Redakční blok 7/98

Archiv | 01.07.98

Bohemia.Net a ISDN Na šedesát linek ISDN uvedl během května v¦Praze do chodu poskytovatel připojení do Internetu...Bohemia.Net a ISDN

Na šedesát linek ISDN uvedl během května v¦Praze do chodu
poskytovatel připojení do Internetu Bohemia.Net, a. s., jenž tak
navazuje na tradici stejnojmenné internetové sítě, kterou od
roku 1995 provozovala pražská firma Datac, s. r. o. Mezi další
inovace nabízených služeb patří také dial-up připojení rychlostí
až 56 Kb/s Flex nebo V.90.PragoData a Progress Software pospolu

Dlouhodobé strategické partnerství ohlásily společnosti
PragoData, a. s., a Progress Software Corporation. Obě firmy
budou společně poskytovat uživatelům informačních systémů
bezpečná a¦spolehlivá řešení a také služby spojené s dalšími
inovacemi těchto informačních systémů. Cílem společných projektů
bude zejména urychlení přechodu uživatelů na nové technologie a
tvorba bezpečných celopodnikových informačních systémů schopných
provozu v¦Internetu.EUnet fúzoval s americkým Qwestem

Ve světě evropského Internetu se objevilo nové jméno - Qwest.
Jeden z nejvýznamnějších severoamerických telekomunikačních
operátorů totiž začátkem dubna fúzoval s evropskou komerční sítí
EUnet International. Asi málokdo uvěří, že na počátku této
rychle expandující firmy bylo podnikání s nejrůznějším zbožím v
nevyužitých skladech jedné železniční společnosti. Právě od ní
pak zakladatelé Qwestu získali práva na výstavbu sítí podél
kolejových těles. Budovaná síť Qwest Macro Capacity, založená na
optických vláknech, je dnes jednou z nejmodernějších datových
sítí na světě vůbec. Průchodnost je na evropské poměry
neuvěřitelná - 2 terabity za sekundu - a podle slov výkonného
ředitele Qwestu, pana Reynalda Ortize (na obr.), je schopna
přenést během 20 sekund z východního na západní pobřeží USA data
v objemu odpovídajícímu kompletní knihovně Kongresu Spojených
států. O tom, jak se toto vše projeví v¦evropských poměrech, je
však zatím předčasné mluvit.

MineSet 2.5

Společnost Silicon Graphics, Inc., (SGI) uvedla na celosvětový
trh novou verzi nástroje pro DataMining - MineSet 2.5 -
zaměřeného na zpracování informací pro marketing a management
podniků a institucí. Základní rysy tohoto produktu pro vizuální
interpretaci a analýzu dat¦ z databázových skladišť jsou
paralelizace, třídění pomocí logických tabulek a clusterů,
následné použití sady vizualizačních nástrojů (visualizers),
regrese, aplikování ROI křivek a OLAP operací. Instalovat lze
MineSet 2.5 na systémech SGI s¦OS IRIX verze 6.2 a vyšší,
podporovány jsou i jiné platformy. Bez zajímavosti není ani
bezplatný upgrade uživatelů verze 2.0 na verzi 2.5, komunikace
mezi uživateli produktu a dostupnost volných verzí.Express5800 CRM 4100

Společnost BULL, která na českém trhu zastupuje značku Zenith
Data Systems, uvedla na český trh nový serverový systém, který
tvoří dvojice výkonných serverů vzájemně propojených pomocí
clusteru - Zenith Data Systems Express5800 CRM4100. Je tvořen
rack-mountable dvojicí až čtyřprocesorových serverů, které
sdílejí společný RAID diskový subsystém a pro vzájemnou
komunikaci využívají Microsoft Cluster Server pod operačním
systémem Windows NT. Celá sestava je umístěna v 19palcovém rámu,
do kterého je možné přidat další komponenty jako např. zdroj
nepřetržitého napájení (UPS), stojan pro monitor a klávesnici,
další diskové subsystémy a jiné. Každý ze serverů, jež jsou
součástí clusteru, obsahuje 1 až 4 procesory Intel PentiumPro
200 MHz, které pracují na principu symetrického multiprocessingu
(SMP). Každý z procesorů disponuje sekundární pamětí cache l 2 o
velikosti 512 KB nebo 1 MB a celková kapacita paměti ECC RAM
může být až 4 GB. Server je vybaven integrovaným Ultra-Wide
SCSI-3 adaptérem pro připojení interních pevných disků a dalším
Ultra-Narrow SCSI-3 adaptérem pro připojení externích paměťových
zařízení. Další rozšiřování funkčních možností serveru je
umožněno prostřednictvím 10 slotů (6 PCI a 4 EISA) a každý ze
serverů disponuje 8 interními pozicemi pro paměťová média (z
nichž 3 podporují HotSwap na Ultra-Wide SCSI-3 sběrnici). Vysoká
odolnost proti výpadku je podporována mj. i dvěmi redundantními
HotSwap napájecími zdroji, každý o výkonu 600 W.

