PDF -- řešení přenositelnosti

Archiv | 01.12.97

Recenze softwaru Adobe Acrobat 3.0 Přenositelnost dokumentů mezi různými počítači, platformami a sítěmi nabRecenze softwaru Adobe Acrobat 3.0


Přenositelnost dokumentů mezi různými počítači, platformami a
sítěmi nabývá stále více na důležitosti, vlastně je již dnes
nejdůležitější na celém světě. Protože je ovšem papír mrtev a
žije elektronická nehmotnost, objevuje se celá řada problémů
souvisejících se zachováním formy dokumentu. Pokud si už na
Macovi dáme práci s psaním textu s háčky a čárkami, určitě je
budeme chtít vidět i na PC a obráceně. Můžeme ovšem zajít ještě
dále a totéž požadovat u obrázků (naprosto identické barvy ovšem
již ne, to bychom skutečně chtěli příliš). Míra nároků může být
různá, evidentně nejvyšší bude u DTP dokumentů, u kterých si
kolektiv grafiků a umělců dal práci vytvořit malý kousek umění s
pečlivě volenými písmy, prokládáním, prostrkáváním, alfa-kanály
obrázků a bůhví čeho ještě. Jinou rovinou požadavků je zachování
autorských práv, dokumenty by měly být (volitelně) "read-only".
A to vše by mělo být jednoduše vyrobitelné, rychlé, malé atd.
Abychom to ale zkrátili: dosavadní vývoj jasně ukázal, že na
tyto mety může velmi úspěšně aspirovat formát PDF (portable
format document) firmy Adobe. Bohužel, nemáme dostatek prostoru
(a času) náležitě prodiskutovat jeho interní struktury, takže
jen stručně. PDF vycházejí z popisných možností příkazového
jazyku postscript. Je to vlastně logické, hotový dokument s
textem a obrázky tiskneme na tiskárně právě prostřednictvím
takových příkazů.
Bohužel, postscriptové soubory jsou typicky velmi obrovské,
naštěstí PDF soubory jsou asi tak 12krát menší, což souvisí s
použitím vnitřní LZW komprimace, která je na textových příkazech
postscriptu docela efektivní. Ovšem nezapomeňme na vedlejší
efekt komprimace -- obsah souboru již nemůžeme prohlížet v
"normální" aplikaci, stejně jako provádět kontextové vyhledávaní
nebo indexování. Funkce PDF byly dále rozšířeny o základní
interaktivitu, většinou realizovanou prostřednictvím hyperlinků,
ale také třeba filmů.
PDF řešení je realizováno prostřednictvím softwaru Adobe
Acrobat, toho času ve verzi 3.0, který umožňuje založení,
ukládání a určité specifické manipulace s PDF soubory (k tomu se
ještě vrátíme). PDF soubor můžeme distribuovat a k jeho čtení
použijeme bezplatně získatelnou aplikaci Adobe Reader, která je
jinak překvapivě také ve verzi 3.0.
Adobe Acrobat je k dispozici pro Mac OS, Windows 95 a Windows
NT, u Adobe Readeru k tomu přibývá ještě Windows 3.1 a unixová
verze. PDF soubory jsou pro tyto platformy pochopitelně binárně
identické a reader alias interpret se musí postarat o korektní
zobrazení obsahu souboru. Zázraky ovšem dělat neumí. I když je
tedy záznam textu "skriptově neutrální", stále ještě musíme
dodat použitá písma, která jsou sama o sobě chráněným autorským
uměleckým výtvorem. Naštěstí již od dob prvního ATM (Adobe Typu
Manager) firma Adobe rozpracovala metody substituce nepřítomných
písem. To ovšem není vždy dostačující řešení, zejména u
speciálních písem, kde asi různé "paznaky" jen těžko nahradíme
přítomným písmem. V takovém případě je možné písma (TrueTypy i
postscriptové) do PDF souboru přibalit takovým způsobem, že
budou k dispozici jen pro daný dokument, uživatel je jinak
nebude moci využít (zneužít) a nedojte k problémům s licenčními
právy. Bohužel, to samozřejmě znamená okamžité poskočení
velikosti souboru, které můžeme minimalizovat přibalením pouze
použité části písma.
Obrázky nemívají problémy s přenositelností, bohužel se zase
toho nedá příliš mnoho dělat s jejich velikostí. Tedy za
předpokladu, že nejde o grafiku vytvořenou několika
postscriptovými příkazy. PDF opět podporuje různé metody
komprimace a samozřejmě můžeme obraz "donwnsamplovat" -- tedy
zmenšit jeho rozlišení až na 72 -- 90 dpi, odpovídajících
typickému rozlišení monitoru. Pokud si uživatel stránku zvětší,
okamžitě objeví, že grafika nemá žádné detaily. Podle typu
grafiky můžeme použít JPEG, což přinese při vyšší kompresi další
úbytek kvality. Je ovšem nutno říci, že to se právě dostáváme do
oblasti, kde hrají velkou roli zkušenosti, protože často se vám
dostane do rukou relativně malý soubor, který má na první pohled
hezkou a plnokrevnou grafiku, zatímco vaše výtvory k tomu i při
větší velikosti mají hodně daleko.

