Publikování na WWW

Archiv | 01.07.98

Jak publikovat dokumenty na WWW Je to již dlouho, co bereme Internet víceméně za samozřejmost. Za samozřejmost be...Jak publikovat dokumenty na WWW

Je to již dlouho, co bereme Internet víceméně za samozřejmost.
Za samozřejmost bereme i přítomnost velkých balíků pro
publikování na Internetu, ale podle zkušeností vím, že odborníci
se na tyto balíky obvykle nespoléhají. Pokud vás zajímá, jak je
to dneska ve skutečnosti s publikováním na Internetu, zabořte
své oči do následujícího textu.

I. SITUACE

Pokud potřebujete publikovat dokumenty na Internetu, sledujete několik základních kroků, kterým se nevyhnete:

Tvorba stránek

Stránky tvoříte v zásadě dvěma způsoby.

První je klasická metoda, kdy vytváříte originální stránky, tak
jak je znáte běžně z Internetu. Na tuto tvorbu se používají
obvykle různé specializované HTML editory (usnadňují orientaci v
HTML kódu a zajišťují přehled o vkládaných značkách),
profesionálové však raději sáhnou po klasickém textovém editoru
stylu "poznámkový blok", ve kterém mohou stránky vytvářet psaním
zdrojového kódu.

Druhá metoda přijde na řadu, když potřebujete své běžné
dokumenty (texty, tabulky, atd.) převést na Internet. To je poté
nejjednodušší pomocí vestavěných internetových funkcí vašeho
kancelářského balíku (tyto funkce mají všechny nové verze).
Jednoduše - své stávající dokumenty "Uložíte jako HTML.". Tyto
programy jsou také dokonalé pro jednoduchou tvorbu intranetových
systémů či zaměstnaneckých stránek, neboť většinou laická
veřejnost se nemusí učit pracovat s novými programy.

Tvorba obrázků

K tvorbě a úpravě obrázků se používají klasické programy, které
umějí ukládat soubory ve formátech GIF, JPEG a případně i PNG.
Editory obrázků bývají v jednoduché podobě přítomny i v
kancelářských balících, nebo je snadno seženete i jako
shareware. Použít však můžete např. i klasický Paintbrush a
následně některý z četných konverzních programů. Největším
nárokům na publikování obrazových dat na Internetu pak vyhoví
nové verze grafických aplikací, jako je Corel Draw!, Adobe
Photoshop/Ilustrator apod.

Tvorba programů

Pro tvorbu apletů a vložených programů se používá buď klasický
HTML editor (u vkládaných skriptů JavaScript, ASP či SQL), nebo
i celé vývojové prostředí (především v případě Javy).

Kontrola / prohlížení

Pro zjištění celkového vzhledu a kontrolu vytvořených stránek je
dobré nespoléhat se na ukázky WYSIWYG editorů - vždy je potřeba
si stránky průběžně kontrolovat v některém WWW prohlížeči, neboť
ten ukáže výslednou podobu stránky tak, jak ji uvidí uživatel.
Dobré je zkontrolovat všechny závislosti s dokumenty i po
samotném publikování, aby nedocházelo ke špatným odkazům na jiné
stránky, obrázky apod.

Některé velké internetové balíky dokáží tuto kontrolu provést
spolehlivě za vás a ukázat vám, jestli je vše v pořádku.

Publikování

Publikováním rozumíme umisťování dokumentů na WWW server. To se
odehrává v zásadě dvěma způsoby. Buď stránky vytváříte přes
firemní Intranet - pak stránky ukládáte na sdílený disk po síti,
nebo publikujete na Internet. Tuto funkci v sobě lepší balíky
mají, jinak se to obvykle nahrazuje umístěním stránek do
chráněného FTP adresáře - pak můžete WWW stránky nahrávat
odkudkoliv z Internetu, třeba i na druhý konec světa.

II. INTERNETOVÉ FUNKCE KANCELÁŘSKÝCH BALÍKŮ

Některé příklady tvorby jednoduchých HTML stránek a konverze ze
stávajících dokumentů.

Microsoft Office 97

V této kapitole jsme nemohli začít jinak. Office znáte jistě
každý velmi dobře, tak jen krátce. Všechny hlavní programy
(Word, Excel, PowerPoint,.) mají velmi slušný export do HTML
podoby. Editace je propojena s prohlížečem Internet Explorer,
ale publikování zde není řešeno vůbec, neboť (jak se dozvíte
dále) se o to výborně starají další programy této firmy.

