RandomNoise Coda 1.0.1 - Java a Web

Archiv | 01.05.98

Java je univerzální, snadno přenositelný programovací jazyk, který nalézá uplatnění zejména v oblasti Webu, kde...Java je univerzální, snadno přenositelný programovací jazyk,
který nalézá uplatnění zejména v oblasti Webu, kde pomáhá
překonat omezení jazyka HTML při návrhu dynamických
a interaktivních webových stránek. Aby nebylo nutné učit se další
jazyk, vznikají autorské nástroje umožňující snadnou tvorbu
apletů Javy i bez znalosti programování. Do této kategorie patří
také software RandomNoise Coda 1.0.1 kalifornské firmy
RandomNoise ( www.randomnoise.com ).

Návrh obsahu

RandomNoise Coda funguje podobně jako multimediální autorské
nástroje. Nejprve zvolíte velikost pracovní plochy a potom na
plochu umisťujete jednotlivé objekty. Poloha objektů je zcela
libovolná a mohou se klidně i překrývat. Objekty lze přemisťovat
tradiční metodou táhni a pusť, k dispozici jsou také příkazy pro
zarovnání objektů a pro jejich přesun do popředí, resp. pozadí.
Základní ovládání je tedy stejné jako třeba u grafických
editorů, trochu jiná je ale skladba objektů, které lze na stránku
umisťovat. Navíc každý objekt má své jednoznačné jméno, jež se
používá pro zasílání zpráv mezi objekty. K dispozici jsou běžné
grafické objekty, jako obdélník, ovál, čára, hvězda, gradient
a stín. O něco zajímavější je objekt Obrázek, který může
obsahovat libovolný obrázek formátu GIF nebo JPEG, dále textové
objekty (bohužel bez podpory češtiny) nebo objekt Zvuk. Více
dynamiky přinášejí objekty sloužící pro přehrávání animací. Dále
tady máme objekty představující prvky uživatelského rozhraní
(tlačítko, posuvníky, nabídka) a zajímavé meta-objekty Formulář,
Okno a Content Area, které mohou obsahovat další objekty.
Celkově je skladba objektů poměrně slušná, i když zde třeba
nenajdete objekt pro přehrávání videa.

Dynamika a interaktivita

Návrh grafického vzhledu stránky (apletu) je jen základem,
mnohem zajímavější je následné oživení objektů a přidání
interaktivního chování. Coda pro to používá zavedenou a snadno
pochopitelnou techniku spuštění a akce. Libovolnému objektu tak
může být přiřazeno několik dvojic spuštění-akce, kde spouští se
rozumí událost, která vyvolá (spustí) nějakou akci. V případě
Cody může být touto událostí stisknutí, resp. puštění tlačítka
myši, když je ukazatel nad objektem, případně vstup, resp. výstup
ukazatele z/do oblasti objektu.
Akce jsou vlastně k dispozici jen dvě, přechod na jinou stránku
určenou URL adresou (podporován je pouze protokol HTTP) a zaslání
zprávy nějakému objektu. Množství různých typů zpráv, jež lze
objektům zasílat, zaručuje slušnou variabilitu chování apletu.
Stačí vybrat objekt, kterému se má zpráva poslat, a z nabídky pak
jen zvolit tu pravou zprávu. Libovolný objekt může po zaslání
příslušné zprávy změnit svoji polohu (absolutně i relativně),
velikost, případně viditelnost. Jednotlivé objekty pak m ohou
přijímat své specifické zprávy, např. objekt Obrázek může změnit
soubor s obrázkem, do objektu Okno lze nahrát nový obsah,
případně okno zavřít, otevřít nebo ikonizovat. Většinu zpráv lze
přirozeně doplnit dalšími parametry, například o kolik se má
objekt posunout, jaký obrázek se má načíst apod. Vše je řešeno
maximálně intuitivně, tak aby práci s programem nebránily žádné
překážky v podobě složitého ovládání.
Techničtěji založení uživatelé (programátoři) budou možná
trochu zklamáni omezenými možnosti "programování" (žádné cykly,
podmíněné větvení, a dokonce ani posloupnosti více akcí), jiní
uživatelé naopak uvítají, jak snadno se aplet oživí.

Praktické použití

V Codě lze navrhovat celé sady webových stránek vytvořených plně
v Javě, osobně se ale spíše kloním k použití jako doplňku běžného
webového editoru, sloužícího pro tvorbu samostatných apletů. Coda
totiž umí vygenerovat HTML stránku obsahující odkaz na vytvořený
aplet, a nic vám přirozeně nebrání v okopírování tohoto odkazu do
vlastní stránky.
Software je výborný především pro návrh interaktivních stránek
se "zvláštními" efekty, jako jsou animace, ozvučení nebo objekty
(tlačítka) měnící svůj vzhled. Uplatnění tak najde například při
návrhu různých interaktivních multimediálních kiosků a galerií.
Techniku práce s programem si osvojíte během pár minut
a hned od začátku tak můžete naplno využívat potenciál tohoto
nástroje. To jistě uvítají především tvůrčí návrháři, kteří tak
nemusí ztrácet čas dlouhým studiem manuálů. Mimochodem,
uživatelská příručka je poměrně tenká a přehledná. Nejdůležitější
je z ní asi část popisující jednotlivé objekty, jejich vlastnosti
a zprávy, na něž umějí reagovat.
Na softwaru Coda je zajímavé i to, že je celý napsán
v jazyce Java, a v principu tak může běžet na libovolném počítači
s virtuálním strojem Javy (Java VM). V praxi je zatím podporován
JavaVM na Macu a Windows 95/NT.
Bohužel použití Javy přináší také své nevýhody v podobě
menšího přizpůsobení zvyklostem konkrétní platformy a hlavně
v horší stabilitě (software zaručeně zamrzl při přepínání z modu
přehrávání apletu do modu úprav). Navíc na Macu běží jen pod MRJ
1.0 a nefunguje s novým MRJ 2.0 ani s JIT kompilátory. Pro
rozumný běh je potřeba stroj s PowerPC.

Shrnutí

Coda přináší zajímavou myšlenku návrhu javovských apletů prostředky
autorského nástroje, bez nutnosti znát jazyk Java nebo umět
programovat. Tvorba interaktivního obsahu je více než snadná díky
promyšlené koncepci softwaru a jednotnému uživatelskému rozhraní.
S aplikací se naučíte pracovat během několika minut a nic pak
nebrání vašemu tvůrčímu rozletu. Druhou stranou mince je ale malá
stabilita softwaru daná zřejmě použitím virtuálního stroje Javy.

Software RandomNoise Coda 1.0.1 pro test poskytla firma
RandomNoise, Inc., 550 15th Street, San Francisco CA 94103,
U.S.A. ( www.randomnoise.com )

Obrázky:
1) (splash.tif)
2) Coda nabízí návrh apletu bez programování (coda1.tif)
3) Stránky vytvořené v Codě hýří dynamikou (coda2.tif)


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.