Office 97

Archiv | 01.12.97

Pod pokličkou kancelářského balíku [II] OFFICE 97 A INTERNET Na Office 97 se můžete dívat z mnoha stran, ale p...Pod pokličkou kancelářského balíku [II]

OFFICE 97 A INTERNET

Na Office 97 se můžete dívat z mnoha stran, ale pokaždé uvidíte
hlavně Internet. Hypertextové odkazy (linky), nástroje pro
publikování na Webu, apod. Podívejme se na několik tipů
vztahujích se právě k tomuto tématu.

A kde jsou tedy ty webovské nástroje? Jsou tam, ale nejsou
součástí základní instalace. Přidat si je můžete následujícím
způsobem: vložíte instalační CD Office 97, v Ovládacích panelech
spusťte Add/Remove Programs ("Přidat nebo ubrat programy"),
dvakrát ťukněte na Office 97, potom na Add/Remove
("Přidat/Ubrat"), vyberte Web Page Authoring (HTML), a nakonec
Continue ("Pokračovat").
<Office 95> Office 95 podporuje tvorbu webovských stránek pomocí
tzv. "Internet Assistants" (nezaměňujte s on-line nápovědou --
funkcí "Assistant" -- v balíku Office 97). Samostatné komponenty
"Internet Assistant" pro Word, Excel, PowerPoint, Access
a Schedule+ jsou dostupné na webovském serveru
www.microsoft.com/products/ . Tam si vyberte komponentu "Internet
Assistant", jakou potřebujete, ze seznamu s názvem "Products"
a ťukněte na tlačítko "Go". Pak už jen sledujte nápovědu, abyste
mohli programy přetáhnout do svého počítače a instalovat je do
systému.

Zvýrazněte v textu napsaného Wordem hypertextové odkazy. Když
napíšete adresu webovské stránky (například www.pcworld.com),
Word 97 ji chytře změní na hypertextový odkaz na uvedenou
webovskou stránku, pokud ovšem tuto funkci nezrušíte v nastavení
"Tools§AutoCorrect" ("Nástroje§Automatické opravy"). Lze ale také
z takového označení hypertextového odkazu vytvořit něco méně
zašifrovaného. (Můžete ho označit například titulkem "Domovská
stránka časopisu PC World".) Jednoduše přesuňte ukazovátko hned
nalevo od hypertextového odkazu, až vypadá jako písmeno I. Pak
podržte levé tlačítko myši a potáhněte ukazovátkem abyste
hypertextový odkaz označili, a napište místo něj jednoduchý
anglický název, který vám nejlépe vyhovuje. Hypertextové
propojení vás však vždy přivede na URL adresu, kterou jste
specifikovali původně.
<Office 95> Když napíšete URL adresu ve Wordu 95, komponenta
"Internet Assistant" nevytvoří webovský hypertextový odkaz
automaticky, přesto však můžete jasně pojmenované odkazy na
webovské stránky vytvářet. Abyste vytvořili propojení, zadejte
"Insert§Hyperlink" ("Vložit§Hyperlink"). Objeví se dialogové
okno, do kterého napíšete název a webovskou adresu požadovaného
hypertextového odkazu.

Obří hypertextové odkazy v Excelu. Každá buňka tabulky v programu
Excel 97 může obsahovat hypertextové propojení na jakékoliv místo
ve Webu. Potíž je ale v tom, že rozměry buňky jsou obvykle příliš
malé na to, aby se do nich vešel takový název hypertextového
odkazu, který by byl dobře čitelný a srozumitelný, například text
typu "Pokud si chcete prohlédnout katalog společnosti X, ťukněte
zde". Můžete ale využít novou funkci spojování buněk ("Merge
Cells"), jejíž pomocí vytvoříte zvlášť velkou buňku, do které se
už celý text vejde. Začnete tím, že vyznačíte myší souvislý blok
buněk, právě tak velký, jako je název hypertextového
odkazu, který vám vyhovuje, a zadejte "Format§Cells"
("Formát§Buňky"). V dialogovém okně, které se poté objeví na
obrazovce, ťukněte na záložku karty "Alignment" ("Zarovnání"),
zvolte na seznamu možností vodorovného a svislého zarovnání
položku "Center" ("Na střed"), zvolte položku "Merge Cells"
("Sloučit buňky") a ťukněte na tlačítko "OK". Vaše tabulka bude
po této proceduře obsahovat zvlášť velkou buňku, ve které je
dostatek místa pro váš text označující hypertextový odkaz. Tento
odkaz propojíte s Webem tak, že zadáte položky
"Format§Hyperlink" ("Formát§Hyperlink").

