Profesionálové radí VI. - Technici AutoContu o vašich častých dotazech

Archiv | 01.08.99

? Co znamená zkratka SCSI?- Zkratka pro Small Computer System Interface SCSI je rozhraní standardně používané v počítačích Apple Macintosh, PC a v mnoha UNIXových systémech pro připoj...

? Co znamená zkratka SCSI?
- Zkratka pro Small Computer System Interface SCSI je rozhraní standardně
používané v počítačích Apple Macintosh, PC a v mnoha UNIXových systémech pro
připojení periferních zařízení. SCSI rozhraní nabízí vysoké přenosové rychlosti
(až 80 MB/s).
V současné době se používají tyto implementace SCSI:
SCSI-1: Používá 8bitovou sběrnici a podporuje přenos dat rychlostí až 4 MB/s.
SCSI-2: Stejně jako SCSI-1, ale používá 50pinový konektor namísto 25pinového a
podporuje více zařízení.
Wide SCSI: Používá široký kabel (168 žilový) k 16bitovému přenosu.
Fast SCSI: Používá 8bitovou sběrnici, ale dvojnásobnou frekvenci k přenosu dat
rychlostí až 10 MB/s.
Fast Wide SCSI: 16bitová sběrnice podporující přenos dat rychlostí až 20 MB/s.
Ultra SCSI: 8bitová sběrnice s přenosem dat rychlostí až 20 MB/s.
SCSI-3: Používá 16bitovou sběrnici a přenáší data rychlostí až 40 MB/s. Někdy
se také nazývá Ultra Wide SCSI.
Ultra2 SCSI: 8bitová sběrnice s přenosem dat rychlostí až 40 MB/s.
Wide Ultra2 SCSI: 16bitová sběrnice s přenosem dat rychlostí až 80 MB/s.

? Jak je to se symbolem "Euro" v tiskových sadách?
- Symbol pro novou evropskou měnu (Euro, dvakrát přeškrtnuté E), se začal
objevovat v sadách písem teprve nedávno a starší verze Windows jej neobsahují.
Novější verze některých základních písem dodávaných s Windows 98 jej však
obsahují, ale nijak to nedeklarují, tj. jméno písma i jméno souboru s písmem je
stejné jako u předchozích verzí. Abyste se přesvědčili, že písmo, které
používáte, obsahuje symbol pro Euro, můžete postupovat dvěma způsoby:
1. Zjistit si, jaký znak má ASCII hodnotu 128 (v textovém editoru stiskněte ALT
a napište 128 na numerické klávesnici).
2. Spusťte program Mapa znaků (Charmap.exe) a podívejte se na první znak ve
čtvrté řadě (je znázorněn i pod zkratkou Ctrl+Alt+E). Pokud znak není obsazen
(je zde čtvereček), pak písmo znak Euro neobsahuje; když ano, tak právě zde by
měl být znak pro Euro viditelný.
S operačním systémem Windows 98 jsou implicitně dodávána následující písma,
která obsahují znak pro Euro: Arial, Courier New, Tahoma a Times New Roman. Je
jisté, že postupem času bude Euro standardní výbavou každého běžného písma, tj.
nejen písma určeného pro zobrazování znaků či symbolů.

? Co znamená zkratka S.M.A.R.T.
- Pod tímto názvem se nachází technologie Self-Monitoring, Analysis and
Reporting Technology, která se stává standardem pro výrobce pevných disků a
softwarových systémů jsou díky ní schopni automaticky monitorovat stav pevného
disku a předcházet možným problémům.

? Tiskne vám vaše laserová tiskárna kromě chtěné předlohy i částečný obrys
minulého tisku?
- Patrně se jedná o tzv. jev Ghosting. Ten se vyskytuje pouze u laserových
tiskáren. Dochází k němu kvůli nedokonalému vybití válce tiskárny, na kterém
ještě zůstanou zbytky toneru z předchozího tisku. Ghosting se může vyskytovat v
menší či větší míře, záleží přitom na typu prostředí, počtu a intenzitě
tištěných stránek a dalších skutečnostech. K odstraňování podobných problémů je
zapotřebí použít softwarové čistící utility, které se díky speciálnímu průchodu
papíru tiskárnou dokáží přebytečných tonerových částic zbavit.

