Siemens – Nixdorf v Aténách

Archiv | 01.04.98

Za čátkem února proběhlo pravidelné roční setkání představitelů společnosti Siemens-Nixdorf s novináři z celé...Za čátkem února proběhlo pravidelné roční setkání představitelů společnosti Siemens-Nixdorf s novináři z celého světa. Letos bylo pro tuto konferenci vybráno řecké město Atény. A tak vzhledem k tomu, že jsem byl vyslán coby zástupce redakce PC WORLDu, jsem se přesunul o pár tisíc kilometrů jižněji, o hodinu dopředu, o deset stupňů Celsia výš a během některých následujících přednášek o pár měsíců či let dopředu. Společnost Siemens-Nixdorf (SNI) patří k velikánům, kteří mají k dalšímu vývoji co říci, neboť jej spoluutvářejí a proto budou uvedé informace určitě zajímavé i pro vás.
Město Atény patří k těm známějším a myslím, že zde existuje i paralela k vlastnímu organizátoru konference. Na těchto místech existovala lidská civilizace již před tisíci lety a z té doby zůstaly zachovány některé památky, některé myšlenky, poznatky, či jména. Na jednu stranu by bylo nerozumné zahazovat to dobré a užitečné co bylo, na druhou by bylo škoda nevyužít současnou techniku a možnosti. A tak například vzhledem k tomu, že Atény usilují o to stát se olympijským městem, zde bylo vybudováno metro a jsou prováděny další úpravy a opravy, které pomohou se tomuto cíli přiblížit. Podobně i Siemens jako firma má poměrně dlouhou historii, která se již píše tříciferným číslem, a přesto do dnešních dní změnil svou tvář do podoby moderní dynamické společnosti, která má co říci k nejnáročnějším požadavkům zákazníků dneška, i těch zítřejších, které teprve přijdou.
Celou konferenci moderoval pan Jochen Doering, viceprezident SNI, ředitel pro komunikaci, který v úvodu krátce představil hostitelskou zemi – Řecko. O té a o místní pobočce SNI nám hned více řekl Prodromos Mavridis, country manager. Řecko patří k zemím, které na tom nejsou z ekonomického hlediska příliš dobře. Vláda se snaží podnikat kroky větší liberalizaci, plánuje se privatizace státních podniků, přičlenění k EU, ale hospodářský růst asi nepřesáhne 3,5 %. SNI však zde má kvalitní zastoupení: vedení v Aténách, další kancelář v Salonice a řadu servisních míst, díky čemuž (mimo jiné) se jí daří růst třikrát rychleji než trhu, na kterém zde působí. Největší nárůst zaznamenali v bankovnictví (64 %) a jediným rovnocenným konkurentem je zde IBM.
Tolik tedy zajímavosti z místních reálií a podívejme se na první technickou přednášku, která představila novou vizi, nové heslo, pod kterým SNI půjde kupředu. Dr. Peter Pagé, člen vedení a technologický ředitel uvedl „User Centered Computing“ neboli technologii zaměřenou na (přizpůsobenou pro) uživatele. Každý správce informačních technologií v podniku musí řešit dva lehce protichůdné úkoly. Na jednu stranu musí zajistit bezproblémový a stabilní chod informačního systému a propojených technologií, aby se pracovníci mohli plně věnovat své práci a zvyšovala se produktivita – a na druhé straně musí sledovat a integrovat nové technologie a postupy, aby podnik zůstávat stále dostatečně konkurenceschopný. Na tyto potřeby reaguje SNI koncepcí „jedna společnost – dvojí obchod“, a zaměřuje se na dva strategické směry, každý s jiným přístupem: „produkty a technologické služby“ a „řešení a obchodní služby“. Může tedy nabídnout řešení jak technologické (vybudování infrastruktury, zázemí), tak obchodní (s komplexním řešením, zapracovanými obchodními toky a potřebami). Tato strukturalizace vyvrcholí tím, že obě tyto složky budou samostatné a na případných celkových řešeních budou spolupracovat spolu či s jinými společnostmi – struktura SNI tak bude průhlednější.
