Reality Studio - autorský nástroj pro VR

Archiv | 01.04.98

Autorský nástroj pro snadný návrh virtuálních světů určených pro prohlížení webovými prohlížeči, tak by s...Autorský nástroj pro snadný návrh virtuálních světů určených pro
prohlížení webovými prohlížeči, tak by se dal charakterizovat
připravovaný software Reality Studio firmy Live Picture, Inc.
Reality Studio umožňuje vytvářet RealVR scény bez nutnosti
cokoliv ručně kódovat. Prostě jen skládáte mediální data do
podoby virtuálního světa.

Základem virtuálního světa v Reality Studiu jsou navzájem
propojené panoramatické pohledy, které mohou obsahovat další
mediální data jako jsou obrázky, zvuky nebo filmy. Podporovány
jsou datové formáty AVI a QuickTime u filmů, WAV u zvuku a BMP,
JPEG a GIF u obrázků.

Panoramatickou scénu lze prohlížet a upravovat ve třech
základních modech: plochém, 3D a Overlay. Plochý mod zobrazuje
panorama jako jeden plochý obrázek představující vlastně
rozbalený povrch válce, přes který se díváte na okolní svět. Do
obrázku lze vkládat plošné objekty, tj. další obrázky nebo třeba
filmy. Tyto objekty se potom při prohlížení v 3D modu pohybují
současně s panoramatem a tvoří tak vlastně jeho součást. Do
scény je také možné vložit zvuk, resp. přesněji bodový zdroj
zvuku. Při pohybu po scéně je simulována poloha zvukového
zdroje, takže například můžete slyšet šumění příboje přes
otevřené okno po pravé straně apod. Důležitá je možnost vkládat
do scény obdélníkové oblasti s odkazy. Takovým odkazem může být
přechod do jiné panoramatické scény (lze nastavit i přechodový
efekt), spuštění nějakého příkazu (přehrání videa, zvuku apod.)
nebo přechod na jinou webovou stránku zadanou svojí URL adresou,
doplněnou případně o specifikaci rámce.

3D pohled zobrazuje výsek z panoramatu odpovídající pohledu na
svět hledáčkem kamery. Tažením kurzoru je možné kamerou otáčet
do stran (360°), případně jí pohybovat nahoru a dolů. V tomto
pohledu lze do scény přidávat další 3D objekty vytvořené ve
speciálních 3D aplikacích, popř. popsané v jazyku VRML. Poslední
z pohledů, Overlay, umožňuje přidat objekty, které se nebudou
pohybovat zároveň s panoramatem. Přirozeně tak slouží pro
vložení různých globálních navigačních prvků nebo třeba loga
autora.

Práce s programem je díky široké podpoře operace táhni a pusť
snadná a přirozená. Správce projektu přehledně zobrazuje všechna
použitá mediální data, v Mapě světa zase získáte přehled o
provázanosti jednotlivých panoramat.

Na závěr práce s projektem je možné nechat vygenerovat složku s
daty pro zásuvný modul nebo aplet Javy spolu s HTML stránkou,
obsahující odkaz na vnořená data. Tento odkaz lze samozřejmě
vyjmout a vložit do vlastní webové stránky. Připravovaná
macovské verze by měla umožňovat i export do formátu QuickTime a
QuickTime VR.

Reality Studio bylo původně ohlášeno pouze pro Windows 95/NT,
zájem ze strany příznivců Maců ale přiměl firmu Live Picture
začít vývoj také macovské verze. Ta by se měla na trhu objevit
do konce roku, zatímco ostrá verze pro Windows bude za 499 USD
dostupná již v březnu. Pre-release verzi pro Windows lze nahrát
na webovém serveru výrobce (www.livepicture.com).


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.