602proPC

Nová verze českého balíku 602proPC má nad očekávání
propracovanou podporu Internetu, nebo spíše Intranetu již v
základu. K editaci stránek zde slouží přidané funkce do
populárního Wintext602. Ten je k editaci vyvoláván
doinstalovaným odkazem v nabídce prohlížeče (do většiny verzí
Netscapu, i Exploreru). Wintext602 má navíc v nástrojové liště
dvě významná tlačítka:

"Přečti z Webu" otevře webovský prohlížeč, ve kterém si najdete
příslušnou WWW stránku z Internetu/Intranetu (podobně jako z
Wordu 97) a po jejím upravení ji umístíte zpět tlačítkem " Pošli
na Web ". Škoda jen, že tato funkce funguje jen u stránek
umístěných na lokálních, nebo přes síť sdílených discích, pokud
by zde byla podpora uploadu na WWW potažmo FTP servery, bylo by
to významné pro návrháře stránek. Kvalita exportované a
inportované podoby HTML jazyka však zejména u složitějších
tabulek je velmi problematická, rovněž WYSIWYG režim zaostává i
za Wordem z balíku Office 97.

Podobně jako v Officu, mají i ostatní programy z balíku možnost
exportu do HTML, navíc je zde však užitečný program Grab602,
který dokáže stáhnou data z WWW serveru na základě referencí v
přístupných stránkách. Dokumenty mohou být organizovány ve
speciální pracovní ploše a to i podle typů (obrázky, stránky,
formuláře, atd.).

Pokud bych to měl shrnout, tak svojí kompletností v základním
provedení je 602proPC v otázkách Internetu vynikající, avšak
základní verze je také verzí poslední a tak plně a bez pomoci
vyhoví jen pro úpravu lokálně umístěných stránek - pro firemní
Intranety a tvorbu jednoduchých sídel však určitě postačí. Avšak
vzhledem k tomu, že se vlastně jedná jen o rozšíření
kancelářského balíku, hodnotím tuto verzi vysoce kladně.

602proPC

K recenzi poskytla firma:
Software602, s.r.o.
Pod Višňovkou 25
Praha 4
Cena: ???????

Ti druzí

Podporu Internetu mají dnes všechny nové kancelářské balíky,
rozdíly mezi nimi nejsou velké, a tak nemá smyslu popisovat ty,
na které již vesměs byly v našem časopise zveřejněny samostatné
recenze.

III. INTERNETOVÉ BALÍKY

Některé balíky pro publikaci dat na Internet a Intranet.

Corel Web Master

Takřka všechny body za kompletnost by měl dostat známý produkt
od známé firmy (recenze již na stránkách PC Worldu také vyšla).
Ten obsahuje velmi dobrý editor HTML stránek, vektorových i
bitmapových obrázků s perfektně doplněnými funkcemi pro podporu
Internetu (včetně obrazových map, atd.). Nechybí také výborná
možnost tvorby animací a animovaných obrázků. Podpora sídel pak
spočívá v programech, které nejen hierarchicky zobrazují celou
strukturu, ale dokáží kontrolovat nejen chyby, ale i špatné
odkazy atd. Tento balík je pro webmastery na tvorbu to nejlepší,
co jsem zatím viděl - jediná nectnost je ta, že nemá přímou
podporu umístění na WWW a tak se musíte spokojit s tradičními
metodami.

Microsoft FrontPage 98

FrontPage v nové verzi rozčeřil klidné hladiny Internetu svými
nebývalými možnostmi. Velká firma, která za FP 98 stojí, si
totiž mohla dovolit zavést vlastní standard publikování na
Internetu a tím, že podpořila i nejrozšířenější platformu LINUX
/ APACHE WWW, vytvořila nástroj, který je široce použitelný.
FrontPage se instaluje jako rozšíření na WWW server a funguje
tak, že ze samotného programu se připojíte přímo na Internet a
on-line editujete zde umístěné dokumenty. Hlavní pracovní plocha
vypadá jako pohled na adresářovou strukturu vašeho počítače a to
se všemi (tedy i neodkazovanými soubory) a zobrazuje vlastně
obsah WWW serveru (se všemi možnostmi importu a exportu). Navíc
však díky přiinstalovaným skriptům a vlastnímu (ale i třeba
vnějšímu) editoru (mimochodem velmi dobrému vestavěnému editoru)
je možné snadno vytvářet interaktivní dokumenty (vyhledávání,
formuláře i pomocí výborného Wizarda) a objekty (počítadla,
atd.). A to nejsou pochopitelně všechny možnosti (nechybí ani
zmiňovaná kontrola odkazů, či definice jednoduše zaměnitelných
stylů). Hlavní výhoda balíku tkví v tom, že uživatel dostane
vynikající rozhraní ke vzdálenému počítači, tak jako by byl k
němu připojen po síti a může jej tedy používat čistě jen pro
perfektní upload dokumentů. Jedinou nevýhodou je, že i při
uploadu zasahuje do některých částí HTML kódu (obsahuje-li FP 98
aktivní prvky) a místy zaměňuje lámací znaky za odsazení. To je
však možné poměrně jednoduše odstranit vyloučením kontroly -
např. " *.htm " souborů, zatímco klasické " *.html " zůstanou jeho
vlastní.

