Rozumíme C++

Archiv | 01.10.03

Pokud neberete do ruky první knížku o programování v C++, možná stejně jako jácítíte jakoby existenci dvou pedagogických táborů: ten bezesporu silnější považuje za základ výuky z...

Pokud neberete do ruky první knížku o programování v C++, možná stejně jako já
cítíte jakoby existenci dvou pedagogických táborů: ten bezesporu silnější
považuje za základ výuky znalost staršího, tradičního "céčka", od nějž se
odráží. Tato kniha patří, a to dosti striktně, na druhý břeh: tvůrci v ní
přistupují k C++ bez výše zmíněného předpokladu a snaží se jeho logiku
servírovat bez okolků. Pokud neznáte C nebo vás jiná publikace odradila, tohle
by mohlo být to pravé.

Přístup autorů pochopitelně není žádný unikát, ale jejich forma se navíc
vyznačuje důsledným uváděním příkladů s využitím specifik C++, a to v podstatě
od samého počátku knihy. Přesto bude mezi čtenáři jistě spousta těch, kteří C
umí. Předně, publikace určitě není úplně pro začátečníky. Pokud jste nikdy
neprogramovali, daleko se nedostanete. A látka je pochopitelně logickým
pokračováním spíše pro "céčkaře", než pro vyznavače objektových variant Pascalu.

Struktura jednotlivých kapitol je navržena bezesporu na základě bohatých
pedagogických zkušeností. Autoři ctí zásady přiměřené délky výkladu, každá stať
je zakončena pěknou kolekcí úloh pro samostatné řešení, text je většinou
srozumitelný a příkladů není zbytečně moc. Místy jsem měl dojem, že se tvůrci
upnuli na některé detaily až příliš, i když se v dalším výkladu téměř vždy
ukázalo, že to mělo svůj důvod. Pokud se v této problematice slušně
orientujete, nahlédněte třeba na několika místech na práci s různými operátory,
možná budete příjemně překvapeni. Totéž platí třeba i u látky o ukazatelích a
jejich aritmetice. Na druhou stranu, ačkoliv jde o C++, "třída a spol." není
svrchované božstvo a dostane se jí přesně tolik místa, kolik zaslouží.

Myslím si, že kniha je vhodná minimálně pro dvě skupiny lidí. První z nich je,
v souladu se záměry autorů, složena ze zájemců víceméně nedotčených C++ a C,
ovšem s alespoň základními schopnostmi algoritmizace. Druhou skupinou jsou
pokročilejší programátoři, kteří ovšem tento jazyk "přeprali" s knihou, jež v
nich zanechala nepříjemné vzpomínky. Zde si můžete spravit chuť. A jedna
drobnost: výklad je nezávislý na platformě, na níž C++ proháníte.

Autoři: Andrew Koenig, Barbara E. Moo
Vydavatelství:
Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 387
Doporučená cena: 369 Kč
Návrh programů pomocí vzorů

Patrik Malina

O tom, že nakladatelství Grada dává ve svých edičních plánech prostor i poměrně
zásadním počinům z oblasti moderního programování, jste se mohli přesvědčit již
v případě knihy o refaktoringu, neboli zjednodušeně znovuvyužívání jednou
napsaného zdrojového kódu. Prakticky ve stejnou dobu byla uvedena na trh i tato
publikace, zaměřená na návrhové vzory, jež rovněž představují poměrně zásadní
myšlenku v oblasti objektově orientovaného návrhu. Přistupme k ní blíže.

Z časového hlediska se nejedná, vzhledem k běhu událostí ve světě počítačů, o
žádnou novinku. Kniha je překladem klasického originálu z poloviny devadesátých
let a svým způsobem je potvrzením faktu, že velké myšlenky nestárnou zase až
tak rychle, tedy alespoň ve srovnání s recyklací různých verzí vývojových
nástrojů a prostředí.

Publikací se prolíná několik rovin. V první řadě jde o základní a výchozí dílo
do problematiky návrhu "velkého" softwaru pomocí vzorů, anžto je kniha zároveň
osobní výpovědí spoluautorů tohoto myšlenkového konceptu. V druhé řadě je
svazek vyčerpávajícím přehledem látky jako takové, neboť tvůrci dbali na
úplnost a své postupy rozpracovali do této ucelené, uzavřené podoby. V
neposlední řadě jde o svého druhu kuchařku, jež však zahrnuje spíše důkladné
recepty na přípravu typických složek než celých jídel.