Odrážky ve Webu. Pokud uložíte v HTML formátu dokument, který
obsahuje nějaké speciální tvary odrážek, převedou se tyto odrážky
na jednoduché černé puntíky. Word 97 naštěstí obsahuje i několik
vzhledově hezkých odrážek, které jsou určeny speciálně pro
použití ve webovských stránkách. Do HTML módu programu Word 97
přejdete tak, že v nabídce zvolíte položky "File§Save as HTML"
("Soubor§Uložit jako HTML"). Označte myší odrážky, jejichž vzhled
chcete změnit, nebo umístěte kurzor na místo, kam chcete umístit
odrážky nové, pak zadejte položky "Format§Bullets and Numbering"
("Formát§Odrážky a číslování"). Místo ve Wordu obvyklých typů
odrážek se vám nabídne 19 odrážek kompatibilních s Webem. Na
jednu z nich ťukněte, pak ťukněte na tlačítko "OK", čímž vybranou
odrážku umístíte na zvolené místo v dokumentu.

Místo programu OfficeArt používejte Draw 97. Pokud uložíte svůj
dokument vytvořený Officem 97 ve formátu HTML, aby ho bylo možno
použít ve Webu, grafika, kterou jste vytvořili pomocí šikovných
nových nástrojů programu OfficeArt, přijde vniveč. Dobrou zprávou
ale je, že je možno z domovské stránky Microsoftu volně stáhnout
aplikaci, která poskytuje stejné nástroje jako OfficeArt, ale ve
formě slučitelné s formátem HTML. Zajeďte vaším webovským
prohlížečem na adresu www.microsoft.com/officefreestuff/word, kde
tuto aplikaci najdete pod názvem Draw 97. Poté, co tento program
instalujete, místo toho, abyste ve Wordu, Excelu PowerPointu nebo
Accessu používali OfficeArt, zadejte položky "Insert§Object"
("Vložit§Objekt"), v seznamu objektů vyberte Microsoft Draw 97
Drawing a ťukněte na tlačítko OK. Na obrazovce se pak ukáží
nástroje programu Draw 97. A teď si můžete vyzkoušet, jak jste
šikovní a jakými uměleckými výtvory dokážete obohatit vaše osobní
nebo komerční webovské stránky.

JAK VYLEPŠIT PRÁCI S PROGRAMEM OUTLOOK.

Outlook je odpověď balíku Office 97 na Schedule+, organizer,
který byl dodáván v rámci programového balíku Office 95. Je zcela
jistě daleko výkonnější než byl jeho předchůdce Schedule+,
pracovat s ním ale může být dosti komplikované. Zde je několik
způsobů, jak si práci s programem Outlook vylepšit.

Častěji používejte panel programu Outlook. Nejrychlejším
způsobem, jak s programem Outlook pracovat, je časté využívání
panelu umístěného v levé části plochy obrazovky a umožňujícího
rychlý přístup k nástrojům, které program nabízí. Lištu programu
můžete ještě vylepšit tím, že umístíte složky nebo běžně
používané soubory, které nebyly vytvořeny programem Outlook, na
lištu programu. Ťukněte pravým tlačítkem myši v té její části, na
které je zobrazeno pouze prázdné pozadí, a v menu pak vyberte
položku "Add to Outlook Bar" ("Přidat na panel"). V dialogovém
okně, které se následně objeví na obrazovce, ťukněte na roletovém
menu na položku "Look in" a pak vyberte "File system". Zobrazí se
okno, které umožní orientovat se na disku a zvolit
jakoukoliv složku tak, že na ni prostě ťuknete. Až zvolíte
požadovanou složku, ťukněte na tlačítko "OK". Od toho okamžiku se
složka objeví na panelu programu Outlook. Když potom na tuto
složku ťuknete myší, zobrazí se její obsah.

