Programujete v PowerBuilderu?

Archiv | 01.02.98

Zkuste PFCtool 5.6! Americká firma PowerCerv poskytuje vývojové nástroje, jejichž cílem je pomáhat při vytvá...Zkuste PFCtool 5.6!Americká firma PowerCerv poskytuje vývojové nástroje, jejichž cílem je pomáhat při vytváření a správě velkých, na trh klient/server zaměřených aplikací (a také aplikací internetovských). Těmito svými nástroji se převážně orientuje na vývojové prostředky PowerBuilder a C++, které je možno používat na většině běžně
dostupných operačních systémech, a podporuje relační databáze jako např. Sybase (včetně SQL Anywhere), Oracle, Microsoft SQL Server. Mezi produkty firmy PowerCerv patří PowerTOOL - objektové knihovny pro PowerBuilder zahrnující
šablony, okna, komponenty a funkce, PADLock - nástroje pro PowerBuilder sloužící k zabezpečení aplikací, dále FLOWBuilder, pomocí kterého mohou vývojáři do klient/server aplikací zabudovat tzv. workflow nástroje či AppSync, umožňující úpravu aplikací pro použití v heterogenních prostředích.

Dalším produktem firmy PowerCerv, jemuž se budeme blížeji věnovat, je objektová
knihovna PFCtool pro PowerBuilder Foundation Class Library. Protože PowerBuilder
patří mezi nejpoužívanější vývojové nástroje určené k tvorbě velkých, převážně
databázových aplikací i v našich krajích, mohly by komponenty PFCtool oslovit i naše vývojové pracovníky. PFCtool poskytuje jednoduše použitelnou knihovnu
užitečných objektů, komponent a šablon, které významným způsobem rozšiřují
funkcionalitu nativní knihovny PFC PowerBuilderu. Hlavním účelem tohoto produktu je zrychlení vývoje aplikací, jejich lepší údržba, snadnější ladění aplikace a snížení chybovosti.

PFCtool obsahuje čtyři knihovny: Pfctoolm.pbl a Pfctoole.pbl (obsahují základní
aplikační a nevizuální objekty), Pfctsamp.pbl a Parmwzrd.pbl potom obsahují
objekty ukázkové aplikace. Mimochodem, ukázková aplikace je velmi dobře provedena a neukazuje jen možnosti použití PFCtool, nýbrž i interaktivní
popis jednotlivých objektů (např. popis parametrů, jednotlivé události, vkládání
funkcí apod.). K dispozici je navíc tzv. PFCtool Parameter Wizard, což je samostatná aplikace určená k automatickému generování skriptů; tento postup zrychluje vývojářskou práci a pomáhá eliminovat potenciální chyby. Objekty
PFCtool jsou - díky objektovému charakteru PowerBuilderu - odvozeny z knihovny PFC, a proto aplikace, která tyto objekty využívá, musí mít nadefinovány
určité PFC knihovny (pfemain.pbl, pfcmain.pbl, pfeapsrv.pbl, pfcapsrv.pbl,
pfewnsrv.pbl, pfcwnsrv.pbl, pfedwsrv.pbl, pfcdwsrv.pbl) v tzv. library search path.

Objekty PFCtool lze rozdělit zhruba do tří skupin: Objekty sloužící k tvorbě datových oken (Data Windows), objekty ke tvorbě nabídek a uživatelské objekty (Attribute Objects, Service Objects, Standard User Objects). Objekty určené k tvorbě datových oken jsou odvozené od PowerBuilder Foundation Class Library
objektů w_master, w_splash či w_frame, všechny PFCtool šablony pak od tzv. w_pcva (Base Window Ancestor extension layer); objekty sloužící ke tvorbě nabídek jsou odvozené od PFC objektů m_frame či m_master. Technologie, kterou PowerCerv u objektů používá, je tzv. Run-time Configurable Objects (RCO), což
znamená dynamické chování a konfiguraci objektů. Jako příklad použití šablony datových oken si uvedeme tzv. šablonu UDI - Update, Delete, Insert (pcv_w_udi), jež najde uplatnění při základní práci s údaji databázových tabulek: Jednoduchou
prezentaci údajů tabulky (datové okno odvozené z PFCtool objektu u_dwa) s možnostmi aktualizace, vkládání a mazání záznamů tabulky prostřednictvím tlačítek ovládacího panelu (PFCtool objekt m_pcva_udi). Pokud není třeba složitějšího chování, není zapotřebí psát žádný dodatečný kód. Samozřejmě v případě speciálnějších požadavků je možno chování příslušně upravit.

K dispozici je pochopitelně i obsáhlá elektronická nápověda, jednou ve standardní podobě nápovědy pro Windows, podruhé ve formátu Adobe Readeru.
Knihovny PCtools tak poskytují velmi silný a užitečný nástroj pro všechny, kteří vyvíjejí své aplikace v programu PowerBuilder.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.