Oracle8 for NetWare

Archiv | 01.08.98

Na základě dohody společností Novell a Oracle se od června dodává se systémem NetWare pětiuživatelská verze dat...Na základě dohody společností Novell a Oracle se od června
dodává se systémem NetWare pětiuživatelská verze databáze
Oracle8. Smlouva umožňuje firmě Novell distribuovat Oracle8 a
Oracle Application Server společně se všemi verzemi NetWaru od
4.11 výše (NetWare 4.11, IntranetWare for Small Business a
NetWare 5). Uživatelé systému NetWare tedy velice snadno a levně
získají jeden z¦nejrozšířenějších a nejvýkonnějších databázových
serverů.

Relační databáze

Oracle8 patří mezi objektové relační SQL databáze typu
klient/server. Jednou z¦důležitých charakteristik relačních
databázových systémů je skutečnost, že fyzická struktura
databáze (určité soubory na disku, do kterých se ukládají
databázové informace) je před koncovým uživatelem skryta.
Uživatel vidí pouze logickou strukturu dat (databázové tabulky)
a nemusí vůbec nic vědět o jejich fyzickém uspořádání. O
mapování dat ze sloupců a řádků tabulek do souborů uložených na
disku se stará databázový server. Výhodou databází klient/server
oproti tradičním PC databázím (např. dBASE, FoxPro) je rychlost,
spolehlivost a rozdělení zátěže mezi klientský systém
(front-end) a databázový server (back-end). Na straně klienta
běží aplikace, pomocí které uživatel pracuje s¦daty. Databázový
server provádí správu datových zdrojů pro více klientů.
Teoreticky můžete obě části systému spustit na jednom stroji,
ale tím se připravíte o řadu výhod tohoto typu aplikací.

Instalace

Databázový server Oracle8 for NetWare je poněkud náročnější na
operační paměť serveru (vyžaduje minimálně 32 MB RAM navíc
oproti operačnímu systému), což ale u softwaru tohoto typu
nepřekvapuje a při dnešních cenách pamětí ani nevadí. Dále
potřebujete alespoň 64 MB volné diskové kapacity a procesor
třídy 486 nebo vyšší. Jako serverový operační systém lze použít
NetWare 4.1x/IntranetWare, NetWare 4.1x SMP nebo NetWare 4.1x
SFT III. Klientská část systému je určena pro Windows 3.x,
Windows 95 a Windows NT (Workstation i Server) a její minimální
hardwarové požadavky jsou následující: 16 MB RAM, 25 MB diskové
kapacity a procesor třídy 486.

Serverová část instalace umožňuje automaticky vytvořit počáteční
databázi. Tato databáze obsahuje všechny komponenty potřebné
k¦další práci - uživatelské účty (SYS, SYSTEM, SCOTT, DEMO a
DBSNMP), tabulkové prostory (tablespace), datové soubory, soubor
s inicializačními parametry, soubory transakčního žurnálu (redo
log files), řídicí soubor a systémový katalog (data dictionary).
Pokud později zjistíte, že tato databáze nevyhovuje vašim
potřebám, můžete ji bez problémů zrušit a začít znovu na zelené
louce.

Po skončení instalace je třeba pomocí dávkového souboru
ORALOAD.NCF Oracle8 spustit. Po zavedení všech potřebných modulů
sice běží databázový server, ale stále není aktivní žádná
databáze. To lze snadno napravit příkazem STARTUP z¦konzole
Server Manageru (SVRMGR30.NLM). Pro komunikaci mezi klientskou
aplikací a databázovým serverem používá Oracle8 síťový software
Net8. Pro správnou funkci této části systému je nutné na serveru
i na pracovních stanicích vytvořit několik konfiguračních
souborů. Můžete je sice vytvořit ručně, ale mnohem efektivnější
je použít k¦jejich vygenerování nástroj Net8 Easy Configuration
(na serveru i na stanicích).

Správa databáze

Oracle8 obsahuje celou řadu nástrojů určených pro správu a
údržbu databázového systému. Některé z¦nich se spouštějí z
konzole serveru (např. již zmíněný Server Manager), jiné zase na
klientské stanici v¦ prostředí Windows.

Oracle Enterprise Manager představuje integrované řešení, jež
zjednodušuje správu produktů firmy Oracle. Ke své činnosti
vyžaduje spolupráci s¦tzv. agenty (Intelligent Agent), kteří jsou
nainstalováni na jednotlivých serverech v¦síti. Bohužel v¦době,
kdy jsem psal tento článek, nebyl agent pro NetWare k¦dispozici
(použil jsem Oracle8 dodávaný s¦NetWare 5 Beta 3). Podle
informací z¦instalačního CD-ROMu bude dostupný později.

Z¦prostředí Enterprise Manageru je možné spustit řadu dalších
nástrojů, které administrátorovi usnadní práci. Mezi tyto
nástroje patří Instance Manager (spuštění a ukončení běhu
databáze, prohlížení a úprava inicializačních parametrů a správa
uživatelských připojení), Schema Manager (vytváření, změny nebo
rušení objektů ve schématech), Security Manager (správa a údržba
uživatelských účtů, profilů a rolí), Storage Manager (správa
tabulkových prostorů, rollback segmentů a datových souborů), SQL
Worksheet (spouštění SQL příkazů, PL/SQL kódu a skriptů), Backup
Manager (zálohování a obnova databáze), Data Manager (export a
import dat) a Software Manager (správa všech aplikací z¦jednoho
místa).

Oracle8 a NDS

V¦průběhu instalace Oracle8 na NetWare server dojde mj.
k¦rozšíření schématu NDS o objekt ORACLE:DBInstance. Tato
integrace s¦NDS přináší řadu výhod. Jestliže prostřednictvím
NetWare Administratoru vytvoříte ve¦stromu NDS objekt pro
oraclovskou databázi, můžete například provést mapování NDS
uživatelů, skupin a organizačních jednotek na databázového
uživatele. Od této chvíle se mohou různí NDS uživatelé
automaticky připojovat k¦databázi přes jeden databázový účet. V
prostředí NetWare Administratoru, které důvěrně znají všichni
správci sítí NetWare, lze ale provádět i řadu dalších operací -
např. vytvářet databázové uživatele nebo přidělovat uživatelům
oprávnění.

Závěr

Díky dohodě společností Novell a Oracle získávají nyní uživatelé
NetWaru za výhodnou cenu výkonnou platformu pro vytváření
síťových databázových aplikací. Oracle8 přináší databázovým
uživatelům možnost snadného přístupu k¦datům, která potřebují ke
své práci. Administrátorům zase nabízí nástroje, jež výrazně
zjednodušují správu a údržbu celého databázového systému.
Integrace s¦NDS navíc umožňuje provádět některé operace ze
známého prostředí NetWare Administratoru.


Oracle8 for NetWare

+ výkon
+ množství nástrojů pro správce
+ integrace s NDS

ANOTACE (do obsahu čísla)

Databázový server pro NetWare.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.