Následuje několik dobře míněných varování. Kniha není v žádném případě pro
programátory-začátečníky, ani pro milovníky malých prográmků, jež větší
projekty nezajímají. Znalost jazyka C++ je naprosto nezbytná, neboť ten je
nástrojem, nikoliv předmětem diskusí, a jste-li vysloveně specialisté na Javu,
nečekejte slitování. Případného nedorozumění byste se měli vyvarovat také u
příkladů, neboť zde čtete propracovanou látku, jež v autorech dlouho dozrávala,
a proto je možno nad všemi promyšlenostmi některých konstrukcí bádat i dlouhé
týdny. Nečekejte instantní návody a rychlé akce, ale materiál pro dlouhodobější
hloubání.

Ačkoliv je obsah knihy osm let starý a řada věcí doznala vývojových změn, jde o
zásadní dílko.

Autoři: E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 386
Doporučená cena: 440 Kč
HTML a XHTML - Začínáme programovat

Patrik Malina

Ačkoliv dnes, v době skriptovaných stránek a dokumentů generovaných na základě
databází, je označení tvorby klasických HTML forem jako programování možná
trochu troufalé, přináší Grada poměrně aktuální příručku, jež dobře zapadá do
zvolené ediční řady. Žádné obavy, spíše než o programování je zde řeč o
"tradiční" tvorbě HTML a nově XHTML dokumentů.

Přiměřeně rozsáhlý svazek je možno rozdělit na tři hlavní části. První kolekce
kapitol se zabývá "starým dobrým" značkovacím jazykem HTML v ryzí podobě a
zahrnuje tradiční začátečnickou problematiku, do níž náleží hypertextové
odkazy, seznamy, vkládání obrázků a tabulek. Autor tuto tematiku využívá jako
základ pro další postup vpřed, a proto látku v podstatě vyčerpal: nechybí tedy
ani rámy, ani formuláře. Následující dvě kapitoly bych začlenil do virtuální
druhé části knihy jsou zde vyložena dvě podstatná témata, a to kaskádové styly,
kde autor zůstává v mezích formátování dokumentu, a dále DHTML, což je svým
způsobem trošku mlhavé označení pro vstup dynamických prvků do tvorby stránek.

Až poslední dvě kapitoly řeší problematiku, jež také dala knize jméno. Řeč je o
standardu XHTML, jeho novinkách oproti HTML a také o verzi s označením XHTML 2.
Upřímně řečeno, rozvržení kapitol co do poskytnutého prostoru mne vůbec
překvapilo. Relativně zastaralému a svým způsobem uzavřenému jazyku HTML je
dáno zbytečně moc prostoru, a vylepšení v rámci XHTML by si jistě zasloužila
např. více příkladů. Navíc vsuvka v podobě zmínky o DHTML, jež jako jediná řeší
dynamické prvky stránek, mi připadá trošku z jiného světa. Samotný výklad
autora je poměrně úsporný, v souladu s tematikou je kniha především kolekcí
ukázek kódu stránek a příslušných paralel v prohlížeči. I zde tvůrce prokázal
slušný cit pro tvorbu příkladů, kód je přiměřeně komentovaný a názorný. S
pochopením by ani začátečník neměl mít problémy. Knížka je vhodná pro všechny
adepty umění webových technologií. Ačkoliv HTML či XHTML kód je často v
menšině, stále je stavebním kamenem a nezbytností. S dalšími publikacemi této
edice jde o organický, soudržný celek.

Autor: Slavoj Písek
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha, 2003
Počet stran: 255
Doporučená cena: 249 Kč
WWW pro zelenáče

Patrik Malina

Nakladatelství Neocortex, z jehož dílny vzejde publikace s počítačovou
problematikou jednou za dlouhý čas, mne prozatím vždy příjemně překvapilo. Ani
tentokrát tomu nebylo jinak, neboť zde představovaná publikace je bezesporu
jedním z nejlepších webových slabikářů na našem trhu. Pokusím se vás
přesvědčit, že webovou gramotnost můžete získat právě za pomoci této příručky.

V první řadě se domnívám, že autoři velmi přesně odhadli, jaká témata zahrnuje
dnešní mírně nadprůměrná znalost webových technologií. Kniha je dobře
namíchaným koktejlem, v němž nechybí přiměřená dávka síťových základů, historie
internetu a vývoj služby WWW jako takové. Další části knihy však jasně
napovídají, že dílko je aktuální a tvůrci reflektují reálný stav věci: poměrně
velký rozsah byl dopřán značkovacímu jazyku XHTML, dále zde narazíte na
kapitolu o JavaScriptu a závěrečná stať je věnována další skriptovací
technologii PHP, jež rovněž umožňuje komunikovat s databázemi. Z výčtu je
rovněž zřejmé, že jsou pomocí vhodných příkladů popsány různé typy webových
technologií, od základní interpretace dokumentů přes skriptování na straně
klienta po dynamické generování webového obsahu na serverech.