Na vrcholu - duben

Nedávno zprovozněná služba společnosti 4Web Na vrcholu
( www.navrcholu.cz ) každý měsíc přináší seznam
nejnavštěvovanějších registrovaných internetových stránek.
V¦dubnu se na prvních místech objevily: Seznam českého Internetu
(662 459 přístupů), Neviditelný pes (194 984), České noviny (82
701), na dalších pak Akcie v¦ČR, Svět Namodro, Annonce, Lidé na
PinkNetu, iDnes, webForum a Seznamka na Corpusu.WebStalker-Pro 1.2

Brněnská společnost SkyNet oznámila, že uvádí na trh novou verzi
bezpečnostního softwaru WebStalker-Pro 1.2, jehož výrobcem je
americká společnost Trusted Information Systems. WebStalker-Pro
1.2 je nástroj pro ochranu WWW. Nová verze obsahuje zdokonalené
moduly aktivních odpovědí (ARM) a rozšířené možnosti Windows NT.Rakousko na SAP R/3

Rakouské ministerstvo financí se rozhodlo restrukturalizovat
svůj rozpočtový a finanční účetní systém ve spolupráci se
společností SAP, jejíž dnes již proslulý integrovaný software
R/3 bude implementován v¦rámci služeb federální administrativy.
Systém SAP R/3 tak nahradí stávající software, který byl
v¦minulosti vyvinut samotným federálním Ministerstvem financí
Rakouska, a bude implementován společně s¦nejnovějšími
informačními technologiemi, jako jsou například architektura
klient/server nebo internetové/intranetové propojení. R/3 bude
podporovat kompletní rozpočtové procedury, včetně plánování
rozpočtu a jeho schvalování. Funkce systému bude také zahrnovat
procesy fakturování, platební operace apod. Součástí
implementace bude komponenta SAP Workflow, která umožní
reengineering existujících procesů a z¦toho vyplývající významné
zefektivnění administrativních procedur. S¦přechodem na software
R/3 bude rakouský rozpočtový a finanční systém plně vybaven na
zavedení evropské měnové jednotky Euro.TOKEN ID k ochraně dat

K zajištění bezpečnosti dat na síťových počítačích
s¦instalovanými Windows NT a zabránění neoprávněného přístupu
slouží produkt TOKEN ID české společnosti COMPELSON Trade,
s.r.o. Tento produkt zajišťuje bezpečné přihlašování dvojím
jištěním - jednak je nutná znalost příslušného hesla, jednak
produkt vyžaduje bezpečnostní čipovou kartu. Systém priorit
umožňuje definovat hierarchii přístupů uživatelů a v¦kombinaci
s¦fyzickým zabezpečením budov a kanceláří je nutno se prokazovat
bezpečnostní kartou, což brání zapomenutí karty ve čtecím
zařízení. TOKEN ID pracuje s¦bezkontaktními systémy PCS Tiris,
Impro, EM a Cotag (využívá standardní čipové karty PCS 202 a PCS
302).Věk sítí

Ještě do konce června je možné využít nabídku LCS International, a.s., výrobce ekonomického systému Helios r , nazvanou Věk sítí, která platí pro firmy do 3 pracovních stanic. LCS International tak vychází vstříc firmám, které dosud kvůli investičním nákladům nemohly využívat výhod ekonomického systému v síťové práci (v¦menších sítích Windows 95 či Windows NT). Do 30. června t.r. tak LCS International nabízí síťovou verzi ekonomického systému Helios r za zvýhodněných podmínek - 3/4 dosavadní ceny. U stávajících klientů se navíc jedná pouze o rozdíl mezi mono- a síťovou verzí. LCS International je dále připraven poskytnout všem zájemcům při instalaci plnou hardwarovou a analytickou podporu.

