PC WORLD TOP 5: CD-ROM

Archiv | 01.06.98

Šesté kolo hitparády mechanik CD-ROM přineslo s ohledem na vývoj v této oblasti opět velice početné pole novinek....Šesté kolo hitparády mechanik CD-ROM přineslo s ohledem na vývoj
v této oblasti opět velice početné pole novinek. Z testovaných
modelů je jednoznačně patrné, že se na našem trhu již pevně
usídlily jednotky s dvaatřicetinásobnou rychlostí čtení, ovšem i
přesto se na čele tabulky umístila jedna ze tří mechanik se
čtyřiadvacetinásobnou. A po velice dlouhé době byly do hitparády
přihlášeny i dva modely mechanik s rozhraním SCSI. Na základě
našich zkušeností jsme dospěli k závěru, že velice zajímavým, i
když zatím zcela opomíjeným parametrem je čas potřebný k¦tomu,
aby mechanika byla připravena k činnosti po vložení CD disku,
tedy k jeho zpřístupnění a zařadili jsme jej do hodnocení. Pro
zjištění tohoto parametru je využíváno prostředí Windows 95.
První testovanou mechaniku SAMSUNG SCR-3230 zapůjčila společnost
LIBRA Electronics a nabízí ji za 3 490 Kč bez DPH. Jednotka s
rozhraním EIDE disponuje maximální přenosovou rychlostí 4 800
KB/s a přístupovou dobu okolo 80 ms. Vysoký výkon podporuje i
instalovaná vyrovnávací paměť 512 KB. Po vložení CD disku lze
pracovat za 8,8 sekundy. Použitelná je prakticky pro všechny
běžné datové formáty, včetně vypalovaných médií. Přímé
přehrávání zvukových CD disků zajišťuje skupina tlačítek na
jejím čelním panelu. S celkovým ziskem 73,3 bodu obsadila v
tomto kole 13. místo.
Druhá a třetí jednotka pocházejí od společnosti Servodata a jde
o dvě provedení 32rychlostní mechaniky TOSHIBA XM . V prvním
případě jde o model 6202B , který je vybaven rozhraním EIDE a
nabízen za 3 200 Kč bez DPH. Druhý model 6201B je jedna ze
dvojice mechanik s rozhraním SCSI a je nabízena za 4 400 Kč bez
DPH. V obou případech jde o mechaniku s maximální přenosovou
rychlostí 4 800 KB/s. U varianty s IDE rozhraním je udávána
přístupová doba 78 ms, zatímco u modelu s SCSI 85 ms. Odlišný je
i čas potřebný pro připravení jednotky k činnosti. Typ s
rozhraním SCSI vyžaduje 11,6 sekundy, ovšem IDE provedení až
17,6 sekundy.
Další dva testované modely zapůjčila společnost ELAP. Opět jde o
stejné modely 32rychlostních mechanik s rozhraním jak IDE, tak i
SCSI. První z nich, TEAC CD-532EK s rozhraním IDE, je nabízena
za cenu 3 100 Kč bez DPH, zatímco druhá, TEAC CD-532SK , za 3 810
Kč bez DPH. Mechaniky mají shodnou přenosovou rychlost do 4 800
KB/s i přístupovou dobu 85 ms. Odlišná je však hodnota
vyrovnávací paměti, kdy model s SCSI rozhraním disponuje 512 KB,
zatímco druhá varianta má pouze 128 KB. Tentokráte jsou velice
blízké i časy pro připravenost k činnosti, kdy IDE varianta
vyžaduje 10,2 sekundy a v druhém případě 12,3 sekundy. Podobně
jako v předchozím případě, ani tentokráte nebyl spolu s
jednotkou s rozhraním SCSI dodán žádný software. Naopak u IDE
mechaniky je standardně dodáván ovladač nejen pro DOS, ale i pro
Windows 95. Bodový zisk 78,6 bodu znamenal u jednotky s IDE
konektorem 3. místo v tabulce a zisk 77,2 bodu pak 5. místo u
druhého modelu.
Šestá a sedmá z¦námi testovaných mechanik byla dodána
společností ABI. V obou případech jde o mechaniky Wearnes s
rozhraním EIDE, ovšem v prvním případě o 24násobnou za cenu 2
190 Kč bez DPH a ve druhém o rychlejší 32násobnou jednotku za
cenu 3 050 Kč bez DPH. Model Wearnes CDD-2420 nabízí maximální
přenosovou rychlost do 3 600 KB/s a přístupovou dobu až 100 ms.
S tím zřejmě souvisí i nejdelší doba, potřebná k zpřístupnění CD
disku, 18,4 sekundy. Druhá mechanika Wearnes CDS-32x Max má pak
maximální přenosovou rychlost 4 800 KB/s a přístupovou dobu 95
ms. Čas ke zpřístupnění CD disku je již jen 12,5 sekundy. Obě
mechaniky disponují shodnou velikostí 128 KB paměti cache a jsou
shodně vybaveny i ovládacími prvky pro přímé přehrání zvukových
CD. Oběma však společně scházejí aretační prvky, dovolující
provoz i při vertikální orientaci jednotky.
Osmá a devátá jednotka byly zapůjčeny společností H&J computers.
Mechanika HITACHI CDR-8430 patří mezi 32rychlostní jednotky s
přenosovou rychlostí do 4 800 KB/s, nabízí přístupovou dobu 80
ms a je k¦dostání za 3 372 Kč bez DPH. Druhá jednotka LITE-ON
LTN-242F disponuje přenosovou rychlostí do 3 600 KB/s a
přístupovou dobou až 110 ms, jde tedy o 24rychlostní mechaniku
za cenu 2 327 Kč bez DPH. Obě jednotky disponují shodně
rozhraním EIDE a vyrovnávací pamětí o kapacitě 128 KB. Zatímco
rychlejší z nich potřebuje ke zpřístupnění CD disku čas 13,0
sekundy, stačí té druhé pouhých 9,8 sekundy. Pomalejší z
mechanik, LITE-ON LTN-242F, je rovněž vybavena ovládacím panelem
pro přímé přehrávání zvukových CD, ovšem nelze ji používat ve
svislé poloze. Bodový zisk 80,1 bodu u mechaniky HITACHI
CDR-8430 znamenal obsazení 1. místa a 75,4 bodu u jednotky
LITE-ON LTN-242F pak 8. místo v tabulce.
Poslední testovaná mechanika PHILIPS PCA248CD byla zapůjčena
firmou KONSIGNA. Tato jednotka je nabízena za 2 491 Kč bez DPH a
disponuje 24násobnou přenosovou rychlostí s udávanou přístupovou
dobou pouhých 110 ms. Přesto je jednotka připravena za
rekordních 7,5 sekundy ke čtení vloženého CD disku. Instalovaná
vyrovnávací paměť má kapacitu 256 KB. Pro přehrávání audio CD je
možné využít i čelní panel s ovládacím prvky. Celkový bodový
zisk u této mechaniky činí 80,0 bodu, což znamená obsazení 2.
místa v naší tabulce.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.