Portál zdravotních pojišťoven sjednocuje komunikaci

Archiv | 01.01.05

Portál zdravotních pojišťoven neboli Portál ZP (www.portalzp.cz) je zajímavýmpokusem o sjednocení elektronické komunikace mezi pěti zdravotními pojišťovnami a jejich klienty. Pokud jste...

Portál zdravotních pojišťoven neboli Portál ZP (www.portalzp.cz) je zajímavým
pokusem o sjednocení elektronické komunikace mezi pěti zdravotními pojišťovnami
a jejich klienty. Pokud jste lékař, zaměstnavatel nebo pojištěnec a právě vaše
zdravotní pojišťovna provozuje Portál ZP, otevírá se vám zajímavá možnost.
Portál zdravotních pojišťoven je integrovanou webovou aplikací, která slouží ke
komunikaci. Přesněji: má komunikaci zjednodušovat. Prostřednictvím Portálu ZP
přijímají zdravotní pojišťovny od klientů informace, které potřebují ke své
činnosti, jako jsou faktury od lékařů, hlášení o platbách zdravotního pojištění
nebo hromadná hlášení za zaměstnance od zaměstnavatelů a další podobnou agendu.
Portál funguje na bázi certifikátů. Jsou akceptovány kvalifikované certifikáty,
ale také ty, které pro své internetové bankovnictví vydávají ČSOB a KB (v
nejbližší době se jejich množství má ještě rozšířit). To by mělo zjednodušit
proces registrace a zvýšit tak počet potenciálních uživatelů.
Portál ZP integruje funkce komunikace mezi pojišťovnami, zaměstnavateli, kteří
za své pracovníky platí pojištění, lékaři i samotnými pojištěnci. Každému z
nich nabízí funkce podle toho, o jaký typ subjektu se jedná. Zajímavostí
Portálu ZP je, že si jej jednotlivé pojišťovny, které se projektu účastní,
mohou upravovat podle sebe. Jeho služeb tak můžete využívat k pestré škále
různých více či méně administrativních úkonů, souvisejících s komunikací s
pojišťovnou, změnami kontaktních údajů (jako je bydliště) počínaje a odesláním
dotazu na služby poskytované pojišťovnami konče. Možný je také přenos reklamací
a dalších podání všeho druhu pomocí služby elektronická podatelna. Elektronická
podatelna tak slouží všem uživatelům Portálu ZP pro odesílání a digitální
podepisování písemností, které by se jinak musely zasílat klasickou papírovou
cestou. Portál ZP je kromě internetového rozhraní schopen komunikovat i se
specializovanými aplikacemi lékařů a zaměstnavatelů prostřednictvím tzv.
komunikační brány. Použití certifikátů, které jsou ověřené, přitom navozuje
mezi komunikujícími stranami stav důvěry. A ten je i v tomto případě, podobně
jako například v bankovním sektoru, nezbytností.
Pojištěnec jako soukromá osoba asi využije Portál ZP jen málo. Přesněji řečeno
jen v té míře, nakolik komunikuje se svou zdravotní pojišťovnou. Nicméně pro
mnoho dalších subjektů se jedná o zajímavou a výhodnou aplikaci, která může
efektivně ušetřit čas i peníze a může přispět ke zrychlení a zprůhlednění
něčeho, co obvykle zatím příliš rychlé ani průhledné není. Elektronická
komunikace v tomto směru není zatím příliš často využívanou službou, nicméně
toto by se mohlo změnit. Proto uděláte dobře, když se na tento portál podíváte,
a pokud jej právě vaše pojišťovna využívá, můžete začít profitovat z nabídky
stále se rozšiřujících služeb.
Portál ZP provozují:
- Česká národní zdravotní pojišťovna (kód pojišťovny 222)
- Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207)
- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209)
- Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (217)Co to je?
- Internetové stránky, zajišťující komunikaci vybraných zdravotních pojišťoven
s okolím.
- Nabízí jednoduché ovládání a základní funkce pro zaměstnavatele, lékaře i
pojištěnce.
- Portál je konstruován jako zabezpečený, dokumenty se podepisují certifikáty.
- S Portálem ZP mohou přímo spolupracovat další aplikace (určeno především pro
zdravotnická zařízení a zaměstnavatele).
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.