Oblíbené aplikace na dosah. Pokud se svým organizerem denně
strávíte většinu pracovního času, bude pro vás užitečné umístit
často používané programy na panel programu Outlook, čímž je
budete moci pohodlně a rychle spouštět. Docílíte toho tak, že tam
umístíte složku, která obsahuje zástupce pro vás
nepostradatelných programů. K tomu je zapotřebí vytvořit na
pevném disku složku nazvanou "Favorite programs" ("Oblíbené
programy"), přetáhnout ikony označující vámi zvolené programy do
této složky a vytvořit jejich windowsovské zástupce. (Lze to
provést programem Outlook, v okně "My Computer" ("Můj počítač")
nebo pomocí programu Explorer (Průzkumník) ve Windows.). Pak už
postupujte podle instrukcí v průvodci "Belly Up to the Outlook
Bar", podle kterých umístíte složku s oblíbenými programy na
lištu programu Outlook.

Změny adres. Pokud přecházíte na program Outlook z jiného
organizeru, určitě se vám nebude chtít psát znovu všechny adresy
a další důležité informace. Jenže jediné převaděče, které
se automaticky instalují spolu s programem Outlook, jsou ty,
které jsou určeny pro produkty Microsoftu, jako je například
Schedule+. K tomu, abyste přidali filtr pro soubory vytvořené
programem Lotus Organizer, spusťte Control panel (Ovládací panel)
ve Windows 95 a dvakrát myší ťukněte na ikonu "Add/Remove
programs" ("Přidat nebo ubrat programy"), vyberte položku
"Microsoft Office 97", ťukněte na "Add/Remove" ("Přidat nebo
ubrat") a až vás instalační program vyzve, vsuňte instalační disk
s programem Office 97 do mechaniky CD-ROM a ťukněte na tlačítko
"OK". V okně, které se pak objeví na obrazovce, ťukněte na
"Add/Remove" ("Přidat nebo ubrat"), zvolte "Microsoft Outlook"
a "Change Option". Zaškrtněte položku "Lotus Organizer
Converters" a ťukněte na "OK". Pak ťukněte na "Continue"
("Pokračovat") a instalace se dokončí. Na CD-ROM s instalačním
programem Office 97 se nacházejí i převaděče pro aplikace Act,
Ecco a Sidekick. Pomocí programu Explorer (Průzkumník) ve Windows
95 přejděte do adresáře Valuepack/Convert/Outlook a spusťte
program s názvem Outcvt.exe, který převodníky na váš počítač
nainstaluje.
<Office 95> Také zde jsou k programu Schedule+ nabízeny
převodníky pro aplikace Ecco, Act a některé další organizery.
Jsou dostupné na webovské stránce Microsoftu. Zajeďte se svým
prohlížečem na
www.microsoft.com/scheduleplus/freestuff/impconv/default.htm
a postupujte podle tamějších instrukcí.

Jak nastavit správné rozměry okna pro záznam. Rádi byste si
zapsali do své databáze kontaktů jak se spojit s kanceláří
klienta? Program Outlook vám umožní zapsat libovolné poznámky do
jakéhokoliv záznamu. Velikost pole se ale, bohužel, automaticky
nepřizpůsobí délce záznamu, aby se tam delší text beze zbytku
vešel, a ani se zde nevyskytují lišty se šipkami pro rolování
záznamem. Z těchto důvodů je také těžké uhodnout, jestli se
v záznamu neschovává ještě nějaká další informace. Uchopte myší
držátko na pravém dolním rohu okna s poznámkou a roztáhněte
okno, až je celý text viditelný. Nastavení rozměrů okna je pro
daný záznam trvalé, takže kdykoliv později tento záznam otevřete,
okamžitě uvidíte celý jeho obsah.

Jak v programu Outlook otevřít více oken najednou. Někdy je
potřeba zjistit informace o určitém kontaktu, zatímco právě
pracujete na vytváření záznamu o schůzce. Když ale ťuknete na
ikonu Inbox, Calender nebo jakoukoliv jinou položku na panelu
programu Outlook, aplikace, kterou vyberete, nahradí na obrazovce
vše, co zde bylo doposud. Abyste otevřeli více oken najednou,
ťukněte na panelu programu Outlook pravým tlačítkem myši na
položku, kterou chcete otevřít, a poté na vytahovacím menu zvolte
možnost "Open in New Window" ("Otevřít jako nové okno").

PRÁCE V TÝMU

Sdílení informací je jednou z nejdůležitějších součástí vaší
práce. Office 97 pokračuje v nastoupené cestě tím, že přináší
další funkce, které ulehčují týmovou práci na projektu. Dobře si
zapamatujte následující rady a uvidíte, že se vám bude
s ostatními kolegy lépe spolupracovat.

