Rozumíme UNIXu

Archiv | 01.12.02

Nástup operačního systému Linux a jeho postupná cesta do oblasti desktopovýchpočítačů znovuoživily všeobecný zájem o unixové platformy v širším měřítku. Spolu se spotřebními b...

Nástup operačního systému Linux a jeho postupná cesta do oblasti desktopových
počítačů znovuoživily všeobecný zájem o unixové platformy v širším měřítku.
Spolu se spotřebními baleními různých distribucí se na pultech knihkupců začaly
objevovat příručky, jež byly konečně určeny též běžným uživatelům a snažily se
ospravedlnit tuto platformu v prostředí kancelářských aplikací. V řadě případů
byly knihy velmi úzce spjaty se specifickou platformou (např. RedHat), a proto
jsem rád, že vám mohu představit poněkud jinak koncipovanou učebnici. Budete-li
dostatečně trpěliví, můžete se s UNIXem nejen naučit pracovat, ale skutečně
jej, alespoň v hrubých rysech, pochopit.

V první řadě je třeba zdůraznit, že zpracovaná látka je určena začínajícím a
mírně pokročilým uživatelům. Nenajdete zde konfiguraci webového serveru či
kompilace jádra, ale běžná témata, na něž narazí uživatel. Nejodvážnější lekcí
ze strany autora jsou proto návrhy jednoduchých skriptů v prostředí shellu.
Důkladně je pojednána práce v příkazové řádce, vyhledávání dokumentace,
podstata souborů a práce s nimi, či roury a jejich význam. Nechybí použití
základních síťových služeb, editor vi a pochopitelně X Windows.

Hlavním přínosem publikace však rozhodně není rozsah zpracovaného materiálu.
Lasser naštěstí, byť dostal k dispozici omezený prostor, nepropadl snaze nacpat
do knihy všelicos, ale naopak velmi důkladně vybral klíčová témata a podrobně
je zpracoval. V každé kapitole se problematice věnuje s nesmírnou pečlivostí, a
výsledkem studia a experimentování je tak především pochopení principů práce s
UNIXem. Navíc se autor opravdu snažil nestranit žádné konkrétní variantě, takže
získané znalosti dobře uplatníte na široké škále platforem. Za velmi zdařilé
považuji též úlohy, jež prověří zvládnutí každé kapitoly.

Knihu vřele doporučuji všem začínajícím adeptům. Málokdy narazíte na tak
dobrého pedagoga, navíc s vkusným smyslem pro humor.


Autor: Jon Lasser
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 252
Doporučená cena: 249 Kč
Java efektivně

Patrik Malina

Když se před časem na tuzemském knižním trhu objevil titul Pasti a propasti
jazyka C++ od nestora programátorské obce Miroslava Viriuse, považoval jsem to
za svátek. V záplavě více či méně pokročilých učebnic, sbírek s typickými
příklady a referenčních příruček se totiž objevila kniha, jejíž koncepce byla
zásadně jiná. Sloužila pokročilým až velmi zkušeným programátorům a
upozorňovala na řadu problémů, jež vyvstanou až při "opravdovém" psaní
programů. Jsem velmi rád, že po řadě let se situace opakuje, tentokráte s
Javou. Po období učebnic a příruček pro začátečníky přichází publikace, nad níž
i řada znalců smekne. A pokud potlačí ješitnost, tak se i hodně přiučí.

Podtitul knihy 57 zásad softwarového experta hovoří za vše. Kniha zahrnuje
přesně tolik kapitol, jež jsou rozděleny do deseti větších celků. Hrubší
rozdělení je použito sice proto, že takto seřazené problémy cosi vnitřně
spojuje, slouží však jen pro přibližnou orientaci. Samotná témata jsou totiž
často velmi svébytná a jejich zařazení je orientační. Přesto uveďme některé
skupiny: výjimky, metody, náhrady konstrukcí jazyka C či vlákna.

Pojetí samotných kapitol bych nejspíš označil jako "samonosné". Autor se snaží
tematiku v přiměřené míře vždy kompletně zpracovat: započne definováním
problému, přinese důkladný rozbor a představí doporučené řešení. Přestože
využívá řady odkazů např. na jiné kapitoly, snaží se v rámci možností o
úplnost. Samozřejmostí jsou ukázky programového kódu, i když rozhodně nad
výkladem nepřevažují.

Vyjmenovávat popsaná témata nemá vůbec žádný smysl, neboť kniha je určena
vyloženě pro znalé a zkušené programátory. Pro ilustraci těm, kteří mi nevěří:
určitě dávejte přednost rozhraním před reflexí, nahrazujte konstrukce "enum"
třídami apod. Autor neřeší počáteční obtíže studia Javy, ale přináší techniky,
jež mohou pomoci k mistrovství. Protože má jako spolutvůrce k tomuto
programovacímu jazyku opravdu velmi blízko, berte jej vážně.


Autor: Joshua Bloch
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2002
Počet stran: 230
Doporučená cena: 290 Kč
Apache příručka správce WWW serveru

Patrik Malina

Webový server Apache je nejrozšířenější aplikací svého druhu na světě. Je proto
jistě paradoxem, že právě problematice jeho instalace a provozu není v češtině
věnována prakticky žádná literatura. Možná to souvisí s tím, že uživatelé
produktů open source jsou zvyklí studovat bohatou dokumentaci a překlad
považují za změkčilost. Faktem je, že kniha zaměřená na Apache vychází v
češtině po dlouhých letech.

Možná právě ojedinělá příležitost k napsání publikace tohoto druhu vedla autora
ke snaze maximálně využít poskytnutý prostor. Bohužel se rovněž domnívám, že je
to také hlavní kámen úrazu. Snahou tvůrce bezpochyby bylo zpracovat
problematiku v celé její šíři, a proto v knize najdeme kapitoly jak o historii
a vývoji produktu Apache či jeho rozšíření, tak např. detailní popis parametrů
konfiguračních souborů. Nahlédnete-li do obsahu, vypadá členění knihy přehledně
a srozumitelně přes úvodní kapitoly o způsobu fungování Apache se dostáváme k
instalaci, spouštění serveru, konfiguraci a bezpečnostní problematice.
Následují části o HTML stránkách, CGI skriptech a několik praktických příloh.
Ovšem poté, co se ponoříte do vlastního studia, iluze pevné struktury vás
rychle opustí. Text je dle mého názoru velmi komplikovaně členěn, obsahuje
mnoho odkazů na jiné kapitoly či odstavce a častokrát jsem se nemohl ubránit
dojmu, že ten či onen kus textu bych očekával úplně někde jinde. Místy je kvůli
nešikovné sazbě rozvržení stránky tak nepřehledné, že jsem ztrácel souvislosti
mezi jednotlivými odstavci.

Naopak bych chtěl vyzdvihnout informační kvalitu publikace. Autor do ní jistě
přenesl řadu svých zkušeností a přináší zájemcům nepřeberné množství dobrých
rad, praktických ukázek a prověřených návodů. Do značné míry se jedná o ucelený
a vyčerpávající přehled, ovšem hustota informací, jež nám chtěl autor předat,
je místy extrémně vysoká.


Autor: Vlastimil Pošmura
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 311
Doporučená cena: 290 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.