PowerSite 1.0 vývojové prostředí pro aplikace na Internetu

Archiv | 01.06.98

Firma Sybase přišla se zajímavým produktem, který umožňuje pracovat s databázemi s využitím stále populárně...
Firma Sybase přišla se zajímavým produktem, který umožňuje
pracovat s databázemi s využitím stále populárnějšího Internetu.

Celý balík se svým zaměřením orientuje na skupinu firem, které se
zabývají především obchodováním či "pouze" poskytováním informací
přes Internet, v obecnější rovině pak na všechny, jež podporují
zpřístupnit údaje z databází pomocí WWW stránek.

Firma Sybase se snažila zahrnout do tohoto balíku vše, co by mohl
vývojář internetových aplikací potřebovat. Důsledkem toho je
kombinace firemních osvědčených technologií a nových produktů.
Programy zde obsažené by se daly rozdělit do čtyř částí: první
z nich obsahuje Component manager a jak již název napovídá,
ukládají se v něm při týmové práci všechny sdílené části, které
jsou potřeba při vývoji aplikace. Druhou skupinu tvoří klientská
část, kde dochází k vlastnímu vývoji aplikací. Deployment engine
na druhou stranu umožňuje přizpůsobit vyvíjený program
specifickému serveru. PowerSite ještě obsahuje aplikační server
pro otestování aplikace.

Instalace

Instalace proběhla bez rušivých příhod, pouze se mi teď spouští
Component manager při startu Windows, na což jsem poněkud
alergický. Naštěstí lze tuto drobnou nepříjemnost snadno
eliminovat. Po instalaci ubylo na disku zhruba 80 MB místa, jako
obvykle část souborů putovala do adresářů Windows.
Systémové požadavky tvoří Pentium 90 MHz, 16 MB RAM pro vývojové
stanice a 32 MB RAM pro počítač, na němž běží Component manager.
PowerSite používá a vyžaduje Internet Explorer 4.0 (v manuálu je
i verze: 4.71.1712.6) a SQL Anywhere 5.5.03. Obojí se nachází na
instalačním CD-ROMu.
Manuály jsou tradičně kvalitně zpracovány, nejvíce papíru
oprávněně zabralo povídání o manipulaci s daty pomocí programu
DataWindow Builder. Za zmínku stojí ještě knížečka k aplikaci
PowerX, která poměrně podrobně popisuje vývoj ActiveX komponent
v tomto programu.

PowerSite

Program s tímto názvem v podstatě zastřešuje všechny ostatní
aplikace. Po jeho spuštění zaujme okénko nápovědy, která se zde
nazývá InstaHelp, je ve formátu HTML a obsahuje popis formátu
tohoto jazyka včetně rozdílů mezi formáty firem Microsoft
a Netscape. Dále se dočtete o syntaxi JavaScriptu a VBScriptu,
o ActiveX atd.
Firma pamatovala také na začátečníky, pro které připravila
poměrně rozsáhlý výukový program. Po jeho prostudování by i méně
talentovaní jedinci mohli nějakou aplikaci vytvořit. První lekce
se nachází na disku počítače, zatímco ostatní jsou umístěny na
serveru Sybase. Nic proti tomu, ale když jsem kliknul na
příslušný odkaz, dozvěděl jsem se, že stránky byly přesunuty.
Princip propojení databáze a HTML stránek je poměrně jednoduchý
a hlavně pohodlný. Nevyžaduje totiž psaní žádných skriptů.
Nejdříve si vyberete databázi, s níž budete pracovat, pak
přidáte ActiveX komponentu, která se stará o vlastní převod dat
do podoby WWW stránky. Pokud již máte v DataWindow Builderu
připravené tabulky včetně výstupů, práce je téměř hotova. Jinak
se v tomto programu doplní co je potřeba, aby byl výsledný
vzhled dokonalý.
Při návrhu samotné stránky se program příliš neliší od běžných
HTML editorů, i když komfortu např. FrontPage nedosahuje. Při
zaměření na vývoj programů to příliš nevadí. Zajímavé věci se
začnou dít, když se rozhodnete začít s programováním. V tu chvíli
se prostředí aplikace začíná podobat spíše některému z vývojových
produktů. PowerSite umožňuje trasování programů, vkládání
přerušení, krokování apod. Navíc lze přímo z výše zmíněné
nápovědy InstaHelp vkládat klíčová slova do programu.

