Překladové slovníky pro použití v prostředí Windows

Archiv | 01.01.98

V poslední době se na našem trhu objevilo několik nových překladových slovníků, pomáhajících při práci s ciz...V poslední době se na našem trhu objevilo několik nových
překladových slovníků, pomáhajících při práci s cizojazyčnými
texty. V této recenzi bych se s vámi rád podělil o své dojmy
získané při používání dvou z nich -- Lingea Lexiconuu firmy
Lingea a Velkého překladového slovníku firmy Commercial Service
K&K.

Lingea Lexicon
Slovník, který umí rozhodně více

Tento program je určen pro široké spektrum uživatelů. Bude velmi
vhodným pomocníkem pro začátečníka -- který se kromě významu
jednotlivých slov může naučit i jejich správnou výslovnost
(anglické výrazy namluveny rodilým mluvčím) -- i pro zkušenějšího
uživatele. Ten by mohl ocenit slovník synonym a morfologický
slovník -- užitečnou součást programu.
Výrobce neuvádí žádné speciální požadavky na hardware, program
pouze vyžaduje prostředí Windows 95 nebo Windows NT.
Software si od prodejce přinesete v kartónové krabici obsahující
CD s programem a útlý manuál. Po prvním vložení cédéčka do
mechaniky budete automaticky dotázáni, zda chcete program
nainstalovat, či spustit přímo z média. Při spuštění z CD
probíhají všechny funkce zcela bez problémů, a dokonce i rychlost
práce je vyhovující. Rozhodnete-li se pro instalaci na pevný
disk, proběhne velmi rychlá a bezproblémová instalace systémových
souborů (necelých 6 MB). Instalační program provede také
odstranění slovníku z disku v případě, že jej již nebudeme
potřebovat.

Co vlastně kupujete?

Lexicon obsahuje 25 000 hesel a 90 000 překladů v každém směru
překladu (Č->A, A->Č), dále anglický slovník synonym s 20 000
hesly a anglický i český morfologický slovník. Všech 25 000
anglických hesel je namluveno rodilým mluvčím. Dále se zakoupením
Lexiconu stanete i majiteli výše zmíněného útlého manuálu,
obsahujícího všechny potřebné informace.

Vlastní práce s programem

je až překvapivě jednoduchá a příjemná. K jeho ovládání lze jako
u ostatních programů pod Windows využít jak klíčových slov
v nabídkovém řádku, tak panelu nástrojů a klávesových zkratek.
Pomocí volby Stále nahoře můžeme se slovníkem pohodlně pracovat
i při využívání jiných programů.
Překládáme-li tištěný text musíme, zadat hledané slovo do
textového políčka. Po ukončení zápisu do políčka dojde
k vyhledání adekvátního výrazu v druhém jazyce. Máme-li program
instalován na disku, je vyhledání překladu takřka okamžité. Při
práci z CD jsem čekal maximálně 3 sekundy. Hlavní výhody Lexikonu
však oceníme především při práci s textem na počítači. Program je
velmi vhodný pro využití při překladech cizích textů, které máme
uloženy na paměťových médiích, nebo při brouzdání na internetích
linkách. V případě, že v cizím textu najdeme slovo, jemuž
nerozumíme, stačí jej pouze označit a uložit do schránky.
Máme-li aktivovánu funkci "Vkládat" z nabídky "Úpravy", bude
slovo uložené do schránky automaticky vyhledáno. Vyhledání je po
vložení slova do schránky takřka okamžité. Na obr. 1 je zobrazen
stav okna programu po vyhledání zadaného slova. Jak již bylo
řečeno výše, okno programu najednou ukazuje překlad zadaného
slova s významovými variantami (pravá část okna), výběr dalších
výrazů, ve kterých se zadané slovo vyskytuje a nabídku synonym.
Zajímá-li nás podrobněji jakékoliv slovo v uvedených částech
okna, stačí na ně ťuknout myší a v pravé části okna programu se
nám k němu zobrazí podrobnosti. V pravé části obr. 1 je též
zobrazeno malé okénko "Vlastní dodatky ke slovníku". V tomto
okénku můžeme zadat doplňující informace k jednotlivým heslům,
obsaženým ve slovníku, nebo vkládat hesla nová. Vlastní doplněk
k heslu je od originálního obsahu okna oddělen dvěma křížky. Na
obr. 2 je znázorněna situace, kdy nás zajímá stupňování
přídavného jména "bohatý". Vyvoláním okénka tvarosloví (klíčové
slovo "Heslo" v nabídkovém řádku) můžeme využít poměrně obsáhlého
morfologického slovníku. Další, ještě nezmíněnou důležitou funkcí
programu, je možnost poslechu všech anglických hesel (nikoliv
frází a slovních spojení). Máme-li v počítači zabudovanou
zvukovou kartu, můžeme mít funkci "Vyslovovat" aktivovánu stále
-- vždy po vyhledání hesla nám libý hlas předvede, kterak slovo
vyslovovati -- nebo můžeme výslovnost slova vyvolat pouze
v případě zájmu.

