Pár rad a faktů o zápisu na CD

Archiv | 01.09.98

Zapisovat, kopírovat, vypalovat -- to je cílem a potřebou tisíců majitelů CD-R mechanik a podle toho, v jakých mnoZapisovat, kopírovat, vypalovat -- to je cílem a potřebou tisíců
majitelů CD-R mechanik a podle toho, v jakých množstvích se
prodávají prázdná CD-R média, je to potřeba silná.

Nebudeme se zde zabývat tím, kolik procent vypalovaných dat je
legálních, kolik CD-R slouží k zálohování vlastních programů a
kolik jich je určeno k "půjčování". Tuto tématiku osvětluje ve
svých článcích a praxi (pro některé nepříjemně) Ing. Dastych
z kriminální policie. Tentokráte jde o článek s postřehy a
radami k nejčastějším dotazům a problémům uživatelů těchto
zařízení.

Možné množství dat

Jedna z prvních otázek nového uživatele zapisovače CD-R(W) je,
"Kolik dat je možné na CD uložit?" Odpověď na tuto otázku není
jednoznačná, neboť závisí na formátu ukládaných dat. Ukládáme-li
data ve formátu single session (tj. formát lisovaných CD), lze
maximálně využít celou kapacitu CD (ale na jednou nahrané CD již
nic nepřidáte). Objem uložitelných dat lze zjisti poměrně
jednoduchým výpočtem (viz tabulka ...umístění...).
Z uvedené tabulky vyplývá, že CD-R média se vyrábějí (či
vyráběla) v různých velikostech. Menší CD (18 a 21 minut) se
příliš neprosadila, protože cena těchto médií je srovnatelná s
cenou větších. V prodeji je prakticky nelze nalézt. Média o
kapacitě 63 minut též z nabídky zmizela - za shodnou cenu
nabízejí menší kapacitu.
Při výrobě CD (audio, ROM) lisováním lze dosáhnout kapacity až
80 minut. Tato CD jsou tudíž na běžná média nezkopírovatelná.
Často se mluví i o CD-R s kapacitou 80 minut - ani tyto disky
nejsou běžně na trhu, jejich cena je totiž mnohonásobně vyšší
než cena 74minutových CD-R.
Dalším důležitým faktorem při výpočtu objemu dat umístitelných
na CD je skutečnost, že soubory na CD, tak jako na pevných
discích, zaujímají větší paměťový prostor než je jejich přesný
objem. Tento rozdíl je způsoben nejmenším zaznamenatelným blokem
dat. Blok dat může teoreticky mít objem 512, 1 024 nebo 2 048
bytů. Prakticky je ale programem MSCDEX (z MS DOSu) podporován
pouze formát 2 048 bytů. To znamená, že soubory zaujímají objem
v násobku 2 048 bytů.
Podle standardní definice zápisu dat na CD-ROM (Žlutá kniha) je
začátek zápisu dat až po 2vteřinové pauze, dále norma ISO 9660
definuje souborovou strukturu, která zaujímá další prostor:
1. Root File minimálně 1 sektor
2. Path table minimálně 2 sektory
3. PVD (Primary Volume Descriptor) 1 sektor
4. VDST (Volume Descriptor Set Terminator) 1 sektor
5. rezerva systému 16 sektorů
6. Lead-out 4 500 sektorů
7. 2vteřinová prodleva (pre-gap) 150 sektorů
8. Lead-in 6 500 sektorů
Podtrženo a sečteno, 11 171 sektorů.
Tento objem odpovídá 22,878 MB, o které se zmenší kapacita
disku. Výše uvedený výpočet platí pro CD-ROM (single session).
CD-ROM obsahuje ještě další data pro záznam korekcí (EDC/ECC -
Error Detection Code a Error Correction Code). Tyto údaje jsou
uloženy za uživatelskými daty: 4 byty ECD a 276 bytů ECC. Mezi
těmito daty je 8 volných bytů (využity jsou u CD-ROM XA, CD-I).
Ve formátu CD-ROM Mode 2 nejsou použity žádné EDC/ECC kódy, a
proto celých 2 336 bytů je vyhrazeno pro uživatelská data. Tento
formát, přestože je schopen uložit větší množství dat, je pro
datová CD nepoužitelný.
Z výše uvedených popisů vyplývá, že pro maximální využití
kapacity CD-R je nejvhodnější formát CD-ROM single session. Ve
formátu multi session se při každém dalším zápisu opakuje Lead
In a Lead Out, který zabírá cca 20 MB. O tento objem dat se
zmenšuje kapacita disku.

Podtečení dat (Buffer Underrun)

K častých problémů, se kterým se můžete setkat při zápisu na
CD-R (CD-RW) média, patří chybové hlášení "Buffer Underrun".
Toto hlášení ve skutečnosti znamená, že systém nedodává
dostatečně rychle data do zapisovací mechaniky. Příčina tohoto
jevu může být způsobena jak HW, tak i SW.
Probereme si tedy jednotlivé komponenty, které s tím mají co do
činění:

