Rok 1997 v IT na Slovensku

Archiv | 01.12.97

Akým bol rok 1997 z hľadiska firiem a spoločností, pôsobiacich na slovenskom trhu informačných technológií? Nuž ...Akým bol rok 1997 z hľadiska firiem a spoločností, pôsobiacich
na slovenskom trhu informačných technológií? Nuž podľa čísel a
štatistík, opisujúcich tento segment trhu, bol rokom úspešným.
Podľa nich pokračoval rast a rozvoj slovenského IT segmentu,
jeho prepracovávanie sa na zodpovedajúcu (=čoraz významnejšiu)
pozíciu v hospodárstve Slovenska. Na druhej strane, ak rovnakú
otázku položíte zástupcom firiem (aj tých najúspešnejších) --
dostanete zväčša menej "optimistické" vyjadrenia.
Pozrime sa preto na rok 1997 prostredníctvom iného
"ukazovateľa", ktorý nám taktiež poskytne malú retrospektívu
uplynulého roka -- pripomeňme si malú chronológiu významnejších,
resp. zaujímavejších udalostí, ktoré sa v slovenskom IT v roku
1997 (doposiaľ) udiali:
Január

- Nový rok otvorila IBM Slovensko zmenou na najvyššom poste --
generálneho riaditeľa Haakona Dahla na čele tejto spoločnosti od
1. 1. 1997 vystriedal jeho dlhoročný kolega Espen Ramsbacher
(38). Haakon Dahl prevzal post generálneho riaditeľa IBM Rusko v
Moskve. Nový generálny riaditeľ si za cieľ vytýčil udržať a
ďalej akcelerovať úspešné pôsobenie IBM Slovensko.
- 15. 1. sa uskutočnila významná udalosť v oblasti mobilnej
komunikácie na Slovensku -- začala sa éra GSM. Práve v tento deň
totiž ohlásila spoločnosť Globtel (predtým Slovtel) spustenie do
komerčnej prevádzky prvej digitálnej siete mobilných telefónov
GSM na Slovensku. Od udelenia licencie (4. 9. 1996) uplynulo iba
18 týždňov.
- Spoločnosť IBM v januári podporila aj vzdelávanie na
Slovensku. Dňa 16. 1. 1997 bol v Banskej Bystrici na pôde
Univerzity Mateja Bela (UMB) slávnostne odovzdaný dar IBM
Slovensko -- výkonný server IBM RS/6000. Odovzdania daru sa
zúčastnil aj novomenovaný generálny riaditeľ IBM Slovensko Espen
Ramsbacher a rektor UMB, Doc. RNDr. Oto Tomeček, CSc.
- Spoločnosť Microsoft Slovakia informovala, že sa nezúčastní
výstavy Cofax °97. Predstavitelia Microsoftu Slovakia odôvodnili
toto rozhodnutie najmä ekonomickými argumentmi. K neúčasti na
Cofaxe sa rozhodlo aj niekoľko ďalších významných spoločností
slovenského IT (IBM, Digital, Oracle a ďalší).
- V januári bolo založené Združenie ATM v Slovenskej republike.
Cieľom združenia je podpora a príprava uplatňovania technológie
ATM. Združenie chce udržiavať kontakty s medzinárodnými
inštitúciami, napr. ATM Fórom.

Február

- 6. 2. spoločnosť Microsoft Slovakia predstavila najnovší MS
Office 97 na slovenskom trhu. Microsoft pripravil veľkú akciu na
propagáciu tohoto produktu. Celý týždeň od 17. 2. až do 24. 2.
sa niesol v znamení Microsoft Office 97 RoadShow -- v Košiciach,
Zvolene, Banskej Bystrici, Žiline, Nitre i Bratislave (kde do
Istropolisu prišlo cca 350 návštevníkov).
- Do riadnej prevádzky bolo uvedené peeringové centrum Slovak
Internet Exchange (SIX).
- 10. 2. (tj. o desať dní skôr, ako bolo pôvodne plánované) bola
otvorená komerčná prevádzka GSM siete spoločnosti EuroTel
Bratislava pod názvom EuroTel GSM. Od 20. 1. prebiehala skúšobná
prevádzka siete GSM EuroTelu pre V.I.P. zákazníkov (vyše 1 000
užívateľov - veľkí zákazníci siete NMT a dátových sietí,
inštitúcie a orgány, obchodní partneri apod.). Otvorenie EuroTel
GSM vytvorilo konkurenčné prostredie na slovenskom trhu GSM.
- 11. 2. pozvala spoločnosť Digital Equipment svojich partnerov
na "stredoeurópske" stretnutie. Digital Roadshow°97 v známom
Austria Center vo Viedni bola v prvom rade prezentáciou
produktov a riešení, ktoré spoločnosť Digital ponúka. Pozvanie
Digital Equipment Slovakia prijalo viac ako 110 predstaviteľov
slovenských podnikov a inštitúcií.

