Pegasus Mail 2.4 a 2.5 používáme elektronickou poštu

Archiv | 01.06.98

Autor: Radek Sedlář Vydavatelství: Computer Press Stran: 186 Cena: 145 Kč V době, kdy stále více lidí, a...Autor: Radek Sedlář

Vydavatelství: Computer Press

Stran: 186

Cena: 145 Kč

V době, kdy stále více lidí, ať už z vlastního zájmu či z
"donucení" okolím, přichází do styku s elektronickou poštou, je
publikace popisující jeden z nejužívanějších programů na tomto
poli jistě vítaným přírůstkem do knihovny.

Co nám tedy předkládaná příručka nabízí? Asi téměř vše, co jsme
se kdy o programu Pegasus Mail mohli dovědět: Jak napsat a
odeslat či jak si přečíst došlý vzkaz, jak archivovat doručené
zprávy v systému složek, jejichž struktura není nepodobná
struktuře adresářů, jak si ulehčit práci s e-mailovými adresami
použitím adresářů a distribučních seznamů, jak vytvořit a
využívat tzv. nástěnky, které najdou uplatnění v lokální síti,
nebo jak komunikovat s poštovním serverem přístupným po
Internetu.

Nadpis první ze čtrnácti kapitol zní slibně: "Pegasus Mail:
prosím, seznamte se", ale nejásejme předčasně. Očekávali bychom,
že nejprve zjistíme to nejzákladnější, jak s popisovaným
programem pro MS Windows zacházet. Hned na tomto místě se nám
však mimo jiné dostane i úplného popisu tzv. speciálního
nastavení zprávy (Special message options), což pro nás,
začátečníky, není jistě to nejpodstatnější.

Tím se dostávám k tematickému uspořádání knihy. Výklad probíhá
tak, že autor otevře například okno pro odesílání zpráv a poté
popíše vše, co je zde přístupné, čímž vlastně přejímá strukturu
samotné aplikace. To je v některých ohledech k dobru věci, neboť
uživatelova orientace v příručce i v programu je jednotná.
Stejně tak ve velmi zdařilých specializovaných oddílech (složky,
distribuční seznamy, knihy adres atd.) je tento postup jistě ten
správný. Nicméně především v prvních dvou kapitolách je, jak
jsem naznačil výše, čtenář zahlcen spoustou v tu chvíli
nadbytečných informací. Místy je tomu ale i naopak: dovíme se
například, kde "zaškrtnout" přidání automatického podpisu k
právě napsané zprávě, ale už ne to, jak se tento podpis zadává.
Až s pomocí rejstříku zjistíme, že o tomto problému je pojednáno
v části nazvané "Nastavení programu Pegasus Mail", věnované
víceméně technickým záležitostem. No řekněte, hledali byste ony
podpisy právě tam?

Dále bych se chtěl zmínit o několika spíše formálních
záležitostech. Grafická úprava knihy s množstvím obrázků vypadá
na první pohled velice pěkně, ale při čtení zjistíme, že byla
šita poněkud horkou jehlou. Například v podkapitole "Editor
zpráv" je probíráno menu Edit, přičemž jedna z jeho položek
glosář si z jakýchsi důvodů vysloužila (alespoň co do typu
nadpisu a umístění v obsahu) stejnou důležitost jako samotná
podkapitola "Editor zpráv". Protože následující položka
probírané nabídky je už opět méně důležitá, je formálně zahrnuta
pod nadpis "Glosář", kam samozřejmě nepatří. Tutéž chybu
objevíme ještě v části o filtrování zpráv.

Ve vlastním textu knihy, který prošel jazykovou úpravou, najdeme
jen několik překlepů a občasné pochybení v interpunkci (ale na
to si český čtenář již jistě zvykl), obrázky však nabízejí
hlubší pohled do autorova soukromí na obrázku č. 64 (strana 93)
si můžeme přečíst i takovou ohavnost jako "Zbýrka ostatních
adres".

Co říci na závěr? Je škoda, že vydavatel nevěnoval knize více
pozornosti, neboť to mohla být příručka hodná téměř
bezvýhradného doporučení pro všechny, kteří chtějí Pegasa
efektivně používat.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.