozu Builderu je nutná
instalace webovského prohlížeče - Microsoft Internet Exploreru
nebo Netscape Navigatoru (Communicatoru). Není-li přítomen na
disku, instalátor Builderu jej doinstaluje, stejně jako
Macromedia Shockwave ActiveX, který je nutný pro úvodní
prezentaci (eventuálně Adobe Acrobat Reader a lingvistickou
podporu, včetně české).
Hardwarové nároky Web CD Expressu odpovídají minimálním
systémovým nárokům, takže je nebudeme ani zmiňovat, a u Builderu
vystačíme s běžným Pentiem. Volitelným zařízením je CD Recorder,
se kterým Builder umí pracovat pomocí vestavěného Easy-CD
toolkitu.

Nový projekt

Vytvoření projektu je celkem snadná záležitost, za výslednou
kvalitu neodpovídá ani tak WebCD Builder, jako spíš úroveň
websitu, které je převáděno a analyzováno. Kroků průvodce
není příliš mnoho, proto je můžeme vyjmenovat:
- dotaz na název projektu
- dotaz na URL domovské stránky, odkud se nastartuje
získávání dat - např. 'www.idg.cz', chtěla-li by firma IDG
Czechoslovakia vytvořit WebCD
- možnost připojit na úvodní stránku informaci, že jde
o WebCD a krátký úvod k používání
- způsob a čas získání webovského obsahu z daného URL: např.
chceme-li před stažením nastavit rozšířené vlastnosti, dáme volbu
'Wait to discover and retrieve' a tím můžeme spustit stahování
později, v druhé fázi
- projekt je vytvořen a je možné WebCD editovat.

Vyhledávání

Instalací WebCD získáte produkt zahrnující fulltextovou
technologii vyhledávání . Zjednodušeně řečeno, jde o velice
rychlé vyhledávání v dokumentech libovolné délky, k němuž je
ovšem třeba fulltextový rejstřík (search index), což je
pomocný soubor se seznamem výskytu všech slov v publikaci.
Chcete-li, aby vytvořené WebCD mělo možnost onoho
fulltextového vyhledávání, což bylo jistě jedním z důvodů,
proč jste dali přednost osvědčené kvalitě od společnosti
Fulcrum, musíte v Builderu vytvořit search index, který má
jednu ze tří podob - bez optimalizace, optimalizován pro
rychlost či velikost. Index lze vytvořit samostatně, nebo při
build procesu. Jsou-li k dispozici již vytvořené indexy
dokumentů SearchServeru, je možné je použít. K vylepšení
vyhledávání se dále nabízí import souborů lexikonu
(thesaurus) a tzv. Chracter Variant File pro odhalování
typografických ekvivalentů. Pro lepší orientaci na CD jsou
také k dispozici grafické bookmarky.

Licenční podmínky

Pro prvních 100 kusů vyrobených CD-ROMů je cena stanovena na
100 000 Kč; v ní je zahrnut i nástroj na vytvoření
struktury a provedení indexace. Pro dalších 400 kusů CD-ROMů je
cena určena na 350 Kč/ks. Licenční podmínky jsou následující:
Smlouva o výrobě CD je uzavřena na 12 kalendářních měsíců,
přičemž v daném období je povolena pouze aktualizace po
čtvrtletích, tj. čtyři aktualizace od jednoho vydávaného titulu.

Závěrem

Fulcrum WebCD dává všem jeho uživatelům možnost snadno vytvářet
internetově - multimediální CD s hypertextovým i fulltextovým
vyhledáváním. Takto vzniklá média poskytují bohaté uplatnění
v širokém okruhu lidské činnosti: např. elektronický obchod,
podpora interaktivních produktů, školení, inzerce, firemní
a podniková komunikace, atd.

Fulcrum WebCD 2.0
+ vyhledávací engine
+ otevřená architektura
+ uživatelsky přátelské prostředí

K recenzi poskytla firma:
Exprit, s.r.o.
Viktora Huga 4, Praha 5
www.exprit.cz
www.fulcrum.com
Cena: viz odstavec Licenční podmínky


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.