Marec

- 4. 3. sa uskutočnil prvý zo série seminárov "Microsoft
Technological Day". Hlavnou témou bol "Messaging vo Windows".
- 5. 3. sa v priestoroch bratislavského Istropolisu uskutočnil
seminár "Oracle: databáza voľby pre Windows NT", zameraný na
prezentáciu databázových produktov Oracle ako ideálnych
aplikácií pre prácu pod operačným systémom Windows NT. Jeho
cieľom bolo tiež prezentovať prítomnosť a angažovanosť Oracle na
poli stále dynamickejšie sa rozvíjajúceho trhu s aplikáciami pre
Windows NT.
- Spoločnosť Gratex International uviedla svoj najnovší
multimediálny projekt -- CD-ROM GENiUM -- tvorivo o tvorivom
myslení. Gratex bol tvorcom vôbec prvého slovenského CD-ROMu --
Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska.
- 13. - 19. 3. sa uskutočnil 12. ročník hannoverského veľtrhu
CeBIT°97, na ktorom sa prvý raz prezentovala slovenská firma --
spoločnosť Q-Ex Trenčín.
- Digital Equipment Slovakia uzavrel partnerskú zmluvu so
spoločnosťou BGS Daustrab, ktorá sa tak stala tretím
autorizovaným distribútorom počítačov značky Digital na
Slovensku (po spoločnostiach Sofos a Metrologie Slovensko).
- 21. 3. sa v hoteli Devín uskutočnilo stretnutie pod názvom
"Lotus Development Slovensko štartuje". Juraj Polák, riaditeľ
spoločnosti, poskytol úvodnú informáciu o aktivitách a programe
spoločnosti, predstavil ťažiskové produkty, a stratégiu Lotusu
na Slovensku.
- 25. 3. sa konala veľká prezentácia produktov jednej z vedúcich
spoločností v oblasti sieťových technológií - Madge Networks.
Usporiadateľom podujatia bol slovenský distribútor produktov
Madge -- firma GiTy - Slovensko.

Apríl

- 15. 4. bol oficiálne ohlásený vznik BSA SR. Zakladajúcimi
organizáciami BSA SR sú spoločnosti Digital Equipment Slovakia,
Microsoft Slovakia a Software 602 Slovensko. Prezidentom BSA SR
sa stal Jozef Belvončík, marketingový riaditeľ Microsoft
Slovakia.
- 15. - 16. 4. sa uskutočnilo III. medzinárodné sympózium o ATM,
ktoré organizuje spoločnosť Orga-Trade, slovenský člen ATM Fóra.
Hlavnými témami boli štandardy a normy pre ATM a zavádzanie ATM
infraštruktúry na Slovensku. Sympózia sa zúčastnili prakticky
všetci významní svetový proucenti tejto modernej sieťovej
technológie. Funkcie ATM Forum Ambassadora sa zhostil Stephan
Horvath, podpredseda ATM Forum European Market Awareness
Committee.
- 16.-17. 4. sa uskutočnila aj klient/server konferencia Jar°97,
ktorej organizátormi boli spoločnosti Microsoft Slovakia a
Digital Equipment Slovakia. Podujatie, ktoré je koncipované ako
otvorená platforma pre stretnutie sa ľudí, ktorí sa zaujímajú o
najnovšie technológie Windows a ich použitie v podnikovej praxi,
zaznamenalo ďalší nárast záujmu, najmä zo strany odbornej
verejnosti -- počet účastníkov dosiahol 1 300 osôb.
- Dňa 16. 4. oslávila spoločnosť Digital Equipment Slovakia 5.
výročie svojho vzniku. Na slávnostnom večere v bratislavskej
Redute prišli jubilanta pozdraviť aj Peter Dvorský a Bohdan
Warchal. Jubilujúci Digital Equipment Slovensko daroval
slovenskému školstvu milión dolárov. Symbolický šek na 1 000 000
USD prevzala z rúk generálneho riaditeľa Petra Webera ministerka
školstva SR Eva Slavkovská.
- Intranetu a technológiam pre tento segment trhu bol venovaný
ďalší ročník konferencie NetCon°97, ktorá sa uskutočnila 24. 4.
v priestorch bratislavského hotela Devín. Odzneli prezentácie
firiem 3Com, Citrix, Informix, FTP Software, Sun Microsystems a
SCO, ktoré spájalo práve zameranie na technológie podnikového
intranetu.
- 29. 4 sa uskutočnil seminár, predstavujúci najnovší produkt
Sybase IQ. Seminár organizovalo slovenské zastúpenie spoločnosti
Sybase spolu s partnermi.
- 29.-30. 4. sa v Bratislave konala Novell NetWare konferencia.
Hlavnými prezentovanými produktmi boli najmä programový balík
pre vnútrofiremné siete IntranetWare a známy groupwarový softvér
GroupWise 5.0.

