Profesionálové radí IV. - Technici HP o vašich častých dotazech

Archiv | 01.06.99

? Nejsem schopen přečíst CD médium ve své CD-ROM mechanice.- Buďto je CD disk poškozen, nebo vaše mechanika či software nepodporuje formát dat, který byl použit při zápisu na toto méd...

? Nejsem schopen přečíst CD médium ve své CD-ROM mechanice.
- Buďto je CD disk poškozen, nebo vaše mechanika či software nepodporuje formát
dat, který byl použit při zápisu na toto médium. Vzhledem k množství různých
formátů a podformátů zápisů dat je možné, že vaše mechanika není schopna toto
médium přečíst. Je potřeba zjistit, jde-li o CD-R nebo CD-RW médium, a jaký
formát zápisu byl použit. Při zápisu dat na CD-R nebo CD-RW média je možné
použít buď JOLIET, ROMEO, ISO9660 (level 1-3) nebo UDF formát dat (Universal
Data Format paketový zápis). Použitím UDF formátu (např. Direct CD) můžete sice
přistupovat na CD-RW médium jako na disketovou mechaniku nebo pevný disk, ale
média zapsaná použitím tohoto formátu lze pak číst pouze na počítači s
nainstalovaným Direct CD, nebo pomocí speciálního softwaru (UDF reader takový
software je možné najít například na www. adaptec.com). Protože technologie
umožňující přepis dat na CD je relativně nová, jsou většinou CD-RW média
čitelná pouze na CD-RW mechanikách nebo na novějších CD-ROM mechanikách
podporují-cích tzv. "MultiRead". Pro zajištění kompatibility je u CD-R médií
vhodné při zápisu dat použít formát ISO 9660 level 2 nebo 3.
Vaše CD médium může být též DVD-ROM nebo DVD-RAM disk, který je možné přečíst
pouze na DVD mechanice.

? Nainstaloval jsem CD-RW mechaniku; ve Windows 98 pracuje bezvadně, ale v DOSu
není možné CD číst.
- V tomto případě vám pravděpodobně postačí doinstalovat ovladače pro DOS
prostředí, které by měly být součástí dodávky CD-RW mechaniky. Proveďte restart
Windows 9x do prostředí MS-DOSu a spusťte instalační program pro instalaci DOS
podpory. Poté by vám měla mechanika i v dosovském prostředí sloužit pro čtení
dat z CD médií.

? Potřebuji nainstalovat do osobního počítače jinou kartu (grafickou, síťovou,
zvukovou či jinou), než která je integrována na základní desce.
- U grafických karet většinou dojde k automatickému odpojení při vložení jiné
grafické karty do PCI slotu. U ostatních karet proveďte manuální "vypnutí"
karty v BIOSu. Do BIOSu vstoupíte většinou stisknutím klávesy F2 při startu
počítače, během kterého by se výzva pro vstup do BIOSu měla zobrazit na
monitoru. Poté postupujte dle nápovědy k BIOSu.

? HP SureStore CD-Writer Plus 81000i a Windows 98.
- Někdy se vyskytují potíže u HP 8100 ve Windows 98 po vložení média do
počítače a jeho následném načítání. Řešením je vypnout ve Správci zařízení u
této mechaniky Použití DMA.

? Potřebuji k počítači připojit 2 monitory (například pro systémy CAD/CAM).
- U některých výkonnějších pracovních stanic (např. HP KAYAK řada XU) je
podpora 2 monitorů již standardní. Pokud máte počítač s integrovanou grafickou
kartou, vložením další grafické karty dojde k jejímu automatickému "vypnutí".
Pro podporu 2 monitorů budete tedy potřebovat nainstalovat 2 grafické karty.