Jak připojovat k dokumentu poznámky. Pomocí funkce "Comment"
("Komentář") můžete ve Wordu 97 se svými spolupracovníky probírat
dokument pomocí zpráv, které jakoby vlepujete do dokumentu.
Vytvořit takovou poznámku je velmi jednoduché; stačí zvolit text,
který potřebujete okomentovat, zadat položky "Insert§Comment"
("Vložit§Komentář"), napsat do okna, které se objeví na
obrazovce, požadovaný text a pak ťuknout na tlačítko "Close"
("Zavřít").
<Office 95> Funkce vkládání anotací je ve Wordu 95 těžkopádnější
než funkce "Comment", která je součástí programu Word 97.
Poznámky můžete vkládat tak, že zadáte "View§Annotations"
("Zobrazit§Anotace"). V závorkách se zobrazí iniciály toho, kdo
poznámku připojil.

Jak se vrátit zpět. Když pošlete elektronickou poštou dokument
vytvořený ve Wordu 97 svým spolupracovníkům, může se vám vrátit
opraven, s vyznačenými pasážemi nebo s připojenými poznámkami.
A i když vám funkce, které vám Word 97 při revizích dokumentu
nabízí, umožňují udržet si přehled o tom, kdo jakou změnu
v dokumentu provedl, je často důležité mít k dispozici také
nezměněnou kopii původního dokumentu, například pro případ, že
dojde k náhodnému smazání něčeho důležitého. Kdykoliv proto
vytváříte nový soubor, který má být sdílen se spolupracovníky,
zadejte "File§Versions" ("Soubor§Verze dokumentu") a označte
"Automatically save a version on close" ("Automaticky uložit
verzi při uzavření") a ťukněte na tlačítko "Close" ("Zavřít"). Od
toho okamžiku Word začne ukládat do souboru jednotlivé vývojové
verze dokumentu; pokud se pak chcete vrátit k jeho předešlé nebo
libovolné dřívější verzi, zadejte "File§Versions" ("Soubor§Verze
dokumentu"), vyberte si požadovanou verzi a dvakrát na ni myší
ťukněte.

Přehled změn dokumentu v programu Excel. Když použijete novou
funkci uchovávání přehledu o provedených změnách dokumentu
v programu Excel, zobrazí se vám okna, ve kterých se uvede
informace o všech změnách provedených jakýmkoliv uživatelem.
Podle základního nastavení se však zobrazí informace o všech
změnách, tedy i o těch, které jste provedli vy sami. Pokud vás to
rozptyluje, zadejte "Tools§Track Changes§Highlight Changes"
("Nástroje§Sledovat změny§Označit změny"), vyberte položku "Who"
("Kdo"), pak zvolte položku "Everyone but me" ("Kdokoliv kromě
mne) v roletce napravo. Poté, co to provedete, budete ve
vytahovacích oknech upozorňováni na úpravy provedené vašimi
spolupracovníky, ale nikoliv vámi.

Přibalte vaše fonty. S uměleckým citem používané různé typy písma
mohou učinit vaše dokumenty vytvořené ve Wordu 97 nebo
PowerPointu 97 opravdu překrásnými, ale pokud tyto dokumenty
budete chtít sdílet s ostatními kolegy, kteří nemají zavedeny na
svých počítačích stejné typy fontů, může to poškodit vzhled
dokumentu. Lze ale programu Word přikázat, aby začlenil fonty
použité v dokumentu do souboru, a poslat je spolu s textem.
V obou aplikacích proto zadejte "File§Save As" ("Soubor§Uložit
jako"). V programu PowerPoint pak stačí zvolit položku "Embed
True Type" ("Vložit True Type") ještě předtím, než zadáte jméno
souboru a uložíte ho obvyklým způsobem. V programu Word myší
ťukněte na "Tools§Options" ("Nástroje§Možnosti"), zvolte položku
"Embed True Type Fonts ("Vložit True Type fonty"), poté ťuknete
na "OK" a dále již postupujete jako obvykle.