Máj

- 1. 5. spoločnosť Hewlett-Packard otvorila pobočku v Slovenskej
republike. HP patrí k popredným dodávateľov PC a laserových aj
tryskových tlačiarní na slovenský trh. Cieľom je skvalitniť
kontakty s partnermi a zákazníkmi. Autorizovaný distribútori HP
na Slovensku sú CHS Slovakia, Expert&Partner, 2000 Group a Elko.
- 10. 5. Lotus Development Slovensko a Sybase Slovensko uzavreli
dohodu o spolupráci. Strategické partnerstvo umožní zlúčiť silu
produktov oboch zúčastnených strán a ich spojením ponúknuť
riešenia pokrývajúce potreby transakčných i dokumentovo
orientovaných internetových a intranetových projektov.
- 14.-15. 5. sa v bratislavskom hoteli Kyjev konala výstava
Apple°97. Výstava bola určená pre všetkých záujemcov, ktorí sa
zaujímajú o "Meky" -- priniesla ukážky najnovšieho hardvéru i
softvérových aplikácií pre túto, i u nás známu, hoci menej
rozšírenú platformu.
- Od 15. 5. do 30. 6. sa v Slovenskom národnom múzeu v
Bratislave konala výstava "Škola bez učiteľa". Interaktívna
výstava sa snažila stavať na najmodernejšej technike -
multimédiach, CD-ROM encyklopédiach a najrôznejších softvérových
produktoch (vrátane aplikácií typu Office, či CorelDraw!), ďalej
videotechnike, digitálnej fotografii apod. Cez 60 počítačov (PC)
slúžilo na to, aby mladí návštevníci mali možnosť priamo
"užívať" exponáty.

Jún

- 1. 6. spoločnosť EuroTel Bratislava ohlásila rozšírenie
služieb Eurotel GSM. Portfólio služieb sa rozšíri o tri známe
služby: SMS, CLIP a CLIR.
- Data Warehousingu bol venovaný ďalší z pravidelných seminárov
Windows Technological Day spoločnosti Microsoft Slovensko.
- 3.-6. 6. sa uskutočnil už siedmy ročník najväčšieho
slovenského veľtrhu IT -- Cofax °97. V tomto roku sa ho
nezúčastnili niektoré z významných spoločností slovenského IT.
Počet vystavovateľov bol 245, veľkosť čistej predanej plochy
dosiahla 12 500 m2. Okrem exponátov, z ktorých najlepšie opäť
získali ocenenie Počítadlo°97, nechýbali ani početné sprievodné
podujatia. 8. ročník, tj. Cofax °98 sa uskutoční v apríli 1998
- Spoločnosť PosAm Bratislava uviedla do prevádzky novú službu
-- Verejný Informačný Servis (VIS), ktorý obsahuje databázy
renomovaných spravodajských a monitorovacích agentúr ako ČTK,
Albertina data, Storin, Trendy či Trias. VIS je založený na
technológii Lotus Notes -- Domino, prevádzkovaný je
prostredníctvom VDS slovenského EuroTelu.
- Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici sa začlenila
do celosvetového projektu podpory univerzít -- SunSITE.
Spoločnosť SUN Microsystems pri tejto príležitosti darovala UMB
hardvér (server Sun Ultra Enterprise 3000) v hodnote 3 miliónov
Sk.
- Ďalší z "Technologických dní" Microsoftu bol venovaný
technológii kalstrovania a riešeniu MS Wolfpack. Podujatie, bolo
tentoraz pripravené v spolupráci s novým aliančným partnerom --
spoločnosťou Hewlett-Packard.
- 18.-19. 6 NCR Slovensko pripravilo podujatie, na ktorom sa
predstavilo slovenským partnerom, zákazníkom i ostatným
záujemcom a prezentovalo svoju ponuku služieb a produktov.
V programe Dní NCR °97 nechýbali prezentácie zo všetkých
oblastí, v ktorých má NCR silné "želiezka v ohni".
- Spoločnosť SAP uviedla na Slovensku najnovšiu verziu R/3,
označenú ako 3.1. Ide o prvú "internetovú" verziu tohoto
produktu.
- 27. 6. oslávila spoločnosť Oracle Slovensko trojročnicu svojej
existencie. Pri tejto príležitosti boli udelené aj ceny "Best
Partner" za fiškálny rok 1997. Slávnosť sa vďaka časovej zhode
spájala aj s uvedením najnovšej verzie databázového produktu
Oracle 8 (26. 6.).