Ale nyní zpátky k hlavnímu tématu, technologie přizpůsobená uživateli. Možnou cestu k tomuto cíli vidí SNI v technologii založené na heterogení sítí propojující samostatná, specializovaná zařízení podle potřeb uživatele. Ano, aby bylo možné rozdělit zařízení podle funkčnosti natolik, aby si zákazník kupoval skutečně jen to, co doopravdy potřebuje, a zároveň bylo možné tato zařízení propojit, předávat data a zajišťovat centrální správu, bude nutné do všech začlenit schopnost připojení na síť. Výsledkem by měly být produkty s novými užitnými vlastnostmi a zároveň nižšími náklady, spojenými s provozem. Tyto předpoklady zahrnují i zařízení, která nejsou čistě počítačová – například též telefonní přístroje, strojní roboty, monitorovací a kontrolní systémy. Začleňovaná zařízení mohou, a musí, mít různou inteligenci – budou zde mluvící počítače, ale i čtečky čárového kódu – všichni však postaveni na technologii PC (přesněji řečeno se předpokládá Wintel) a všichni budou schopni se připojit a komunikovat prostřednictvím sítě. Siemens již dnes má nabídku odpovídajícím způsobem širokou: od špičkových grafických stanic Scenic Celsius ke konvenčním PC a síťovým terminálům Net Term. Do tohoto modelu spadají i větší tiskárny, multimediální kiosky a ve spolupráci s ostatními divizemi Siemense přibudou videotelefony, webovské telefony, handheldy s integrovanými tefelony, systémy automobilové navigace a různé automatizační systémy.
V souvislosti s touto představou mění SNI i definici osobního počítače na zařízení založené na síti (network-based device). Díky tomu již nyní nabízí SNI odpovídající technické vybavení a služby jak do podnikových řešení, tak i pro domácí uživatele. Tím bude zaručen siťový přístup nejen pro napojení na informační zdroje, ale i pro služby údržby a poradenství zajišťované podnikem nebo přímo SNI a umožní tak dosáhnout kýženého ZA, neboli nulových nákladů za správu systému. Pod tuto koncepci tedy nespadají pouze NetPC, ale všechny počítače SNI vybavené síťovým připojením.
Nyní nadešel čas pro praktickou ukázku. Pracovník v kanceláři X se dostane do slepé uličky při tvorbě tabulky v Excelu, neví jak dále, produktivita práce začíná klesat. Obratem volá operátora na podpůrné středisko (volá prostředictvím videotelefonu, ale to není nejdůležitější). Operátorka zvedá telefon a již podle hlasu poznává o koho jde. „Cože, máš zase problém s Excelem? Velice ráda bych ti jej pomohla vyřešit, mohu se připojit?“ A pomocí sítě (a příslušného programového vybavení) si zobrazí obrazovku volajícího u sebe. „Tady musíš nejprve označit oblast, kterou chceš setřídit…“, ukazuje mu myšším kurzorem. A vyřešení celého problému trvalo i se zdořilostmi necelou minutu. Podobně se vše odehrávalo, když uživatel seděje doma v křesle volal ohledně problému s registrací jakésy internetové služby.
Kromě klasických počítačů umožňují přistupovat na síť i speciální zařízení, jako je PCTV. První PCTV, které Siemens předvedl na CeBITu 95 (a vysloužil si tím ocenění za inovativní produkt) bylo v podstatě běžné PC vybavené televizním přijímačem – zařízení pro uživatele, kteří chtějí zvýšit funkčnost svého PC. Druhá verze PCTV, představená zde, již byla založena na koncepci telvizního přijímače s integrovanými funkcemi PC. To umožní nepočítačovým spotřebitelům jednoduchý přístup k webovským službám a videotelefonii jako přídavek k běžné televizi. Pro toto zařízení vyvinul Siemens vlastní grafický adaptér pracující v televizním rozlišení a při použití 100Hz televize byl obraz při větším písmu dobře sledovatelný a webové stránky není problém procházet. Služby připojení pro tyto domácí uživatele nabízí řada společností, SNI spolupracuje například s Deutsche Telekom a jeho T-Online službami. Cílovým určením pro PCTV budou určitě i hotelové pokoje, kde jejich prostřednicvím mohou hosté získat nepřeberné množství informací, včetně videa na vyžádání a jiných služeb. Předpokládaným doplňkovým vybavením PCTV je samozřejmě CD či DVD přehrávač, kamera a další.