Jak přenášet úplnou informaci o kontaktech. Chtěli byste spolu
s kolegou pomocí elektronické pošty sdílet určitý záznam z vaší
databáze kontaktů v programu Outlook? Bohužel, příkaz
"Contacts§Forward" ("Kontakty§Poslat dál") pošle jen pole
s textem poznámky. Místo zmíněného příkazu proto vyberte
požadovaný záznam a současně stiskněte tlačítka <Ctrl>-c. Tím se
přenese vše, co se ukáže na obrazovce, do paměťové schránky
(clipboardu). Nyní zadejte "File§New Mail Message" ("Soubor§Nová
poštovní zpráva"), ťukněte na oblast pro napsání zprávy
a stiskněte <Ctrl>-v, čímž se vloží celý záznam o kontaktu do
zprávy. Tuto zprávu pak můžete adresovat a poslat obvyklým
způsobem.


VYVOLEJTE SI NÁPOVĚDU, KTEROU PRÁVĚ POTŘEBUJETE

Co znamenají všechny ty roztomilé obrázky a proč mě stále
pronásledují? Nové funkce nápovědy v balíku Office 97 (tzv.
Office Assistants) -- nezaměňujte s funkcí "Internet Assistants"
v balíku Office 95 -- nabízejí takové možnosti, jako automatické
formátování a prohledávání nápovědy, které ulehčují práci
s programy balíku Office 97. Můžete si je ale vyvolat i během
práce. Popíšeme vám postup, jak získat nejjednodušším
způsobem co nejvíce potřebných rad.

Jak si nápovědu přizpůsobit. Ne každý si přeje, aby se okna
nápovědy chovala tak, jak si to Microsoft představoval. Naštěstí
existuje řada možností, jak si je přizpůsobit. Začněte tím, že
potáhnete rámečkem okna nápovědy a zmenšíte ho. Způsob, jakým
funkce Office Assistant pracuje, můžete modifikovat tak, že
ťuknete pravým tlačítkem myši na okno nápovědy, zvolíte kartu
"Options" ("Možnosti") a zaškrtnete položky, které požadujete.

Jak vyhubit všechny nápovědy naráz. Okna nápovědy se rozvinou na
obrazovce vždy při určitých situacích, například když zadáte
příkazy "Help§Microsoft Help" ("Nápověda§Nápověda pro Microsoft
Word"). Abyste tomu zamezili, ukončete všechny programy balíku
Office, ťukněte na pracovní ploše Windows na tlačítko Start.
Zadejte "Find" ("Hledej") a zvolte položku "Files or Folders"
("Soubor nebo složku"). Zařiďte, aby pole "Look in:" ("Hledat
v:") ukazovalo cestu na disku, kde máte Office 97 instalován,
napište do pole označeného "Named" ("Název") *.act a nakonec
ťukněte na tlačítko "Find now" ("Vyhledej"). Objeví se seznam,
který bude obsahovat jeden nebo více souborů s extenzí .act:
všechny je smažte a funkce nápovědy navždy zmizí. Pokud si
myslíte, že nápovědu budete někdy později potřebovat, soubory
z disku neodstraňujte; změňte pouze extenzi těchto souborů na
nějakou jinou trojici znaků, kupříkladu .ac1. Nápověda sice
zmizí, budete ale moci později funkce nápovědy obnovit tak, že
změníte extenzi souborů zpátky na .act.

Jak vypnout automatické funkce. Většina aplikací balíku Office
97 se snaží předvídat, co během psaní zamýšlíte. Například Word
sám automaticky mění první písmeno ve větě na velké, pokud na to
zapomenete. Podle vašeho založení to může znamenat zvýšení
produktivity vaší práce, nebo vám to může být někdy i na obtíž.
Pokud tak vysoký stupeň automatizace při psaní nepožadujete,
zadejte ve Wordu, Excelu nebo PowerPointu položky
"Tools§AutoCorrect" ("Nástroje§Automatické opravy"). Objeví se
vám dialogové okno, které umožní určit, které úpravy se mají
provádět programem automaticky. Lze také zrušit všechny nabízené
možnosti a přejít do plně manuálního módu.
<Office 95> Nastavení funkce automatické úpravy textu při psaní
lze v programech balíku Office 95 provést stejným způsobem:
Zadejte položky "Tools§AutoCorrect" ("Nástroje§Automatické
opravy") a objeví se vám okno, ve kterém můžete vypnout některou
z funkcí nebo všechny funkce najednou.

