Programování v MS.NET - Webové aplikace

Archiv | 01.05.04

Pokud nesaháte po první knize o programování na platformě Windows, či případněsledujete zahraniční časopiseckou produkci v oblasti programování, bude pro vás autor tohoto svazku star

Pokud nesaháte po první knize o programování na platformě Windows, či případně
sledujete zahraniční časopiseckou produkci v oblasti programování, bude pro vás
autor tohoto svazku starým známým. Již samotné jméno autora představuje v
branži bernou minci, a proto je překlad ze strany nakladatele jistě sázkou na
jistotu. Nezapomeňme dodat, že k dobru čtenářů!
Pokud jste v oblasti .NET programování začátečníky, pak je pro vás tato
publikace jednou z dobrých možností, jak s tím důkladně začít. S člověkem, jenž
dokázal knižně zpracovat a vyložit céčkovou knihovnu MFC, si rozhodně nemůžete
ublížit, pokud nebudete ignorovat základní vstupní podmínky: předchozí znalost
programování je nezbytná, ba co více, zkušenost s některým z objektově
orientovaných jazyků je také žádoucí nová platforma .NET je velké sousto a
autor se rozhodl neplýtvat místem na obecná témata.
Koncepčně je kniha jednoznačně zaměřena na seznamování s hlavními rysy
architektury .NET, takže úvodní kapitola zahrnují základní seznámení s
podstatnými rysy a myšlenkami, na což autor nekompromisně navazuje popisem
datových typů, zpracováním výjimek, a dále seznámením se základními třídami
dodávaných knihoven. První část uzavírá stať uvozující práci s "tlustými"
aplikacemi pomocí Windows Forms.
Druhá část knihy je speciálně zaměřena na tvorbu webových aplikací a
související tematiku, na něž odkazuje podtitul knihy. Poměrně podrobně jsou zde
zpracovány webové formuláře, předdefinované ovládací prvky a tvorba jejich
uživatelských, přizpůsobených variant, následuje kapitola o webové aplikaci
jako celku spolu s představením konfiguračních direktiv, a samozřejmě nechybí
téma bezpečnosti, neb v této oblasti se děly zajímavé změny. Po nezbytných
webových službách najdete v závěrečné části pokročilá témata, jako datovou
infrastrukturu ADO.NET, magický XML či vícevláknové řešení aplikací.
Stručně řečeno, jedná se o dobrou knihu zavedeného a prověřeného autora, jehož
výklad je podrobný, trpělivý a názorný. Máte-li rádi pozvolný start, pak do
MS.NET tudy vede cesta.

Autor: Jeff Prosise
Vydavatelství:
Computer Press, Praha, 2003
Počet stran: 712
Doporučená cena: 795 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.