Pevné disky

Velké pevné disky (zvláště SCSI) mohou provádět teplotní
rekalibraci, což ve svém důsledku znamená, že disk přestane na
krátkou dobu, po kterou dojde k přepočtení pozice hlav, dodávat
data do systému. Přestože tato doba není příliš dlouhá, může
dojít k podtečení dat. Těchto disků je třeba se vyvarovat,
případně zapisovat nižší rychlostí. Disky, které neprovádějí
teplotní rekalibraci, mají označení A/V (audio/video).
˙Velká fragmentace disku může způsobit nedostatečnou rychlost
přesunu dat. Je vhodné pevné disky pravidelně defragmentovat.
˙V případě disků větších než 1 GB, pod Windows 95, za použití
16bitové tabulky FAT, je velikost alokační jednotky 32 KB. I
tato skutečnost může způsobovat v určitých případech problémy s
rychlostí přenosu dat.
˙Na pevném disku se doporučuje udržovat minimálně dvojnásobný
objem volného prostoru, než je objem zapisovaných dat, plus
prostor pro dočasné soubory.
˙Komprese pevných disků může být vážným problémem a způsobovat
podtečení dat.
˙Pro zápis dat na CD-R je požadovaná rychlost přenosu dat:
- 1x - 150 KB/s
- 2s - 300 KB/s
- 4x - 600 KB/s
pro CD-DA:
- 1x - 172 KB/s
- 2x - 344 KB/s
- 4x - 688 KB/s
Ostatní HW
˙ Všechna pomalá zařízení (síťové disky, pásky) mohou způsobovat
problémy. Nejste-li si jisti, s rychlostí připojených zařízení
pracujte s obrazem CD na místním dostatečně rychlém disku.
Všechny SW pro zápis dat na CD umožňují vytvoření obrazu CD na
HDD.
˙Vyvarujte se zařízení pracujícího v blokovém režimu.
˙Zkontrolujte nastavení zapisovací mechaniky.
˙Vyvarujte se konfliktů mezi ovladači. Nepoužívejte 16bitové
ovladače pod Windows 95 nebo NT.

Software

Všechny programy, které se mohou samy spustit, je nutné
deaktivovat. Nejběžněji nainstalované programy, jež se spouštějí
samy jsou: antivirové programy, stmívače obrazovek, programy
TRS, síťové programy, animované ikony a další.

Sítě

Zápis dat přes síť obvykle nezaručuje dostatečnou propustnost
dat, je nutné zdrojová data zkopírovat na místní HDD.
Jste-li připojeni pevnou linkou na Internet, příchozí e-mail
může způsobit přerušení toku dat, obdobný problém může způsobit
i příchozí fax.
Přerušení toku dat může způsobit i přístup dalšího uživatele na
váš počítač přes síť.

Windows 95

Pro správnou funkci zapisovacího SW je nutné vypnout
automatické spouštění programů po vložení CD-ROMu do mechaniky -
ve velké většině případů je volba automaticky vypnuta
instalačním programem. (Vypnutí lze provést i manuálně: klikněte
pravým tlačítkem myši na ikonu " Tento počítač", a vyberte volbu
" Vlastnosti", na kartě vyberte " Správce zařízení", klikněte na
ikonu CD-ROM, a vyberte mechaniku, ve vlastnostech vyberte
" Nastavení", a zrušte volbu " automatické oznámení", všechna
otevřená okna uzavřete a restartujte počítač.)
˙ Nastavte virtuální paměť:
máte-li více než 16 MB paměti:
při 8bitovém barevné rozlišení nastavte 16 MB
při 16bitovém barevné rozlišení nastavte 16 MB
při 24bitovém barevné rozlišení nastavte 32 MB
při 32bitovém barevné rozlišení nastavte 32 MB
nastavte typickou roli počítače na "síťový server".

Doporučení a prevence

Zrušte nebo odstraňte z počítače vše kromě operačního systému a
zapisovacího SW.
˙Defragmentujte pevný disk nejméně jedenkrát týdně.
˙Nezapisujte data přes síť.
˙Odpojte se od sítě.
˙Při kopírování z CD na CD používejte vždy obraz CD na HDD.
˙Vždy používejte nejnovější ovladače pro SCSI řadič.
˙Audio CD zapisujte rychlostí 1x.
˙Udržujte zapisovač v bezprašném prostředí.
˙Nezapisujte prázdné sobory a adresáře, nebo soubory, které jsou
používány.
˙Chcete-li zapsat více než 10 000 malých souborů, vytvořte
nejprve obraz CD na pevném disku.
˙Disk, používaný pro zápis dočasných souborů, by měl mít objem
volného prostoru rovný alespoň dvojnásobku největšího
zapisovaného souboru.
˙Při 16bitové FAT tabulce nepoužívejte logické disky větší než 1
GB, aby velikost alokační jednotky byla 16 KB místo 32 KB.

Josef Pragr je odborníkem společnosti Diskus.


Objem dle velikosti disku
Průměr <T>Čas <T>Objem dat
80 mm <T>18 minut <T>18(min.)*60(s)*75(sektorů)*2(KB)= 165 888 KB
80 mm <T>21 minut <T>21(min.)*60(s)*75(sektorů)*2(KB)= 193 536 KB
120 mm <T>63 minut <T>63(min.)*60(s)*75(sektorů)*2(KB)= 580 608
KB
120 mm <T>74 minut <T>74(min.)*60(s)*75(sektorů)*2(KB)= 681 984
KB

******tabulka*******
Velikost sektoru v závislosti na formátu uložení
Formát<T> Sektor (byty)
CD-DA (audio disk) <T>2353
CD-ROM <T>2048
CD-ROM XA (Extended Architecture) <T>2324
CD-ROM XA Mode <T>1 2056
CD-ROM XA Mode <T>2 2336
CD-I (CD-Interactive) <T>2336
********************
*******tabulka**** (není nutná)
Standardy formátů zápisu dle knih
CD-DA (audio) <T>Red Book
CD-ROM <T>Yellow Book
CD-R <T>Orange Book
CD-RW <T>Orange Book II
Video CD <T>White Book
CD-I <T>Green Book
Pro běžné uživatele nejsou tyto knihy důležité, neboť popisují
jak jsou data na médiích uložena. O správné uložení se stará
zapisovací SW bez možnosti zásahu uživatele.
*********************


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.