<Office 95> Ptejte se správným způsobem. Nápověda v programovém
balíku Office rozumí sice anglicky -- ale jen do určité míry. To,
jakým způsobem dotaz formulujete, ovlivňuje kvalitu získané
odpovědi. To samé lze říci o průvodcích v balíku Office 95.
Používejte správné názvy právě používané funkce programu. Když se
zeptáte např.:" Jak mám kolem něčeho namalovat rámeček (box)?"
Není to tak účinné, jako když se zeptáte "Jak vytvořím okraje
(border)?"
Neptejte se na více věcí současně. Čím bude váš dotaz jednodušší,
tím lepší bude odezva. Pokud otázka obsahuje slůvko "a", asi se
vám nedostane té nejlepší odpovědi.
Buďte konkrétní. V závislosti na tom, co přesně potřebujete
docílit, ptejte se např. "Jak vytisknu obrázek na obálku?", když
potřebujete na obálku umístit obrázek, a ne pouze "Jak vytisknu
obálku?"
Vyhněte se nadbytečným slovům a interpunkci. Otázka typu "Obrázek
na obálce" bude mít stejný výsledek, jako když se zeptáte "Jak
vytisknu na obálku obrázek?"

Jak získat pomoc na Webu. Pokud jste připojeni na Internet,
nejste omezeni jen na vestavěnou nápovědu programového balíku
Office 97. V libovolné aplikaci zadejte příkazy "Help§Microsoft
on the Web" ("Nápověda§Microsoft na Webu") a vyberte v nabídce
patřičnou položku startující váš prohlížeč, který vás propojí na
technickou pomoc Microsoftu. Na jeho webovské stránce naleznete
volné kopie aktualizovaných verzí souborů, odpovědi na časté
dotazy (FAQ), informace o nových produktech a dokonce místo, kde
se můžete zeptat na to, co vás zrovna pálí. Je užitečné se na
tuto stránku podívat alespoň jednou měsíčně, i když jen proto,
abyste zjistili, co je nového. Office 95 vás přímo na webovskou
stránku obsahující technickou pomoc nepřipojí.
Další užitečné tipy a seznam zdrojů, kde získáte užitečné
informace, naleznete v elektronické formě časopisu PC WORLD
Online na adrese www.pcworld.com/sep97/office.

7c1263/OK

******
VLOŽENÝ TEXT NA STR 152:

NAŠE TIPY PRO LOTUS SMARTSUITE 97

Office 97 není jediný programový balík, který je v této oblasti
na trhu. Lotus SmartSuite 97, který obsahuje aplikace 1-2-3,
Organizer, Freelance Graphics a Word Pro, přináší do této oblasti
řadu vlastních originálních triků. Podělíme se s vámi o několik
tipů, které vám umožní tyto nové funkce co nejlépe využít.

Jak zakrýt 1-2-3. Pokud předvádíte svoji prezentaci klientům,
možná si nebudete přát, aby viděli všechna vaše data. Ale ve
verzi 97 programu Lotus 1-2-3 už nenajdete původní skrytý
(Hidden) formát známý z verze 5, který umožňoval zakrýt obsah
buněk v tabulce. Pokud vám tento formát chybí, použijte k tomu,
abyste data z tabulky odstranili, následující postup: Označte
požadovanou buňku nebo rozmezí buněk v tabulce a zmáčkněte
současně <Alt><Enter>, čímž se dostanete k informačnímu oknu
"InfoBox". Ťukněte na záložku "InfoBox", která je označena
obrázkem klíče, a vyberte položku "Hide Cell Contents" ("Skrýt
obsah buněk"). Buňky, které takto vyberete, budou zobrazeny jako
prázdné, ale přitom jejich obsah zůstane zachován.

Pro snadnější úpravy textu dokument rozdělte. Když editujete
dokument, často musíte přesouvat text na jiné místo nebo pracovat
na dvou různých částech téhož dokumentu najednou. Když ale obě
části nevidíte současně, nebudete moci využít šikovnou funkci
programu Word Pro pro přesouvání textu metodou "Uchop a táhni".
Tento problém lze vyřešit zadáním příkazů "View§Split
Top-Bottom" ("Zobrazit§Rozdělit na vrchní a spodní"). Tímto
způsobem se rozdělí plocha obrazovky na dvě části, z nichž každá
obsahuje různé úseky zpracovávaného dokumentu. Pokud je to
nutné, lze tyto příkazy opakovat a rozdělit tak dokument i na
více částí. Můžete pak myší přesouvat zvolené části dokumentu
mezi okny.

