Průzkum lokálního IT trhu

Archiv | 01.12.97

IV. Software Závěrečná část celého seriálu výtažků z rozsáhlého průzkumu o našem trhu informačních techn...IV. Software

Závěrečná část celého seriálu výtažků z rozsáhlého průzkumu o našem trhu informačních technologií je věnována pěti specifickým skupinám softwaru: prostředkům pro vývoj multimediálních aplikací, komunikačnímu/síťovému softwaru, utilitám a publikacím jak na diskových médiích, tak na moderních CD-ROMech.

Při hledání významných závislostí mezi jednotlivými grafy a jejich dělením lze konstatovat, že celá skupina těchto pěti druhů softwaru je, hantýrkou řečeno, "plochá". Ve většině případů potvrzuje údaje, které by průměrně vzdělaný člověk mohl předpokládat i bez znalosti výsledku tohoto průzkumu. Jako např.: prostředky pro vývoj multimediálních aplikací více používají zaměstnanci malých firem do 100 zaměstnanců, protože tímto oborem se v naprosté většině zabývají právě firmy s počtem zaměstnanců okolo 10. Výsledky z oblasti komunikačního softwaru opět potvrzují logickou úvahu o vyšším nasazení ve větších podnicích oproti menším firmám.

Jedinou, pro mě zajímavou hodnotou, je poměr zábavných programů (her) s výukovým softwarem. Jak hodnoty plánovaných nákupů, tak současný stav užívání vycházejí ve prospěch výukových programů. A to i v kategorii plánovaných nákupů domů, kde by teoreticky měly "suverénně" vítězit hry. Vysvětlením pro tento jev může být skladba zkoumaného vzorku respondentů, kteří patrně převážně používají výpočetní techniku profesionálně a již méně ve volných chvílích pro zábavu.Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.