Počítačová typografie a design dokumentů

Archiv | 01.06.98

Autor: Stanislav Horný Vydavatelství: Grada publishing, Praha 1997 Počet stran: 288 Doporučená cena: Již p...Autor: Stanislav Horný

Vydavatelství: Grada publishing, Praha 1997

Počet stran: 288

Doporučená cena:

Již po recenzi prvního dílu cyklu Stanislav Horného o typografii
(viz PC WORLD 1/98) jsem přislíbil, že recenzi podrobím i druhý
díl především z toho důvodu, že se oba svazky doplňují a
navzájem na sebe odvolávají, a to v takové míře, že prakticky tu
existuje nutnost vlastnit oba díly.

V úvodu jsem povinen zopakoval, že obě knihy jako celek na
současném knižním trhu nemají konkurenci a jsou z hlediska
komplexnosti a kvality zpracování tohoto tématu chvályhodným
počinem.

Druhý díl na úvodních asi 45 stranách přináší zopakování a
shrnutí základních poznatků z prvního dílu. Větší část knihy je
pak věnována typografickým pravidlů, jejich aplikaci na
konkrétní dokumenty a uvedení příkladů, ve kterých může
začínající typograf lehce pochybit. K našim známým průvodcům,
zelenooké blondýně (objevuje se vždy v černobílé reprodukci) a
tajemnému starci, přibyl tiskařský šotek, což zřejmě mělo pomoci
přístupu laiků k problematice, ale na druhou stranu rozšířilo
počet lidí, kteří mají rozporuplné pocity z toho, že s nimi
autor jedná jako s dětmi.

Sluší se uvést, že z hlediska typografických pravidel jsem ani
po konzultaci s profesionálními typografy neobjevil zásadní
chybu. Zarazilo mě pouze uvedení písmena "č" v seznamu
zvláštních francouzských znaků (s. 208), neboť si nejsem vědom
použití tohoto písmena ve francouzštině. V odstavci, který se
věnuje osvětlení pojmu fulltextového vyhledávání, mi chyběla
zmínka o logických proměnných (s. 18), ale zde jde pouze o
subjektivní pocit. Na straně 68 není jasné, které písmo patří k
popisce, protože seznam obsahuje jiný počet písem, než jich je
zobrazeno. Další výhrady k textu jsou vyloženě okrajového rázu,
a to v oblastech, v nichž se autor pouští na pole podobenství
(je opravdu dán konec středověku vynálezem knihtisku, můžeme
kategoricky datovat zánik Velké Moravy do roku 907 a jsou
grafické programy schopny vytvářet umělecká díla?).

Členění kapitol zůstalo zachováno z prvního dílu, takže díky
tomuto sytému (podrobný obsah, úvod, shrnutí a heslovité
shrnutí) je vysvětlovaná látka přehledná a díky bohatému
rejstříku jsou veškeré informace snadno přístupné.

Závěrem lze zopakovat, že pokud se čtenář přenese přes jisté
nedostatky, které vyplývají z pojetí obou knih, tak nenalezne
lepší publikaci. Škoda jen, že knihu jako takovou nelze právě po
typografické stránce brát jako vzor pro tvorbu vlastních
materiálů. Domnívám se, že i přes ekonomická hlediska
nakladatelství Grada publishing by si precizní úpravu právě
tento titul rozhodně zasluhoval.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.