Poznámky ve Freelance za pochodu. Během prezentace materiálů
programem Freelance Graphics 97 je někdy užitečné poznamenat si
komentář, který se objeví z pléna, nebo i vlastní poznámky.
Můžete tak učinit přímo během prezentace tím, že ťuknete pravým
tlačítkem myši na právě promítaný slajd a zvolíte "Speaker Notes"
("Poznámky přednášejícího"). Zobrazí se okno, do kterého napíšete
svoji poznámku, ťuknete na "OK" a pokračujete v prezentaci. Na
závěr nezapomeňte prezentaci uložit, aby poznámky, které jste
vložili, zůstaly zaznamenány. Pokud se pak chcete na tyto
poznámky podívat v editovacím módu, zvolte "Page§Open Speaker
Note" ("Stránka§Otevřít poznámku přednášejícího").

VLOŽENÝ TEXT NA STR 144 DOLE:

TIPY PRO PRÁCI S PROGRAMOVOU SADOU COREL WORDPERFECT SUITE.

Corel WordPerfect Suite je výhodná koupě. Verze 8 obsahuje
revidované verze programů WordPerfect, Quatro Pro, Presentations
a navíc CorelCentral, což je záznamník kontaktů a organizátor
času. Podělíme se zde s vámi o několik našich tipů pro práci
s nejnovější verzí balíku WordPerfect Suite a přidáme i několik
užitečných rad pro verzi 7.

Pište text tam, kde právě potřebujete. Roky byli nuceni uživatelé
všech textových editorů, včetně editoru WordPerfect 7, opakovaně
mačkat klávesu Enter nebo Tab, aby napsali text doprostřed
stránky. Ve verzi WordPerfect 8 to už není nutné. V každém
dokumentu lze posunout ukazovátko do prázdné oblasti stránky, kam
potřebujete text umístit. Všimněte si stínového kurzoru, který
ukazovátko následuje. Když se nachází kurzor na pozici, odkud
chcete začít psát, stačí jen ťuknout tlačítkem myši. WordPerfect
automaticky vloží potřebný počet pevného zakončení stránky
a odskoků tabelátoru a umožní vám na stránce začít psát text
rovnou tam, kde právě potřebujete.

Jak ve WordPerfectu ovlivnit velikost dokumentu. Pokud vložíte do
dokumentu napsaného ve WordPerfectu grafiku, velikost souboru se
může vyšplhat do závratných výšek. Když budete chtít poslat
takový soubor kolegům, asi se vám e-mail řádně zoškliví. K tomu,
aby grafika zůstala mimo hlavní dokument na vašem pevném disku,
stačí udělat následující kroky: Vyberte postupně příkazy
"Insert§Graphics§From file" ("Vložit§Grafiku§Ze souboru") (ve
verzi 8) nebo "Graphics§Image" ("Grafika§Obrázek") (ve verzi 7).
V dialogovém okně "Insert Image" ("Vložit obrázek") zaškrtnete
položku "Image on disk" ("Obrázek na disku"). Nyní můžete poslat
text spolupracovníkům, kteří si ale nebudou moci grafiku
prohlédnout.

Buďte chytří při práci s webovskými dokumenty ve WordPerfectu. Ať
už vytváříte webovské stránky ve WordPerfectu ve verzi 7 nebo 8,
některé úpravy vzhledu textu se do HTML formátu nepřevedou --
a vy na to nepřijdete, dokud dokument ve webovském formátu
neuložíte. Abyste zbytečně neztráceli čas, vyberte z nabídky
položky "File §Internet Publisher" ("Soubor§Publikování na
Internetu") a ještě předtím, než začnete na dokumentu pracovat,
ťukněte na položku "Format as Web document" ("Formátovat jako
webovský dokument"). Pak budete moci používat jen takové způsoby
úpravy vzhledu dokumentu, které se při převodu do HTML formátu
zachovávají.

Přestaňte bloudit po Quattro Pro. Že jste se už mnohokrát ocitli
v situaci, kdy jste listovali rozsáhlou tabulkou v aplikaci
Quattro Pro, abyste se například podívali na obsah jediné buňky
-- řekněme, že té jediné -- jejíž obsah má vliv na řadu jiných
buněk umístěných na úplně jiném místě tabulky? Použijte novou
funkci programu Quattro Pro 8 nazvanou QuickCell, s její pomocí
můžete permanentně zobrazit tuto buňku na obrazovce. K tomu
ťukněte na požadovanou buňku tabulky, posuňte ukazovátko na jednu
z hran buňky, až se změní na čtyřstrannou šipku. Podržte levé
tlačítko myši a přesuňte buňku do šedého obdélníkového pole,
které se ukáže uprostřed při dolním okraji obrazovky. Buňka
QuickCell vám pak bude zobrazovat aktuální obsah zvolené buňky až
do doby, dokud do ní nepřesunete obsah jiné zvolené buňky.

