Ovládejte počítač hlavou - MindDrive

Archiv | 01.06.98

Nácvik a zdokonalení soustředění, trénink změněného stavu vědomí a lepší fungování činnosti mozku - toho v...Nácvik a zdokonalení soustředění, trénink změněného stavu vědomí
a lepší fungování činnosti mozku - toho všeho je možné docílit s
pomocí přístroje MindDrive. Zařízení, které by podle návodu k
použití mělo fungovat na principu biologické zpětné vazby. Pokud
vás rovněž láká podobná myšlenka, předkládáme vám nyní výsledky
našeho testování, na jejichž základě si lze učinit obrázek jak
MindDrive vlastně funguje.

Základní technická data

MindDrive nemá na rozdíl od ostatních současných výrobků příliš
vysoké nároky na hardware, vystačí totiž s počítačem PC 486 nebo
vyšším, osazeným 4 MB operační paměti a vybaveným myší nebo
obdobným polohovacím zařízením. K dispozici je třeba mít i volný
sériový port, stejně jako mechaniku CD-ROM, neboť programové
vybavení je dodáváno pouze na CD nosiči.
MindDrive tvoří vlastní tělo přístroje se zabudovaným
komunikačním rozhraním, spojené s počítačem prostřednictvím
zmíněného sériového rozhraní. Dalšími prvky, připojenými k
uvedenému tělu, jsou napájecí adaptér a senzor na prst.
Dotykovou plochu snímače tvoří měděná destička, rozdělená na dvě
části.
Dodávaný software tvoří demonstrační program pro MindDrive a
instalační soubory pro MS DOS, Windows 3.1 a Windows 95. Na
druhém CD disku jsme dostali hru MindSkier, speciálně určenou
pro ovládání prostřednictvím MindDrivu. Vybírat si můžete mezi
slalomem, obřím slalomem a sjezdem, případně se rozhodnout pro
kombinaci. Po stisku mezerníku se lyžař rozjede a jednotlivé
úseky trati s brankami více či méně úspěšně projíždí. Nechybí
volba pro citlivost snímaného signálu a pro momentální duševní
rozpoložení, která má umožnit dosažení lepších výsledků.

MindDrive - přístroj budoucnosti

V současné době jsou již známy softwarové produkty, jež umožňují
ovládat alespoň některé činnosti počítače hlasem - je možné s
nimi například otevírat a zavírat předem stanovené aplikace.
Samotná myšlenka na přímé ovládání PC prostřednictvím signálu
vyslaného z mozku je jistě mnohem atraktivnější. Znám mnoho
lidí, kteří by rádi usedli do pohodlného křesla, nasadili si
například nějakou helmu na hlavu a pomocí blíže
nespecifikovaného komunikačního přenosu dejme tomu napsali dopis
v textovém editoru, což by u mnohých kompenzovalo třeba
neznalost strojopisu.
Při čtení přiložené dokumentace uživatel snadno podlehne dojmu,
že se stává jedním z průkopníků zmíněného ovládání, neboť
výrobcem je k tomuto úsudku již od prvních stránek veden.
MindDrive údajně při správném zapojení překládá informace
vyslané z mozku formou bioelektrických signálů a po analýze
jednotlivých vln je zasílá jako příkazy počítači.

Všechno je jinak

Již jsem uvedl, že ve hře MindSkier je ovládán lyžař při
jednotlivých sjezdových disciplínách. Při testování schopností
MindDrivu se při hře postupně vystřídali tři technici TestCentra
IDG ve snaze podat co možná nejobjektivnější hodnocení.
Nejlepšího času a umístění paradoxně dosáhl pracovník, který si
nasadil senzor na prst a bez sledování monitoru se bavil s
kolegou o fotografování.
Nad takovým výsledkem je nutné minimálně se zamyslet, lepší je
však začít hledat nějaké logické vysvětlení. Jestliže je
přístroj aktivován vložením prstu, může detekovat uživatele i
při užití jiného vodivého materiálu. Před dále popisovaným
testováním jsem si důkladně přečetl záruční list k výrobku a
jako další jezdec byl do slalomu zařazen "VLHKÝ RUČNÍK". Po
připevnění senzoru MindDrive bez problému detekoval nového
uživatele, po startu skvěle reagoval na pokyny vyslané
z¦ručníkova mozku a výsledkem bylo vynikající první místo tohoto
nezvyklého soupeře. Při čtení výsledkové listiny jsem chtěl
soupeře diskvalifikovat, avšak v návodu k použití je jasně
uvedeno, že síla signálů a inteligence spolu nemají nic
společného.

Závěrečné hodnocení

Přístroj MindDrive slibuje uživateli rozšíření přímého využívání
mysli prostřednictvím zábavných her a programů.
Po provedeném testování nemohu jednoznačně tvrdit, že zařízení
nefunguje, domnívám se však, že jeho funkce je jiná, než koncový
uživatel předpokládá. Obecně zbývá jen doplnit, že v podstatě
každá cílevědomá činnost vyžaduje určité soustředění a tedy i
MindDrive s programovým vybavením může k rozvoji myšlení přispět.
MindDrive - na jakém principu je založen?

J. M. Valuch, Galaxy

Průchod všech informací mozkem (a celým lidským nervovým
systémem) je založen na principu ,,elektřiny". Všechny mozkové
buňky spolu komunikují pomocí elektrických výbojů. Souhrn těchto
výbojů v celém mozku se nazývá vzorec bioelektrických mozkových
vln. Aktivita (vzorec) mozkových vln se dá změřit pomocí
přístroje EEG (elektroencefalograf) a udává se v hertzích (Hz)
za sekundu. Aktivita mozkových vln se rozděluje do čtyř hladin
(pásem) a každý stav vědomí či mentální výkon doprovází jiný
vzorec (hladina) mozkových vln.
Co je pro MindDrive důležité: Bioelektrický výkon mozku
(jednotlivé hladiny vědomí) má svůj odraz i ve všech
fyziologických hodnotách organismu: tepové frekvence, ve
svalovém napětí, vodivosti pokožky, krevního tlaku, poměru
bazální a periferní teploty. Tento jev se nazývá
psychofyziologická zpětná vazba a pod označením biofeedback se
od 60. let uplatnil tento princip jako diagnostický, tréninkový
a léčebný nástroj. V dnešní praxi funguje biofeedback tak, že
uživatel sleduje na přístroji určitý údaj o svém momentálním
stavu a vědomě se snaží tento údaj změnit ve svůj prospěch.
MindDrive informaci o tom, jak se uživatel snaží a soustředí
podává zábavnou formou hry a ne souhrnem ,,suchých" čísel nebo
grafových záznamů. Nic to samozřejmě neubírá na jeho
terapeutických schopnostech. MindDrive lze využít ke
zdokonalování hlubokého soustředění (na jakýkoli úkol), k
rozvoji sebekontroly i k léčbě poruch některých funkcí mozku a
vědomí.

MindDrive
+ velmi zajímavá myšlenka
- chybně deklarované funkce
Cena: 6 993 Kč (s DPH )
Poskytl: Galaxy, relaxační přístroje, Na Moráni 5, Praha 2
www.other90.com


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.