Za účelem síťového propojení, které by zároveň umožňovalo propojení na světovou síť Internetu a zároveň soukromou komunikaci s firmou či poradenským centrem SNI, dodává Siemens řadu řešení postavených na technologii 128bitového klíče. Jako praktická ukázka tohoto řešení může posloužit jejich vlastní firemní intranet s více než 300 tisíci uživateli a třiceti mezinárodními uzly. Pro účely integrace obrazu a hlasu se buduje celosvětová ATM síť a další technologie pro UltraNet přístího století.
Aby bylo možné připojit potřebné množství uživatelů s patřičnou rychlostí odezvy, bude potřeba mnoha serverů. Předpokládá se, že vzrůst obchodu se servery během pěti let dosáhne padesáti procent. Současně dochází k posunu ve využívání operačních prostředí na těchto serverech, zde získávají stále více Windows NT, ale předpokládá se, že UNIXy si své místo ještě nějakou dobu udrží, a tak SNI podporuje všechny systémy: od mainframů, přes škálovatelné unixové a NT servery, architektury SMP i MPP. Pro plynulou rozšiřitelnost SNI požívá architektury ccNUMA a klastrovou technologii.
Další část byla věnována hackingu. Ne, že by odborníci ze SNI učili novináře pronikat do sítí a chráněných databází, ale na základě zkušeností a zjištění od svých klientů předložili seznam nejčastějších chyb. Zajímavé je zjištění, že k nejvíce průnikům a narušení dochází zevnitř, z rukou pracovníků firmy. Z části jsou to narušení úmyslná, ale z části neúmyslná a proto je důležitá osvěta a organizace ve věci bezpečnosti ve firmě – firewally, přihlašování (a periodická změna hesel), monitorování přístupů, šifrování a virová kontrola – to jsou známé pojmy. Zjednodušit všechny tyto fáze mohou síťové počítače (síťová PC, Siemens je zásadně proti NC) vybavené čtečkou smartkaret. Systém chrání serverové nástroje, uživatel si svá přístupová práva nosí sebou a díky tomu je zároveň i pohyblivější, co se při hlášení týká. O tomto počítači jste si mohli přečíst v PC WORLDu 4/98.
Vše se samozřejmě točí kolem obchodu, kolem peněz, a zde začíná být velice zajímavý nadcházející rok 2 000. Asi vás překvapí, že podle některých předpokladů bude přechod do dalšího tisíciletí a sloučení do EU druhým největším obchodem (po budování Internetu, intranetu a extranetu) v evropských organizacích. Se znatelným odstupem zůstává přestavba (bussiness process reengineering), datawarehousing i elektronický obchod. Inu, řada firem jede podle hesla, co tě nepálí nehas a rok 2 000 i EU už začínají pálit. SNI je samozřejmě se znalostí problematiky připraven pomoci hasit…
Ještě jednou Network Based Solutions (řešení založená na síti). Tentokrát se řeči a demonstrace ujali dva sympatičtí pánové z oddělení firemní strategie SNI: Hans Breidler a Gerhard Wiehler. Jak je vidět, považuje SNI tuto část koncepce User Centered Computing za velice důležitou. Jaké zařízení připojené k síti by vás překvapilo? Mě osobně v záplavě různých zařízení zaujala Telemedicine – připojíte potřebné měřáky a bez návštěvy ordinace se prý dozvíte diagnózu. Ale to jen na okaj. Důležitá z hlediska všech kopujících je TCO – celková cena za užívání. Firmy totiž přišli na to, že zdánlivě levné a výhodné počítače je během několika let přišli na několikanásobek své prodejní ceny. A tak se k upokojení zákazníka musí něco udělat. SNI nabízí zařízení, která svou škálovatelností umožní zvolit přesně to, co potřebujete, propojení přes síť umožní snížit cenu za spravování a integraci a centrální podpora ušetří náklady na školení. Samozřejmě že podporované jsou různé systémy a požadavky, to znamená i ten váš. Doufejme tedy, že tyto snahy povedou konečně k tomu, že počítače práci skutečně usnandní.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.