? Potřeboval bych používat osobní počítač pro videokonference, ale nevím, jaké
příslušenství potřebuji.
- Pokud váš počítač podporuje USB rozhraní, není nic jednoduššího, než si
pořídit USB kameru. Má-li váš počítač grafickou kartu se vstupem video-in, měla
by postačit běžná analogová videokamera. Pokud grafická karta vstup video-in
nemá, budete kromě kamery potřebovat speciální snímací kartu, tzv. "capture
card". Ta může být součástí kamery pro multimédia zeptejte se vašeho prodejce.
Stále více se též na trhu objevují kombinované grafické karty, přes které
můžete kameru jednoduše připojit.
Pokud potřebujete připojit digitální kameru, budete pravděpodobně potřebovat
kartu se speciálním rozhraním. V současnosti se pro připojení audioa
videotechniky využívá tzv. FireWire rozhraní, přesněji IEEE 1394. Pak už schází
pouze přístup k Internetu prostřednictvím nějakého ISP, a vhodná aplikace (MS
NetMeeting aj.).

? Po přeformátování disku v počítači HP Vectra nedetekuje systém automaticky
síťovou kartu (například J2970A).
- Zkuste síťovou kartu vyjmout z PCI slotu a vložit ji do jiného PCI slotu.
Windows by nyní tuto kartu měla detekovat bez problému. Alternativně lze tento
problém vyřešit též vymazáním CMOS paměti, a novým nastavením BIOSu. Způsob
smazaní CMOS paměti bude popsán v jiném odstavci tohoto článku. Pokud budete
mít potíže, kontaktujte raději telefonickou podporu.

? Chtěl bych si na svém počítači přehrávat DVD filmy.
- Pro přehrávání filmů či jiných dat na DVD médiu potřebujete DVD mechaniku,
případně MPEG-2 dekodér, pokud není integrovaný na grafické kartě. Rovněž
budete potřebovat výkonnější grafickou kartu akcelerátor, s alespoň 4 MB paměti
a tzv. "Feature konektorem" pro připojení MPEG-2 dekodéru (pokud máte silný
počítač, PII-350 a lepší, připadá v úvahu i softwarové dekódování). Bez tohoto
budete schopni využívat DVD pouze jako velkokapacitní paměťová média. Prodejce
vám ale pravděpodobně vše potřebné pro přehrávání DVD filmů nabídne sám.
Některé počítače od HP jsou již pro DVD technologii připraveny stačí tedy jen
vyslovit přání při nákupu.

? Jak zjistím, zda je můj počítač připraven pro rok 2000?
- Pro majitele počítačů HP je na internetových stránkách společnosti
http://www.hp.com/y2kdb/index.html k dispozici on-line služba, která vám po
zadání produktového čísla vašeho hardwaru sdělí, zda nebo za jakých podmínek
bude váš počítač připraven na rok 2000.

? Jak zjistím, zda je můj počítač "Windows 2000 compatible"?
- Současná doporučená konfigurace je osobní počítač s procesorem Intel Pentium
II-300 a lepší, 64 MB RAM a Windows NT Workstation. Pokud plánujete koupit nový
počítač, na tel. č. 0800 152015 se můžete dozvědět, které modely od HP jsou pro
Windows 2000 doporučeny a připraveny.

? Potřebuji propojit Palmtop s Windows CE s mobilním telefonem pro přístup k
elektronické poště a Internetu.
- Pokud má telefon IrDA rozhraní a vestavěný modem, stačí jen přizpůsobit
nastavení komunikace v ovládacích panelech, dle parametrů poskytnutých ISP.
IrDa komunikace by měla fungovat např. s telefony NOKIA 8810, 6150 a novějšími
modely a s telefonem ERICSON SH 888. Pokud váš telefon není schopen přes IrDa
komunikovat, budete potřebovat vhodnou PCMCIA kartu a kabel pro propojení s
telefonem. Pak už postupujete stejně jako u připojení stolního počítače k
Internetu a poště.