DataWindow Builder

Tato aplikace slouží ke zpracování dat. Jejím výstupem jsou
typicky různé sestavy se zpracovanými daty. Může sloužit také
potřebě opačné - aktualizaci dat pomocí formulářů.
Program sice používá pro práci s daty jazyka SQL, nicméně
vzhledem ke grafickému prostředí se výsledný dotaz dá vytvořit
"myšoidně." Program si už patřičné příkazy vygeneruje sám.
Komunikaci s ostatními databázemi obstarává již osvědčené
rozhraní ODBC. K DataWindow Builderu je ještě přiložena ukázková
databáze (ve formátu Sybase SQL Anywhere). Ta obsahuje poměrně
mnoho tabulek, z čehož plyne i důkladná demonstrace principů při
stanovování relací, třídění a možností výstupu z několika souborů
dat.
Pokud se s vývojem začíná na zelené louce, lze zde vytvořit
databáze i tabulky pro budoucí aplikaci. V případě opačném můžete
nad již existujícími databázemi vytvářet dotazy, výsledky z nich
pak zobrazit ve výstupních sestavách nebo měnit data pomocí
formulářů.
Data se samozřejmě mohou rozmanitě filtrovat, sdružovat do skupin
apod. Do výsledného výstupu lze přidat také sloupce, jejichž
hodnota je vypočítána na základě jiných položek. Pro tuto možnost
je k dispozici řada funkcí. Zkoumavé jedince potěší výpis syntaxe
SQL příkazu, sestaveného na základě vašich požadavků. Bohužel se
nedá ručně měnit.
Aby byla zajištěna integrita databáze, lze nastavit ověřovací
pravidla, tedy např. při zadávání evidenčního čísla se
kontroluje, zda zadaný údaj neobsahuje písmena apod. Stejnou
činnost umožňují sice vstupní dialogy, nicméně zde jsou tato
pravidla integrována přímo do databáze. Výhody z toho vyplývající
jsou zřejmé.
Na začátku jsem pochválil papírovou část dokumentace, totéž se
nedá říci o její elektronické podobě. Trošku více informací by
určitě neškodilo.

PowerX

PowerX je vývojové prostředí, které umožňuje vývoj ActiveX. Když
vytvoříte takovýto prvek, lze jej použít v libovolné aplikaci
podporující tuto technologii, v dnešní době prakticky ve všech
vývojářských produktech.
Vytvoření vlastních prvků probíhá standardní metodou, kdy se
nejdříve na plochu esteticky procítěně rozmístí požadované prvky,
a poté se k jednotlivým událostem přiřadí kód na ně reagující,
v tomto případě zvaný skript. Lze také vyrobit šablony dialogů
(property page), od kterých se mohou odvozovat další, svou funkcí
podobné dialogy.
Protože prvky ActiveX mohou být za určitých podmínek počítači
a jeho datům nebezpečné, existuje také možnost vyrobit tzv.
bezpečné komponenty. K tomu se používá microsoftí technologie,
kdy je v do příslušné komponenty zahrnut jednak digitální podpis
zakódovaný soukromým klíčem, a jednak certifikát s veřejným
klíčem pro ověření digitálního podpisu.

PowerDynamo 2.0

Ve své podstatě se jedná o WWW server, který sice dokáže
manipulovat se statickými WWW stránkami, jeho přednosti se však
projeví až při generování dynamických stránek, tedy při převodu
databázových údajů do podoby vhodné ke zobrazení v některém
z prohlížečů.
Komunikaci týkající se dat obstarává opět jazyk SQL, server
zvládne i aktualizaci dat v tabulkách.

Hodnocení na závěr

Firma Sybase se snažila vytvořit balík produktů, které by
umožňovaly jednoduchým způsobem práci s daty na Internetu.
Použila k tomu jednak své osvědčené databázové produkty, na druhé
straně přidala program PowerSite, jenž mimo snadného připojení
k databázím ještě umožňuje psaní skriptů. Výsledkem je funkční
sada programů, kde není třeba používat žádné krkolomné finty
(setkal jsem se s programem, kde postup propojení dat a WWW
stránky čítal dvanáct kroků).
Jediné výhrady mám k nápovědě, která je zčásti ve formátu
klasického helpu Windows a zčásti coby HTML stránky. Většinou
jsem našel, co jsem potřeboval, občas to ale vyžadovalo značné
úsilí.PowerSite 1.0
+ snadné propojení databází s WWW stránkami
+ podpora pro psaní skriptů
+ samostatný program pro tvorbu ActiveX
- místy chaotická nápověda

K recenzi poskytla firma:
Sybase ČR
Tychonova 2
Praha 6
Cena: XXXXXXX
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.