Další předností této příručky je velmi praktický přístup. Výklad je protkán
desítkami konkrétních příkladů a ukázek, takže vlastně nenarazíte na žádný
zbytečně dlouhý kus souvislého textu a můžete experimentovat. Jednotlivé
skripty či úseky kódu stránek jsou přiměřeně komentovány a tvůrci vás seznamují
s opravdu podstatnými věcmi. Nehledejte zde ovšem podrobnou referenční
příručku, neboť text byl připraven s souladu s rčením "chytrému napověz.".
Autoři samozřejmě důsledně doplnili seznam studijní literatury a internetové
zdroje, takže není problém ve studiu pokračovat.

Kniha je dle mého názoru výbornou vizitkou autorského citu a je znát, že
tvůrcům již nějaký ten student prošel pod rukama. Dovedu si publikaci
představit jako optimální příručku, doprovázející kursy mírně pokročilých
znalostí internetových technologií, která by studentům měla zůstat. Připravte
tu knihu dětem do školní brašny.

Autoři: Petr Klán,
Jindřich Jindřich
Vydavatelství: Neocortex, Praha, 2003
Počet stran: 318
Doporučená cena: 249 Kč
Archivace a komprimace dat

Patrik Malina

V začátcích mé práce pro PC WORLD by mne ani nenapadlo, že o takových
aplikacích, jako je WinZip, je potřeba psát knihy. Teprve po měsících
strávených nad dopisy a e-maily čtenářů jsem pochopil, že čtenářské preference
se od mých představ často dosti liší. Zkušený nakladatel ví své, a bezesporu
proto tato kniha vychází pro úplné laiky a začátečníky.

Útlá brožurka je zaměřena na poměrně specifickou uživatelskou činnost, jež se
za léta strávená se stroji PC plynule proměňuje, avšak rozhodně nemizí.
Archivace a komprimace dat je zde představena na uživatelské úrovni v tom
nejryzejším smyslu slova autor stručně pojedná o významu a zaměřuje se převážně
na praktické ukázka ovládání běžně rozšířeného softwaru. Rozhodně od knihy nic
většího neočekávajte, neboť zde nenajdete ani výklad kompresních algoritmů, ani
podrobné srovnání výkonnosti či rychlosti různých dostupných aplikací.

Z koncepčního hlediska je kniha pro začátečníka cenná z toho důvodu, že mu
předkládá dobré důvody, proč se vůbec zálohování dat věnovat. Argument, že tato
činnost má smysl i na domácím počítači, je zde mimo jiné podpořen popisem
aplikace Zálohování, dostupné v dnes již běžných Windows XP. Podstatnou část
brožurky však tvoří detailní popis dnes velmi populárních a rozšířených
archivačních aplikací s grafickým uživatelským rozhraním, kterými jsou WinZip,
WinRAR a WinAce. Zde čtenář nalezne návody k použití, popsané metodou krok za
krokem, což umožňuje bezproblémové zvládnutí. Výklad je samozřejmě podpořen
řadou obrázků a autor se snaží též o vysvětlení základních pojmů a výrazů, jež
se v programech tohoto typu běžně vyskytují.

V závěru čtenáři narazí též na popis dnes již nezbytné dovednosti, kterou je
vypalování. Myslím, že právě zde autor zbytečně šetřil místem a mohl zmínit
více podrobností, protože CD či DVD jsou dnes velmi častá média právě při
zálohování domácích uživatelů.

Knížka je určena pro naprosté začátečníky, a pokud jste zběhlí v angličtině a
běžně čtete Nápovědu u aplikací, jako jsou WinZip či WinRAR, asi vám nemá co
říci.

Autor: Josef Pecinovský
Vydavatelství: Grada Publishing,
Praha, 2003
Počet stran: 116
Doporučená cena: 99 Kč
Mistrovství v Oracle

Patrik Malina

Ačkoliv nejsem žádným velkým přeborníkem na databáze, v případě řešení firmy
Oracle je mé povědomí alespoň takové, že mě přivádí k určité nejistotě: je
vůbec možno tak obsáhlou problematiku zpracovat v jednom uceleném knižním
svazku? V posledním roce se na tuzemském trhu několik variant objevilo, a tahle
patřila určitě k těm podrobnějším. Pokud se chystáte tématu databází zcela
propadnout, pak tudy by mohla vést vaše cesta.