Web Publisher 2.0

Další produkt jsme nalezli u české firmy Brain Systems. Web
Publisher je publikační systém pro WWW servery. Není to
internetový balík v pravém slova smyslu, neboť jen rozšiřuje
Windows NT Server o některé funkce. WebPublisher je totiž velmi
úzce zaměřeným produktem, je nasazený jen na Windows NT Server
ve spojení s microsoftovým IIS a SQL serverem a pro editaci
(víceméně) vyžaduje Word 97. Pokud však již tuto konfiguraci
máte, tak vlastně máte dostatečnou podporu Internetu / Intranetu
na vašem stroji a WebPublisher použijete jen pro ony přidané
funkce, které jsou však na většině míst zcela zbytečné a tak se
smysl Web Publisheru kdesi ztrácí.

Editace dokumentů, jak již bylo řečeno, probíhá přes Word 97
(problematičtěji i z jiného programu), ten nástroje na tvorbu
stránek má, ale nová šablona umožní používat tlačítko na export
na WWW server s doinstalovaným rozšířením. Samotná tato funkce
je užitečná, ale trochu málo na to, abyste si kvůli tomu
kupovali celý program. Ostatní funkce jsou sice zajímavé a
originální (správa verzí vydání HTML stránek, indexace pro
fulltextové vyhledávání, atd.) avšak postrádají napojení např.
na archivační programy, aby bylo možné je plně využít, chybí i
vlastní skripty na on-line fulltext, atd.

Dle mého názoru je Web Publisher příliš komplikovaný a náročný
na provoz drobných WWW serverů a na plnohodnotné využití na
velkých stránkách chybí možnosti a hlavně podpora i jiných
platforem. Web Publisher je dobrý tam, kde se pracuje s
předlohami a větším počtem uživatelů, kteří upravují data na
malém WWW serveru, namátkou mě napadá třeba regionální on-line
vydání novin, či elektronické časopisy. Pro ty přináší zajímavé
funkce, které však nejsou zcela dotaženy do konce. Ale již
složitá a nákladná (vždyť jen vyžadovaný SQL Server 6.5 pro 5
uživatelů stojí 50 000 Kč) konfigurace SQL serveru je pro malé
firmy zhola zbytečná a navíc jen pro málokde využitelné funkce,
přitom by stačilo jen využít ODBC rozhraní, či vytvořit malou
vlastní databázi a balit ji k programu. Řadím tedy Web Publisher
mezi velmi dobré produkty (nápadem a provedením serverové a
publikační části) patřící však do kategorie zakázkové, které
řeší jeden konkrétní problém v jedné konkrétní firmě.

Web Publisher 2.0

K recenzi poskytla firma:
Brain Systems
XXXXXX
XXXXXX
Cena: XXXXXXXRůzná kódování a verze stránek

HTML editory obvykle neřeší možnost ukládat stránky v různých
podporovaných kódování HTML. Moderně se to dnes řeší na straně
serveru, kdy stránky mají jedno kódování a konverzi zajišťuje
jednoduchý skript či aplikace. Ty jsou ve výborné kvalitě k
dispozici zejména pro nejoblíbenější WWW řešení na bázi systému
LINUX/UNIX a Apache Web serveru. Pokud tuto možnost nemáte, tak
vytvářejte stránky pro nejobvyklejší konfiguraci - tedy kódování
Windows 1250.

Co se týče různých verzí pro různé prohlížeče, lze s potěšením
konstatovat, že oba majoritní prohlížeče (Netscape Communicator
4.x a Internet Explorer 4.x) již prezentují stránky velmi
podobným způsobem a mají i shodnou podporu většiny funkcí HTML
jazyka, takže tvorba verzí pro různé prohlížeče je dnes již
minulostí. Vždy je ale lepší, alespoň na těchto dvou
prohlížečích si stránky prohlédnout, vypadají-li tak, jak chcete.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.