? Po zapojení interní CD-ROM mechaniky se zařízení neobjeví v systému.
- Již při montáži jednotky do počítače musíte provést její správné nastavení.
Dělá se to pomocí tzv. jumperů, jimiž nastavíte mechaniku buď jako Master
(pokud je umístěna na IDE kabelu sama) anebo jako Slave (kabel sdílí společně s
dalším zařízením). V obou případech je umístěna na poslední pozici kabelu. V
případě, že máte nastavení správné, je zapotřebí zkontrolovat BIOS počítače,
kde musí být správně nastavena jednotka. BIOSy počítačů vyrábí řada firem a
proto neexistuje univerzální recept jak ho spustit, ale vždy se načítá hned po
startu počítače. K jeho editaci pak nejčastěji musíte zmáčknout klávesu DEL,
F2, F1 nebo jiné. Provedené změny nezapomeňte uložit.

? Chtěl bych provést upgrade Windows CE na mém HPC, ale nevím jak na to.
- Operační systém Windows CE je implementován na čipu v EP-ROM paměti. Upgrade
systému Windows CE se tedy provádí pouhou výměnou čipu. Součástí operačního
systému Windows CE jsou i aplikace, jako např. Pocket Outlook (úkoly, kontakty,
kalendář), Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint), Pocket Internet Explorer,
Pocket Mail (pošta). Další programy, které instalujete dodatečně, se již
uchovávají v paměti RAM, příp. na jiném instalovaném paměťovém médiu (PCMCIA
kartě). V okamžiku problémů s nějakou implementovanou aplikací stačí opatrně
vysunout a znovu zasunout čip se systémem, a všechny hlavní aplikace jsou
"přeinstalovány". Výměnu samozřejmě provádějte velmi opatrně, nezapomeňte vaše
HPC před výměnou vypnout. Uvědomte si také, že před tímto krokem je potřeba
zálohovat vaše data, která nemáte automaticky synchronizována např. se stolním
počítačem (pro zálohování můžete použít např. kartu Flash Card). Aplikace,
které jste instalovali dodatečně, bude nutné přeinstalovat.

? Co mohu dělat, když modem v mém HandheldPC nevytáčí zadané číslo?
- V první řadě zkontrolujte, zda-li modem je na seznamu doporučovaných zařízení
vašeho HPC. I když mezi podporovaná zařízení nepatří, není vyloučené, že s HPC
fungovat bude chyba může být pouze v nevhodné konfiguraci. Ujistěte se, že máte
správně připojenou telefonní linku k modemu a zjistěte, zda linka podporuje
pulsní nebo tónovou volbu. Toto pak nastavte v dialogovém okně konfigurace
modemu ve vašem HPC. V našich podmínkách je doporučeno zakázat při konfiguraci
modemu volbu "před vytáčením čekat na oznamovací tón". Telefonní připojení se
konfiguruje stejně, jako na běžném PC.

? Co znamená hláška Buffer Underun, která se objeví během zápisu dat?
- Zapisování na CD je proces v reálném čase, který musí běžet konstantně
dopředu vybranou rychlostí bez přerušení. Paměť mechaniky je postupně
zaplňována daty, které čekají na zapsání a stačí malé přerušení datového toku k
tzv. přetečení vyrovnávací paměti (Buffter Underun), což vede k neúspěšnému
ukončení zápisu. Abyste se vyhnuli této chybě, můžete udělat následující
preventivní opatření:
- vypněte spořič obrazovky a úsporný režim PC,
- nepracujte ani nezapisujte data po síti,
- nepřijímejte E-mail zásilky ani faxy,
- pokud budete zapisovat více než 10 000 souborů, tak pouze x rychlostně.
V případě, že by se chyba často opakovala, zvolte ve Vašem programu volbu
zapisovat s testem, čímž by se měla pravděpodobnost výskytu chyby snížit.

