Rekordní pokuta

Archiv | 01.07.02

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v odvolacím řízení potvrdilrekordní pokuty uložené společnostem Eurotel a Radiomobil, jejichž celková výše dosáhla 63 milionů korun....

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v odvolacím řízení potvrdil
rekordní pokuty uložené společnostem Eurotel a Radiomobil, jejichž celková výše
dosáhla 63 milionů korun. Podle pravomocného rozhodnutí obě firmy zneužily
dominantního postavení na trhu k diskriminaci společnosti Český mobil,
provozovatele sítě Oskar.

O rozhodnutí informoval na tiskové konferenci předseda antimonopolního úřadu
Josef Bednář. Podle něj Eurotel a Radiomobil v letech 2000 a 2001 zneužily
dominantního postavení na trhu poskytování mobilních radiotelefonních služeb ve
veřejných mobilních telekomunikačních sítích tím, že požadovaly za volání do
sítě Oskar vyšší částky, než jaké si účtovaly navzájem za volání mezi svými
sítěmi. Tím porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže a způsobily újmu
společnosti Český mobil. Zavedení vyšších účtovaných cen totiž odrazovalo
potenciální zákazníky od toho, aby využívali služeb této firmy, což mělo za
následek nižší objem hovorů ze sítí Eurotelu a Radiomobilu do sítě společnosti
Český mobil oproti provozu v opačném směru, čímž byla firma Český mobil
znevýhodněna v hospodářské soutěži.

Správní řízení s oběma firmami bylo zahájeno v březnu 2001 a o udělení pokut
rozhodl ÚOHS již loni v červenci, proti rozhodnutí však obě dotyčené firmy
podaly odvolání, o kterém se rozhodovalo v rozkladovém řízení. Pro připomenutí
cenovým srovnáním se již loni v lednu zabýval server http://www.lupa.cz,
přičemž dospěl ke zjištěním, podle nichž bylo volání ze sítě Paegas (nyní
T-Mobile) do sítě Oskar v závislosti na tarifním programu až o 20 % dražší než
stejné volání do sítě Eurotel. V případě Eurotelu a jeho předplacené karty Go
Original činil cenový rozdíl neuvěřitelných 181 %, u tarifních programů pak
byly hovory do sítě Českého mobilu dražší o 17-65 %
(http://www.mobil.cz/mobilni_komunikace/operatori/nasi_operatori/oskardiskrimina
ce010122.html). V peněžním vyjádření se tak rozdíl pohyboval mezi jednou a
deseti korunami za minutu volání.

Že Oskar s takovou situací nemohl být spokojen, bylo nabíledni. Jakémukoliv
řešení se totiž dominantní operátoři pod nejrůznějšími záminkami bránili,
přičemž výmluvy se pohybovaly od odkazů na složité marketingové a finanční
kalkulace až po nižší kvalitu sítě Oskar a z toho údajně plynoucí vyšší
náklady. Zákazníci pak často logicky váhali, zda zvolit služby Českého mobilu,
a při takovýchto cenách se příliš hovorů do sítě Oskar neuskutečňovalo. Naopak
klienti Oskara byli nuceni mnohem častěji volat na Eurotel a Paegas, neboť jim
mnoho lidí prostě volat odmítalo. Neboli, jak se praví v rozhodnutí ÚOHS,
"jestliže zájemce při svém rozhodování zjistil, že by hovory vycházející k němu
od převážné části majitelů mobilních telefonů byly dražší, z hlediska
spotřebitelského chování zcela logicky zvolil operátora na trhu již
zavedeného... Přitom především v počáteční fázi vstupu nového soutěžitele na
trh soutěžitel v dominantním postavení stanovením vyšších cen v zásadě vlastní
újmu neriskoval, neboť počet volání do nové sítě byl velmi nízký."

Eurotelu za výše uvedené jednání ÚOHS uložil pokutu ve výši 48 milionů Kč a u
společnosti Radiomobil pak pokuta dosáhla výše 15 milionů Kč. Tyto pokuty
zdaleka nedosahují maximální zákonem stanovené hranice, která v závažných
případech činí až deset procent ročního obratu, přesto je však pokuta nejvyšší,
jakou kdy antimonopolní úřad udělil.

Eurotel již proti pravomocnému rozhodnutí podal žalobu k Vrchnímu soudu v
Olomouci a Radiomobil se hodlá rovněž odvolat. Eurotel také požaduje vydání
předběžného opatření, kterým by soud pozastavil povinnost uložené pokuty
zaplatit. Obě firmy pak poukazují na celou řadu údajných nedostatků rozhodnutí
ÚOHS, Eurotel dokonce tvrdí, že nebylo prokázáno jeho dominantní postavení.
Radiomobil pak stále prohlašuje, že vyšší účtované ceny byly oprávněné, neboť
se spojováním hovorů byly v letech 2000-2001 spojeny vyšší náklady; rozhodnutí
pak navíc vykazuje celou řadu procesních pochybení. Rozhodnutí ÚOHS naopak
pochopitelně uvítal Český mobil, který verdikt ÚOHS považuje za dobrou zprávu
pro všechny uživatele českých telekomunikací.

Bez ohledu na výhrady operátorů, které pokuta postihla, je ale více než zřejmé,
že pokud by se ÚOHS do celé věci nevložil, ještě dnes by zákazníci platili za
volání na Oskara mnohem více než za hovory směřované do ostatních sítí. Z
počínání Eurotelu a Radiomobilu před zahájením správního řízení bylo více než
zjevné, že k dobrovolné změně chování se tyto dvě firmy nijak neměly. Pokud by
soud pokuty potvrdil, byl by to konečný signál toho, že alespoň v oblasti
mobilních telekomunikací je již éra monopolních praktik u konce. Nezbývá než si
přát, aby si ÚOHS a další regulační orgány, zejména pak Český telekomunikační
úřad, přinejmenším stejně razantně počínaly i v případě Českého Telecomu. Ten
stále odmítá svým chováním vzít nástup konkurenčního prostředí na
telekomunikačním trhu na vědomí a zákazník je pro něj pořád především dojnou
krávou. Nelze se ostatně divit politici a státní úředníci mu dosud k tomuto
přesvědčení bohužel napomáhali vrchovatou měrou...
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.