Kniha, přeložená ze zdrojů Oracle Pressu, je uceleným průvodcem správou
databázového stroje jako takového. I to je na jednu knížku až až, proto bych
rád varoval před tím, že zde nenajdete ani výuku jazyka PLSQL, ani obecné
základy návrhu databázových tabulek a jejich propojení. Doslova a do písmene je
řeč o tom, jak to všechno "běží na Oraclu". Výchozí částí je tedy Architektura
databáze, v níž najdete především výklad o hardwarové konfiguraci, fyzickém
uspořádání databáze, popis používaných interních struktur, ale též specifikace
běžících procesů. Dále si zde můžete přečíst např. o správě tabulkových
struktur.

Druhá, klíčová část zahrnuje kapitoly vysloveně správcovského charakteru. Je
zde řeč jak o sledování vývoje aplikací jako takových, tak o správě
probíhajících transakcí či optimalizaci využitého místa, tedy poměrně
"strojových" záležitostech. Nechybí nezbytné zálohování, obnova a bezpečnostní
mechanismy. Třetí část je již poměrně náročná a řeší nasazení v síťovém
prostředí, takže dojde na aplikační server, distribuované databáze a opravdu
velké implementace.

Ačkoliv Oracle může na mnohé adepty působit mírně démonickým dojmem, s touto
knihou lze poměrně úspěšně pracovat a většinu věcí dobře pochopit. Samozřejmě o
databázích něco musíte vědět, a to jak trošku z oblasti jazyka SQL, tak i po
stránce principu fungování. Výklad není pro vyznavače rychlých řešení, musíte
obětovat dostatek času pro soustavnější studium a do textu se ponořit. Ideálně
s tužkou v ruce, neboť sazba často vyžaduje "uživatelský zásah". Na druhou
stranu, vložený čas a úsilí se vám vrátí, pokud vytrváte, protože v knize je z
každé důležité věci alespoň něco. Já bych nepřeskakoval hlavně bezpečnost!

Autoři: Kevin Loney, Marlene Theriault
Vydavatelství: Computer Press, Praha, 2002
Počet stran: 860
Doporučená cena: 1 450 Kč
Síťové technologie CISCO - Velký průvodce

Patrik Malina

Vzhledem k tomu, jakého postavení společnost Cisco v oblastí síťových
technologií dosáhla, je opravdu s podivem, že tato publikace je jednou z mála
svého druhu. Takto komplexní přehled v českém jazyce byste zřejmě hledali
marně, což samo o sobě je již dobrým důvodem ke zvážení koupě. Pokusím se vaše
rozhodnutí ještě více ovlivnit.

S mírnou nadsázkou lze říci, že publikace je vlastně přehledem síťových
technologií jako takových. Produkty a řešení Cisco jsou dodávány v tak široké
škále, že jejich základní popis v podstatě postihuje obecnou síťovou
problematiku v dostatečném rozsahu. Autoři tedy předkládají látku popisující
současné postupy při budování počítačových sítí a vše demonstrují na
kompletních produktových řadách Cisco.

Kniha je rozčleněna na tři základní části. První, relativně krátký oddíl se
zabývá historií firmy jako takové, dále zde najdete stručný úvod do síťové
problematiky a velmi podrobný a obsáhlý popis certifikačních programů a zkoušek
firmy Cisco. Bohužel, především tento úvod je silně poznamenán jakýmsi
autorským stihomamem: v řadě odstavců se tvůrci zcela bezdůvodně uchylují k
obhajobě různých stanovisek, jež dle mého názoru čtenáře tohoto typu publikace
naprosto nezajímají. Naštěstí se tato otevřená a trapná defenziva a obrana
Cisca před virtuálními útočníky dalších kapitol tak výrazně netýká.

Druhá část knihy je zaměřena na popis konkrétních skupin zařízení, jež Cisco
dodává. Najdete zde základní látku o směrovačích, přepínačích, přístupových
serverech a pojednání o kvalitě služeb (QoS). Třetí část je zaměřena na návrh
sítí a jejich správu, takže zde narazíte na bezdrátová řešení, směrovací
protokoly a nesmírně důležitou tematiku bezpečnosti. Krom výše zmíněného
problému jsem narazil na ještě jednu potíž. Při tak ohromném rozsahu informací
autoři nedokázali udržet rovnoměrnou náročnost výkladu, takže některá místa
vyžadují více předchozích znalostí. Ukázkovým místem s přiměřeně důkladným
výkladem i pro začátečníka je třeba IP telefonie, jiná témata tolik štěstí
neměla. Jinak jde o velmi cennou publikaci.

Autoři: Toby J. Velte,
Anthony T. Velte
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2003
Počet stran: 759
Doporučená cena: 790 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.