Vlastní softwarový balík

Vlastní instalace Adobe Acrobatu sestává ze tří základních
aplikací aplikací, "Acrobat Catalog 3.0", "Acrobat Distiller
3.0" a "Acrobat Exchange 3.0". Zatímco ty ale slouží pro
pokročilou manipulaci s PDF soubory, pro jejich vytváření je
potřeba virtuální ovladač tiskárny "PDFWriter", kterou konkrétně
uživatel Mac OS zvolí v¦menu Připojení. Ihned na první pohled je
vidět geniálnost tohoto řešení. Bez ohledu na to, co si určitá
aplikace myslí o PDF, pokud je ochotna tisknout na tiskárnu,
můžete dokument "vytisknout" do formátu PDF... Převod např.
vašich quarkovských dokumentů se tak stává skutečnou hračkou.

Adobe Exchange

Teprve po tisku přichází na řadu práce s programy z instalačního
CD-ROMu. Základní editační nástroj je Adobe Exchange, který
umožňuje manipulovat se všemi prvky dokumentu. Především v něm
lze přidávat interaktivní prvky (např. tlačítka s přiřazenými
akcemi), které tiskem z Quarku těžko vytvoříme. Další možností
je také spojení automatických akcí -- třeba spuštění přehrávání
filmu -- např. s otevřením dané stránky.
Mezi další funkce patří například optimalizace -- stránky lze
číst ještě před načtením celého souboru, stránky jsou kešovány
do paměti "dopředu". Verze 3.0 (softwaru i formátu) tady
přinesla skutečný pokrok, nejenže tyto funkce zásadně urychlují
práci na Internetu, ale došlo k velkému zvýšení efektivity
komprimace a soubory jsou podstatně menší.
Firma Adobe také poměrně nenápadně propracovala implementaci
svého ovládacího rozhraní, které nemá tendence zatuhnout u
masivních výpočtů, které lze kdykoli přerušit -- to je výhodné
především při posouvání stránek na velmi pomalém počítači
Další výbornou funkcí je nastavování bezpečnostní správy
dokumentu. Nejenže mohu zablokovat otevírání dokumentu
požadavkem hesla, lze také zablokovat tisk, úpravy či kopírování
textu a grafiky. Je skutečně vynikající a současně málo známé,
že naše dokumenty můžeme distribuovat ve formě, kterou koncový
uživatel nedokáže pozměnit, ale ani vytisknout a bude tak moci
maximálně vyrábět kopie dokumentu s naším podpisem na každé
stránce. Jakýmsi opominutím bohužel nelze tyto parametry
nastavovat dávkovým způsobem, přičemž právě to by měl být
typický scénář úprav archivu PDF dokumentů.

Adobe Distiller

Dalším programem je Adobe Distiller, který "jednoduše" převádí
postscriptové soubory do PDF a můžeme ho použít jako alternativu
k virtuálnímu ovladači. Z hlediska automatizace a jednoduchosti
se této aplikaci nedá nic vytknout, lze využít i ošetřování
přírůstků do složek. Pro znalce postscriptu je tady zajímavý
operátor pdfmark, který umožňuje do postscriptového souboru
zaznamenávat specifické prvky PDF. Interpret postscriptu 2
obsažený v Distilleru je dokáže interpretovat a vygenerovat
plnohodnotný PDF.

Adobe Catalog

Poslední částí instalace je Adobe Catalog, sloužící ke
generování indexů skupin dokumentů. Vzhledem k tomu, že díky
vnitřní komprimaci je obsah souborů poněkud neprůhledný pro
indexery nepodporující PDF, je to jedna z mála cest, jak
podporovat ve svém archivu indexové vyhledávání. Catalog vypadá
od prvního okamžiku zajímavě, pochopitelně ignoruje příkazy
postscriptu a tento ignorační slovník lze rozšířit podle naší
potřeby. Vlastní indexování a vyhledávání je akceptovatelně
rychlé.
Bohužel je tu jedno malé ALE - indexování neráčí podporovat
češtinu, přestože s ní PDF jinak nemá naprosto žádné potíže
(možná ještě občas při přibalování podmnožin českých
truetypových písem). Není to problém jen jednoho systému a
vyhledávání slova "rericha" vám také nepomůže.

Závěrečné zhodnocení

PDF má své potíže (neexistující management barev...), průšvih v
indexováním češtiny, to vše ale vyhrazují jeho výhody a
platformní neutralita. Nadcházející generace programů zřejmě z
PDF učiní takřka systémový formát -- např. Quark 4.0.1 by podle
nejnovějšího oznámení měl umět PDF přímo otevírat, upravovat a
zapisovat.
V současné době k vytvoření PDF souboru můžeme využít jen
Acrobat a pro jeho čtení zase jen Acrobat Reader (po pravdě jsem
obeznámen s existencí sharewaru pro převod postscriptu na PDF,
je ale jen těžko použitelný pro novější a optimalizovanější
formát). Určitě by to chtělo nějakou alternativu Acrobatu, která
by třeba nebyla schopna optimalizací a interaktivity a nestála
by oněch 12 000 Kč. Je to sice výrazně méně než za předchozí
verze a pro řadu kancelář je to akceptovatelné, stále to ale
rozhodně neprotlačí PDF do domácností a našich e-mailů...
Realita je taková, že pro formát PDF neexistuje skutečná
konkurence. Podle jednoho z mnoha průzkumů, např. v rámci
podnikového managementu dokumentů vzrostlo použití PDF z 12 % v
roce 95 na 55 %! Objevily se sice nějaké dokumentové formáty
využívající Javy, prozatím jsou ale v plenkách, jako ostatně
celá Java.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.