Automatické otevření často používané tabulky. Pokud máte nějakou
tabulku, kterou otevřete pokaždé, když pracujete s programem
Quattro Pro, můžete programu určit, aby tuto tabulku při spuštění
automaticky nahrál. Ve verzi 8 zadejte "Tools§Setting"
"Nástroje§Nastavení", ťukněte na záložku karty File Options, poté
ťukněte na ikonu složky souborů, která se nachází napravo od pole
"Autoload File". Nalezněte požadovaný soubor, ťukněte na položku
"File Open" ("Soubor otevřít") a nakonec ťukněte na tlačítko
"OK". Od toho okamžiku se zvolený soubor při zpuštění programu
automaticky natáhne. Ve verzi 7 musíte zvolit
"Edit§Preferences", ťukněte na záložku "File Options" a napište
název souboru, včetně adresáře v poli "Autoload File".

Jak se zbavit balastu. Podle základního nastavení je na webovské
stránce, vytvořené programem Presentation 7, velký díl plochy
obrazovky věnován přívěskům, které souvisí s aplikací samotnou --
ukáže se například obrázek krabice se softwarem, odkazy na
webovské stránky firmy Corel a informace o autorských právech.
(Ve verzi 8 se už ale tento problém nevyskytuje.) Pokud
požadujete, aby vaše webovská stránka místo zprávy definované
výrobcem zobrazila váš vlastní text, můžete tuto volbu zrušit.
Pokud ukládáte vaši prezentaci ve formátu HTML, zadejte
"File§Publish To§HTML" jako obvykle a vyberte si ze čtyř
nabízených stylů stránky. V dalším dialogovém okně ťukněte na
položku "More Options", v sekci "Footer Information" vyberte
položku "None". (Lze ale také zvolit položku "Show Custom
Information", která vám nabídne několik způsobů, jak vložit do
patičky vaši zprávu, která zde nahradí text od Corelu.) Dále už
budete postupovat jako obvykle a vaše prezentace se uloží ve
formátu HTML, přičemž bude zbavena přívažků vnucovaných
výrobcem.

Jak zeslabit zvuk. Už jste někdy potřebovali rychle změnit
hlasitost zvukového klipu, když už byla ukázka v Presentations
8 v běhu? Nuže, chcete-li zeslabili zvuk, stačí stisknout na klávesnici
tlačítko <Minus>, nebo zmáčknout <Plus>, pokud chcete zvuk
zesílit.

******** obrázky

POPIS OBR. NA STR 145 VLEVO DOLE:
Použijte funkci QuickCell, a budete mít obsah zvolené buňky stále
na očích.

POPIS OBR. NA STR 150 VLEVO NAHOŘE:
Sloučením několika buněk v tabulce programu Excel do jediné velké
buňky vznikne dostatek prostoru pro umístění dostatečně velkého
názvu hypertextového odkazu, který je pak dobře viditelný
a srozumitelný.

POPIS OBR. NA STR 150 UPROSTŘED:
Word nabízí několik atraktivních stylů odrážek, které lze použít
na webovské stránce.

POPIS OBR. NA STR 152 VPRAVO NAHOŘE:
Panel programu Outlook je vhodné místo pro umístění složek
souborů.

POPIS OBR. NA STR 152 DOLE:
Okno "Speaker Note" ("Poznámka přednášejícího") slouží
k zachycení poznámek v průběhu prezentace.

POPIS OBR. NA STR 154 VPRAVO UPROSTŘED:
Pomocí funkce programu Word 97 "Comment" připojte k dokumentu své
poznámky a můžete tak sdílet nápady s ostatními kolegy.

POPIS OBR. NA STR 154 DOLE:
Zobrazením údajů v několika oknech současně získáte lepší
přehled.

POPIS OBR. NA STR 158 DOLE:
Toto dialogové okno vám umožní přizpůsobit chování nápovědy vašim
představám. Zaškrtněte políčka, která vám nejvíce vyhovují.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.