Ray Dream Studio 5 3D grafika pro Windows i Macy

Archiv | 01.09.98

Ještě pod hlavičkou původního výrobce Fractal Design je na trhu k dispozici 3D grafický software Ray Dream Studio 5...Ještě pod hlavičkou původního výrobce Fractal Design je na trhu
k dispozici 3D grafický software Ray Dream Studio 5, nyní již ve
vlastnictví nově vzniklé firmy MetaCreations. Ray Dream Studio
představuje kompletní nástroj pro práci s 3D grafikou, zahrnující
fázi návrhu modelů, přípravu 3D scény a její animace. Dostupný je
v identických verzích pro Windows i Macy (na stejném CD) a vyniká
nejen poměrně malými hardwarovými nároky, ale hlavně přirozeným
ovládáním a nástroji usnadňujícími a urychlujícími práci s 3D
virtuálními světy.

Prostředí

Návrh virtuálních světů je v Ray Dream Studiu relativně snadný
díky jeho přirozenému ovládání, kdy se s 3D objekty pracuje
podobně jako v reálném světě. Přestože program nabízí velké
množství nástrojů, zůstává uživatelské rozhraní přehledné. Jeho
základem je dvojice oken, z nichž jedno zobrazuje pohled na scénu
a druhé zachycuje hierarchickou strukturu objektů, případně
časovou osu pro jednotlivé objekty. Veškeré vlastnosti objektů
lze přesně nastavit v paletě Properties, která se automaticky
přizpůsobuje právě vybranému objektu. Pro používání
předdefinovaných prvků je zase užitečná paleta Browser, z níž
lze do scény přenášet již hotové objekty, ale také aplikovat
různé povrchy a definovat světla nebo kamery.
Na rozhraní mi vadilo snad jen to, že pro přepínání pohledů do
scény bylo nutné chodit do nabídek a že ve Windows verzi se někdy
muselo zadání příkazu opakovat, aby se skutečně provedl.

Modelování

Pro návrh 3D objektů poskytuje Ray Dream Studio několik různých
nástrojů. Objekty lze skládat z grafických primitiv (koule,
krychle a spol.), bohužel pro booleovské operace (rozdíl, průnik,
sjednocení) je potřeba dokoupit zvláštní licenci. Na scénu lze
vkládat také "přírodní" objekty jako je oheň, fontána, mraky
nebo mlha, další možností je definovat 3D objekt matematickým
výrazem.
O něco větší volnost při definici tvaru objektů nabízejí tažené
a drátěné modely. Tažený model je založen na principu vytažení
rovinného útvaru do prostoru. K dispozici jsou u něj nástroje pro
návrh spirál (pružina, ulita) a anuloidů (pneumatika). Drátěný
model naopak vychází z 3D grafického primitiva, které je určeno
drátěným obalem. Jednotlivými body (i více najednou) obalu lze
libovolně pohybovat, podobně jako když se objekt tvaruje
z modelíny. Tentokrát jsou přítomny i booleovské operace pro
skládání objektů.
Pro zjednodušení návrhu složitějších tvarů jsou k dispozici
deformační nástroje. Pomocí nich lze snadno objekt zmáčknout,
zkroutit, zvlnit, atomizovat nebo nechat vybouchnout. Snadnost
provedení takové celkové deformace se zvlášť uplatní při návrhu
animací.
Kromě návrhu tvaru objektu lze v Ray Dream Studiu definovat také
jeho povrchové vlastnosti, jako je barva a vzorek, lesklost
a průhlednost. Tato část programu už ale zdaleka nebyla tak
intuitivní.

3D scéna

Vytvořené 3D objekty se umisťují na scénu, kde s nimi lze
manipulovat buď přímo, nebo prostřednictvím jejich projekce
v některé z trojice souřadných rovin (nebo numerickým zadáním
souřadnic). Při přímé manipulaci je užitečná možnost
zapnout detektor kolizí, který zabraňuje procházení objektů skrz
sebe. Vazby mezi jednotlivými objekty jsou zachyceny pomocí
hierarchické struktury.
Do scény lze přidat také libovolný počet světelných zdrojů, které
je možné různě parametrizovat (druh osvětlení, jas, stínítko).

Animace

Kromě statických scén lze v Ray Dream Studiu vytvářet také
animace. Výhodou při tom je, že není nutné vytvářet každé políčko
filmu, ale stačí definovat jen počáteční a koncové.
Velice užitečná je i možnost definovat působení fyzikálních sil,
takže simulace gravitace, srážek nebo vodních či vzdušných proudů
je hračkou.

Renderování

Protože práce v reálném zobrazení by byla přece jen výpočtově
náročná, má uživatel možnost pracovat v několika modech náhledu,
od krabicového zobrazení až k reálnějšímu Gouraudovu a Phongovu
zobrazení. Pro finální renderování je k dispozici několik
přístupů -- adaptivní, Z-buffer, RayTracer, NaturalMedia, lišících
se rychlostí i kvalitou výsledného obrázku nebo filmu.

Závěr

Ray Dream Studio poskytuje kompletní sadu nástrojů pro práci
s 3D grafikou. Jeho hlavní výhodou je intuitivní ovládání
a přítomnost řady nástrojů usnadňujících a výrazně urychlujících
práci. Mezi ně patří především přímá manipulace s objekty,
možnost používat přírodní primitiva a simulace fyzikálních sil.Ray Dream Studio 5
+ přirozenost přímého ovládání
+ komplexnost
+ funkce reálného modelování

K recenzi poskytla firma:
Quentin, s.r.o.
Bělohorská 45
Praha 6
Cena: 14 340 Kč


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.