Co říci na závěr?

Musím konstatovat, že se mi slovník Lingea Lexicon svým
provedením, přehledným uspořádáním a rychlostí práce líbí. Počet
hesel asi neuspokojí specialistu na překlady, ale pro skupiny
uživatelů, kterým je určen, dle mého názoru vyhovuje. Možnost
použití programu při výuce výslovnosti obsažených slov ještě více
rozšiřuje řady těch, jimž by mohl být užitečný.

Lingea Lexikon
+ rychlé vyhledávání
+ přehledné zpracování informací
+ synonyma
+ morfologický slovník
+ zvuk

K recenzi poskytla firma:
Lingea, s.r.o.
Nálepkova 131
637 00 Brno
Cena: ?????????????

Velký překladový slovník pro Windows 95 nebo NT

Program ke své práci vyžaduje tuto minimální konfiguraci počítače:

procesor 486 a vyšší, minimálně 16 MB RAM, a kolem 100 MB volné kapacity disku.

Celý program je napsán v MS Accessu, z čehož vyplývají některá
specifika při instalaci i používání programu. Máme-li již na
svých počítačích nainstalován runtime Accessu, můžeme při
instalaci ušetřit asi 10 MB místa. Instalace slovníku na disk je
u tohoto programu povinná, což se vzhledem k rozsahu
instalovaných dat může stát výraznou nevýhodou. Spuštění přímo
z CD není možné.

Obsah CD

K recenzi jsem dostal "plnou" verzi programu Multi-oborový
překladový slovník, obsahující řadu modulů (Obecný, Právnický,
Obchodní, Chemický, Technický a Lékařský). Celkový obsah hesel
Multi-oborového překladového slovníku dosahuje úctyhodných
rozměrů -- okolo 600 000 výrazů. Jednotlivé moduly je samozřejmě
možné koupit i samostatně.

