Prague Internet World ´99

Archiv | 01.05.99

Ve dnech 30. 3.-1. 4. 1999 se ve Veletržním paláci v Praze konala konference oInternetu a komunikacích Prague Internet World \99, spojená s výstavou zaměřenou na využívání Internetu. Na ...

Ve dnech 30. 3.-1. 4. 1999 se ve Veletržním paláci v Praze konala konference o
Internetu a komunikacích Prague Internet World \99, spojená s výstavou
zaměřenou na využívání Internetu. Na následujících řádcích vám přinášíme
několik postřehů z nejzajímavějších přednášek.

Konferenci spojenou s výstavou Prague Internet World ´99 slavnostně zahájil a
otevřel 30. března po deváté hodině dopoledne Daniel Dočekal za pořadatelskou
společnost M. I. A. Sekundovali mu místopředseda vlády pro hospodářskou
politiku Pavel Mertlík a ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám (blíže viz
www.internetworld.cz).
Samotný kongres byl rozdělen do tří sekcí: Internet pro podnikovou strategii,
Internet pro služby a obchod a Odborné semináře a školení. Na rozdíl od
minulého roku se letošní akce odehrála v prostorách Veletržního paláce v Praze.
Na následují tiskové konferenci Daniel Dočekal vyzvedl výhody Internetu, a
označil účast šedesáti specializovaných vystavovatelů za úspěch. Prague
Internet World ´99 pak označil za symbolické ukončení akce Březen měsíc
Internetu. Zároveň byly představeni hlavní partneři Prague Internet Worldu ´99.
Místopředseda vlády Mertlík se novinářům svěřil, že k Internetu se dostal
víceméně až se vstupem do vlády, a i když vyzvedl význam Internetu v celé jeho
šíři, z jeho projevu vyplynulo, že toto médium používá především k e-mailování.
Ministr Peltrám byl poněkud konkrétnější a přislíbil, že vláda ve svých
návrzích zákona o poštách a zákona o telekomunikacích na Internet nezapomněla,
a přislíbil jejich projednávání v parlamentu v "historicky krátké době".

Konec mýtů
Za jednu z nejzajímavějších přednášek v úterý považuji projev Ing. Ivan Pilného
Stát a Internet přecházíme od konzumní ke komunikační společnosti?
Přednáška se nesla v duchu čínského přísloví "když hovoříme o zítřku, bohové se
smějí", a vůbec celkově velmi střízlivého pohledu na Internet. Ing. Pilný
poukázal na dosavadní složitost informačních systémů, na legislativní problémy
a především na vystřízlivění vůči ICT (informační a komunikační technologii).
Poměr cena/výkon je totiž dosud nevyhovující a na Internetu vydělává zatím
pouze 46 % subjektů zde působících, a to především ti, kteří podnikají v oboru
IT, vyhledávacích služeb a reklamy.
Ing. Pilný dále shrnul současné komerční využívání Internetu tím, že jej
rozdělil do dvou kategorií pasivní a aktivní. Do pasivní patří péče o zákazníka
a jeho získávání, komunikace (vnitřní a vnější) a e-marketing. Aktivní význam
Internetu je v interaktivnosti a v individualizaci přístupu vůči zákazníkovi
zcela ve smyslu Pilného chápání Internetu. Mimochodem, tato myšlenka
individualizace přístupu zazněla z úst i dalších řečníků na Prague Internet
Worldu ´99.

