Od DTP k pre-pressu

Archiv | 01.01.98

Od DTP k pre-pressu Autor: Stanislav Horný Vydavatelství: Grada Počet stran: 312 Cena: 295 Kč Nakladatelství Gra...Od DTP k pre-pressu
Autor: Stanislav Horný
Vydavatelství: Grada
Počet stran: 312
Cena: 295 Kč

Nakladatelství Grada se tento rok rozhodlo zavděčit lamačům a
dalším DPT přívržencům vydáním dvou odborných publikací o DTP.
První z nich je obecným úvodem do světa DPT a typografie, a
druhá publikace stejného autora, Počítačová typografie a design
dokumentů, je již odbornější konkretizací tohoto popisovaného
tématu.
Od DTP k pre-pressu je knihou v jistém slova smyslu převratnou.
Publikací, která se této problematice věnovala v takové šíři
byla Grafická úprava tiskovin Bohuslava Blažeje (SPN, Praha
1990). Tato učebnice sice upozorňovala na základní typografické
zásady, ale vzhledem k jejímu stáří v ní chybí základní téma,
totiž DTP a využití počítačů v typografii, záležitost, bez které
se dnešní lamač prostě neobejde.
Přínos knihy Od DTP k pre-pressu je tedy hlavně v zaplnění jisté
mezery na trhu. Její koncepce jako úvod bude zřejmě velice
příjemná pro laiky a ty, kteří chtějí vytvářet dokumenty, za něž
se nemusí stydět před profesionály.

Nedostatkem této knihy je zřejmě přílišný důraz na využití PC
při lamačské práci. Drtivá většina profesionálních typografů
dnes totiž pracuje na počítačích macintosh a s tím souvisí i
využití softwarového vybavení. Program Corel Ventura, který je
řazen po bok QuarkXPressu a PageMakeru, téměř není používán
vzhledem k jeho nárokům na hardwarové vybavení a objemnost. Bylo
možná rozumnější věnovat více prostoru právě těm druhým
programům, které se prodávají i v úpravě pro PC. Dále je škoda,
že se autor v tomto širokém pojednání o trochu více nevěnoval
programům, jež svůj výstup upravují pro obrazovku (PowerPoint
atd.)
Na druhou stranu laik může být maximálně spokojen. Horný používá
zajímavé přirovnání "světa tisku" s divadelním představení.
Dočteme se o hercích, kulisách, ale i o zákulisní práci, přitom
se spolu s poutníkem, který nás doprovází, seznámíme s vybavením
DTP studia, profesionální tiskárny i domácího pracoviště a
získáme dostačující přehled o takovém prostředí (samozřejmě s
postupem doby a vzhledem k raketovému vývoji počítačových
technologií některé technické parametry velice brzy zastarají).
Poněkud humorně může občas i pro laika vyznít zjednodušující
popiska pod ilustračním obrázkem (např. "Počítač pro DTP ..."
obr. 2/5). Toto spolu s místy nadbytečným textem je prostě daň
za přiblížení se většímu počtu čtenářů, je však znatelná jen na
první stovce stran textu. Později náročnost stoupá a dosud
nevzdělaný laik se může setkat i s nevysvětlenými termíny
("pérovka" je poprvé použita na s. 81, ale termín je vysvětlen
na s. 143).
Velkou pozornost bude čtenář věnovat grafické úpravě knihy. Sama
učebnice by měla být vzorem typografického umění. Bohužel, tato
stránka není stoprocentně dodržena. Omluvou mohou být úsporná
opatření nakladatelství, z čehož vyplývá nižší cena publikace.
"Vdovy" (text nelogicky přesahující na další stránku) obsahu na
začátku kapitol jsou jedním z prohřešků. Konečně ony obsahy jsou
dle mého názoru zcela zbytečně publikovány třikrát. Jednou na
začátku knihy, podruhé v úvodu slovně a potřetí na začátku každé
kapitoly. Proč, to jsem opravdu nepochopil. Občas narazíme na
podivný slovosled věty (s. 93) a opakování oblíbených slov
(fiktivní apod.), ale to vše v rozsahu, který je přinejmenším
tolerovatelný.
Závěrem lze konstatovat, že kniha Stanislava Horného splňuje
cíl, jež si autor vytyčil. Je přehlednou, čitelnou a názornou
učebnicí pro ty, kdo se chtějí naučit využívat možností dnešních
DTP technologií a ocení uvedení základních typografických
pravidel (doporučuji shrnutí na s. 73). Zároveň je obohacením
trhu s učebnicemi a je použitelnou příručkou pro výběr
softwarového a hardwarového vybavení do nově vznikající DTP
dílny.

Související články
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.