VVŠ PV Vyškov využije poradců SAP

Koncem dubna se uskutečnila v sídle společnosti Infinity
Systems, a.s., pracovní schůzka se zástupci Vysoké vojenské
školy pozemních vojsk ve Vyškově. Společnost Infinity Systems,
a.s., je na trhu IT známa především poradenstvím a
implementacemi informačního systému SAP R/3. Programem jednání
byly otázky vzájemné spolupráce v¦oblasti vzdělávání studentů a
vědeckovýzkumné činnosti. Rektor VVŠ PV Vyškov, plk. prof. ing.
Ignác Hoza, Csc., projevil zájem o využití nových metod
spolupráce při přípravě studentů fakulty ekonomiky a obrany
státu VVŠ Vyškov na využívání velkých informačních systémů ve
specializacích ekonomika řízení lidských zdrojů, finančně
obchodní podnikání a hospodářská logistika. Snad by mohlo jít o
první vlaštovku v¦chystaných zlepšeních české armády při vstupu
do NATO.BayNetworks česky

Pro zájemce z¦oblasti technologií a produktů síťových komunikací
v¦České republice připravila a zveřejnila firma Infinity popis
vybraných produktů a technologií společnosti Bay Networks
v¦českém jazyce. Na internetovské adrese jsou tak zpřístupněny
informace, které jinak lze najít pouze na domovských stránkách
výrobce v angličtině. Tvůrce českých stránek nezapomněl ani na
možnost srovnání s¦originální prezentací, a tak je u každého
produktu i možnost odkazu na odpovídající originální stránku
výrobce v¦anglickém jazyce.SAP nabízí rc Pack

Společnost SAP ČR připravila pro své zákazníky sadu služeb
Remote Connection Package (zkráceně rc Pack), jejímž cílem je
zřízení spojení se střediskem podpory zákazníků a přístup ke
službám SAP R/3 Online Service System (OSS). Produkt rc Pack
budou u zákazníků nasazovat autorizovaní partneři firmy SAP
společně se zřizováním fyzického spojení. V¦metodice a
implementaci tohoto balíku proškolila SAP ČR firmy CESNET, IBM,
InternetCZ (EUnet) a PVT, tedy čtyři z nejvýznamnějších českých
poskytovatelů připojení k Internetu. Tímto způsobem budou
zákazníci SAP dostávat komplexní službu, aniž by museli
koordinovat spolupráci více dodavatelů. Poskytovatelé navíc
budou balík služeb rc Pack rozšiřovat o další přidané služby
spojené Internetem.

Nový GSM telefon

Firma Kobe, přední český distributor PCMCIA produktů, uvádí na
český trh nový GSM datový a faxový telefon v provedení PC Card
Option FistFone, karty standardu PCMCIA. Pomocí Option FirstFone
je možné odesílat a přijímat SMS zprávy a faxy a uskutečňovat
datová spojení až do rychlosti 9 600 b/s prostřednictvím sítě
GSM přímo z osobního počítače vybaveného PCMCIA slotem, a to bez
nutnosti připojení GSM telefonu. Modemová část podporuje přenos
dat rychlostí až 9 600 b/s a umožňuje komunikovat
prostřednictvím opravných protokolů V.42, MNP4 a kompresních
protokolů V.42bis a MNP5 v transparentním modu (T) podle
specifikace V.110. V netransparentním modu (NT) je možné využít
korekčního protokolu RLP. Faxová část podporuje faxy třídy I a
II a dovoluje využít přenosových rychlostí až do velikosti 9 600
b/s. Zprávy SMS je možné vysílat a přijímat prostřednictvím
standardu ETSI GSM 07.05 Řízení komunikace mezi osobním
počítačem a Option FirstFone datovým a faxovým GSM telefonem
probíhá prostřednictvím standardní sady AT příkazů, která je
rozšířena o příkazy podle normy ETSI GSM 07.07.

Satelitní síť Iridium

Společnost Iridium v neuvěřitelně krátké době jednoho roku
vybudovala kompletní konstelaci družicového systému na přenos
telefonních hovorů. V¦polovině dubna byl totiž proveden z
kosmického střediska ve Vandenburgu v¦Californii patnáctý úspěšný
start nosné rakety Boeing Delta II, která vynesla na oběžnou
dráhu zbývající tři družice pro satelitní telefonní síť Iridium.
Nyní své místo na oběžné dráze zaujímá všech 66 pracovních
družic a záložní družice. S¦pomocí přenosných telefonů a pagerů
budou účastnící schopni prostřednictvím těchto družic
komunikovat kdekoli na světě. Na počátku budou k¦dispozici
přenosné telefony a pagery společností Motorola a Kyocera. Při
váze 400 gramů a objemu cca 400 cm 3 nabídnou příjem po 24 hodin
a 2 a 1,5 hodiny hovoru při použití lithium-ionových baterií.
Motorola má pak navíc víceřádkový displej, datový a faxový
přenos a pokrokové bezpečnostní schopnosti. Kyocera nabídne
vibrační vyzvánění, záznamník, adaptér pro použití GSM přístrojů
ad.Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.