Legislativa na Internetu
V úterý vystoupil Ing. Vladimír Smejkal s přednáškou Internet @paragrafy. V
tomto případě upozorňuji na jedno z minulých čísel PC WORLDu, kde byl otištěn
podrobný materiál tohoto experta na legislativu v souvislosti s Internetem.
Na přednášce, kde Ing. Smejkal prezentoval i svoji knihu, která se tématem
zabývá podrobněji, v zásadě konstatoval, že problém je v rozháranosti norem pro
Internet v několika zákonech, což mimo jiné umožňuje i rozdílné výklady v
právních rozepřích. Současné zákony jako je autorský zákon, občanský zákoník
nebo zákon o ochraně osobních údajů je možno aplikovat i na Internet, zdali je
to vždy řešení dostačující, je věc jiná. Nejdále s legislativním procesem je
Německo, které přijalo zákon o elektronickém obchodu na základě doporučení nebo
"vzoru", jejž vypracovala mezinárodní komise OSN pro elektronický obchod.

Je Dell nejlepší?
Ing. Gabriel Berdár ze společnosti Dell hovořil na téma "S Internetem je
snadnější být nejlepší". Ve svém projevu seznámil posluchače s řešením, které
praktikuje firma Dell. Důraz kladl především na jednoduchost, redukci a kvalitu
stránek. Tak jako ve většině projevů, i zde zazněl názor, že nejsilnější zbraní
je individualizace masového Internetu v oblasti e-commerce. Do budoucnosti chce
Dell uskutečňovat 55 % svých obchodů přes Internet. Přednášející vyzvedl i
výhody "mobilního" Internetu pro cestující obchodníky, kteří tak mají po ruce
veškeré zázemí firmy. Zdroje Internetu Ing. Berdár rozdělil na externí (PR,
marketing, motivace zákazníků) a interní (kde tkví samotný obchod on-line a
aktivity s ním spojené).

I Česká televize
se prostřednictvím Štěpánky Novákové prezentovala na Prague Internet Worldu
\99, a to ve středu. Mimo informací o zářných zítřcích ČT, které najdete již v
PC WORLDu 2/99, bohužel nezaznělo mnoho nových sdělení. Třetí informační kanál
České televize je dosud vzdálen realitě. Přitom kooperace dvou elektronických
médií by zřejmě byla schůdná.

Cizinci necestují,
alespoň ne do naší republiky, přes Internet. Na téma informačních systémů pro
zahraniční turisty pohovořil Ing. Miroslav Řepa. V současné době fungují v
doméně CZ pro oblast turistiky pouze komerční servery. Národní řídicí středisko
(Česká centrála cestovního ruchu) je nedostatečně dotováno a zdaleka nesplňuje
vše, co by splňovat mělo. Jeho úkoly do budoucna lze stručně charakterizovat
asi takto: podpora vzájemné komunikace na úrovni výměny souborů, ale i e-mailu
a diskusních konferencí; centrála vyhledávající podle destinace, regionu, typu
krajiny.
Servery fungující na podobném principu lze vyhledat ve Francii, Rakousku, ale i
Slovinsku. Česká centrála samotná nemá zatím možnost účinné elektronické
komunikace, protože jen 10 % turistických středisek je vybaveno vlastní
schránkou. To vše v odvětví, které tvoří 15 % HDP.

Dýchá!
Další z přednášejících, Jiří Donát, ve své přednášce Internet jako objekt
umělého života přiblížil vývoj IT a Internetu v oblasti teorie umělého života.
Přednáška, kterou je takřka nemožné shrnout na vymezeném prostoru, přinesla
jednu zásadní informaci. Obě odvětví, IT i Internet (ale ten především), jsou
na té části křivky vývoje, jež vykazuje strmý vzestup.

Platit, prosím!
Zástupci firmy Microsoft předvedli fungování tzv. elektronické peněženky za
použití programu MS Internet Explorer 5.0. Nastavení karet je samozřejmě
bezpečné, a dokonce natolik flexibilní, že lze nakonfigurovat i tzv. věrnostní
karty, jaké například vydává Delvita nebo Shell. Microsoft na odborném semináři
upozornil i na druhou stranu "barikády", kde stojí přinejmenším stejně
vyzbrojený prodávající. Měl by totiž vlastnit MS Commerce Server, aby mohl
analyzovat, personalizovat a upoutávat kupující.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.