Júl

- Spoločnosť Globtel zaviedla ponuku služieb Fax a Data pre
používateľov mobilov Globtel GSM.
- 2.-4. 7. spoločnosť Novell pod názvom Roadshow °97
zorganizovala prezentačné podujatie, ktoré sa uskutočnilo
postupne v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Hlavným
prezentovaným produktom bol softvér Intranet Ware for Small
Business.
- "Intranet prakticky" bol názov technologického dňa,
organizovaného spoločnosťami Microsoft Slovensko, Hewlett-
Packard, ŠvamberkNET a Gratex International.
- Spoločnosť EuroTel Bratislava, prevádzkovateľ mobilných
komunikačných sietí NMT a GSM, ako aj verejne dátovej siete
(VDS), prezentovala Výročnú správu za rok 1996. Obrat dosiahol
takmer 2 miliardy Sk. Zisk pred zdanením vzrástol o 73 %. Čistý
zisk zaznamenal oproti predchádzajúcemu roku rast dokonca o 88 %
a dosiahol celkovú výšku 406 miliónov Sk.
- 29. 7. spoločnosť Unicom pripravila prezentáciu zameranú na
testy modemovej technológie x2 v podmienkach Slovenska.
Predstavené boli produkty U.S. Robotics (Palm Pilot, x2 modemy)
ako aj vlastné riešenia (diakritika pre Pilot apod.).

August

- Generálnym riaditeľom SAP Systems Applications Produts sa stal
dovtedajší obchodný riaditeľ Milan Hán, Tibor Beleš,
marketingový riediteľ SAP pre ČR a Slovensko, sa stal zodpovedný
za marketing spoločosti pre región strednej Európy.
- Agentúry Focus a Webner zverejnili výsledky prieskumu, podľa
ktorého z dospelej populácie SR obsluhuje počítač 16 % denne, 32
% aspoň občas. 5,6 % dospelej populácie využíva služby
Internetu, ale iba 1,5 % pravidelne.
- Riaditeľkou spoločnosti Scala Slovakia sa stala Patricia
Petersenová, predtým riaditeľka pre služby klientom.
- Spoločnosť Varias Žilina sa stala prvým VAR partnerom
spoločnosti SAP pre systém R/3 na Slovensku. Podľa zmluvy má
Varias právo predávať systém SAP R/3 menším a stredným
zákazníkom.
- Zastúpenie Autodesk Praha uviedlo na slovenský trh českú
lokalizovanú verziu systému AutoCAD Release 14.

September

- 2.-5. 9. sa konal už 7. ročník výstavy C.A. Soft. Výstava sa
konala v priestoroch Domu techniky v Bratislave. Je zameraná na
všeobecnú prezentáciu výpočtovej techniky, hoci v posledných
rokoch sa posiluje jej zameranie najmä na počítačovú bezpečnosť
a ochranu údajov. Paralelne s C.A.Softom prebiehal aj
špecializovaný odborný program.
- 2.-5. 9. sa konal aj 5. ročník výstavy T.I.S. v Žiline.
Zúčastnilo sa ho 85 vystavovateľov, predstavujúcich exponáty a
projekty najmä z oblasti veľkých telekomunikačných systémov a
služieb, informačných technológií, satelitnej a mobilnej
komunikácie a podobne. Celková výstavná plocha v činila vyše 4
000 m 2 .
- Spoločnosť LBS v spolupráci s firmou Siemens Nixdorf
predstavila novú multifunkčnú platobno-kreditnú kartu pre
slovenský trh UNIKART. Karta je zaujímavá svojou hybridnou
konštrukciou, ktorá zlučuje funkčnosť kariet s magnetickým
pásikom a čipových kariet "SMART". Tým sa rozširujú možnosti
použitia -- vrátane funkcií elektronickej peňaženky.
- 8. 9. 1997 spoločnosť Microsoft Slovakia predstavila najnovší
produkt určený pre slovenský trh -- slovenskú verziu
kancelárskeho produktu Microsoft Office 97. Slovenský balík je
dodávaný vo verzii Standard.
- 16. - 19. 9 sa v Banskej Bystrici uskutočnil jubilejný 5.
ročník medzinárodného veľtrhu finančníctva, bankovníctva a
poisťovníctva Finex'97. Z približne 300 vystavovateľov však viac
ako štvrtina reprezentuje informačné technológie, kancelársku
techniku a telekomunikácie. Čistá výstavná plocha činila cca 9
000 m 2 .
- Súbežne s Finexom sa v Banskej Bystrici konala aj Medzinárodná
konferencia Network Forum s podtitulom "Od počítačových sietí k
modernej informačnej spoločnosti". Účastníci mohli zhliadnuť
prezentácie predstaviteľov najvýznamnejších sieťových i IT
spoločností na slovenskom trhu.
7 0xxx/CID
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.