? Jak psát symbol Euro na HP klávesnici?
- Pokud máte operační systém Windows 98, stačí stisknout kombinaci kláves Ctrl
+ levý Shift + E. V případě starších operačních systémů budete potřebovat
speciální "patch" podporu symbolu Euro. Tuto podporu pro starší operační
systémy je možné získat na Internetu na stránkách www.microsoft.cz.

? Velmi často dochází k zastavení systému.
- Toto může být zapříčiněno několika důvody. Prvním z nich může být použití
neoriginálních paměťových modulů nebo kombinování různých typů (EDO, FPM) při
rozšiřování paměti vašeho počítače. Neoriginální paměťové moduly velmi často
nesplňují vysoké nároky na kvalitu, a mohou tak způsobovat výše zmíněné
problémy.
Druhým důvodem může být poškozený soubor, případně neodpovídající verze
ovladačů pro zařízení.
Jednou z dalších příčin může být konflikt hardwarových prostředků, který může
způsobit zastavení systému např. při požadavku na tisk apod. Doporučený postup
je zkontrolovat ve správci zařízení, není-li konflikt např. s přerušením (IRQ),
a konfliktní zařízení příp. odebrat a znovu nainstalovat. Dále je doporučeno
odebrat a znovu nainstalovat aplikaci, která zastavení systému způsobuje, příp.
opravit či odstranit problémový soubor. Problém s poškozenými soubory může
způsobovat nesprávné vypnutí počítače, kdy není provedeno normální ukončení
systému, např. Windows 9x pomocí tlačítka Start \ vypnout.

? Jak rozšířit paměť počítače?
- Do každého počítače mohou být vhodné jiné typy pamětí. Typ a velikosti
najdete v uživatelské příručce k vašemu počítači. Jak bylo již napsáno,
nesprávné paměti mohou způsobovat potíže se stabilitou systému, buď náhodně,
nebo pravidelně. Je tedy potřeba použít vždy doporučené komponenty. Pamatujte
na to, že při použití SIMM pamětí je nutné tyto vkládat v párech (tedy např. 2x
32 MB). Pro DIMM paměti toho pravidlo neplatí.

? Zapomněl jsem heslo pro zapnutí počítače.
- Pokud jste si nastavili a poté zapomněli heslo pro spuštění počítače, příp.
heslo pro modifikaci nastavení BIOSu, není to žádná tragédie. Na hlavní desce
počítače (mainboardu) je tzv. switch, pomocí nějž můžete smazat heslo z CMOS
paměti.
Budete-li mít potíže s nalezením tohoto switche, zavolejte telefonickou
podporu, která vám po sdělení produktového čísla vašeho počítače řekne, kde
tento switch najdete.
Pamatujte na to, že vhodná kombinace ochrany vašeho počítače před neoprávněným
použitím je nastavení hesla se současným zamknutím skříňky počítače mechanickým
zámkem na jeho zadní straně.
Pokud se vám však podaří zapomenout heslo u notebooku, je to složitější. V
tomto případě si připravte doklad o jeho koupi (fakturu), sériové číslo a
zavolejte telefonickou podporu. Telefonická podpora vám poté oznámí kód, který
zadáte místo vašeho zapomenutého hesla. Tato procedura může však trvat i
několik hodin.

? Jak je to s rozšířením počítače a zárukou?
Pokud potřebujete instalovat do počítače např. faxmodemovou kartu, můžete tak
učinit, aniž byste přišli o záruku. Je ale nutné dodržet základní bezpečnostní
a technická opatření; před otevřením počítače provést odpojení od el. zásuvky,
a poté opatrně vložit do volného ISA nebo PCI slotu instalovanou kartu.
Nedotýkejte se ostatních částí, pokud opravdu nepotřebujete. Pozor na oblečení,
které může způsobit elektrostatický výboj a případné poškození počítače
(základní desky). Po vložení do správného slotu kartu řádně připevněte.

9 0317/DĚD
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.