9 0453/DĚDJak se vyvíjel jazyk HP PCL?
Datum uvedení Verze První HP produkt Poznámka
Květen 1984 PCL 3 LaserJet Přináší celostránkové formátování a vektorovou grafiku
Listopad 1985 PCL 4 LaserJet Přináší více typů písma a možnost downloadování maker
Září 1989 PCL 4e LaserJet IIP Přináší podporu pro zkomprimované bitmapové fonty a rastrové
obrázky
Březen 1990 PCL 5 LaserJet III Mnoho nových možností včetně škálovatelných písem
Srpen 1993 PCL 5e LaserJet 4 Podpora 600 dpi
Srpen 1994 PCL 5c DeskJet 1200C Rozšíření pro barvy
Duben 1996 PCL 6 Rychlejší tisk grafiky, rychlejší uvolnění aplikace, ze které se
tiskne, zlepšený síťový výkon a skutečný WYSIWYG
Jaké jsou metody zápisu na kompaktní disk?
- Track-at-Once
Při záznamu formou Track-at-Once se laserový paprsek vypíná po zapsání každé
stopy (track) a následovně se zapíná při záznamu další stopy. Děje se to při
záznamu několika stop v jednom záznamovém procesu.
Zapsané stopy v Track-at-Once modu jsou rozdělené mezerami. V případě zápisu
audio CD (*.wav souborů) tímto způsobem se tedy mezi jednotlivými skladbami
automaticky vytvoří 2-3 sekundové mezery.
- Variable-Gap Track-at-Once
Některé novější zapisovací CD mechaniky dovolují nastavit mezeru mezi stopami v
Track-at-Once modu. Např. software Adaptec Toast dovoluje nastavit mezeru mezi
stopami (od 0 do 8 vteřin).
- Disk-at-Once
Při záznamu formou Disk-at-Once se zaznamenává jedna nebo více stop bez
přerušení laserového paprsku a následovně se disk uzavře. Volba Disk-at-Once
vyžaduje prázdné CD-R médium a nemůže být použita pro multisession.
- Session-at-Once
Při záznamu formou Session-at-Once obsahuje první session zvukové stopy, které
jsou najednou zaznamenány, potom se laserový paprsek vypne, ale disk se
neuzavře. Následuje druhá session (data), která je zapsána a uzavřena.
- Packet Writing
Metoda zapisuje data na CD v malých dávkách (packet). Software Adaptec Direct
CD podporuje packetový zápis. Existují dva druhy packetového zápisu:
fixed-length a variable-length.
Fixed-length (pevná délka) zápisu je více vhodná pro CD-RW z důvodu podpory
přímého mazání. Použitím fixed-length není optimálně využito místo na disku.
Variable-length (proměnná délka) zápisu šetří místo na disku, protože se
velikost "dávek" může měnit s velikostí zapisovaných dat. To je velmi užitečné
při zápisu na standardní CD-R média, protože na tato média lze zapsat jenom
jednou (write-once media). Na CD-R disku nemohou být soubory fyzicky smazány,
ale pouze se zneviditelní pro čtení.
Software Adaptec Direct CD 1.01 podporuje pouze variable-length packetový
zápis. Verze Direct CD 2.0 podporuje oba způsoby. Standardně se zapisuje
fixed-length packetovým zápisem na CD-RW disky a variable-length packetový
zápis je standardně nastaven pro CD-R disky.
Ne všechny CD-ROM mechaniky umí číst média zapsaná packetovým zápisem. Měly by
splňovat specifikaci MultiRead a v počítači musí být nainstalován software
podporující čtení disků zapsaných packetovým zápisem (např. Direct CD, Adaptec
UDF Reader aj.).
- Romeo
Romeo vám dovoluje zapisovat na disk jména souborů o délce až 128 znaků včetně
mezer. Jestliže CD budete číst pod DOSem nebo pod Windows 3.1, budou se jména
souborů a adresářů jevit zkomolená, a to v délce 8 znaků z názvu +3 znaky
přípona. Romeo formát je možné bez problémů přečíst ve Windows 95, 98 a NT.
- Joliet
Joliet formát je v podstatě rozšíření formátu ISO9660 standard vyvinutého
firmou Microsoft pro Windows 95 a dovoluje používání dlouhých názvů souborů.
Joliet dovoluje použít název souboru až do délky 64 znaků včetně mezer. Formát
Joliet podporuje např. program Adaptec Easy CD Creator. Disk, zaznamenaný
Joliet formátem pomocí programu CD Creator, nebude čitelný pod DOSem nebo
Windows 3.1.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.