Počítačová bezpečnost a ochrana dat

Archiv | 01.06.04

Počítačová bezpečnost je v současné době hodně v kurzu a svědčí o tom i nabídkaknižních nakladatelství. Mezi knihami o hackingu a konkrétních postupech, jak zabezpečit ledacos, se...

Počítačová bezpečnost je v současné době hodně v kurzu a svědčí o tom i nabídka
knižních nakladatelství. Mezi knihami o hackingu a konkrétních postupech, jak
zabezpečit ledacos, se občas objeví publikace, jež řeší o něco "akademičtější"
otázky. Zářným příkladem je právě tento titul, jejž vám stručně představíme.
Útlá brožurka Tomáše Doseděla je textem o koncepcích, principech a přístupech k
řešení bezpečnostních témat, jež souvisí s budováním počítačové sítě, a to v
širším smyslu slova. Nenajdete zde žádné vyloženě konkrétní informace o
nastavení firewallu, prolamování hesel či hackování webových stránek, a přece
se zde o všech těchto věcech mluví. Publikace zahrnuje výklad základních
principů, jež jsou implementovány právě v zařízeních a softwaru, jež každý den
využíváme, aniž často tušíme, co bychom od něj měli očekávat.
V textu nechybí žádné z velkých témat, takže se čtenáři dostane informací o
stavu a využití současné kryptologie, kde jsou např. popsány nejběžněji
využívané algoritmy, pojednána je ochrana dat s ohledem na možnosti auditování
či fyzického bránění v přístupu a velmi zajímavá a významná je také kapitola o
autentizaci a řízení přístupu uživatelů, kde opět najdete jak metodická
východiska, tak konkrétní řešení v podobě protokolů Kerberos či služby RADIUS.
Jde-li o bezpečnost, nesmějí samozřejmě chybět odstavce o certifikátech a
problematice elektronického podpisu, jež autor pečlivě zpracoval, aby vzápětí
přešel k řešení pro zabezpečení fyzických síťovým prvků a návazných služeb,
takže dojde jak na klasické firewallové záležitosti, tak na nově připravený
standard 802.11i a bezdrátové sítě. Na své si přijdou i čtenáři, kteří chtějí
zaujmout správný postoj k hrozbě virové či "červové", a protože řešíme též
agendu, nechybí kapitola o normalizaci a certifikacích.
Celkově lze knihu bezesporu označit za velmi zajímavý počin, neboť minimálně
poskytuje jiný pohled na téma, jež mnoho správců a řídících pracovníků
ztotožňuje pouze se skripty a síťovými protokoly. Text je dobrým podnětem k
zamyšlení, zdali jste některé aspekty bezpečnosti neopomněli.

Autor: Tomáš Doseděl
Vydavatelství: Computer Press, Brno, 2004
Počet stran: 190
Doporučená cena: 189 Kč
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.