RECENZE

Archiv | 01.01.99

Vína moravská & česká Od firmy s názvem Zebra Systems by člověk očekával cédéčka s náplní ze života zví...Vína moravská & česká

Od firmy s názvem Zebra Systems by člověk očekával cédéčka
s náplní ze života zvířat, maximálně něco s tematikou bezpečnosti
silničního provozu. Omyl! Tato zebra má ráda víno - asi proto, že
je z Moravy. Výsledkem snažení je zajímavý příspěvek na tuzemský
trh multimediálních aplikací, jehož specializovanou podobu znají
návštěvníci oddělení vín hypermarketů Hypernova.
Verze prodávaná na CD-ROMu obsahuje údaje výhradně o moravských
a českých vínech a jejich producentech. Na rozdíl od zahraničních
konkurentů neaspiruje sice tuzemský produkt na název
encyklopedie, nicméně svým obsahem alespoň částečně pokrývá bílé
místo, které naopak konkurenti nechávají bez povšimnutí (patrně
pro ně není tuzemská vinařská produkce významná).
Databáze vín je graficky čisté a nápaditě provedené dílo
s příjemným ovládáním. Obsahuje obecné informace o výrobě
a třídění vína, základy vinné gastronomie, přehled tuzemských
vinařských oblastí a rejstřík celé řady výrobců. Jako přívažek
přibalil výrobce několik písniček z moravských vinných sklípků
v podání Jožky Severina a patnáct obrázkových skládaček, jak
jinak než s tématem vína. Údaje některých výrobců jsou doplněny
o firemní prezentaci převzatou z Internetu.
Zejména ovládání programu je natolik propracované, že ani laický
uživatel nebude postrádat nápovědu. Vcelku logický je i způsob
výběrů a filtrů - uživatel je používá jaksi mimoděk, automaticky,
aniž by si to uvědomoval a musel zapisovat nějaké výběry nebo
zadávat hodnoty. Jediným místem, kdy použijete klávesnici, je
políčko pro zadání hledaného jména vína nebo výrobce.
Po obsahové stránce je možné dílu leccos vytknout - jsou na něm
poměrně zřetelné dětské neduhy prvotiny. Je vidět, že autoři byli
do značné míry odkázáni na informace jednotlivých výrobců, takže
je obsah poměrně nevyrovnaný (u některých vín kupříkladu chybí
doporučení vhodného jídla). Svědčí o tom také skutečnost, že
v databázi najdete i výrobky, které mají s vínem společné opravdu
hodně málo (kupříkladu ovocná vína nebo rychlé špunty, vlastně
dětské perlivé nápoje). Na druhou stranu nejsou někteří výrobci
zastoupeni vůbec.
Pokud jsem v programu něco postrádal, byla to možnost výběru
podle gastronomické vhodnosti a degustační záznamy zastoupených
vín - uživatel je ponechán čistě svému subjektivnímu dojmu. Chybí
také hodnocení kvality ročníků obecně a skladovatelnost
jednotlivých vín. Neškodila by ani možnost zaznamenávat si do
programu své vlastní dojmy a poznámky.
Přes zmíněné nedokonalosti mohu program doporučit pozornosti jak
slušného vína chtivým laikům, kteří jinak jen obtížně shánějí
informace o tuzemském trhu s vínem, tak i pokročilejším zájemcům,
kteří v něm mohou najít dosud neprobádaná zákoutí a objevit nové
možnosti. Rozhodně je možné program považovat za zdařilý a cenově
přijatelný krok ke zmapování českého a moravského vinařství, byť
s výhradou, že cesta k dokonalosti bude ještě dlouhá a spletitá.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.