pcANYWHERE 32 8.0

Archiv | 01.08.98

Vzdálené ovládání počítače Remote Computing, jak se obecně nazývá činnost, kterou nám pcANYWHERE zprostVzdálené ovládání počítače


Remote Computing, jak se obecně nazývá činnost, kterou nám
pcANYWHERE zprostředkuje, je přeloženo do češtiny vzdálené
ovládání počítače. Co si pod tímto pojmem představit? Alespoň
co se pcANYWHERE 32 týče, je to dálkové ovládání
Windows 95/98, NT 4.0 (s určitým omezením i NT 3.51), přenos
souborů v mnoha různých sítích včetně po sériovém (null-modem)
a paralelním kabelu, a ještě něco navíc.

Instalace & dokumentace

Požadavky na hardware odpovídají požadavkům operačního
systému, tedy běhají-li vám Windows, pcANYWHERE poběží taky.
Na disku potřebujete dle manuálu 20 MB volného místa,
nainstalovaná aplikace však zabere megabajtů 28. Vyberte si
údaj, který je vám sympatičtější. Nesmíme zapomenout, že
program se dodává na CD-ROMu, tedy jestli ani kolega nemá
CD-ROM jednotku, bude nutné si ji pořídit. Instalační CD
obsahuje i starší verzi pcANYWHERE pro DOS (5.0) a Windows
3.1x (2.0), kombinovat je s 32bitovou verzí však
nezkoušejte.
Dokumentace je tvořena 200stránkovou knížkou v angličtině,
takže spousta čtení -- čili i pro středně zkušeného uživatele
bude intuice a on-line help tím správným receptem pro
zvládnutí základních funkcí programu. Na druhou stranu
nepostradatelné detaily např. kolem použití funkce gateway
a vestavěného skriptování nám v příručce i elektronické
nápovědě chyběly -- skriptování bylo odděleně popsáno
v acrobatovském formátu PDF na instalačním CD.

6 tlačítek pro 6 základních funkcí

1) Call Online Service
Přímo z pcAnywhere je možné vytočit číslo modemu některé
z dostupných on-line služeb (BBS), máte-li tuto potřebu.
Jste-li však připojeni na Internet, můžete na tuto funkci
v našich podmínkách prakticky zapomenout.

2) Remote Networking
Opět se nejedná o nic výjimečného, co by pcANYWHERE přinášelo
- to vám jen tuto možnost zpřístupní ve vlastním okně
a přibude možnost dálkového ovládání přes zvolený protokol.
V této kolonce tedy najdete už hotová telefonická připojení,
která máte ve Windows. Bude tam např. připojení k vašemu
Internet providerovi. Z tohoto místa lze vytvořit i nové
připojení, stejně jako přímo z Windows přes volbu Dial-up
Networking, tj. Telefonické připojení sítě.

3) Be A Gateway
Tento režim je už o mnoho zajímavější. Zapne jednosměrnou
nebo obousměrnou bránu, která dovolí sdílet komunikační
zařízení, obvykle modem, připojené k libovolnému PC na síti.
Gateway obsahuje služby zprostředkující klientům sítě LAN
přístup mimo tuto síť, a naopak. Jako příchozí i odchozí
zařízení mohou sloužit jedna z mnoha (viz obrázek) -- např. LPTx,
COMx, modem, protokoly IPX/SPX, NetBIOS, TCP/IP atd.

4) File Transfer
Zvolením této položky se naváže spojení a nastartuje se
vestavěný manažer souborů (pozn.: jiný manažer nelze použít,
neboť pcANYWHERE neumožňuje mapovat disky hostitele). V tomto
manažeru jsou dostupné všechny nezbytné operace se soubory
a adresáři.

5) Be A Host PC
Zde je nejprve nutné připomenout malou jazykovou
nepříjemnost. Anglické slovo "host" znamená v překladu
"hostitel", a naopak české slovo "host" se anglicky řekne
"guest". Tedy "Be A Host PC" znamená "býti hostitelským PC".
Pro lepší představu uvedeme analogické výrazy -- "server" <=>
"hostitel", "klient" <=> "host". Použijeme-li nyní slovo
"host", budeme mít na mysli jeho ČESKÝ význam -- klient.
Hostitel je v našem případě počítač, jehož obrazovka se bude
přenášet k hostovi (klientovi), a host bude moci -- jak za
pomoci klávesnice, tak i myši -- ovládat hostitele.

6) Remote Control
Aktivací Remote Control se daný počítač vtělí do role hosta
a bude se snažit o kontaktování hostitele. Po uskutečnění
spojení bude možné hostitele ovládat, jak popsáno výše. Kromě
ovládání můžete v tomto modu spustit i jinak samostatně
spustitelný FileTransfer, dále pak Chat (rozhovor s člověkem
sedícím u hostitelského PC) a AutoXfer. Autotransfer, což je
význam zkratky AutoXfer, je po dálkovém ovládání snad hned
druhá nejdůležitější funkce -- automaticky kopíruje obsahy
zvolených adresářů od hostitele k hostovi a naopak,
a automaticky synchronizuje obsah odpovídajících adresářů.

Speciality

- pcANYWHERE umožňuje spouštět skripty usnadňující např.
připojení k on-line službám
- používá šifrování přenášených dat
- dovoluje přidělit různá práva různým uživatelům
přihlašujícím se jako hosté
- podporuje vícenásobné připojení více hostů na jednoho
hostitele (conferencing -- vhodné např. pro školení pracovníků
na nový software, kdy demonstrace prováděná na hostiteli bude
sledována hosty -- školenými)
- podporuje vícenásobné připojení jednoho hosta na více
hostitelů současně
- má zabudovanou technologii LiveUpdate pro aktualizaci
přímo z Internetu a další...

Závěrem

Jste-li na cestách a potřebujete se připojit k domácímu PC,
ovládat jej a přenášet soubory, nebo chcete-li využít
možnosti sledování obrazovky jednoho počítače ostatními
uživateli v síti, např. za účelem prezentace, školení apod.,
zkuste firmu Symantec, která v této oblasti vytvořila produkt
za přijatelnou cenu.pcAnywhere 32 8.0
+ rychlé a pohodlné dálkové ovládání a přenos souborů
+/- neumožňuje mapovat disky hostitele
- dokumentace některých rozšířených služeb programu (např.
gateway) se jeví jako nedostatečná

K recenzi poskytla firma:
Virklis
XXX
XXX
Cena: XXXX


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.