Vlastní práce s programem

Ovládání programu je standardní záležitostí. Nabídkový řádek
a ikony na panelech nástrojů snad dnes již nikoho nepřekvapí.
Program obsahuje tři základní formuláře, jejichž zobrazení můžeme
nastavit aktivací příslušné volby, nebo můžeme nechat na
obrazovce pouze okno formuláře "Slovník". Na obr. 1 je zobrazeno
okno programu, obsahující dva z výše uvedených formulářů --
okénko jednoduchého textového editoru pro anglický text uživatele
(je součásti programu) a okno vlastního slovníku. Přestože
slovník samozřejmě komunikuje s ostatními programy (přes
schránku), vyplatí se občas pracovat právě se zabudovanými
editory pro anglický a český text. Dvojitým ťuknutím na slovo
v zabudovaném editoru slovníku totiž toto slovo automaticky
přeneseme do schránky, a odtud jej vlastní slovník sám vyhledá.
Pro vyhledání nějakého slova z textu stačí tudíž pouze dvakrát
ťuknout na slovo a překlad je na světě. Pracujeme-li však
s jakýmkoliv jiným programem, musíme zájmové slovo označit
a umístit do schránky příslušným příkazem, odtud je opět
automaticky vloženo do slovníku a vyhledáno. Jak prosté, že?
Pohodlnou spolupráci s jinými programy umožňuje možnost nastavení
"Stále nahoře", které zajistí, aby okno slovníku bylo vždy
navrchu, takže nemusíme zběsile přepínat mezi jednotlivými
programy poté, co nám jeden překryje druhý. Vybrané výrazy jsou
pouhými slovy, bez jakéhokoliv komentáře, což v určitých
případech poněkud snižuje přehlednost výsledku hledání.
Při podrobnějším pohledu na vlastní slovník (např. obr. 3)
zjistíme, že po vyhledání zadaného slova je výsledek hledání
zobrazen formou "stromu". Rozbalená je pouze úroveň podřízená
nalezenému slovu, obsah ostatních zobrazených hesel můžeme
prohlédnout poté co na ně ťukneme myší. Pro vlastní práci je též
velmi šikovné, že označením jakéhokoliv hesla v okně slovníku
dojde k jeho automatickému uložení do schránky, odkud je možné
toto heslo vložit do překládaného textu. Z obr. 4 vyplývají
možnosti nastavení slovníku, na obr. 5 je zobrazeno okénko
umožňující, vkládání vlastních hesel.

Co říci na závěr?

Velký překladový slovník je skutečně výkonným nástrojem, který
dle mého názoru uspokojí i náročnější uživatele. Některé
nedostatky programu jsou dostatečně vyváženy velkou slovní
zásobou a vcelku příjemným uživatelským prostředím. Dle vyjádření
výrobce je na cestě nová verze tohoto produktu, kde by měly být
uvedené nedostatky odstraněny.

Velký překladový slovník
+ obsah slovníku
+ uživatelské prostředí
+ spolupráce s jinými programy
+/-- rychlost vyhledávání dat
-- není možné spustit z CD

K recenzi poskytla firma:
Commercial Service K&K
Ježkova6
638 00 Brno

Cena: Obecný překladový slovník 1 500 Kč, Obchodní 3 520 Kč,
Právnický 3 340 Kč, Chemický 3 880 Kč, Technický 4 880 Kč,
Lékařský 2 920 Kč, Multi-oborový 6 760 Kč.

********

Slovníček pojmů

Morfologie -- nauka o tvoření mluvnických forem (o tvarech slov
- jmen a sloves)
Runtime -- prováděcí program. V některých programech (např.
v¦Accessu) můžeme napsat zcela novou aplikaci a díky runtime ji
později spouštět, aniž bychom měli "mateřský" program
nainstalován.
Stromová struktura dat -- klasické uspořádání dat tak, jak je
známe např. ze Správce souborů (Windows 3.x) nebo z¦Průzkumníka
(Windows 95). Data jsou uspořádána podle vzájemné nadřízenosti či
podřízenosti jednotlivých úrovní.
Schránka -- anglicky clipboard, umožňuje přenášení dat z aplikace
do aplikace.

*****

Pro vaši firmu

Oba slovníky se mohou stát velmi užitečnými pomocníky ve vašich
kancelářích i domácnostech. Slovník Lexikon firmy Lingea ocení
zvláště začátečníci a mírně pokročilí "angličtináři", pro jeho
přehlednost a multimediální funkce. Myslím, že svým rozsahem
a provedením zcela odpovídá účelům, k nimž je určen. Velký
překladový slovník je s počtem hesel, výrazně přesahujícím 500
000, skutečně obsáhlým kompendiem. Zahrnuje "Oborové slovníky"
z¦řady odvětví našeho života, což umožňuje plnohodnotnou práci
s¦odbornými texty.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.